Mamaia Casino Complex reborns like the bird Phoenix Complex Casino din Mamaia renaște ca Pasărea Phoenix

duminică, 14 noiembrie 2010

After years of deplorable state, Mamaia Casino Complex has the chance of a new beginning due to an Italian investor that proposes to bring back on the touristic map of the resort a building with at least eight decades of history.   

The history of the architectural monument at the seaside

In 1920, after World War II begins the reconstruction of Mamaia resort, devastated by the conflict. Four years later a buffet, a classy restaurant, a boozer and pastry shop were opened here, as well a comfortable and luxurious boat. In 1930 the construction of Mamaia Casino and the bathrooms building begin. The mark of the project belongs to the architect Victor G. Stefanescu, the son of the great composer George Stefanescu, important figure of the Romanian music and the founder of the Romanian Opera. In August 15, 1935, the casino is inaugurated in the presence of Carol II of Romania, the members of the Govern and representatives of the municipality. The foot bridge of the Casino became in a short while an important attraction of the resort and practically, every visitor would take at least one walk on the 105 meters long construction. The casino would welcome its high life guests with modern, aired, harmonious spaces, with a smooth line of elegancy and comfort.

The Casino, the masterpiece belonging to one of the most important Romanian architects of the 20 th Century

Victor G. Stefanescu, one of the main personalities in Romania, bequeathed many architectonic monuments in the country, as Roman Arenas, the Railway Station, the Metropolitan Library in Bucharest, the Cathedral in Alba Iulia, the Antics Museum in Ovidiu Square, as well as the Union Monument in Cernauti, together with Burca, one of the most important Romanian sculptors. The architect was one of the Romanian architects who marked the buildings with eclectic and neo Romanian orientation on the first half of the 20 th century

Mamaia Casino Complex used to be a magnet for the foreign tourists

The casino is a symbol of the golden age of the entire resort, when the wealthy European would come here and spend their holydays. In 1934, a number of 12.000 visitors from Poland, Hungary and Czechoslovakia were registered in Mamaia.

On the first days of the year 1936, the construction of the 600 bath cabins begins, as well as the cement bridge, with maritime slide, with a bar at its extremity.

The World War II destroyed the bohemian atmosphere in Mamaia. In 1960 the rebuilding of the resort begins. The architectural complex included seven hotels with 9 to 12 levels, 10 hotels with 4 levels, 10 restaurants, three day bars and two night clubs, different gambling rooms, buffets and brasseries, three commercial centers, two cinema- theatres in the open, aquatic clubs, fun fairs and many sport grounds.

The number of the foreign tourists increases year after year in the Romanian resort. Important companies of the time, as Kaufhof and T.U.I from Germany, Klarsksons in England, B.B.N. Neckermann in Holland, Ultramontes in Belgium, Ciefco in France or Trivsel Resor in Sweden signed contracts for the hotels in Mamaia.

The novelist Miguel Angel Asturias, awarded with Nobel Prize, was impressed by the splendor of the resort, by Mamaia Casino Complex and all the other entertainment places. “Mamaia competes with any resort on The Azure Coast, on the Italian Riviera or the beach in Florida. Of that I am sure”, described the Spanish novelist the Romanian resort in 1968. The foot bridge has been, for a long time, an emblematic construction for the resort. The terrace of the casino, the beach, but also the foot bridge were always crowded with Romanian and foreign tourists. Later, the lake of interest shown by the authorities regarding the touristic attractions, as well as time passing by, left the building without the protection parapets, the cement started cleaving, the sea digged the foundation, and the building now represents a real danger for those who wish to walk on the bridge. The administrators of the beach limited the access on the dike and set up protection walls, but they didn’t last too long. Several constructors took the decision to fix the foot bridge. Their plans provided fixing the fissures, the hydro isolation of the building and a new façade. Since they didn’t gather enough volunteers and materials, the idea that would have turned into an extraordinary initiative, remained just a project

An Italian attracted by the charm of the historical monument

Gilberto Bivona, the manager of Mamaia Casino, is focusing on changing the façade of the building, neglected for so many years. He planned to make the Casino the most attractive place of the resort in just two years. Until now, he invested 800.000 Euros, building a shop street, restaurants and exotic garden. Among the plans of the Italian there are also the construction of a swimming pool on the beach, enlarge the square that will host entertainment, performance and catwalk moments.

According to the press, the Italian business man has over 30 years experience in casino management in Las Vegas.
 Mamaia Casino has been classified as a historical monument. At the end of September, the building has been registered on the List of the historical monuments. According to a disposition signed by the Minister of Culture and National Patrimony, Kelemen Hunor, Mamaia Casino Complex has central pavilion, restaurant, lateral cabins and a bridge with aquatic bar.După zeci de ani de existență într-o stare deplorabilă, Complexul Casino din Mamaia are șansa unui nou început datorită unui investitor italian, care și-a propus să readucă pe harta turistică a stațiunii o clădire cu o istorie de aproape opt decenii.

Istoricul monumentului arhitectural de la malul mării

În 1920, după primul război mondial începea reconstrucția stațiunii Mamaia, puternic devastată de conflict. Patru ani mai târziu aici funcționau un bufet, un restaurant de clasă, o bodegă-patiserie și o șalupă confortabilă și luxoasă. În 1930 a început construirea Cazinoului Mamaia și a clădirii băilor. Amprenta asupra proiectului îi aparține arhitectului Victor G. Stephănescu, fiul compozitorului George Stephănescu, figură marcantă a muzicii românești și întemeietorul Operei Române. La 15 august 1935 cazinoul a fost inaugurat în prezența Regelui Carol al II-lea, a membrilor Guvernului și a municipalității din  Constanța. Pasarela de la Casino a devenit repede un punct de atracție al stațiunii și, practic, oricine își petrecea vacanța la Mamaia trebuia să facă măcar o promenadă pe construcția lungă de 105 metri. De asemenea și cazinoul își întâmpina oaspeții din înalta societate cu spații moderne, svelte, aerate, cu o notă discretă de eleganță și confort.

Cazinoul, opera unuia dintre cei mai cunoscuți arhitecți români ai secolului al XX-lea

Victor G. Stephănescu, una dintre personalitățile de prim rang ale României, a lăsat moștenire nenumărate monumente arhitectonice în toate zonele țării, de la Arenele Romane, Gara de Nord, Biblioteca Metropolitană din Piața Amzei din București, Catedrala Încoronării de la Alba Iulia, cu Palatul Regal și cel Episcopal, Banca Națională și Primăria din Constanța, astăzi Muzeul de Antichități din Piața Ovidiu și până la Monumentul Unirii de la Cernăuți, construit împreună cu sculptorul Burca. Arhitectul a făcut parte din pleiada de arhitecți români care au construit România în prima jumătate a secolului al XX-lea într-un stil de orientare eclectică și neoromânească.

Complex Casino Mamaia era în trecut un magnet pentru turiștii străini

Cazinoul este un simbol al epocii de aur a stațiunii, când oameni din întreaga Europă veneau în acest loc, însă numai cei cu dare de mână își permiteau ca destinație de vacanță însorita stațiune românească. În 1934 la Mamaia au fost înregistrați 12.000 de vizitatori din Polonia, Ungaria și Cehoslovacia.

În primele zile ale anului 1936 se începea executarea celor 600 de cabine de băi, precum și a podului din beton, cu tobogan maritim, la capătul căruia era proiectat un bar.

Cel de-al doilea război mondial a distrus atmosfera boemă care domnnea în Mamaia. Dar, în anul 1960 a început refacerea stațiunii. Ansamblul arhitectural cuprindea șapte hoteluri cu 9-12 etaje, 10 hoteluri cu patru etaje, 10 restaurante, trei baruri de zi și două de noapte, cazinoul cu diferite săli de joc, bufete-braserii, trei centre comerciale, două teatre-cinematograf în aer liber, cluburi nautice, parcuri de distracție și numeroase terenuri de sport.

Numărul turiștilor străini creștea de la an la an în stațiunea românească. Iar companii de renume la acea vreme, precum Kaufhof și T.U.I. din Germania Federală, Klarsksons din Anglia, B.B.N. Neckermann din Olanda, Ultramontes din Belgia, Ciefco din Franța sau Trivsel Resor din Suedia au semnat contracte pentru hotelurile din Mamaia.

Romancierul Miguel Angel Asturias, laureat al premiului Nobel, a rămas impresionat de splendoarea stațiunii, de Complex Casino Mamaia și de toate celelalte puncte de divertisment. ”Mamaia rivalizează cu orice stațiune de pe Coasta de Azur, de pe riviera italiană sau de pe plajele Floridei. De asta sunt sigur”, astfel descria romancierul spaniol stațiunea românească în anul 1968.

Pasarela Casino din Mamaia a fost, pentru o perioadă îndelungată, o construcție emblematică pentru stațiune. Terasa cazinoului, plaja din zonă, dar și pasarela abundau de turiști români și străini. Mai târziu, lipsa de interes a autorităților pentru punctele turistice a făcut ca amprenta trecerii timpului să transforme pasarela într-o ruină. Încă din anii comunismului, aceasta a început să se degradeze, a rămas fără balustradele de protecție, betonul a început să crape, iar marea a săpat la fundație, astfel încât acum nu mai reprezintă decât un adevărat pericol pentru cei care se aventurează să pășească totuși pe acest pod. Administratorii plajei au limitat accesul pe dig cu panouri de protecție, dar  nici acestea nu au rezistat prea mult. Câțiva ingineri constructori au luat decizia de a repara ce se mai putea din pasarelă. Planurile lor prevedeau acoperirea fisurilor, hidroizolarea construcției și o nouă înfățișare. Dar, cum nu au reușit să adune prea mulți voluntari, nici materiale de construcție, ceea ce se anunța o inițiativă extraordinară a rămas la stadiul de proiect.

Un italian atras de mirajul monumentului istoric

Gilberto Bivona, administratorul cazinoului din Mamaia, și-a propus să schimbe înfățișarea clădirii, lăsată în paragină timp îndelungat. Și-a propus ca în cel mult doi ani aceasta să devină centrul staţiunii. Până acum a investit 800.000 de euro, sumă cu care a făcut un traseu de promenadă cu magazine, restaurante şi o grădină exotică. Printre planurile italianului se mai numără și construirea unei piscine pe plajă, mărirea piațetei, care va fi dedicată organizării unor spectacole și parade de modă.

Omul de afaceri italian are o experienţă de 30 de ani în management de cazinouri în Las Vegas, potrivit presei centrale.

Cazinoul din Mamaia a fost clasat ca monument istoric. La finele lunii septembrie, imobilul a fost încadrat în Lista monumentelor istorice. Ansamblul Cazinoul Mamaia are, potrivit unui ordin semnat de ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Kelemen Hunor, pavilion central, restaurant, corpuri laterale cu cabine şi pod cu bar maritim.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.