The Autumn-Winter Awards Collection of at MerkurColecția de premii Toamnă-Iarnă la Merkur

miercuri, 14 octombrie 2015

2 years from the implementation of the new concept of gaming halls that combines quality entertainment with the opportunity of winning, Merkur, has launched in partnership with the center for the promotion of music and art, Brevis Music Art, the project „Summer Nights”, through which it offered its guests live music concerts supported by talented artists from Romania, both within and outside the country. The aim of the project Summer Nights at Merkur „was creating a space for leisure, a place for fun, where people are trying their luck at the game machines here, listening to live music, and being served with a cocktail or a snack, all under a specific theme, in an atmosphere cut off from everyday life.

Music evenings spiced up with generous prizes

After the success of Summer Nights at Mekur,” we stick to our objective to provide loyal guests with entertainment opportunities. Thus, the partnership with the professionals from the BrevisMusic Art continues with  a new project,  „The Autumn-winter Awards Collection”,  which, like „Summer Nights at Merkur”, involves the organization of shows with live music, relying on quality and unique, and giving our guests the opportunity to experience new and enjoyable experiences. In addition, Merkur provides all the halls, in addition to the innovative live music shows, total prizes of Ron 378,307, both in money and in electronics products of the latest generation. Details about live music performances and promotional campaigns are available and continuously updated, on www.merkur-sala-jocuri.ro and www.facebook.com/MerkurSalaJocuri. Broadly, the Merkur’s project „The autumn-winter collection of awards” will take place according to the following schedule:

At Bucharest, Merkur offers prizes of Ron 96,000 in the 2 Merkur gaming halls: Merkur 1 Mai and Merkur Prosper. In each of the halls are offered bimonthly awards of Ron 8,000. In addition, on December 22nd, at 1 May and on December 23rd at Prosper, will be organized Christmas parties with live music and prizes of Ron 16,000.

At Ploiești, Merkur offers prizes of Ron 69,829 lei. Bi-monthly shall be granted prizes of Ron 8000. On December 23rd will be organized Christmas party with Live music and cash prizes and prizes in products worth Ron37,829 lei.

At Craiova, Merkur offers Ron 32,000. Bi-monthly shall be awarder prizes of Ron 5,500 and at the Christmas Party, in addition to the live music show will be also provided prizes of Ron 10 000.

At Sibiu, Merkur offers Ron 23,000 lei as cash and product prizes. Bi-monthly will be held draws with prizes of Ron 3,500, and on December the 22nd at the Christmas party, guests will be offered, in addition to live music, cash and products prizes worth Ron 9,000.

At Buzău, Merkur offers prizes of Ron 29478. Bimonthly lots of prizes with total value of Ron 4000 will be awarded by drawing and at the Christmas Party on December 18th will be awarded prizes consisting in money and products having a total value of Ron 13478.

At Constanța, Merkur provides total prizes of Ron 128,000. Here, theme parties with live music spiced up by prizes of Ron 16,000 will be organized monthly. At the Merkur Dolphinarium the parties will take place on the 11th of every month, and at Merkur Traian on the 18th of every month from November to February.

The Show goes on at the Merkur gaming halls

We will still have events meant to transpose our guests in a unique atmosphere where entertainment comes first. Today, customers of Merkur enjoy live music spiced up with generous prizes, but the unique experience will continue. Our company has a plan to diversify the means of entertainment, through which, the guests of Merkur could participate to other performances or events as well.

Merkur Café – relaxation and winnings

Merkur Dolphinarium, the gaming hall that has recently undergone a series of subtle but at the same time innovative design changes, both in terms of esthetics but also technological and ergonomic, awaits its guests with a now revised, refreshed design, which combines perfectly a sense of comfort and familiarity with the modernist aesthetic line. The room next to the Dolphinarium also offers the possibility to relax at the Merkur Café, a café-bar, open 24 hours a day, where you can serve drinks, watch live matches or, where appropriate, you can listen to live music and if you wish you can enter the game room that annexed to the Café.

Fun and responsible gaming at Merkur

In each of the Merkur gaming halls we emphasize mutual respect and hospitality. We value diversity and treat each of our visitors with the same detailed attention, so as to offer personalized services to each and everyone of them. The well-being of our guests is our main goal and due to this approach the atmosphere of the Merkur gaming halls is becoming more and more enjoyable. This welcoming atmosphere has made people to come accompanied by friends and even family, to spend more time in the game room, to socialize, with emphasis on fun, and as such, protecting themselves from excesses. More and more of our guests visit us mainly for entertainment, enjoying our concept of „quality entertainment with winning possibilities”, so the visit at the gaming hall becomes a positive experience. Merkur promotes responsible gambling and it is one of the active supporters of the National RESPONSIBLE GAMBLING Program. (www.jocresponsabil.ro).La 2 ani distanță de la implementarea noului concept de săli de jocuri în care divertismentul de calitate se îmbină cu posibilitatea câștigului, Merkur a lansat, în parteneriat cu centrul pentru promovare a muzicii și artei, Brevis Music Art, proiectul “Seri de vară”, prin care oferea oaspeților săi concerte de muzică live susținute de artiști talentați atât din Romania cât și din afara țării. Scopul proiectului ,,Seri de Vară la Merkur” a fost crearea unui spaţiu pentru petrecerea timpului liber, un loc pentru distracţie, în care oamenii își încearcă norocul la aparate, ascultă muzică live şi sunt serviţi cu un cocktail sau o gustare, toate acestea sub o tematică anume, într-o atmosferă ruptă de cotidian.

Seri muzicale condimentate cu premii generoase

După succesul “Seri de vară la Mekur”, rămânem fideli obiectivului de a oferi oaspeţilor noştri divertisment cu posibilităţi de câştiguri. Astfel, parteneriatul cu profesioniştii de la centrul Brevis Music Art continuă cu noul proiect “Colecția de premii Toamnă – Iarnă“ care, ca și “Seri de vară la Merkur”, presupune organizarea de spectacole unice, cu muzică live, mizând pe calitate şi inedit și acordând oaspeților noștri ocazia de a trăi experiențe noi și plăcute. În plus, Merkur oferă în toate sălile, pe lângă ineditele spectacole de muzică live, premii totale de 378307 lei, atât în bani cât și în produse electronice de utimă generație. Detalii despre spectacolele de muzică live și campaniile promoționale sunt disponibile, și permanent actualizate, pe paginile www.merkur-sala-jocuri.ro și www.facebook.com/MerkurSalaJocuri. În linii mari, proiectul Colecția de premii Toamnă – Iarnă la Merkur se desfăşoară după următorul program:

La București, Merkur oferă premii de 96000 lei în cele 2 Săli: Merkur 1 Mai și Merkur Prosper. În fiecare dintre săli sunt oferite bilunar premii de 8000 lei. În plus, pe 22 decembrie la 1 Mai și pe 23 decembrie la Prosper vor fi organizate petrecerile de Crăciun cu muzică live și premii de 16000 lei.

La Ploiești, Merkur oferă premii de 69829 lei. Bilunar se acordă premii de 8000 lei. Pe 23 decembrie va fi organizată petrecerea de Crăciun cu spectacol de Muzică Live și premii în bani și produse în valoare de 37829 lei.

La Craiova, Merkur oferă 32000 lei. Bilunar premii de 5500 lei, iar în cadrul petrecerii de Crăciun, pe lângă spectacol de muzică live, vor fi oferite și premii de 10 000 lei.

La Sibiu, Merkur oferă 23000 lei ca premii în bani și produse. Bilunar vor avea loc extrageri cu premii de 3500 lei, iar pe 22 decembrie Petrecerea de Crăciun va oferi oaspeților pe lângă muzică live, premii în bani și produse în valoare de 9000 lei.

La Buzău, Merkur oferă premii de 29478 lei. Bilunar vor fi acordate prin tragere la sorți premii de 4000 lei, iar în cadrul Petrecerii de Crăciun de pe 18 decembrie vor fi acordate premiile finale ce constau în bani și produse având o valoare totală de 13478 lei.

La Constanța, Merkur oferă premii totale de 128000 lei. Vor fi organizate lunar petreceri tematice cu spectacole de muzică live condimentate cu premii de 16000 lei. La Merkur Delfinariu petrecerile vor avea loc în fiecare din zilele de 11, iar la Merkur Traian în fiecare din zilele de 18 din perioada noiembrie- februarie.

Spectacolele continuă în Sălile Merkur

Vom avea în continuare evenimente menite să transpună oaspeţii noştri într-o atmosferă inedită în care primează divertismentul. Astăzi, clienții Merkur se bucură de spectacole de muzică live condimentate cu premii generoase, însă experiența inedită va continua. Compania noastră are în plan o diversificare a mijloacelor de entertainment, prin intermediul cărora oaspeţii Merkur să ia parte şi la alt gen de spectacole sau evenimente.

Merkur Café – relaxare și câștiguri

Merkur Delfinariu, sala care a beneficiat de curând de o serie de modificări de design subtile, dar în același timp inovatoare, atât din punct de vedere esthetic, cât și tehnologic și ergonomic, își așteaptă acum oaspeții cu un design revizuit, împrospătat, care îmbină perfect sentimentul de confort și familiaritate cu linia estetică modernistă. Sala de lângă Delfinariu oferă și posibilitatea petrecerii timpului liber la Merkur Café, un café-bar elegant, deschis non-stop unde oaspeții pot servi diverse băuturi, pot viziona meciurile în direct sau, după caz, pot asculta muzică live și dacă doresc pot intra în sala de jocuri din continuarea cafenelei.

Distracție și joc responsabil la Merkur

În fiecare din sălile Merkur punem accent pe ospitalitate şi respect reciproc. Preţuim diversitatea şi tratăm pe fiecare dintre vizitatorii Merkur cu aceeaşi atenţie la detaliu, astfel încât să oferim fiecăruia servicii personalizate. Starea de bine a oaspeților noștri este scopul nostru principal și datorită acestei abordări atmosfera în sălile Merkur este din ce în ce mai plăcută. Tocmai această atmosferă primitoare a făcut ca oamenii să vină însoțiți de prieteni și chiar de familie, să petreacă mai mult timp în sala de jocuri pentru a socializa, punând accentul pe distracţie şi protejându-se astfel de excese. Din ce în ce mai mulți dintre oaspeții noștri ne vizitează având ca scop principal divertismentul, îmbrățișând conceptul nostru de “divertisment de calitate cu posibilități de câștiguri”, și astfel vizita în sala jocuri devine  o experienţă pozitivă. Merkur promovează jocul responsabil, echilibrat şi se numără printre susţinătorii activi ai programului naţional JOC RESPONSABIL (www.jocresponsabil.ro).





Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.