Poker ClubClubul de Poker

duminică, 14 noiembrie 2010

Starting with October 24, PokerStars, the largest poker site in the entire world, has launched the TV show Poker Club, broadcasted on Prima TV. A reality show focused on poker game, adapted from an international format that has great success in Europe, in countries as Belgium, Portugal, Russia or Germany.

Simpel Media, television production and Media Company from Holland, implemented the format of the Tv show, collaborating with Romanian professionals, giving to the Romanian VIP’s the possibility to reveal the poker skills or even to learn the rules of the game. The eight personalities who entered the Poker Club under the strict surveillance of Andrei Gheorghe, the host of the show, are Bogdan Naumovici, Alin Caraman, Andra Olaru, Florin Piersic Jr., Claudiu Bleonţ, Gina Pistol, Gabriel Cotabiţă and Ionuţ Iftimoaie. The stars have to get over harsh testing and they also have to adapt to the situation and to prove their poker players abilities.

The eight players representing the local showbiz will be accommodated to a luxurious hotel in Bucharest, where they must spend few days together. During this period, they will accumulate information on how to play poker, but also certain things about themselves, since during the entire program, they will have several tasks to solve and this will definitely string them up.

 About the program and the rules of the game

The reality show Poker Club can be watched on every Sunday on Prima Tv and during the eight episodes, each 45 minutes long, the stars must accumulate as many information as possible about the mind sport, playing one against the other. They will discover important things about themselves, since they will have to face some nonconformist tasks that will try their physical and emotional resistance. After each task, the contestants are evaluated and according to the results just one can be the winner of the task. The points are transformed into tallies for the poker game. A doctor, a psychologist, a detective and Toni Judet, Poker Stars Team pro player, will appreciate the performance of the contestants and decide upon the winner.

At the end of each episode, the stars meet at the poker table, competing one against the other until the winner is declared. Each star will receive the same number of tallies, except for the task winner. The poker game ends when the winner is declared. According to the results, each star receives a number of points that will be transformed into money. The final classification will decide the winner.

This reality show will give a chance to the people in front of the tv, especially to those who love poker, to play for the big award. During the contest, there will be several normal people entering the race, next to the real poker players. The contest might not be as easy as they would imagine, since our stars have improved their skills. They don’t have experience, but they struggle!

For the audience, the steps are the following: for entering and playing next to the stars, you must visit the PokerStars.net website and qualify for one of the finals, and got invited by the producers to a live casting, that will represent one episode. More details regarding the steps for qualifying and rules can be found on www.pokerstars.net  and www.primatv.ro

The big pot

Each episode brings a new challenge, but also the possibility of accumulating more knowledge on poker, the stars are trying to win the award at the end of the show- 10.000 Euros, but also a participation pack to the European Poker Tour in Prague for 7.300 Euros, during December 13-18, 2010. During the eight episodes, there will also be eliminations- the final table will gather only six contestants, stars and usual people. The total value of the prizes during the entire show is 47.300 Euros.   

The development of the show

The first four episodes present the eight stars, each a representative of the craft he/ she belongs to- music, acting, sport and others. At the end of the fourt episode, two of the stars with the lowest score will be eliminate.

Within the fifth episode the preselecting of the contestants qualified on line on PokerSrats.net will be presented. Three of the 70 participants will become members of the Poker Club. The selection is made upon poker knowledge, natural skills, appearance, math and practical knowledge.

Episodes six and seven present the performances of the stars remained in completion next to the three selected players. Everyone enters the game with equal chances, receive the same number of tallies for the poker game, and at the end, the four players with the lowest performance are eliminated.

Episode eight or the Final will gather around the table five contestants, next to one more player, qualified on Poker Stars.net.

“My poker players are very interesting characters. Each joined the table for the beauty of the poker game. Claudiu Bleont tries to scare Cotabita, Cotabita tries to lie to Bleont. Which one will be smart enough to find out the truth? Bleont has advantages because he is an actor. Cotabita is not a beginner, though, he knows the dissimulation, and he can create the impression of having or not having the right card… Cotabita is an artful dodger, but Bleont keeps the flag up… analyzing the game this way, you can get some interesting conclusion…”, says Andrei Gheorghe.

Poker Club is the show where excitement ends only when the big pot finds its winner. Either they wish to demolish their favorite star, or dream about the big pot, or because of the great passion for the mind sport, or the wish to be on the European Poker Tour in Prague, to join the table next to the greatest names in pro poker, the players wish to enjoy each hand, to leave with the big pot in their hands. Regardless any motivation they have chosen to participate, Poker Club offers the chance to make their dream come true and therefore they use all methods to reach the highest level.PokerStars, cel mai mare site de poker din lume, a lansat, începând cu 24 octombrie, emisiunea Clubul de Poker, difuzată la Prima TV. Clubul de Poker, reality show centrat pe jocul de poker, adaptat pentru România după un format internaţional, s-a bucurat de un real succes în Europa, în țări precum Belgia, Portugalia, Rusia sau Germania.

Formatul emisiunii este implementat de către Simpel Media, o casă de producţie din Olanda, în colaborare cu profesionişti români şi dă ocazia unor cunoscute vedete din România să-şi demonstreze priceperea la poker, ori chiar să deprindă acest joc. Cele opt personalităţi care au intrat în Clubul de Poker sub atenta supraveghere a lui Andrei Gheorghe, gazda emisiunii, sunt Bogdan Naumovici, Alin Caraman, Andra Olaru, Florin Piersic Jr., Claudiu Bleonţ, Gina Pistol, Gabriel Cotabiţă şi Ionuţ Iftimoaie. Vedetele au de parcurs probe inedite şi, nu în ultimul rând, sunt nevoite să se adapteze situației și să-şi demonstreze abilităţile de jucători de poker.

Cei opt jucători din showbizul local au fost cazați la un hotel de lux, situat în centrul Bucureştiului, și au ajuns să petreacă împreună câteva zile. În tot acest timp, ei pot acumula cunoştințe despre jocul de poker, dar și să afle lucruri noi şi despre ei înşişi. Iar asta se poate întâmpla datorită faptului că, de-a lungul programului, ei vor primi diferite sarcini pe care să le ducă la bun sfârşit, care, după cum se va vedea, le va pune priceperea şi nervii la grea încercare.

Programul și regulile jocului

Reality showul Clubul de Poker este difuzat în fiecare duminică la Prima TV, iar pe parcursul celor opt episoade, care durează 45 de minute, vedetele trebuie să acumuleze cât mai multe cunoştințe despre sportul minții, intrând astfel în înfruntări directe unele cu altele. Cu această ocazie vor descoperi anumite aspecte inedite ale personalităților lor, întrucât vor fi supuşi unor probe nonconformiste, care le vor testa rezistenţa fizică, dar mai ales pe cea psihică. După fiecare probă, concurenţii sunt evaluaţi și în funcţie de rezultate doar unul dintre ei poate câştiga punctele puse în joc pentru încercarea respectivă. Punctele obținute se transformă în jetoane pentru jocul de poker. Un medic, un psiholog, un detectiv şi jucătorul PokerStars Team Pro, Toni Judeţ, vor aprecia prestaţia concurenţilor şi vor decide câştigătorul.

La finalul fiecărui episod, vedetele se întâlnesc la masa de poker, concurând unul împotriva celuilat până când se va decide învingătorul. Fiecare vedetă va primi în momentul intrării la masă acelaşi număr de jetoane, şansele fiind egale pentru toţi, cu excepţia câştigătorului probei. Jocul de poker se termină în momentul în care este desemnat câştigătorul. În funcție de rezultatele obţinute, fiecare vedetă primeşte un număr de puncte, urmând ca la final acestea să se transforme în bani. Clasamentul final va decide cine este câştigătorul.

Pe lângă cele opt persoane publice, acest reality show va da o şansă şi celor de acasă, celor pasionaţi de poker, să intre în cursa pentru marele premiu. Astfel, pe parcurs vor intra în Clubul de poker şi oameni obişnuiţi, adevărații jucători de poker. Lupta s-ar putea să nu fie atât de uşoară pe cât şi-ar închipui, întrucât vedetele noastre stau din ce în ce mai bine la capitolul poker. Nu au ele experienţa, dar nici nu se dau bătute cu una, cu două!

Pentru cei din faţa micului ecran însă, parcursul este următorul: posibilitatea intrării la masă alături de vedete, toţi cei ce au jucat pe site-ul PokerStars.net şi s-au calificat într-una dintre finalele săptămânale au fost invitaţi de către producătorii emisiunii la un casting live, filmat, ce va constitui un episod de sine stătător. Mai multe detalii despre etapele calificarilor si regulament puteţi afla pe www.pokerstars.net  şi www.primatv.ro.

Marele pot

Fiecare episod aduce o nouă provocare, dar şi posibilitatea de a acumula tot mai multe cunoştinţe despre poker, vedetele încercând să-şi adjudece la finalul showului marele premiu: 10.000 euro, dar și un pachet de participare la European Poker Tour de la Praga, în valoare de 7.300 Euro, competiție ce se va desfășura în perioada 13 – 18 decembrie 2010. Pe parcursul episoadelor vor exista şi eliminări, astfel încât marea finală va strânge în jurul mesei de poker doar șase concurenți, atât vedete, cât şi jucători obişnuiţi de poker. Fondul total de premii pe tot parcursul showului Clubul de Poker este de 47.300 de euro. 

Mecanismul emisiunii

În primele patru episoade sunt prezentate cele opt vedete selecţionate, fiecare dintre acestea este un reprezentat al breselei (actoriceşti, muzicale, sportive şi altele) din care face parte. La finalul celui de-al patrulea episod, două dintre vedetele care au acumulat cel mai mic punctaj vor fi eliminate din emisiune.

În episodul 5 va fi prezentată preselecţia concurenţilor care s-au calificat online, pe PokerStars.net. Din cei 70 de jucători calificaţi, doar trei vor fi aleşi să devină membri ai Clubului de Poker. Criteriile pe care se face selecţia sunt cunoştinţele de poker, naturaleţea, prezenţa fizică, cunoştinţele matematice şi practice.

Episoadele 6 şi 7 prezintă performanţele vedetelor rămase în joc alături de cei trei jucători proaspăt selecţionaţi. Toată lumea intră în joc cu şanse egale, primeşte acelaşi număr de jetoane pentru jocul de poker, iar la final, patru jucători cu cele mai slabe performanțe sunt eliminaţi.

Episodul 8 sau Marea Finală va aduce în jurul mesei de poker cinci concurenţi, cărora li se adaugă încă un jucător de poker calificat de pe PokerStars.net.

“Jucătorii mei sunt  foarte interesanţi. Fiecare a venit la masă pentru frumuseţea jocului de poker. Claudiu Bleonţ încearcă să-l sperie pe Cotabiţă, dar între timp Cotabiţă încearcă să-l mintă pe Bleonţ. Se va prinde Cotabiţă de Bleonţ sau care dintre ei va fi înşelat? Bleonţ are foarte multe avantaje pentru că este actor, iar ăştia citesc într-o formă. Dar nici Cotabiţă nu este un începător, e pe scenă de foarte mult timp şi ştie să disimuleze, să facă feţe şi să îţi creeze impresia că are sau că nu are. Cotabiţă e vulpe bătrână, dar nici cu Bleonţ nu mi-e ruşine. Din genul ăsta de analiză şi cu cărţile în mână, poţi ajunge la concluzii extrem de interesante”, susține Andrei Gheorghe.

Clubul de Poker este emisiunea unde emoția nu se termină decât la câștigarea potului cel mare. Fie că vor să-și demoleze vedeta favorită, fie că visează la premiul cel mare, ori din pasiunea pentru sportul minții sau, poate, din dorința de a ajunge la European Poker Tour de la Praga, pentru a sta la aceeași masă cu unele dintre cele mai mari nume din pokerul profesionist, jucătorii vor să trăiască din plin fiecare mână, să fie ”în cărți” și să plece acasă cu potul cel mare. Indiferent de motivația pentru care au ales să participe, Clubul de Poker le oferă șansa să-și îndeplinească dorința și să folosească toate ”armele” pentru a ajunge la cel mai înalt nivel. 


Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.