Read, read, and don’t be shy!Citiți, citiți nu vă sfiiți!

joi, 4 octombrie 2012

Editorial

By Insider

As always Casino Inside magazine offers a perfectly mixed cocktail of news, information, articles, advertorials and interviews.

The Cover story is an interview with Roderick Leviton who gives us a balance on the first year of activity in Romania, of Shalimar Slots Café and he also discloses the secret of the company’s success: Shalimar has a “personalized approach” of its guests.

Mircea Panait comes back with a new episode dedicated to bets. This time we go back to the fundamental elements of betting: basic rules in sport bets.

Entertainment Arena Expo 2012 is finished. What are the results? Are the organizers, exhibitors and visitors satisfied with the development of the event? You can find out more by reading the article of the exhibit. The DLG PRO series tells you about the company’s products that succeeded to astonish the E-arena 2012 clients.

An interesting article is the one on the impact of the HG 301/2012 in regard to the application of the Government Decision no. 301/2012 for the approval of the Methodological Norms of enforcing Law no. 333/2003 on the security of the objectives, goods, values and the protection of persons, a normative document with deep implications within our industry.

We present an interview with the General Manager of Newton Slots, Dragoș Buriu, where he announces the signing of the agreement of cooperation in Romania by ISMS and Newton Slots. Thus you will discover the benefits of the clients and the future mutual plans of the two companies.

A great champion of the Romanian Gymnastics opens his heart to the readers of Casino Inside. In this interview, Marian Drăgulescu expresses both his opinion on sport career, the performances obtained by him, present and future, and his points of view relating poker or gambling in general.

On “Inside” column we decided to provide you with practical tips on how to win at blackjack. This one of the most popular casino games and it is important to know that for this particular game the applied strategies can really pay off. If you want to find out more, read the column.

The international casino we present here is hosted by the highest hotel of Macau and it had won many prestigious prizes including the Five-Star Diamond Award given by The American Academy of Hospitability Sciences and Top 100 Hotels in China given by the Chinese Summit of the Hotel Industry, we talk about no other than StarWorld Hotel & Casino Macau.

In the end, within “Vegas Personalities” section, do not miss out the life story of Benny Binion – the Las Vegas cowboy, the inventor of World Series of Poker. Old Ben remains one of the most famous personalities in the world of poker, and in the same time a very controversial and mysterious one.

An this is only a slice of the cake we cooked for you. Read, read, and don’t be shy!Editorial

By Insider

Ca de fiecare dată revista Casino Inside vă oferă și acum un cocktail bine mixat de știri, informații, articole, advertoriale și interviuri.

Cover story-ul vă oferă un interviu cu Roderick Leviton care ne face un bilanț al primului an de existență al lui Shalimar Slots Café în România și ne dezvăluie secretul succesului său: Shalimar are o “abordare personalizată” a oaspeților săi.

Mircea Panait revine cu un nou episod dedicat pariurilor. De această dată ne întoarcem puțin la elementele fundamentale ale pariurilor: regulile de bază în pariurile sportive.

Entertainment Arena Expo 2012 s-a încheiat. Cu ce rezultate? Sunt mulțumiți organizatorii, expozanții și vizitatorii de cum s-a derulat evenimentul? Aflați mai multe citind articolul dedicat târgului. În serialul DGL PRO aflați cu ce și-au uimit aceștia clienții la E-arena 2012.

Un articol interesant este cel dedicat impactului HG 301/2012 privind aplicarea Hotărârii Guvernului nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, act normativ ce are implicații adânci și în cadrul industriei noastre.

Vă prezentăm un interviu cu Dragoș Buriu, manager general Newton Slots, material în care acesta ne anunță încheierea acordului de cooperare pentru România între ISMS și Newton Slots. Astfel veți afla care sunt beneficiile clienților și ce planuri de viitor au împreună cele două companii.

Un mare campion al gimnasticii românești își deschide sufletul în exclusivitate cititorilor noștri. Marian Drăgulescu își exprimă părerile sale despre cariera sportivă, performanțele obținute, prezent și viitor, dar și puncte de vedere legate de poker sau gambling în general.

La rubrica “Inside” ne-am decis să vă oferim tips-uri practice de cum se poate câștiga la blackjack. Este unul dintre cele mai populare jocuri de cazino și important este că la acest joc strategiile aplicate chiar pot da roade. Vedeți cum, citind materialul.

Cazinoul internațional pe care vi-l prezentăm acum este găzduit de cel mai înalt hotel din Macau și a câştigat numeroase premii prestigioase inclusiv Premiul Five-Star Diamond oferit de Academia Americană de Științe Ospitaliere și Top 100 Hoteluri din China oferit de Summit-ul Chinez al Industriei Hoteliere și este nimeni altul decât StarWorld Hotel & Casino Macau.

La final, în cadrul secțiunii “Personalități ale Vegasului” nu ocoliți povestea lui Benny Binion – cowboyul din Las Vegas, inventatorul World Series of Poker. Bătrânul Ben rămâne printre cele mai cunoscute personalităţi din lumea pokerului, dar în același timp una controversată și misterioasă.

Și asta este doar o felie din tortul ce vi l-am pregătit. Citiți, citiți nu vă sfiiți!

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.