Christoph Vogelsang, sensational gains and strength of characterChristoph Vogelsang, câștiguri senzaționale și tărie de caracter

joi, 11 ianuarie 2018

The 32-year-old German player has managed in just 5 years of live poker to beat a few cashing records, without winning any WSOP, WPT or EPT. He plays very well in high-roller tournaments and has managed to achieve several sensational results and gains in the last few years.

Born in Sassenberg, Münster, he studied economics at Witten / Herdecke University and the London School of Economics. He is residing in the capital of the United Kingdom at the moment.

Online

Vogelsang first began playing poker online in 2010 and had two aliases on the two famous sites: 26071985 on PokerStars and „Tight-Man1” on FullTilt Poker. On FullTilt he actually won $ 2 million playing in the tournaments with the highest online stakes.

His climb to the top was quick and with only a few $ 10 deposits he managed to make history in the world of online poker. In an interview on Pokerlisting in 2014 he said he was a very lucky player, “even luckier than the other 99% of the players.”

In 2013, Vogelsang was one of the top players who regularly participated in several Full Tilt poker tournaments called „the MalACEsia games” where the ante was $ 400 / $ 800, and among the other players invited was the extremely wealthy Malaysian businessman and amateur poker player named Paul Phua.

In 2 tournament days, the German won $ 1.2 million. And in one of the hands won the biggest online pot in history against Doug „WCGRider” Polk, $ 311,000.

Tournaments

How did he get to be, according to pokerdb.thehendonmob.com, after  second to Fedor Holz in the all-time ranking of the biggest winnings of German players, in just 5 years of live poker (2013-2017)? He won more than $ 15 million from live tournaments. Impressive. Other major players do that in 20 years. He is in the Top 25 players with the world’s greatest wins in history!

To describe Christoph’s results in retrospective, I can tell you that it all started in the UKIPT season 4 in the £ 48,500 + 1,500 No Limit Hold’em tournament – a Super High Roller, where he finished third after Martin Finger and Tobias Reinkemeier, out of 41 high-rollers and earned £ 383,200.

In 2014, he played in the biggest high roller tournament of that year – $ 1,000,000 No Limit Hold’em – The Big One for One Drop (Event # 57) – at the 45th WSOP edition. He finished third and earned $ 4,480,001. Daniel Colman and Daniel Negreanu finished first and second.

In 2015 he played in 8 live tournaments, where he had remarkable results in the 48,500 € + 1,500 No Limit Hold’em – Super High Roller 8Max # 19, the 12th EPT season in Barcelona. He finished third out of 85 players, and increased his bankroll by $ 622,570.

In 2016 he played in 8 tournaments again, but the results were not as impressive. Except maybe for the $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold’em – High Roller, where he finished third again and made $ 216,550.

The year 2017 seems to be the best of his career, at least in terms of his participation in live tournaments! Vogelsang won no less than $ 7,665,247 this year before this material was made!

It all began in May at the No Limit Hold’em tournament at the Aria Super High Roller Bowl in Las Vegas with a buy-in of $ 300,000, where he won $ 6,000,000 and defeated 65 players. We had grown tired of him always finishing third…

In August he finished 7th at the $ 25,500 No Limit Hold’em # 31 PokerStars Championship in Barcelona, and in early November at the WSOPE, at the tournament organized in Leon Tsoukernik’s casino in Rozvadov, in the Czech Republic, he finished 6th in the 111,111 € No Limit Hold’em – High Roller for One Drop (Event # 10) and earned $ 706,995.

One interesting thing about him is that he describes himself as a practicing Christian, and that has helped him to be an incurable optimist, a very good thing for a poker player.

We are sure that we’ll keep hearing about Christoph Vogelsang and his successes.Jucătorul german de numai 32 de ani a reușit în doar 5 ani de profesionism în live să bată câteva recorduri de încasări și asta fără să câștige vreun WSOP, WPT sau EPT. Este un jucător foarte bun de turnee high-roller și a reușit în ultimii ani să “lovească” de câteva ori câteva rezultate senzaționale și câștiguri pe măsură.

Născut la Sassenberg, Münster a studiat economia la Witten/Herdecke University și la London School of Economics. Acesta fiind în acest moment chiar rezident în capitala Regatului Unit.

Online

Vogelsang a început să joace poker mai întâi în mediul virtual în anul 2010 și a avut două aliasuri pe cele 2 siteuri celebre: 26071985 pe PokerStars și „Tight-Man1″pe Fulltilt Poker. Pe ultimul site amintit a câștigat chiar 2 milioane $, jucând pe cele mai mari stake-uri online.

Ascensiunea sa a fost rapidă și cu doar câteva depozite de 10$ a reușit să facă istorie în pokerul online. Într-un interviu de pe Pokerlisting din 2014 spunea ca este un jucător foarte norocos, “chiar mai norocos decât ceilalți 99% dintre jucători”.

În anul 2013, Vogelsang a fost unul dintre jucătorii de top care au participat în mod regulat la câteva turnee de poker organizate de Full Tilt numite „the MalACEsia games” în care sumele de ante erau 400$/800$, iar printre ceilalți jucători invitați s-a numărat omul de afaceri malaiezian extrem de bogat și jucător amator de poker pe nume Paul Phua.

În 2 zile de concurs germanul a strâns 1,2 milioane $. Iar la una din mâini a câștigat cel mai mare pot online din istorie contra lui Doug „WCGRider” Polk, 311,000 $.

Turnee

Cum a ajuns să fie în doar 5 ani de profesionism live (2013-2017) înregistrat pe pokerdb.thehendonmob.com clasificat al doilea după Fedor Holz în clasamentul all time al celor mai mari câștiguri înregistrate de jucătorii germani? Are peste 15 milioane $ câștigați din turneele live. Impresionant. Alți jucători importanți reușesc asta în 20 de ani. Este în Top 25 Jucători cu cele mai mari câștiguri din istorie la nivel mondial!

Descriind rezultatele lui Christoph în mod retrospectiv, vă pot spune că totul a început în sezonul 4 al UKIPT la turneul £ 48,500 + 1,500 No Limit Hold’em – Super High Roller unde a terminat al 3-lea după Martin Finger și Tobias Reinkemeier dintr-un field de 41 de high-rolleri și câștigând 383,200£.

În 2014 semnalăm prezența sa la cel mai mare turneu de high roller din acel an – $ 1,000,000 No Limit Hold’em – The Big One for One Drop (Event #57) – de la ediția 45 a WSOP. A terminat pe podium, pe locul 3, câștigând 4,480,001$. Pe primele două locuri s-au situat Daniel Colman și Daniel Negreanu.

În 2015 joacă 8 turnee live de unde reținem rezultatul remarcabil de la 48,500€ + 1,500 No Limit Hold’em – Super High Roller 8Max #19, al sezonului 12 al EPT din Barcelona. Termină din nou pe locul 3 dintr-un field de 85 de jucători, ocazie cu care-și rotunjește bank-roll-ul cu 622,570$.

Pentru anul 2016 și-a plănuit să joace tot 8 turnee, însă nu au fost rezultate așa notabile. Poate cu excepția lui 24,000$  + 1,000 No Limit Hold’em – High Roller unde a terminat iar pe același fatidic loc 3 și încasând 216,550$.

Anul 2017 pare a fi cel mai bun din cariera sa, cel puțin în ceea ce privește participarea sa la turneele live! Nu mai puțin de 7,665,247$ au fost câștigați de Vogelsang în acest an până în momentul realizării acestui material!

Totul a început în luna Mai la turneul de No Limit Hold’em de la Aria Super High Roller Bowl din Las Vegas turneu cu buy-in de 300,000$, moment în care a câștigat 6,000,000$ învingând 65 de jucători. Ne săturasem de atâtea locuri 3…

În august termină pe locul 7 la turneul 25,500€ No Limit Hold’em #31 PokerStars Championship din Barcelona, iar la începutul lui noiembrie la WSOPE, la turneul defășurat în cazinoul lui Leon Tsoukernik din Rozvadov, Cehia termină pe 6 la 111,111€ No Limit Hold’em – High Roller for One Drop (Event #10) încasând un premiu de 706,995$.

Un lucru interesant despre el este că se descrie pe sine ca fiind un creștin practicant, și că asta l-a ajutat să fie un optimist incurabil, lucru foarte bun pentru un jucător de poker.

Suntem convinși că vom mai auzi de Christoph Vogelsang și de reușitele sale.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.