Charles și Phyllis Frias – two model Nevadans with generous heartsCharles și Phyllis Frias – două modele ale Nevadei, cu inimi generoase

joi, 4 mai 2017

by Oana Mihalache

The name Frias bears a special resonance for those who are familiar with the history of Vegas. This is due to the fact that the spouses Charles and Phyllis Frias left an enduring legacy to this city besides from the transportation company named after them, such as iconic institutions that remind of their special connection to Vegas. The two will remain in history not just as successful entrepreneurs, but as an exemplary pair of philanthropists, as they have were dedicated – as many other businessmen in Vegas –  to noble and civic causes. The couple got marries in Texas in 1958, just two years after Phyllis joined the U.S. Air Force Ohio, thus quitting a career for embarking on the entrepreneurial adventure in Vegas, together with her husband. More about the story and the success of the two, in the lines below.

Frias, a name to remember

Not only “what happens in Vegas stays in Vegas”, but sometimes who travels to Vegas stays there. Well, that is exactly what happened with Charles and Phyllis, who in 1958 they were just discovering this city and something about it was fascinating to them , so they flipped the coin: should they stay or not? Not just that they decided to move there, coming from Texas, but after only four years, in 1962, Charles was buying his first transportation company, which later became part of a large portfolio of companies. The name of the company was ABC Union Cab Co., and in order to run this business, his past experience as a driver proved to be extremely useful. The services offered by the Frias’ family companies included limousines, shuttle and bus service, and according to some estimates they made up a third of the transportation industry in Southern Nevada. Developed under the name of Frias Transportation Management, the “mother company” built by the two included five cab companies, namely Ace, A NLV, Union, Vegas-Western and Virgin Valley, but also Las Vegas Limousines and Airline Shuttle, that service Vegas and the cities in Southern Nevada. Due to a praiseworthy work ethic, but also to the perseverance of the two, Frias Transportation Management was known at some point as the biggest transportation company in Vegas.

“Two model Nevadans with generous hearts”

Even if this was the field that allowed them to meet success in business, the Frias spouses did not stop here. In 2003 an elementary school in Nevada was named after them – Charles and Phyllis Frias Elementary School – which is now host to no less than 800 students, from a preschool level to the fifth grade. In 2004, the governor of Nevada at that time, Kenny Guinn, said about Charles and his wife that they are “two model Nevadans, with generous hearts”, with these words marking the inauguration of the school, built for the community in Southern Highlands, just tens of kilometers away from the Strip of Vegas. The school received their name in order to honor their implication in humanitarian actions through which they helped communities in Southern Nevada. Moreover, Charles and Phyllis launched many educational scholarships that facilitated access to education for many children. A scholarship program dedicated to environmental studies at the University of Nevada bears their name. The connection with the environment was not accidental, given that they both loved nature – this is why a park opened in 2012 was named after Charles Frias. The park is located on the Decatur Boulevard in Vegas and has playgrounds for soccer, green spaces, a Dog Park, gardens and many other facilities.

Another civic initiative bearing the name of Frias is a fire station. On top of that, it’s a widely known thing that the Frias family has always been a reliable contributor for humanitarian groups and organizations in Nevada.

Without a shadow of a doubt, the transportation company can be considered the most successful initiative of the Frias family; in 2015 the company had 2.500 employees and over 1.000 cabs, limousines and buses, serving both residents and visitors in Vegas.

Charles died in 2006, but his wife helped carry on both their business and the legacy of their name for a few more years. When he died, Charles was 84, and he was then mentioned by the senator of Nevada, Harry Reid in the official publication of the American Congree, Congressional Record. At the age of 80, in November 2016, Phyllis lost a long cancer battle, but both her and her husband have honored Vegas with more than just a brand: they also left enduring evidence of civic involvement, a successful transportation company, but also the symbol of fights – some harder, some easier – in the name of ideals underneath which stood either the care for the environment or the interest towards other people. This is another face of Vegas, whose history is not separate from that of the casino world, but rather complementary to it.de Oana Mihalache

Numele Frias are o rezonață aparte pentru cei care cunosc istoria Vegasului. Asta pentru că soții Charles și Phyllis Frias au lăsat acestui oraș nu doar o companie de transport care le poartă numele, ci și câteva instituții simbol care amintesc de legătura lor specială cu Vegasul. Cei doi au rămas în istorie nu doar ca doi antreprenori de succes, dar și ca o pereche exemplară de filantropiști, fiind dedicați – la fel ca mulți oameni de afaceri din Vegas – cauzelor nobile sau civice. Cei doi s-au căsătorit în Texas în 1958, la doi ani după ce Phyllis a intrat în U.S. Air Force Ohio, o carieră la care avea să renunțe pentru aventura antreprenoriatului în Vegas, alături de soțul ei. Mai multe despre povestea și reușitele celor doi, în rândurile de mai jos.

Frias, un nume de ținut minte

Nu doar ”ce se întâmplă în Vegas rămâne în Vegas”, uneori chiar cine călătorește în Vegas rămâne acolo. Ei bine, așa s-a întâmplat și cu Charles și Phyllis, care în 1958 descopereau acest oraș și ceva i-a atras în acest loc, așa că au dat cu banul: să rămână sau nu? Nu doar că au rămas, ei venind din Texas, dar după doar patru ani, în 1962, Charles achiziționa prima companie de transport, care mai târziu avea să devină parte a unui palmares extins de companii. Compania se numea ABC Union Cab Co., iar pentru a conduce această afacere, experiența lui din trecut ca șofer s-a dovedit a fi extrem de utilă. Serviciile de transport oferite de companiile familiei Frias includeau limuzine, mașini de navetă și autobuze, iar după unele estimări au ajuns să reprezinte o treime din industria de transport din sudul statului Nevada. Dezvoltată sub numele de Frias Transportation Management, ”compania mamă” înființată de cei doi cuprinde cinci companii de taxi, respectiv Ace, A NLV, Union, Vegas-Western și Virgin Valley, dar și Las Vegas Limousines și Airline Shuttle, care deservesc atât Vegasul cât și alte orașe din sudul Nevadei.  Datorită unei etici a muncii de invidiat, dar și perseverenței celor doi, Frias Transportation Management a ajuns să fie cunoscută ca cea mai mare companie de transport din Vegas.

”Două modele ale Nevadei, cu inimi generoase”

Chiar dacă în acest domeniu au cunoscut succesul în afaceri, soții Frias nu s-au limitat la atât. În 2003 o școală elementară din Nevada a primit numele lor – Charles and Phyllis Frias Elementary School – care acum găzduiește nu mai puțin de 800 de elevi, de la nivel preșcolar până la clasa a 5-a. În 2004, guvernatorul statului Nevada de la acea vreme, Kenny Guinn, spunea despre Charles și soția sa că sunt ”două modele ale Nevadei, cu inimi generoase”, marcând astfel inaugurarea școlii, construită pentru comunitatea din Southern Highlands, la cateva zeci de kilometri de Strip of Vegas. Școala a primit numele lor pentru a onora implicarea lor umanitară și acțiunile prin care cei doi au ajutat comunitățile din sudul Nevadei. Mai mult, Charles și Phyllis au fondat mai multe burse educaționale, cu ajutorul cărora mulți copii au putut avea acces la educație. Un program de burse dedicat studiilor de mediu din cadrul Universității din Nevada le poartă numele. Asocierea cu mediul nu a fost întâmplătoare, având în vedere că cei doi iubeau natura – de aceea un parc deschis în 2012 poartă numele lui Charles Frias. Parcul este situat pe Bulevardul Decatur din Vegas și are spații dedicate fotbalului, spații verzi, un parc pentru câini, grădini și multe altele.

Un alt demers civic care poartă numele Frias este o stație de pompieri. În plus, este cunoscut faptul că familia Frias a fost mereu un contributor de nădejde pentru grupurile și organizațiile umanitare din Nevada.

Fără îndoială, compania de transport a rămas cea mai de succes inițiativă a familiei Frias: în 2015 compania avea 2.500 de angajați și peste 1.000 de taxiuri, limuzine și autobuze, care deserveau rezidenții și vizitatorii Vegasului.

Charles a murit în 2006, însă soția lui a dus mai departe atât afacerile, cât și numele lor. Când a murit Charles avea 84 de ani și a fost atunci menționat de către senatorul statului Nevada Harry Reid în publicația oficială a Congresului American, Congressional Record. La vârsta de 80 ani, în noiembrie 2016, Phyllis a pierdut o luptă cruntă împotriva cancerului, însă atât ea cât și soțul ei au lăsat Vegasului nu doar un brand: au lăsat multe dovezi ale implicării civice, o companie de transport de succes, dar și simbolul unor lupte – mai facile sau mai grele – în numele unor idealuri la capătul cărora s-au găsit fie grija pentru mediu, fie interesul pentru semeni. Aceasta este o altă față a Vegasului, a cărei istorie este nu una separată celei a lumii cazinourilor, ci una complementară ei.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.