The most expensive pool tables in the worldCele mai scumpe mese de billiard din lume

miercuri, 4 august 2021

I think the most expensive pool tables in the world are an area of interest for many people, given that this ball sport has become very popular all over the world. It is a form of fun for the whole family that can be played at home, many people now having the necessary space and money to buy such a table. For them and for all pool lovers, we have compiled a Top 3 with the most expensive billiard tables in the world.

Queen Victoria Jubilee Pool Table, $ 1.5 million

Queen Victoria Jubilee Pool Table

The billiard pool table describes the history of Queen Victoria’s reign who was the Queen of England for 63 years. Queen Victoria’s Jubilee Billiard Pool Table is the most luxurious and historical billiard pool tables. What makes its design unique and attractive is its classicism.

Bought from the 1887 Exhibition by Hamar Bass and sold again at auction in 1927, the billiard table is beautifully carved in high relief with references to the industrial growth and cultural variety encompassed by the 63 years of Queen Victoria’s reign.

The cushions are decorated with ribbons of quotations from Shakespeare and Tennyson, while above each leg are portrait figures of William of Normandy, Henry I, Henry II, John, Henry III, Edward I, Edward II, Edward III, Edward IV, Elizabeth of York, James I and Charles I.

Of course, this pool table has a high price because it is a historical object and because it is made of expensive materials: the wood and the cloth used being of the best quality. This pool table is not a museum piece, but can still be used and provides players with the enthusiasm needed for a pool game.

Obscura CueLight pool table, $ 200,000

Obscura CueLight pool table

Probably the most spectacular pool table in the world in our opinion, this modernist work of art is valued at $ 200,000. Obscura CueLight Pool Table puts an animated spotlight on pool playing. Created by the San Francisco-based light effects company Obscura Digital, the pool table features the Obscura Cuelight System which lets owners display varying images onto the poll table cloth.

The system also includes a set of sensors that track the movements of the billiard balls on the table and surrounds them with special animation effects as they roll around or sit. The billiard balls are surrounded by water that reveals a hidden image underneath, but the animation can also be changed to show flames around the balls. The table is currently located in the Esquire Ultimate Bachelor Pad.

Teckell pool table, $ 40,000

mese de biliard

A pool table that stands out for its contemporary look and modern materials used is the one from Teckell and costs $ 40,000. If playing pool is your favorite pastime, here’s something you might be interested in. Made by the best Italian designer of pool tables, Teckell, he unveiled last year a mega-luxurious pool table that costs quite a lot: $ 40,000!

It is part of the brand’s Biliardo collection. It is created using computer numerical control (CNC) machines and has 15 mm glass panels for refracting light and a solid oak base that is leveled with 12 screws. Under the stretched cloth surface of the table is a polyurethane layer which helps sound proof the table.

The pockets of the table are made of a flexible polyurethane which allows them to expand as balls drop in and then return to their original shape once emptied. Big spenders can personalize their table with a top frame made with walnut, hand-sewn leather, chrome or gold and can choose from 25 colors of wool cloth for the table surface.

In addition, this table has four cues, a game triangle, a Super Aramith Pro ball set and a pool cue chalk set and another interesting thing about this pool table is that it has crystal legs.

Cele mai scumpe mese de billiard din lume cred că este un subiect care preocupă multă lume pentru că acest sport cu bile a ajuns să fie foarte popular în toată lumea. Este o formă de distracție gustată de toată familia și se poate juca și acasă, multă lume având acum spațiul necesar și banii pentru a achiziționa o astfel de masă. Pentru aceștia și pentru toți iubitorii de billiard am alcătuit un Top 3 cu cele mai scumpe mese de billiard din lume.

Masa de billiard jubiliară Queen Victoria, 1,5 milioane$

Queen Victoria

Masa de biliard descrie istoria domniei reginei Victoria, care a fost regina Angliei timp de 63 de ani. Masa de biliard jubiliară Queen Victoria este cea mai scumpă și mai luxoasă masă de billiard din lume. Designul său este unic și atrăgător prin clasicitatea sa.

Cumpărată la Expoziția din 1887 de Hamar Bass și vândută din nou la licitație în 1927, această masă de biliard este frumos sculptată în relief cu referințe la creșterea industrială și varietatea culturală cuprinsă de cei 63 de ani ai domniei reginei Victoria.

Pernele sunt decorate cu panglici de citate din Shakespeare și Tennyson, în timp ce deasupra fiecărui picior sunt figurine portret ale lui William de Normandia, Henry I, Henry II, Ioan, Henry III, Edward I, Edward II, Edward III, Edward IV, Elisabeta de York, Iacob I și Carol I.

Desigur, această masă de biliard are un preț ridicat pentru că este un obiect istoric și pentru că este realizată din materiale costisitoare: lemnul utilizat și postavul fiind de cea mai bună calitate. Această masă de billiard nu este o piesă de muzeu, ci chiar se poate juca pe ea și asigură jucătorilor entuziasmul dorit pentru a juca o partidă.

 

Masa de biliard Obscura CueLight, 200.000$

Obscura CueLight

Probabil cea mai spectaculoasă masă de billiard din lume în opinia noastră această operă de artă modernistă este evaluată la 200.000 de dolari. Masa de biliard Obscura CueLight pune în centrul atenției jocul de biliard. Creată de compania de efecte luminoase cu sediul în San Francisco, Obscura Digital, masa de biliard are sistemul Obscura Cuelight System, care permite jucătorilor să afișeze imagini variate pe postavul mesei.

Sistemul include, de asemenea, un set de senzori care urmărește mișcările bilelor de biliard de pe masă și le înconjoară cu efecte speciale de animație în timp ce se rostogolesc sau stau. Bilele de biliard sunt înconjurate de unde de apă care dezvăluie o imagine ascunsă dedesubt, iar animația poate fi schimbată și pentru a arăta flăcări în jurul bilelor. În prezent, masa se află în Esquire Ultimate Bachelor Pad.

 

Masa de billiard Teckell, 40.000$

mese de billiard

mese de billiard

O masă de billiard care iese în evidență prin aspectul său contemporan și prin materialele moderne utilizate este cea de la Teckell și costă 40.000$. Dacă jocul de biliard este distracția ta preferată, iată ceva care te-ar putea interesa. Realizată de cel mai bun designer italian de mese de biliard de ultimă generație, Teckell, acesta a dezvăluit anul trecut o masă de biliard mega-luxoasă care costă destul de mult: 40.000 de dolari!

Face parte din colecția Biliardo a mărcii. Este creată folosind mașini de control numeric computerizat (CNC) și are panouri de sticlă de 15 milimetri pentru refractarea luminii și o bază din lemn masiv de stejar care este nivelată cu ajutorul a 12 șuruburi. Masa este în continuare căptușită cu un strat de poliuretan sub suprafața postavului pentru a o izola fonic.

Buzunarele mesei sunt realizate folosind un poliuretan flexibil care le permite să se extindă pe măsură ce bilele cad și apoi revin la forma lor originală după ce au fost golite. Cunoscătorii își pot personaliza mesele, de asemenea, cu un cadru superior realizat din nuc, piele cusută manual, crom sau auriu și pot alege dintre 25 de nuanțe diferite de postav de lână pentru suprafața mesei.

În plus, masa aceasta mai dispune de alte patru repere luxoase, un triunghi de joc cu ajutorul căruia se aranjează bilele, un set pro-ball și un set de cretă de billiard și alt lucru interesant la această masă de billiard este faptul că are picioare din cristal.

 

Surse: luxurylaunches.com, alux.com, mostexpensivehub.com.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.