Best Gambling and Poker Movies – Part 7Cele mai bune filme de gambling și poker Partea a 7-a

vineri, 23 martie 2012

Either about gambling or just set against the backdrop of a casino, there are some excellent movies out there which make it worthy for us to continue our journey in the world of risky movies.

 

Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998)

Lock, Stock and Two Smoking Barrels is an amazing combination of risk, violence and comedy. We’re dealing with a story where irony runs as fluently as blood. Everything starts with a game of poker where, due to his ability of reading people, Eddy (Nick Moran), a game expert and an extremely tough to opponent to honestly beat, plays a game with Harry (P.H.Moriarty) that doesn’t believe in fair play, and with the help of his assistant, Barry the Baptist (Lenny McLean), succeeds in winning by less orthodox means. So, Eddy owns him half a million pounds and has only seven days to get the money. The only way this can be done by our brave heroes is simple: robbing a gang of criminals who, in turn, plan to rob some native marijuana growers. The twists and the development of the movie lead to a series of troubles where our heroes, whether they are called Bacon, Soap or Hatchet, take a real bath of British humor. It’s worth seeing this movie although many say that the American influence of Tarantino’s movies – Reservoir Dog or Pulp Fiction – is visible, by some, only at the surface.

Poker (2010)

Directed by Sergiu Nicolaescu, Poker tells the story of four friends: Titel, Claudiu, Marcel and Horia whose destinies meet in their childhood and who, all grow-ups, embody different typologies representative for the Romanian society at that time: the dishonest politician, mafia representative who wants, by all means, to climb the political ladder or the reckless doctor. Poker means immorality and the hidden plots of the society’s leaders who have created a daily jungle where the laws are held by powerful people. So games are not more than a  game of poker won by the one who calls a bluff at the right time. The four friends who play poker regularly since high-school, many years later begin a friendly game where Claudiu, newly divorced senator, waits for his friends in Snagov together with Monica, his young mistress. A harmless discussion leads soon to dirty disclosures. All three are jealous of the absent Marcel, successful architect in  USA. Titel wants to be a senator himself and bribes everyone, without acknowledging the fact that his actions endanger Claudiu’s position. The discution heats up, blackmail and threats surface and Horia tries to make his friends reconcile. Watch the movie untile the end to find out why Marcel is missing and why the beautiful Monica is much more than the senator’s mistress

Shade (2003)

In the gambling clubs atmosphere in Los Angeles, scams and tricks are the only rules in a game where nothing is what it seems to be and nobody reveals their true intentions. Cheaters become cheated and every single hand involves huge amounts of money at the game table.

Vernon (Stuart Townsend) is a card games cheater, one of the most important in the branch, now all alone after his ex friends, Miller (Gabriel Byrne) and Tiffany (Thandie Newton) tricked him pretty well. The three of them get together to beat the best of the cheaters, The Dean, played unhopefully well by Sylvester Stallone. Moreover, the money used to get to the Dean’s table is owned by a gangster who prefers  to keep his hands clean and let psychopath murderers recover his loss. To be more complicated than that, the interests of the tree players are not convergent.

In the night of the game, with a maximized pot, everyone in tension. Who will cheat who? Who has the Ace down his sleeve?

A Big Hand for the Little Lady (1966)

Henry Fonda (Meredith) and Joanne Woodward (Mary) are husband and wife in a poker game with high stakes in their way  to California. Meredith plays on all their life-long savings that were supposed to be invested in buying a farm. When Meredith has a heart attack during him playing a hand, his woife takes his place, even though she doesn’t know to play poker. Could she play against professionals and win their savings back? The end will surpise you.

Fie că sunt despre jocuri de noroc sau sunt pur şi simplu setate pe fundalul unui cazinou, există filme excelente pentru care merită să continuăm periplul prin lumea filmelor… riscante!

 

Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998)

Lock, Stock and Two Smoking Barrels este un amestec minunat de risc, violenţă şi comedie. Avem de-a face cu o poveste în care ironia curge la fel de fluent ca și sângele. Totul pornește de la o partidă de poker unde datorită abilităţilor sale de a citi oamenii, Eddy (Nick Moran) care este un expert în ale jocului şi astfel un adversar extrem de greu de învins în mod cinstit, joacă o partidă cu Harry, jucat de P.H. Moriarty care nu crede în fairplay, iar cu ajutorul asistentului său Barry the Baptist (Lenny McLean), reușește să câştige prin mijloace mai puțin ortodoxe. Prin urmare, Eddy ajunge să-i datoreze acestuia jumătate de milion de lire sterline şi are doar şapte zile ca să facă rost de bani. Singura soluţie a eroilor noştri bravi este simplă: jefuirea unei bande de infractori care la rândul lor este pe cale să jefuiască nişte naivi cultivatori de marijuana. Răsturnările de situație și derularea firului narativ conduc la o serie întreagă de încurcături unde eroii noștri, indiferent că se numesc Bacon (șuncă), Soap (săpun) sau Hatchet (topor) fac o baie adevărată de umor britanic desăvârșit. Merită să vedeți acest film chiar dacă mulți consideră că influența americană a filmelor lui Tarantino – Reservoir Dogs sau Pulp Fiction este vizibilă…unii zic că doar la suprafață.

Poker (2010)

În regia lui Sergiu Nicolăescu, filmul Poker spune povestea a patru prieteni: Titel, Claudiu, Marcel și Horia ale căror destine se intersectează în copilărie şi care, o dată ajunşi la maturitate, întruchipează tipologii reprezentative pentru societatea românească din acest moment: politicianul veros, mafiotul care îşi doreşte, prin orice mijloace, să acceadă în politică sau medicul fără conştiinţă. Poker prezintă imoralitatea şi intrigile ascunse ale liderilor societăţii, care au creat o junglă cotidiană unde legile sunt făcute de cei care deţin puterea.  Astfel, jocurile la nivel înalt nu sunt mai mult decât o partidă de poker în care câştigă cel care ştie să tragă o cacealma la momentul potrivit. Cei patru amici care joacă poker în mod regulat încă din liceu, mulți ani mai târziu, ajung la o partidă prietenească unde Claudiu, senator proaspăt divorțat, își așteaptă prietenii în Snagov împreună cu Monica, tânara lui amantă. Dintr-o discuție inofensivă se ajunge în scurt timp la dezvăluiri nu tocmai curate. Toți cei trei sunt invidioși pe absentul Marcel, ajuns arhitect de succes în SUA. Titel vrea și el să fie senator, și dă mită în toate direcțiile ignorând faptul că acțiunile lui îi pun postul lui Claudiu în pericol. Discuția se încinge, se trece la șantaje și la amenințări, iar Horia încearcă să-și împace prietenii. Urmariți filmul până la final pentru a afla de ce Marcel lipsește si de ce frumoasa Monica e mai mult decât o biată amantă de senator.

 

Shade (2003)

În atmosfera cluburilor de pariuri din Los Angeles, înșelătoriile și trucurile sunt singurele reguli într-un joc în care nimic nu e ceea ce pare și nimeni nu își divulgă adevăratele intenții. Trișorii sunt trași pe sfoară și fiecare mână dispune de sume imense pe masa de joc…

Vernon (Stuart Townsend) este un trișor la jocurile de cărți, unul dintre cei mai buni din branșă, acum singur după ce foștii săi parteneri, Miller (Gabriel Byrne) și Tiffany (Thandie Newton) l-au “țepuit” destul de bine. Însă cei trei se reunesc pentru a-l învinge pe cel mai bun trișor, Decanul jucat nesperat de bine de Sylvester Stallone. Unde mai pui că banii folosiți pentru a ajunge la masa Decanului aparțin de fapt unui gangster care preferă să-și țină mâinile curate și să lase asasini psihopați să îi recupereze paguba. Și pentru ca lucrurile să fie cât mai complicate, bineînțeles că interesele celor trei nu sunt convergente.

În noaptea partidei, cu potul mărit la maximum, toată lumea este în tensiune. Cine va înșela pe cine? Cine are asul în mânecă?

A Big Hand for the Little Lady (1966)

Henry Fonda (Meredith) şi Joanne Woodward (Mary) sunt soţ şi soţie prinși într-un joc de poker cu mize mari în drumul lor spre California. Meredith joacă toate economiile lor de-o  viață la masa de poker, bani care erau meniți să fie folosiți la cumpărarea unei ferme.
Când Meredith suferă un atac de cord în timpul unei mâini soţia sa preia frâiele jocului, chiar dacă ea nu ştie cum să joace poker. Va putea ea juca împotriva profesioniştilor şi să-și salveze economiile lor de viaţă? Finalul vă va surprinde.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.