The second PokerFest get off in Piatra NeamţCea de-a doua descălecare a PokerFest la Piatra Neamţ

sâmbătă, 10 noiembrie 2012

During 3-7 October, the famous poker festival PokerFest organized in our country, stopped for the second time, at Piatra Neamţ. With a field of no less than 212 players who paid the buy in of 550 Euros, The Main Event from Neamt was again a real success for organizers and also for Alex Mitruş, the winner of this edition.

The participants had one full program, the festival debuting with the side event with a buy in of 150 Euros, second chance side event that started with a number close to 48 entries and it was won by Sumanariu Dumitru Florin who cashed 2,580 Euros.

The second side event has accounted 43 participants who paid the 330 Euros buy in, this time the tournament being one knockout format, where Foca Marius received 3,700 Euros for ranking first.

The players showed real interest for the two super satellites of the Main Event, the satellites gathered a total of 352 players, generating 73 entries in the 550 Euros Main Event.

October 5 was for PokerFest the first day of the Main Event with 160 registered players. In this first day, the possibility of registering in the tournament was opened for the first 6 levels, as well as for the Second Chance option. Also, consecrated names of the Romanian poker scene were among players, therefore Eduard Norel, Iulian Iacob, Alex Răuţă, Bogdan Ionescu, Cristi Murgoci sau Narcis Olaru are just some of the „stars” of the first day. The first day ended with Sebastian Pălimaru in chip leader position, followed in order by Adrian Mihalache, Tudor Răgălie, Nandor Solyom, Iulian Iacob, Alex Mitruş, Mircea Rusu, Zheng Zhipping, Cătălin Moraru and Melkonyan Babken.

The second day of the Main Event brought to start 96 players who began the game on 6 October at 1 o’clock pm. The surprise came in the next day, when it was found that the total number of entries (221) exceeds the number of players that had registered to the previous Piatra Neamţ stage, which took place in April.

In the 3rd day, the finalists were chosen after a 3 hours bubble, thus Sebastian Pălimariu opened with hijack and then paid with KQ the all-in re-raise of Iulian Iacob. The Showdown was spectacular, Iacob showed 5,7 and managed a straight with 6, 4, x, 3, x. The next hand, Pălimariu pushed a still quite reasonable stack with 3,3 and received call from Răzvan Gallagher’s jacks and this sealed the composition of the final table with one set: Vlad Voicu, Marian Dinu, Răzvan Gherghe, Iulian Iacob, Sebastian Pop, Vasile Crăciun, Bogdan Dinu, Alex Mitrus and Bogdan Petrea. The game ended after 1o’clock am, so after 12 hours of game play for the finalists.

On the day of the final table, its professed professionals were the first to have left the game. Vasile Crăciun was the first player eliminated from the table, followed by Bogdan Dinu and Iulian Iacob. Marian Dinu benefited from all three stacks, but in his turn he left the table handing over a huge chip stack to leader, Dan Petrea who at that time, was followed by Vlad Voicu, Alex Mitruş, Răzvan Gheorghe and Sebastian Pop. The break recorded the last 4 players remaining at the final table, now, Dan Padilla was the chip leader by far, with no less than 2.000.000 chips of all 3,165,000 chips in the game.

The final table surprise was Alex Mitruş who managed to win in front of Petrea, who eliminated the other two players from the table.

The two leading actors in heads-up  were the chip leader Petrea and Mitruş who played waiting for the card and went omewhere under 200.000 chips. Mitruş managed the impossible, he doubled twice and therefore reduced the handicap from the beggining of the heads-up, from 1: 12 to 1: 3.

After Mitruş succeeded the two doubling series, he took wings making a good game and he bettered  Petrea, ending the match with T7 versus KJ, money were on a flop with T for Mitruş and flush-draw for Petrea.

So Mitruş succedeed somewhat the impossible, he managed a comeback situation in no less than half an hour and in the same time he won the PokerFest Piatra Neamţ Cup.

The next PokerFest stop will be in November 12th-18th, at the Hotel Howard Johnson Bucharest, event which expects to enjoy a great success.

 

Sorin Constantinescu: I chose Piatra Neamţ due to the lack of reliability from Iaşi

What were the reasons why The 7th Stage of PokerFest was not organized in Iaşi, as announced, but at Piatra Neamt?

6 months ago, when I was to Iaşi city, to discuss with the local partner the terms of the tournament, we have received many promises on its part, one of them concerning the price of the hotel rooms. As you know, for all the events we organize outside Bucharest, the room price does not exceed EUR 50 with breakfast included. Due to the fact that we bring many clients for the hotel, we receive the conference rooms at  low price or free. After I received all confirmations from the hotel, a week before the tournament, the hotel representatives told us that, thaey can no longer give us the rooms because the hotel is hosting a Congress. Thus, we decided to take this stage to Piatra Neamţ, taking into consideratio the fact that we had a very good presence out there in April. The decision to go to Piatra Neamţ was a very good one, the feedback was a positive one, at least 211 players were present at the Main Event.

Were there many players from Piatra Neamţ area?

With regard to the fact that Narcis Olaru, helped us in preparing the Neamţ tournament, and that he is very popular in the area, I believe, half of the satellites’ players were  players from Piatra Neamţ and the surrounding area.

How do you see the poker market, after all this time of organizing PokerFest?

The market is currently very dynamic in terms of both live and online. I also see that this market is still growing.

Where will you organize, geographically speaking, the following PokerFest stages?

First of all, we are not organizing in the western part of Romania, because people here are not very enthusiastic about live poker, after two failed attempts – one at Timişoara and one at Deva. On our 2013 calendar we will check Piatra Neamţ again, we will try two tournaments at Mamaia in June and September, because here we had a particular success and also, we will try other locations too.

At this point is PokerFest a profitable business?

So far we are down, but we have gained so much as image, as brand and we expect foreign partner to offset the losses registered so far.

How is PokerFest seen outside of Romania?

I say PokerFest is very well seen, considering that we have exceeded the Eureka tournaments and other tournaments with 1,000 Euros buy-in. Contestants who play EPT and WPT told us that in the future they will go for smaller tournaments, as ours, because the field are better with more „fishes” thus having the chance earn money with a smaller expense. So, we say that many players will come our way, the future premises are favorable.Pentru a doua oară cunoscutul festival de poker organizat în ţara noastră, PokerFest, s-a oprit în perioada 3-7 Octombrie la Piatra Neamţ. Cu un field de nu mai puţin de 211 jucători care au plătit buy in-ul de 550 euro, Main Eventul de la Neamţ a fost şi de data aceasta un real succes atât pentru organizatori cât şi pentru, Alex Mitruş, câştigătorul acestei ediţii.

Programul participanţilor a fost unul plin, festivalul debutând cu side eventul ce a avut buy in-ul de 150 euro, second chance, side event ce a strâns la start un număr de 48 de intrări şi care l-a desemnat câştigator pe Sumanariu Dumitru Florin ce a încasat 2580 euro.

Cel de al doilea side event a contabilizat 43 de participanţi care au plătit buy in-ul de 330 euro, de data aceasta turneul fiind unul în format knockout, unde Foca Marius a încasat 3700 euro odată cu clasarea pe primul loc.

Foarte interesaţi s-au arătat jucătorii, de cei doi super-sateliţi pentru Main Event, sateliţi care au adunat la start un total de 352 de jucători ce au generat 73 de intrări la Main Eventul de 550 euro.

Data de 5 octombrie a venit la PokerFest cu prima zi a Main Event-ului şi cu 160 de jucători care s-au înregistrat. În această primă zi a existat posibilitatea înregistrării la turneu în primele 6 nivele precum şi opţiunea Second Chance. De asemenea, în masa de jucători s-au arătat şi nume deja consacrate pe scena pokerului românesc, astfel că Eduard Norel, Iulian Iacob, Alex Răuţă, Bogdan Ionescu, Cristi Murgoci sau Narcis Olaru au fost câteva din “starurile” primei zile. Prima zi s-a încheiat avându-l pe Sebastian Pălimaru în poziţia de chip leader urmat în ordine de Adrian Mihalache, Tudor Răgălie, Nandor Solyom, Iulian Iacob, Alex Mitruş, Mircea Rusu, Zheng Zhipping, Cătălin Moraru şi Melkonyan Babken.

A doua zi a Main Eventului a adus la start 96 de jucători care au început jocul pe 6 octombrie la ora 13:00. Surpriza a venit în această a doua zi când s-a constatat că numarul total de intrări (221), depăşeşte numărul de înregistrați de la precedenta etapă de la Piatra Neamţ din aprilie.

În ziua 3, finaliştii au fost aleşi după un bubble de 3 ore, astfel că Sebastian Pălimariu a deschis din hijack şi apoi a plătit cu KQ re-raise-ul all-in al lui Iulian Iacob. Showdown-ul a fost spectaculos, Iacob arătând 5,7 și prinzând o chintă cu 6, 4, x, 3, x. Următoarea mână, Pălimariu a împins un stack încă destul de rezonabil cu 3, 3 și a primit call de la valeții lui Răzvan Gherghe care a pecetluit cu un set componența mesei finale: Vlad Voicu, Marian Dinu, Răzvan Gherghe, Iulian Iacob, Sebastian Pop, Vasile Crăciun, Bogdan Dinu, Alex Mitrus şi Bogdan Petrea. Jocul s-a încheiat după ora 1 noaptea, deci după 12 ore de joc pentru finaliști.

În ziua mesei finale profesionişti declaraţi ai acesteia au fost şi primii care au părăsit jocul. Vasile Crăciun a fost cel care a ieşit de la masă primul, urmat fiind de Bogdan Dinu şi Iulian Iacob. Beneficiarul stack-urilor cedate de cei trei a fost Marian Dinu care la rândul său a predat un stack imens chip leader-ului Dan Petrea, care în acel moment era urmat de Vlad Voicu, Alex Mitruş, Răzvan Gheorghe şi Sebastian Pop. Pauza a consemnat rămânerea în joc a ultimilor 4 jucători de la masa finală astfel că Dan Petrea conducea detaşat cu nu mai puţin de 2.000.000 de fise din totalul de 3.165.000 aflate în joc.

Surpriza mesei finale a fost Alex Mitruş care a reuşit să câştige în faţa lui Petrea care la rândul său îi eliminase pe ultimii doi jucători de la masă.

Heads-up-ul i-a avut ca actori principali pe chip leader-ul detaşat Petrea şi pe Mitruş care a jucat aşteptând cartea şi ducându-se astfel undeva sub 200,000 de fise. Mitruş a reuşit imposibilul dublându-se de două ori şi reducând astfel handicapul cu care plecase la heads-up de la 1:12 la 1:3.

După ce Mitruş a reuşit seria de două dublaje, a prins aripi reuşind să facă un joc bun, să îl depăşească pe Petrea, încheind meciul cu T7 versus KJ, banii s-au pus pe un flop cu T pentru Mitruş și flush-draw pentru Petrea.

Astfel că Mitruş a produs oarecum imposibilul reuşind o răsturnare de situaţie în nu mai puţin de jumătate de oră și tot odată să câştige cupa PokerFest Piatra Neamţ.

Următoarea oprire a PokerFest va avea loc în perioada 12-18 noiembrie la Hotel Howard Johnson Bucureşti, eveniment care se aşteaptă să se bucure de mare succes.

 

Sorin Constantinescu: Am ales Piatra Neamţ din cauza neseriozităţii celor de la Iaşi

Care au fost motivele pentru care PokerFest etapa a 7-a nu s-a mai organizat la Iași, așa cum era anunţat, ci la Piatra Neamţ?

Acum 6 luni de zile cand am fost la Iaşi pentru a discuta condiţiile organizării turneului cu partenerul local, am primit mai multe promisiuni din partea acestuia, una dintre ele fiind preţul camerelor de hotel. După cum stiţi la toate evenimentele care le desfaşurăm în afara Bucureştiului, preţul camerelor nu depăşeşte 50 euro cu mic dejun inclus. Din cauza faptului că aducem foarte mulți clienţi hotelului, noi primim sălile de conferinţă la un preţ mic sau free. După ce primisem toate confirmările de la hotel, cu o săptămână înainte de turneu, reprezentanţii hotelului ne-au spus că nu ne mai pot da camere pentru că au un congres care se ţine în hotel. Văzând acestea am hotărât să mergem la Piatra Neamţ cu această etapă, având în vedere faptul că în aprilie am avut o prezență foarte bună acolo. Decizia de a merge la Piatra Neamţ a fost una foarte bună feedback-ul fiind unul pozitiv, nu mai puţin de 211 jucători fiind prezenţi la Main Event.

Din zona unde s-a organizat turneul au fost mulţi jucători?

Având în vedere faptul că Narcis Olaru, ne-a ajutat în ceea ce priveşte pregătirea turneului de la Neamţ, el fiind şi foarte popular în zonă, am avut, cred eu, cam jumătate din jucătorii prezenţi la sateliţi, jucători din Piatra Neamţ şi din împrejurimi.

După perioada care a trecut de când organizaţi PokerFest, cum vedeţi piaţa de poker?

Piaţa este la ora actuală una foarte dinamică atât din punct de vedere live cât şi online. De asemenea, eu văd că această piaţă este în continuă creştere.

Unde veți organiza, din punct de vedere geografic, următoarele etape PokerFest?

În primul rând nu o să mai organizăm în partea de vest a României, pentru că lumea nu este prea entuziasmată de pokerul live, după două tentative eşuate – una la Timişoara şi una la Deva. În anul 2013 pe calendarul nostru vom bifa iar Piatra Neamţ, o să încercăm două turnee la Mamaia în iunie şi septembrie pentru că aici am avut un succes deosebit şi, de asemenea, vom mai încerca alte locaţii.

Este PokerFest în acest moment un business care scoate profit?

Până acum suntem pe minus, dar am câştigat foarte mult ca imagine, ca brand şi așteptăm un partener din afară care să compenseze pierderile de până acum.

Cum este văzut PokerFest în afară?

Eu zic, că PokerFest este foarte bine văzut, având în vedere că am depăşit turnee precum Eureka şi alte turnee unde buy in-ul este de 1,000 euro. Concurenții care joacă EPT-uri sau WPT-uri ne-au spus că se orientează în viitor pe turnee mai mici, aşa cum este al nostru, pentru că field-urile sunt mai bune cu mai mulți “peşti” având astfel şansa să intre în bani cu o cheltuială mai mică. Deci, zicem noi că mulţi jucători se vor îndrepta către noi, premisele fiind unele favorabile pentru viitor.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.