10th Anniversary edition of BEGE Expo & EEGS to take place this NovemberCea de-a 10-a ediție aniversară a lui BEGE Expo & EEGS va avea loc în luna noiembrie a acestui an

vineri, 4 august 2017

The Balkan Entertainment & Gaming Expo (BEGE Expo) and the Eastern European Gaming Summit (EEGS), which are among the biggest gaming events in Eastern Europe, celebrate their 10th anniversary in 2017. The organizers are preparing rich and very beneficial program, which includes multiple new format networking events and initiatives.

As last year’s BEGE gathered more than 4900 visitors from all over the world, the anticipation is for even bigger attendance. The exhibition now offers many new opportunities for the companies, as well as multiple sponsorship options.

Over 40 leading companies from the industry have confirmed their presence for BEGE Expo 2017. Novomatic, Casino Technology, EGT, Merkur Gaming, Suzohapp, BetConstruct, IGT, Interblock, Alfastreet and many others, will once again attend the exhibition. For the anniversary edition of BEGE new participants have already booked their place. Amongst them are the leading Sports Betting Company Bet 3000 (IBA-Entertainment Ltd.), Change Italia, Industrias Lorenzo, EXEFEED, Quixant, Zitro, nanoVo, Berkotech, GameBridge and many others.

The registration is already open so you wouldn’t want to miss the chance to register.

This year’s exhibition will feature many new initiatives and accompanying events, such as the  special Affiliate zone. The organizers aim to create space where online operators and affiliates from the region can interact, thus creating in one more way healthy atmosphere for the industry in Eastern Europe. Among the other new initiatives is the Innovation zone, as well as the Startup corner where companies will be able to make their first steps in the industry and make valuable contacts.

The Career center will once again offer to Bulgarian students and young people the chance to take part in BEGE Expo and apply for the numerous opportunities the gaming industry in the country provides. This year the organizers are launching a Volunteer program, which allows students with little or no experience to come behind the scenes and contribute to the organization of the biggest gaming event in the region.

Traditionally, preceding the BEGE the Eastern European Gaming Summit (20-22 November) will take place. The 2-day conference program will feature many attractive initiatives including Global Gaming Women, Gaming StartUp Challenge, roundtables and others. This year’s EEGS format will encourage everyone attending to focus their attention on discussion panels with the most up-to-date information on jurisdictions. The conference continues to follow its main aim – to present the most recent updates from the region, including the countries Serbia, Romania, Greece, Bulgaria, Albania, F.Y.R. of Macedonia, Poland, Montenegro, Slovenia and Czech Republic. The representatives from the region will have an opportunity to get full overview of the European Gaming market.

Q&A sessions and roundtable discussions will suggest the additional value of this year’s format allowing everyone attending to take more active part in the summit and meet representatives tete-a-tete. Challenges in the regulation will cover Social casino, eSports & Daily Fantasy sports, Bitcoin & Blockchain.

Separate sessions will complement with the overviews of General Data Protection Regulation, Anti-Money Laundering Directive and IMGL Masterclass. Day 2 of EEGS will be focused on Tourism & Gaming, Responsible Gaming Academy and marketing topics.

BEGE Expo and EEGS have gradually established as a center for the gaming and entertainment industry in Eastern Europe and for 10th year in a row will be the place where professionals from the field come in order to expand their business, exchange knowledge and promote new products. For any updates you may follow the official websites of the events: eegamingsummit.com and balkangamingexpo.com.Expoziția Balkan Entertainment & Gaming (BEGE Expo) și Eastern European Gaming Summit (EEGS), care se numără printre cele mai mari evenimente dedicate jocurilor de noroc din Europa de Est, sărbătoresc în acest an cea de-a 10-a aniversare. Organizatorii pregătesc un program bogat și foarte util, care cuprinde evenimente multiple și inițiative în format nou.

Deoarece expoziția BEGE de anul trecut a adunat mai mult de 4900 de vizitatori, anul acesta se anticipează o participare și mai mare. Acum expoziția oferă multe noi oportunități pentru companii, precum și multiple alternative de sponsorizare.

Peste 40 de companii de frunte din industrie și-au confirmat prezența în acest an la BEGE Expo 2017. Novomatic, Casino Technology, EGT, Merkur Gaming, Suzohapp, BetConstruct, IGT, Interblock, Alfastreet și multe altele, vor participa din nou la expoziție. Pentru ediția aniversară BEGE s-au înscris noi participanți. Printre aceștia se numără Sports Betting Company Bet 3000 (IBA-Entertainment Ltd.), Change Italia, Industrias Lorenzo, EXEFEED, Quixant, Zitro, nanoVo, Berkotech, GameBridge și mulți alții.

Perioada de înscrieri s-a deschis deja, așa că nu vreți să ratați șansa de a participa.

Ediția din acest an va prezenta multe inițiative noi, cum ar fi zona specială dedicată Afiliaților. Obiectivul organizatorilor este de a crea spațiul unde operatorii și Afiliații online din regiune pot interacționa creând astfel, printr-o altă modalitate, o atmosferă sănătoasă pentru industria Europei de Est. Printre celelalte inițiative noi se numără zona de Inovare, precum și colțul Startup, unde companiile vor putea să facă primii pași în industrie și să obțină contacte importante

Centrul de Cariere va oferi, încă o dată, studenților bulgari și tinerilor șansa de a participa la BEGE Expo și de a aplica pentru numeroasele oportunități pe care le oferă industria jocurilor de noroc din țară. Anul acesta, organizatorii lansează un program de voluntariat, care permite studenților cu puțină experiență sau fără experiență să vină în spatele scenei și să-și aducă aportul la organizarea celui mai mare eveniment de gambling din zonă.

În mod tradițional, înainte de BEGE, va avea loc Eastern European Gaming Summit (20-22 noiembrie). Programul conferinței cu o durată de 2 zile va prezenta numeroase inițiative atractive, inclusiv Global Gaming Women, Gaming StartUp Challenge, conferințe și altele. Formatul EEGS de anul acesta va încuraja toți participanții să-și concentreze atenția la panelurile de discuții cu cele mai actualizate informații despre jurisdicții. Conferința continuă să urmărească principalul obiectiv – de a prezenta cele mai recente actualizări legislative din regiune, inclusiv din Serbia, România, Grecia, Bulgaria, Albania, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Polonia, Muntenegru, Slovenia și Republica Cehă. Reprezentanții din regiune vor avea ocazia să obțină o imagine completă a pieței europene de jocuri.

Sesiunile de Întrebări și Răspunsuri și discuțiile de la mesele rotunde vor reflecta valoarea adăugată a formatului din acest an, permițând tuturor participanților să participe mai activ la Summit și să-i cunoască pe reprezentanții industriei față în față. Schimbările din legislație vor acoperi zona de Social Casino, eSports & Daily Fantasy sports, Bitcoin & Blockchain.

Sesiunile separate vor fi completate de prezentările generale dedicate Legislației de Protecție a Datelor Generale, Directivei Privind Combaterea Spălării Banilor și ale International Masters of Gaming Law (IMGL) Masterclass. Ziua a 2-a a conferinței EEGS se va concentra pe Turism și Jocuri de Noroc, Academia ”Joc Responsabil” și pe subiecte de marketing.

BEGE Expo și EEGS s-au evidențiat treptat ca și centru pentru industria jocurilor de noroc și entertainment din Europa de Est și pentru al 10-lea an la rând va fi locul unde profesioniștii din domeniu vin pentru a-și extinde afacerile, a face schimb de cunoștințe și pentru a promova noi produse.

 

Pentru orice actualizare, vizitați site-urile web ale evenimentelor:

eegamingsummit.com și balkangamingexpo.com.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.