Ce noutăți aduce legislația secundară?

marţi, 22 decembrie 2015

La începutul lunii noiembrie 2015, o versiune modificată a legislației secundare de punere în aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc a fost publicată pe pagina de internet oficială a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), fiind pusă la dispoziția publicului la adresa URL http://onjn.gov.ro/wp-content/uploads/2015/09/hg.pdf .

Principalele modificări ce pot prezenta relevanță în funcție de particularitățile fiecărei situații vizează aspecte diverse, precum:

  • Organizatorii de jocuri de noroc tradiționale au posibilitatea de a pune la dispoziția clienților dispozitive pentru accesarea platformelor de joc la distanță în locațiile specializate în care se desfășoară activitatea de jocuri de noroc tradiționale cu condiția ca (i) acești organizatori să fie licențiați și autorizați atât pentru activitatea de jocuri de noroc tradițională, cât și pentru operațiunile la distanță și ca (ii) jucătorii să poată accesa exclusiv propria platformă de jocuri de noroc la distanță (prin urmare, ipoteza normei nu include și platformele de joc ale altor organizatori de jocuri de noroc la distanță).
  • Lista condițiilor pentru acordarea licenței de organizare și autorizației de exploatare a jocurilor de noroc la distanță este suplimentată cu necesitatea depunerii unui audit pentru anul precedent. Potrivit dispozițiilor din legislația secundară, rezultă că auditul în discuție este aferent procedurii de autorizare, cu excepția cazului în care există o excepție în acest sens. Cerința privind auditul este aplicabilă doar operatorilor străini ce sunt înregistrați legal într-o altă jurisdicție decât România. Legislația secundară nu clarifică nici ce tip de audit este necesar sau ce fel de auditor trebuie desemnat pentru efectuarea acestor operațiuni și nici care sunt informațiile ce ar trebui să fie cuprinse în auditul elaborat pentru anul precedent.
  • Cerința conform căreia ”pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc la distanță trebuie să existe un ceas vizibil în permanență pentru jucător și care să permită acestuia să urmărească ora curentă și perioada neîntreruptă de participare la joc” este înlăturată și înlocuită cu dispoziția conform căreia ”programul platformei de joc va trimite la fiecare 60 de minute un mesaj de avertizare, care va informa jucătorul cu privire la timpul petrecut la joc”.
  • Organizatorii de jocuri de noroc, la momentul depunerii documentației în vederea acordării licenței și autorizației pentru jocurile de noroc tradiționale sau la distanță, pot comunica în scris ONJN o adresă de e-mail pentru a facilita comunicările în relația cu Oficiul. Cu toate acestea, o astfel de adresă de e-mail este obligatorie în cazul tuturor entităților ce dețin licențe clasa a 2-a în vederea comunicării electronice cu Oficiul. În ambele situații, toate documentele transmise la aceste adrese de e-mail se consideră a fi comunicate, însă legislația secundară nu specifică și care este momentul la care comunicările în discuție se consideră comunicate.
  • Proiectul de norme metodologice stipulează în mod expres dreptul ONJN de a suspenda autorizația de exploatare a jocurilor de noroc pentru numele de domeniu sau platformele de joc.
  • În cazul organizatorilor licențiați sau al celor ce dețin un drept provizoriu de operare, Comitetul de Supraveghere al ONJN poate decide (i) să nu acorde, (ii) să suspende sau (iii) să revoce licența/dreptul provizoriu de operare, pentru o perioadă maximă de până la 2 ani, la propunerea motivată a direcțiilor de specialitate ale ONJN.
  •  Exploatarea în același spațiu a două sau mai multe categorii de joc tip slot machine va fi permisă cu condiția ca fiecare tip să fie delimitat distinct în cadrul spațiului de funcționare. În versiunea anterioară a proiectului de norme metodologice, exploatarea în același spațiu era permisă doar pentru o singură categorie de joc tip slot machine.
  • Organizatorii care exploatează mijloace de joc de tip videoloterie în cadrul sălilor dedicate sunt obligați să acopere cu panouri, autocolante sau alte asemenea suprafețe vitrate prin care: (i) să fie împiedicată vizualizarea activităţilor care se desfăşoară în locaţia respectivă și (ii) să nu fie sugerată activitatea de jocuri de noroc prin folosirea de imagini, înscrisuri sau alte simboluri.
  • O nouă condiție este introdusă în ceea ce privește acordarea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc la distanță: organizatorul trebuie să desfășoare activitatea de jocuri de noroc nu numai prin intermediul aceleași platforme de joc, dar și prin intermediul unui singur domeniu de internet.
  • Termenul limită pentru verificarea autenticității datelor furnizate de către jucători (procedura KYC) este extins de la 30 de zile la 60 de zile, iar suma maximă ce poate fi depusă în contul de joc este de asemenea modificată de la 100 euro la 200 euro.

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Normelor Metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de Urgență nr. 77/2009 se află în continuare în procedura de aprobare de către Guvernului României. Mai mult decât atât, în actual climat politic generat de recentele evenimente sociale, nu se poate stabili cu certitudine dacă mult așteptatele norme metodologice vor intra în vigoare în cele din urmă până la sfârșitul anului curent sau nu. Este însă de necontestat că procedura de licențiere atât pentru operatori cât și pentru furnizorii de servicii (precum procesatorii de plăți, furnizorii de software, afiliații etc.) depinde de momentul la care normele metodologice vor fi, în cele din urmă, adoptate.

Faceți jocurile!

Oana Albu & Andrei Cosma

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *