Floating casinos, from luxurious services to water relocation for legislative motives Cazinourile plutitoare, de la servicii de lux la relocarea pe apă din motive legislative

miercuri, 17 noiembrie 2010

With the highest services standards, the adrenaline and charm of gambling are connecting perfectly on the never-ending blue. A trip along the most beautiful port towns can make gambling on floating casinos an unforgettable experience. The competition determines the operators on the cruise ships to offer their clients luxurious services, meant to attract them again into the perfect trip.

Pro players are the ones who, around the year 1800, made poker in the Wild West go around the entire world. In the past, the pro players would inspire to the outsiders a certain lake of trust, since their activity would not seem to bring any benefits to the cities and communities where they used to develop their activity. Actually, many of the players in the west would cheat, and therefore they would get the other players into trouble when got caught. Most of these situations would end with violence. After several scandals, that would take place after the gambling inside the casinos, the community started to denigrate the players, but also the gambling operators. The pro players had to find a new space for their activity without attracting any suspicions. They brought gambling on water, inside large ships that would go across the American rivers with one purpose only- hosting this life style.

The history of the floating casinos

At the beginning of 1800, Mississippi and Missouri were the interstate highways of the time. As the costs of the relocation of the goods on land were high and represented a waste of time, the water flows offered an easy way to transform navigation into a profitable business. These great ships would cross over the water, turning into floating hotels that offered different gaming involving large amounts.

James Bowie, Doc Holiday, Bat Masterson, Wyatt Earp, Calamity Jane and Wild Bill Hickock are just few of the most famous names who would gamble on ship poker. Some players preferred cruise ships for intimacy. The pro player could embark in any available ports in Missouri or Mississippi for gambling and winning large amounts, and then disembark anywhere without even divulging the identity. Along the years, many cities decided to forbid gambling, hence the river ships represented the only legal place for gambling, making them very crowded places.

The first ship built exclusive for the touristic trips was named Prinzess in Victoria Luise and was commanded by Albert Ballin, the general manager of Hamburg America Line, at the end of the 19 th century. As a successful model always attracts the others, soon many companies followed his example, designing ships that could easily be transformed for adapting to the cruises in the summer time. The practice of the cruise ships, as experimented today, is the simple result of the competition for attracting the clients. Meanwhile, the transatlantic ships added luxurious accessories in order to create a unique experience.

Today, the cruise ships reached impressive standards. In 1980, the standards changed with launching the first “super ship” of the Caribbean, SS Norway SS. The cruise ships became larger, and the luxury became a must. If at the beginning the cruises were focused around the Caribbean Islands, Alaska and Mexico, they are now floating all over the world. These days there are hundreds of cruise ships, some of them can host around 5000-6000 passengers.

In order to diversify the entertainment offer, most of the operators introduced the casinos at the board of the cruise ships. “Crystal Cruises” include the famous “Caesar’s at Sea ”, the floating version of the well known casino in Las Vegas, that includes 5 blackjack tables, baccarat, roulettes, dice tables and over 100 slot games. More, the cruise ships are organized as floating hotels, with professional staff named “hospitality staff” who, together with the crew, serves the needs of the clients. Sometimes the number of the personnel on the luxurious cruise ships can be larger than the passengers. This method guarantees the clients luxurious services along the entire stay.

How do the casinos on board ships look like?

Unlike the electronic games in Las Vegas, with 95% winnings for the amounts gambled in slots machines, the electronic games on the cruise ships have a maximum 75%. The gambling rules of the live game department can be different on every ship.

Among the well known floating casinos, we can find Sterling Casino Lines Ambassador, a 75.000 square meters paradise, elegant, luxurious, gathered within the four casinos with over 1000 slot machines, 50 blackjack tables, mini baccarat, dice or roulette. The ship also includes shopping galleries, sauna, massage, and even performance space where mini concerts take place, bringing to the audience representative tunes of the international repertoire. On the top of the cruise ships there are the brands SunCruz Casino, Casino Princesa, SeaEscape, Palm Beach Princess Casino and Treasure Island Casino

The legislative provisions moved the casinos on water

The fact that the cruise ships travel on international waters constitutes a strong motive for the gambling legislation to be inapplicable to these floating casinos. The operators in Russia discovered a way out and they are trying to avoid the interdiction, by organizing this activity on floating casinos.

A cruise ship can sell tickets for the trip between Skt. Petersburg and Helsinki, announcing casino organization on board. “Princess Maria”, operated by Skt. Peter Mine, opens its casino on board only when entering the neutral waters. The initiative was adopted after Russia decided to forbid casino gambling, live or electronic, deporting several gambling companies to certain regions, away from the large urban centers.Cu servicii la cele mai înalte standarde, adrenalina și farmecul jocurilor de noroc se îmbină de minune pe întinsul albastru. O excursie prin cele mai frumoase orașe port fac din gambling-ul în cazinourile plutitoare o experiență de neuitat. Iar concurența îi determină pe operatorii vaselor de croazieră să le ofere clienților servicii de lux, menite să îi atragă din nou într-o călătorie de neuitat.

Istoria cazinourilor plutitoare

Jucătorii profesioniști sunt cei care, în jurul anilor 1800, au făcut ca pokerul din vestul sălbatic american să facă înconjurul lumii. În trecut, jucătorii profesioniști inspirau celor din exterior o oarecare neîncredere, întrucât activitatea lor nu părea să aducă beneficii orașelor și comunităților unde jucau. De fapt, mulți jucători din vest trișau, fapt care a dus la crearea multor probleme celorlalți jucători atunci când erau prinși. În final, majoritatea situațiilor se incheia cu violențe. În urma acestor incidente, ce păreau să meargă mână în mână cu jocurile de noroc din cazinouri, comunitatea a început să îi denigreze atât pe jucători, cât și pe operatorii de jocuri de noroc. Astfel, profesioniștii s-au văzut nevoiți să găsească un spațiu unde să-și poată muta activitatea fără să mai atragă suspiciunile celor din jur. Ei au dus jocurile de noroc pe apă, în vase mari, care străbăteau râurile americane cu singurul scop de a adăposti acest stil de viață.

La începutul anilor 1800, râurile Mississippi și Missouri erau adevărate autostrăzi interstatale ale timpului. Cum costurile relocării bunurilor pe pământ erau foarte ridicate și reprezentau o mare pierdere de timp, cursurile apelor au oferit o modalitate ușoară de transformare a navigației într-o afacere profitabilă. Aceste vase mărețe realizau croaziere pe cursurile de apă și erau adevărate hoteluri plutitoare, ce ofereau o varietate de jocuri de noroc în care se rulau sume mari de bani.

James Bowie, Doc Holiday, Bat Masterson, Wyatt Earp, Calamity Jane și Wild Bill Hickock sunt doar câțiva dintre cei mai faimoși jucători profesioniști ce puteau fi întâlniți la un joc obișnuit de poker pe vapor. De asemenea, unii jucători preferau vasele de croazieră pentru menținerea sub anonimat. Astfel, jucătorul profesionist se putea îmbarca în oricare dintre sutele de porturi disponibile pe Missouri sau Mississippi pentru a juca și a câștiga sume mari, iar apoi se putea debarca oriunde fără ca măcar să-și divulge numele. De-a lungul timpului, tot mai multe orașe au interzis gambling-ul, astfel că vasele de pe râuri reprezentau singurul loc legal pentru jocuri de noroc, transformându-le în locuri foarte aglomerate.

Primul vas construit în exclusivitate călătoriilor turistice a fost numit Prinzess in Victoria Luise şi comandat la sfârşitul secolului al XIX-lea de către Albert Ballin, manager general la Hamburg-America Line. Cum un model de succes atrage întotdeauna adepți și alte companii i-au urmat rapid exemplul, proiectând nave ce puteau fi uşor transformate pentru a se adapta croazierelor din timpul verii. Practica vaselor de croazieră, aşa cum este experimentată astăzi, este simplul rezultat al competiţiei de atragere a clientelei. Între timp vasele transatlantice au adăugat accesorii de lux pentru a crea o experiență unică.

În prezent, vasele de croazieră au ajuns la standarde impresionante. În 1980 standardele s-au schimbat, odată cu lansarea primului „super-vas“ al Caraibelor, SS Norway SS. Navele de croazieră au devenit din ce în ce mai mari, iar luxul a devenit obligatoriu. Dacă la început croazierele erau centrate în jurul Insulelor din Caraibe, Alaska şi Mexic, acum acestea sunt efectuate pe tot globul. În prezent există câteva sute de vase de croazieră, unele dintre ele pot adăposti și 5.000 – 6.000 de pasageri la bord.

Pentru a diversifica oferta de entertainment, majoritatea operatorilor a introdus cazinourile la bordul vaselor de croazieră. Vasele „Crystal Cruises“ includ faimosul „Caesar’s At Sea“, versiunea plutitoare a cunoscutului cazinou din Las Vegas, care are în dotare cinci mese de blackjack, baccarat, rulete, mese pentru zaruri şi peste 100 de jocuri slot. În plus, vasele de croazieră sunt organizate asemenea unor hoteluri plutitoare, dotate cu personal specializat, intitulat „hospitality staff“ şi care se alătură echipajului de pe vas, pentru a servi cât mai bine clienții. În unele cazuri numărul personalului de pe croazierele de lux îl poate depăşi pe cel al pasagerilor. Această metodă le garantează clienților servicii de lux pe toată perioada sejurului.

Cum arată cazinourile de la bordul vaselor de croazieră?

Spre deosebire de jocurile electronice de la Las Vegas, al căror procentaj de câştig pentru banii jucaţi la slot machines este de 95%, cele de pe vase returnează un procent de maxim 75%. Și regulile de joc în departamentul live game pot diferi de la un vas la altul.

Printre cele mai cunoscute cazinouri plutitoare se numără vasul Sterling Casino Lines Ambassador. Un paradis de 75.000 de metri pătraţi de lux şi eleganţă, rezumaţi în patru cazinouri cu peste 1.000 de jocuri slot machines, 50 de mese de blackjack, mini baccarat, zaruri sau ruletă. Vasul deţine și galerii de shopping, saună, masaj, dar şi săli de spectacol în care pot fi urmărite mini-concerte live ce reproduc cântece consacrate ale starurilor muzicii pop-rock. În topul vaselor de croazieră se află și brandurile SunCruz Casino, Casino Princesa, SeaEscape, Palm Beach Princess Casino şi Treasure Island Casino.

Normele legislative au mutat cazinourile pe apă

Faptul că navele de croazieră străbat apele internaţionale constituie un motiv întemeiat pentru ca legile jocurilor de noroc să nu poate fi aplicate acestor cazinouri plutitoare. Descoperind o portiță de scăpare, operatorii din Rusia încearcă să ocolească interdicția impusă asupra jocurilor de noroc și organizează această activitate pe cazinouri plutitoare.

O navă de croazieră vinde bilete pentru călătorii dintre Skt. Petersburg și Helsinki, anunțând organizarea de cazinouri la bord. „Princess Maria“, operată de Skt. Peter Line, își deschide cazinoul de la bord doar la intrarea în apele neutre. Inițiativa vine după ce Rusia a interzis în 2009 toate jocurile de tip cazinou, live sau electronice, expulzând companiile de gambling în câteva regiuni, departe de marile centre urbane.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.