Monte Carlo Casino, unique in more than one way Cazinoul Monte Carlo, unic în mai multe privinţe

vineri, 25 iunie 2010

The casino had a huge role in changing the status of Monaco – once Europe’s poorest country – into that of a premier destination for high society.

The epitome of class and culture, Monte Carlo boasts everything from gambling to historical sites and first-rate entertainment. The attractions in this small state have lured royalty, movie stars, and vacationers since gambling was legalized in 1863. Since then, the legendary Monte Carlo Casino, a gem of the art of the “Belle Epoque”, is a top reference among all gamblers. Its choice of table games is the most prestigious and most complete in Europe. Designed by Charles Garnier who also designed the Paris Opera, the casino building is a magnificent edifice in itself. The Monte Carlo Casino lobby features a marble atrium with 28 Ionic columns with bronze and gold furnishings. The beautifully decorated gaming rooms feature marble columns, gilded mahogany fabrics and chandeliers made with Bohemian crystal.

For the casino players, 45 gaming tables are available in the main casino area. Private gaming rooms are available, but do require suitable attire with a firmly set dressing code. It is situated in the Monte Carlo quarter, although the citizens of Monaco are forbidden to enter the gaming rooms. It also hosts the annual European Poker Tour (EPT) Grand Final.

The casino features European Rooms (Salons Européens or Salon Ordinaire) and Private Rooms (Salons Privés), which are richly decorated with frescoes, bas-reliefs, stained glass windows, paintings and sculptures. The European Rooms include slot machines, which are available for play from 2:00 PM on weekdays and after 12 noon on Saturdays and Sundays. “Roulette” and “trente et quarante” games are played after noon each day. The entrance fee is 10 euros. Adjoining the European Rooms is the Pink Salon Bar, the ceiling of which features female nudes smoking cigarettes. The Private Rooms offer European roulette, English roulette, “trente et quarante”, ‘chemin de fer”, blackjack, craps and “punto banco”. From November to May, play starts at 3:00 PM, and from June to October, play starts at 4:00 PM on weekdays or 3:00 PM on weekends. “Punto Banco” is played only after 10:00 PM. The entrance fee is 20 euros. The English Club features blackjack and English roulette after 10:00 PM. The casino also includes a special gaming room for high-rolling poker players.

Today’s array of slot-machines in the Monte Carlo Casino is completely new. The collection totaling 220 machines offers the widest choice of games and betting possibilities throughout Europe.

Monte Carlo’s close proximity to the French Riviera is another reason for its status as the playground of the elite; and the minimum bet in this prestigious setting is $5,000.

As well as gaming rooms, the complex houses the Grand Théâtre de Monte Carlo, an opera and ballet house, and the headquarters of the Ballets de Monte Carlo

The casino in movies

James Bond, fictional British spy and protagonist of the Bond book and movie series, is often associated with the city’s glamorous Belle Époque casino. This was a model for the setting of Ian Fleming‘s first Bond novel, Casino Royale (1953), ‘Royale-Les-Eaux’ being a fictional resort in the style of Monte Carlo. The real Monte Carlo and its casino provided one of the locations for the James Bond movies, Never Say Never Again, and GoldenEye.

Cazinoul a avut un rol esenţial în schimbarea de statut a Monaco-ului –odată cea mai săracă ţară a Europei, transformând-o în cea mai importantă destinaţie a înaltei societăţi.
Chintesenţa eleganţei şi a culturii, Monte Carlo se poate lăuda cu orice, de la gambling la locuri istorice şi entertainment de primă clasă. Atracţiile acestui mic stat au tentat de la regi, la staruri de cinema şi turişti, încă de când jocurile de noroc au fost legalizate, în 1863. Legendarul cazino Monte Carlo, o bijuterie a artei “Belle Epoque” este o referinţă de top pentru toţi pasionaţii de jocuri de noroc. Creat de Charles Garnier care a proiectat şi Opera din Paris, clădirea cazinoului este un edificiu magnific prin simpla sa arhitectură. Holul cazinoului Monte Carlo conţine un atrium de marmură cu 28 coloane ionice cu finisaje de bronz şi argint. Sălile de joc sunt superb decorate cu coloane de marmură, ţesături aurite de culoarea mahonului şi candelabre cu cristal de Bohemia.
Pentru jucătorii de cazino sunt puse la dispoziţie 45 de mese de joc. Sălile private nu lipsesc, însă necesită o ţinută adecvată codului de îmbrăcăminte. Este situat în Monte Carlo, deşi locuitorilor din Monaco le este interzis să pătrundă în sălile de joc. Totodată, aici se organizează finalele Turneului European de Poker (EPT).
Există mai multe tipuri de săli în acest cazino: săli Europene (Salons Européens sau Salon Ordinaire) şi săli private (Salons Privés), care sunt bogat decorate cu fresce, basoreliefuri, vitralii, picturi şi sculpturi. Sălile Europene sunt dotate cu aparate de slot, puse la dispoziţia jucătorilor începând cu ora 2 p.m. în timpul săptămânii şi după ora 12 la prânz, sâmbetele şi duminicile. ″Ruleta″ şi ″Roşu şi negru″ (sau trente et quarante) sunt jocuri care se pot juca în fiecare zi după prânz. Taxa de intrare este de 10 euro. Imediat lângă sălile Europene se găseşte Pink Salon Bar, al cărui tavan înfăţişează femei goale fumând. Saloanele private oferă ruletă europeană, ruletă englezească, ″trente et quarante″, ″chemin de fer″, blackjack, craps şi ″punto banco″. Din noiembrie până în mai, jocurile încep de la 3:00 p.m., iar din iunie până în octombrie de la 4:00 p.m. în cursul săptămânii şi la 3:00 p.m. în weekenduri. ″Punto banco″ se joacă doar după ora 10:00 p.m., iar intrarea este 20 de euro. Clubul Englezesc oferă jocuri de blackjack şi ruletă englezească, după ora 10:00 p.m. Cazinoul are de asemenea, un salon special pentru jucătorii de poker pe sume mari.
Actuala gamă de sloturi a cazinoului din Monte Carlo este complet nouă. Colecţia totală ce însumează 220 de aparate, oferă cea mai variată gamă de jocuri şi de pariuri din întreaga Europă.
Apropierea Monte Carlo-ului de Riviera Franceză este un alt motiv pentru care este considerat terenul de joacă al celei mai elitiste categorii sociale, iar pariul minim în acest prestigious loc este de 5.000 $.
Complexul nu găzduieşte doar săli de joc, ci şi Grand Théâtre din Monte Carlo, o operă, o casă de balet şi este sediul principal pentru compania de balet ″Les Ballets″.
Cazinoul pe micile ecrane
James Bond, fictivul spion britanic şi protagonistul seriilor Bond atât pentru cărţi cât şi pentru filme este adesea asociat cu strălucitorul cazino Belle Époque al Monaco. Acesta a fost un model pentru primul roman Bond al lui Ian Fleming, Casino Royale (1953), ‘Royale-Les-Eaux’ fiind o staţiune fictivă pe stilul Monte Carlo. Adevăratul Monte Carlo şi al său cazino au fost alese ca locaţii de filmare pentru filmele James Bond, Never Say Never Again şi Golden Eye.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.