Dan Iliovici a fost demis din funcția de Președinte al ONJN

Guvernul l-a revocat din funcția de Președinte al Oficiului Național pentru  Jocuri de Noroc pe domnul Dan Iliovici care ocupa postul din Martie 2017.

Iliovici a fost înlocuit cu domnul Sebastian Ionescu, fostul Director General a Direcției de Informatizare și Monitorizare din ONJN.

Odată cu schimbarea Președintelui au fost schimbați Vice-Președintele, Valentin Korman, și Secretarul General a instituției, Florin Preda. Noul secretar general al instituției este domnul Tudor Șimota, care până acum a fost Directorul General a Direcției de Control a ONJN.

Se pare că fosta conducere a fost schimbată pe motiv că în exercitarea atribuțiunilor ar fi afectat nefondat o serie de agenți economici din industria de jocuri de noroc.

Nou numita conducere este formată din persoane care vin din interiorul instituției și sperăm să trateze cu profesionalism toate situațiile cu care se vor întâlnii în activitatea lor viitoare.

GDPR – reglementarea care impactează orice industrie

GDPR

După îndelungate discuţii Regulamentul European privind protecţia datelor cu caracter personal a fost adoptat de Parlamentul European pe 14 aprilie 2016 şi a intrat în vigoare pe 25 mai 2016 (“GDPR”). Cu toate acestea, data de referinţă, cea care dă bătaie de cap oricărei industrii şi oricărei societăţi care prelucrează date cu caracter personal este 25 mai 2018, mai puţin de 3 săptămâni de acum încolo, dată la care acest regulament devine aplicabil.

Dar ce înseamnă date cu caracter personal, respectiv prelucrarea de date cu caracter personal şi de ce ne preocupă începând cu 25 mai 2018 mai mult decât astăzi?

Datele cu caracter personal înseamnă orice infor­maţii privind o persoană fizică identificată sau iden­tificabilă (“persoana vizată”), o persoană identi­fi­cabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un iden­tificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, cultural sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Domeniul era reglementat anterior în baza Directivei privind Protecţia Datelor din 1995, implementată în legislaţia românească prin legea 677/2001. Diferit faţă de vechea directivă europeană, GDPR este mult mai voluminos, cu 99 articole faţă de 34 câte avea directiva, pe lângă cele 173 de considerente din preambul şi, dată fiind natura sa juridică – regulament european – nu mai trebuie implementat prin legislaţia naţională precum instrumentul vechi – directiva – având efect direct pe teritoriul fiecărui stat membru UE.

GDPR

GDPR

Scopul GDPR a fost să modernizeze şi armonizeze protecţia datelor pe tot teritoriul UE. Cu toate acestea rămâne problematic în ce măsură acest scop a fost atins, având în vedere că rămân aproape 50 de puncte deschise, în care statele membre sunt lăsate să detalieze, completeze, dacă nu chiar să amendeze (într-o oarecare măsură) prevederile GDPR.  Este astfel un lucru asumat că aplicarea acestui regim juridic va continua să difere de la un stat membru la celălalt. În acest sens, proiectul de lege privind măsurile de punere în aplicare a GDPR se află în prezent la Camera Deputaţilor în vederea avizării de către comisiile parlamentare. Din informaţiile publicate pe pagina Camerei Deputaţilor, rezulta că, până la acest moment, nu au fost încă finalizate dezbaterile în cadrul comisiilor parlamentare. Data la care s-ar împlini termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final ar fi 26 iunie 2018. Cu toate că, potrivit GDPR, statele membre au obligaţia de a notifica Comisiei Europene normele adoptate în vederea aplicării Regulamentului nr. 679/2016 până la 25 mai 2018, este posibil ca proiectul de lege să nu fie aprobat şi publicat până la acea dată.

GDPR menţine principiile generale prevăzute în directiva din 1995, dar totodată cuprinde o multitudine de amendamente substanţiale care duc la necesitatea unei reevaluări complexe a tuturor activităţilor ce implică utilizarea datelor cu caracter personal. În cele ce urmează nu ţinem să facem o trecere în revistă a tuturor acestor modificări, dat fiind volumul acestui regulament probabil am ocupa întreaga ediţie curentă a revistei, dar încercăm să le menţionăm pe cele pe care le-am considerat a avea un impact major.

Astfel, cea mai importantă dintre toate celelalte este ridicarea substanţială a nivelului sancţiunilor. Substanţial este un cuvânt mult prea blând, în condiţiile în care în baza legii 677/2001 amenda contravenţională se ridica la maxim 50.000 RON, în baza GDPR autorităţile de supraveghere pot aplica amenzi care să ajungă până la 4% din cifra de afaceri mondială totală corespunzătoare exerciţiului financiar anterior (ceea ce în cazul unor societăţi care operează pe mai multe pieţe devine şi mai împovărător) sau până la 20 milioane de EUR, luându-se în calcul valoarea cea mai mare.

Aplicarea GDPR a fost extinsă în afara UE, aceasta fiind una din schimbările juridice fundamentale. Astfel, dacă aplicarea vechii directive a fost legată în general de jurisdicţia de reşedinţă a operatorului în (pentru nuanţe, vezi jurisprudenţa CJUE în speţa Google Spania – vs. AEPD şi Mario Costeja Gonzales ECJ C-131/12), noul GDPR specifică în mod clar că se aplică tuturor operatorilor de date ce oferă bunuri sau servicii către persoane individuale dintr-unul sau mai multe state membre UE, indiferent de locul de reşedinţă al operatorilor sau împuter­niciţilor privind prelucrarea datelor, fie ei stabiliţi şi în afara UE.

Dacă în baza directivei din 1995 răspunderea pentru prelucrarea datelor revenea exclusiv operatorilor de date, în baza GDPR, în funcţie de modalitatea de operarea a datelor, respectiv cine are cu adevărat controlul asupra manipulării lor, răspunderea poate incumba şi persoanei împuternicite cu prelucrarea de date, riscul fiind astfel împărţit.

În baza GDPR a apărut obligaţia de a numi un Responsabil cu Protecţia Datelor (aşa-numitul Data Protection Officer sau DPO). Acesta va avea rolul, în particular, de a informa şi sfătui angajaţii operatorului sau persoanei împuternicite cu prelucrarea de date cu caracter personal pentru care lucrează, de obligaţiile lor în acest domeniu şi totodată va monitoriza respectarea pre­vederilor GDPR şi a legislaţiei naţionale în domeniu.

În ceea ce priveşte securitatea da­telor, în baza directivei din 1995 exista deja obligaţia să fie imple­mentate măsuri tehnice şi organi­za­ţionale pentru a asigura un nivel de securitate adecvat, GDPR vine acum şi stabileşte obligaţia de a demonstra confor­marea cu cerinţele de securi­tate şi face astfel referire la Coduri interne de conduită şi certificare. Iar cerinţele de securitate se extind, pentru a include şi disponi­bilitatea datelor, faţă de prezent când se vorbea numai de confidenţialitatea datelor.

GDPR stabileşte obligaţia de a notifica autoritatea de supraveghere, în Ro­mâ­nia autoritatea cu nume lung – respectiv Auto­ritatea Naţională pen­tru Supravegherea şi Protecţia Da­telor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”) în cazul încălcării secu­rităţii datelor cu caracter personal, nu mai târziu de 72 de ore de la data la care operatorul a luat cunoştinţă de aceasta. În cazul în care notificarea nu a putut fi făcută în maxim 72 de ore, aceasta trebuie însoţită de explicaţii motivate privind întârzierea. Mai mult, trebuie infor­mate imediat persoanele afectate dacă incidentul poate antrena riscuri semnificative pentru ele.

Nu în ultimul rând, drepturile noi recunoscute persoanelor vizate de GDPR, cum ar fi dreptul la porta­bilitatea datelor şi dreptul de a cere restricţionarea prelucrării pot avea un impact semnificativ în plan opera­ţional, sistemele operatorilor trebuind reconfigurate pentru a permite con­for­marea cu aceste drepturi.

În trecut, legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal a fost nepopulară pentru mulţi operatori de jocuri de noroc şi pentru partenerii lor contractuali şi nu a fost neapărat luată în considerare în mod explicit sau extensiv. În viitor însă, mai ales în domeniul online, minimizarea rele­vanţei conformării în acest domeniu se poate dovedi a fi foarte scumpă. Cele de mai sus se vor a fi doar sclipiri ale unei legislaţii care reprezintă un adevărat punct de cotitură şi totuşi suficiente pentru a arăta că este crucial ca operatorii de jocuri de noroc să îşi revizuiască şi adapteze sistemele noului regim juridic de urgenţă.

Faceţi jocurile!

Noua platformă de online gaming … dezvoltată de EGT Interactive

EGT România are plăcerea de a prezenta noua platformă de iGaming dezvoltată de EGT Interactive, adecvată atât pentru start-up-uri dar şi pentru operatori existenţi, din întreaga lume. O platformă de online gaming axată pe performanţă, cu o selecţie amplă de caracteristici, costuri de operare scăzute şi randamente maxime, adaptată la nevoile operatorilor din industria gamingului de către profesionişti specializaţi.

 

Este o platformă completă, cu un CMS responsive, ce include platforma centrală de online gaming management, metode de plată, jocuri de casino dezvoltate de un unic producător (EGT), pariuri sportive, soluţii mobile responsive pentru Sports booking, cazinou live şi virtual sports.

Platforma a fost dezvoltată de o echipă EGT Interactive cu solidă experienţă în industria jocurilor de noroc, pe baza unor criterii specifice de dezvoltare, cum ar fi stabilitatea, flexibilitatea şi fiabilitatea.

 

EGT Interactive a realizat cu ani în urmă care este potenţialul pentru a reuni o serie de soluţii online într-o platformă unică şi de a perfecţiona metodologia de lucru din iGaming. Disponibilă pentru operatori din întreaga lume, platforma de online gaming ce integrează opţiuni online dezvoltate cu atenţie într-un singur software complet, a fost scopul stabilit de EGT Interactive încă din 2016.

Ideală atât pentru operatori existenţi dar şi pentru cei la început de drum în această industrie, platforma de online gaming sprijină companiile în a-şi organiza activitatea de iGaming rapid şi uşor şi cu o eficienţă a costurilor de neegalat.

 

Software-ul este conceput pentru a ajuta la gestionarea activităţilor şi creşterea cifrei de afaceri şi prin oferta de produse, EGT lansând periodic noi şi atractive jocuri.

 

Garantaţi o experienţă memorabilă şi distinctivă pentru clienţii dumneavoastră prin alegerea platformei de online gaming EGT cu care vă veţi administra impecabil cazinourile online.

Platforma de online gaming este mobile responsive şi la fel este şi CMS-ul pentru administrare şi verificare direct de pe telefonul mobil, oricând şi oriunde.

 

WINBET – unul dintre colaboratorii tradiţionali ai EGT foloseşte platforma de online gaming încă de la început pe cazinoul online winbet.bg şi a ales din nou platforma EGT pentru cel mai nou cazinou online – de data aceasta dezvoltat în România.

 

winbet.ro – cel mai nou cazinou online din piaţa locală, foloseşte platforma de gaming EGT din această primăvară, încă de la lansare, cu o selecţie atent curatoriată de jocuri online EGT – cele mai populare din land-based şi online în mod egal.

 

“Suntem încântaţi că ne-am aliat pentru startul winbet.ro cu EGT România – unul dintre cele mai recunoscute branduri din industria locală şi ne aşteptăm ca jocurile să fie extrem de populare printre jucătorii noştri din online. Platforma online este uşor de utilizat şi cuprinzătoare în funcţiile şi raportările sale, ceea ce face ca activitatea de back-end să fie extrem de precisă. De asemenea, anticipăm că vom oferi jocuri noi constant în lunile următoare, diversificând portofoliul pentru jucătorii noştri.” a declarat Catrinel Alexe – Marketing Manager WINBET.

 

Accesul complet la CMS a fost proiectat pentru a oferi posibilitatea ca operatorii să îşi efectueze modificările în timp real şi pentru a administra o gamă largă de instrumente de raportare. Un dashboard uşor de utilizat prezintă zilnic statistici (noi înregistrări, depozite efectuate, retrageri, câştiguri nete…) alături de profilurile jucătorilor, plăţi, bonusuri, permisiuni… şi multe altele.

 

Ȋn ceea ce priveşte adăugarea de conţinut nou, se pot selecta următoarele vertical:

 • Cazinou
 • Pariuri sportive şi pariuri live
 • Live Casino
 • Sporturi virtuale
 • … şi multe alte verticale la cerere

 

Platforma de online gaming este de acum disponibilă şi pentru operatorii din România. Pentru a afla mai multe, contactaţi EGT România sau vizitează www.egt-bg.ro.

Ce sloturi online jucăm (7) Planeta Maimuțelor

de Mircea Panait

În fascinanta călătorie în lumea sloturilor, în acest număr vreau să vă prezint un extraordinar sloturi online, un joc care te va cuceri din prima. Totul la superlativ, arătând direct faptul că este un joc din nou generație.

Planeta Maimuțelor este un slot video creat de NetEnt în asociere cu 20th Century Fox. Bazându-se pe cele două filme – Rise of the Planet of the Apes și Dawn of the Planet of the Apes – jocul te proiectează într-o călătorie alături de liderul armatei de aur, Caesar.

Jocul include zonele de joc Rise și Dawn, fiecare cu 5 role, 3 rânduri și 20 de linii (fixe), rotiri gratuite (freespins) Rise and Dawn, simboluri Bonus, simboluri Scatter, simboluri Wild, caracteristica Stacked Wild, caracteristica duală și caracteristicile Rise și Dawn Bonus. Cu jocurile sale duble, jocul combină magistral elemente din cele două filme cu entuziasmul jocului de sloturi video, iar experiența cu adevărat unică a Planetei Maimuțelor te face parcă să te visezi călător prin timp și spațiu.

sloturi online

Așadar lumini, camere video pornite și este timpul să intri în acțiune cu jocul Planeta Maimuțelor – Caesar este acasă!

 

 

Primul lucru pe care îl remarci este grafica, figurile reale ale actorilor, fundalul de film și atmosfera. Muzica, sunetele, fundalul sonor sunt prelucrate pe baza celor utilizate în cele două filme, iar unele sunete îți vor face părul de găină, atât sunt de reale.

După câteva mâini pe miză maximă am, prin tragerile gratis, și un câștig rezonabil.

Ca să fiu sincer însă, eram prea absorbit de joc, prea interesat să văd fiecare simbol și să ascult muzica, așadar câștigul a fost adăugat în casă.

Trecând mai departe la aceeași miză, realizezi că grafica este cu adevărat fascinantă. Cu cât joci mai mult, cu atât devine mai atractiv și mai interesant. Seria de produse media a început cu filmul științifico-fantastic din 1968 Planeta maimuțelor, bazat pe romanul din 1963 în limba franceză La Planète des singes de Pierre Boulle. În ultima parte, Dawn of the Planet of Apes, apar Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Keri Russell, Toby Kebbell aceștia putând fi urmăriți și în slotul video.

După alte câteva mâini am intrat în modul battle la sfârșitul căruia apar scene din film.

Alte trageri și a apărut și Rise Bonus, care deși nu a adus un câștig prea mare a avut darul să imi atragă din nou atenția.

După 10 minute de joc deja mă gândeam să reduc miza, însă am continuat la același nivel. Am început cu 5000 și eram la 5360 de fise. Însă imediat au intrat tragerile gratis (freespins) Dawn, pe care nu le știam și nici nu mă așteptam să le prind.

Câștigul a fost bun și uite așa am ajuns la 5590 de fise.

Coloana sonoră a filmului Dawn of the Planet of Apes a fost compusă de Michael Giacchino și cuprinde melodii precum: „Caesar No Evil, Hear No Evil”, „Aped Crusaders”, „Ain’t That a Stinger”, „Primates for Life” și multe altele, pe care merită să le asculți.

Jocul în sine este cu adevărat senzațional și nu merită să îl ratezi. Experiența și distracția sunt la nivel maxim.

Atât Rise cât și Dawn au fost nominalizate la Oscar pentru cele mai bune efecte.

Despre joc se spune că procentul mediu de plată este setat la 96,33%, cu un câștig maxim de 600.000 de fise sau un pariu de 3.000x pentru un ecran complet pe ambele seturi de role. Valoarea pariurilor și a fiselor variază între 1 – 10 și 0,01 – 1,00 $, permițând mize reale între 0,20 – 200 $. Funcția de redare automată poate fi utilizată pentru a seta până la 1000 de rotiri consecutive, cu o serie de opțiuni cu privire la momentul în care ar trebui să se oprească. Slotul este în format HTML5 disponibil pe desktop, mobil și tabletă pe toate platformele OS.

 

Simbolurile de plată pe ambele seturi de tambur încep de la nivelul inferior setat la 10 – A și continuă cu trei caractere de film și două caractere de maimuță la niveluri medii și înalte. Simbolul de top este simbolul Wild. Se plătește pentru o singură gamă de 5OAK pe un pariu 4x – 30x. Simbolurile Scatter sunt separate pentru fiecare fereastră de joc, reprezentată de banner cu titlul filmului respectiv și un caracter de maimuță.

 

Un slot video pe deplin reușit și căruia nu ai ce să îi reproșezi. Din contră, îți garantez că te vei întoarce la el și îl vei juca de fiecare dată cu acceași deschidere și încântare.

Topul jocurilor online de tip slot-machine pe 2018

de Mircea Panait

Îmbunătățirile în domeniul inteligenței artificiale, precum și crearea de realități virtuale și tehnologii de realitate augmentate au contribuit la asigurarea faptului că jocurile video au devenit o afacere în plină expansiune. Jocurile de noroc online sunt acum atât un hobby, cât și un mod de divertisment, și parcă niciodată nu au arătat atât de bine.

În prezent, unul dintre cele mai populare tipuri de jocuri online din lume sunt sloturile pentru cazinouri. Sunt, de asemenea, foarte interesante și vin în tot felul de forme și dimensiuni. În timp ce jucați la jocuri de tip puteți fi alături de Frăția Inelului sau adânc în inima orașului Westeros. Așadar, fără să mai vorbim prea mult, iată primele jocuri pe care trebuie să încerci anul acesta:

 1. Starburst

Starburst este un joc ușor de înțeles și distractiv atât pentru începători, cât și pentru experți. Cu formatul său simplist de 10 linii, Starburst este unul dintre cele mai populare jocuri de cazinou online de câțiva ani buni. Culorile sale vibrante fac din acest joc un spectacol vizual strălucit, în timp ce interfața sa de bază asigură distracția și te incită să câștigi.

Starburst

Până acum, în 2018, un jucător a câștigat deja 32,000£ în timp ce juca Starburst. Ca și cele mai multe sloturi online, Starburst este disponibil pentru a fi jucat gratis sau pe bani, astfel încât, orice ai face, poți fi sigur că ai parte de distracție în acest joc frumos și interesant.

 1. Lord of the Rings

Unul dintre cele mai populare jocuri de sloturi create vreodată este Lord of the Rings. Da, trilogia filmului ce a bătut toate recordurile este acum un joc de tip slot-machine marcă înregistrată. Cu clipuri reale, sunete și animații din filme, jocul Lord of the Rings este cu adevărat fascinant de încercat. Coloana sonoră pentru Stăpânul Inelelor a câștigat numeroase premii și este recunoscută la nivel global. Această coloană sonoră fantastică a filmului te face să te simți ca și cum ai fi în film, ceea ce sporește, bineînțeles, experiența ta generală ca jucător. Poți petrece cu ușurință câteva ore în acest slot, care este fascinant.

Jocul te duce în diferite locații ale Pământului Mijlociu, printre care se numără casa elfilor – Rivendell, precum și minele Moria, Brie și Hobbiton, printre altele. Jocul se concentrează pe prima carte/ film din trilogia “The Fellowship of the Ring”, prin urmare toate locațiile provin din filmul menționat mai sus. Dacă îți place să trăiești experiența oferită de jocuri, să te bucuri și să câștigi bani, atunci ai ajuns la jocul pe care îl căutai.

Lord of the rings

Slotul online Lord of the Rings vine cu trei caracteristici principale speciale. Funcția Free Spins este prima. Se activează de fiecare dată când atingi mai mult de două pictograme Ring pe rolele tale, rezultând un număr mai mare de rotiri gratuite. Cel mai mic multiplicator care poate fi câștigat atunci când se joacă această caracteristică este 2X. Deși funcția Free Spins este fundamentală, prezentarea o face să pară cu atât mai interesantă.

Gollum este o altă caracteristică fascinantă în jocul Lord of the Rings. Gollum este o mică creatură care posedă o obsesie puternică pentru inel. El apare oriunde în mod aleatoriu pentru a te încurca. Cu toate acestea poate fi un lucru bun pentru jucători, deoarece el poate declanșa opțiuni suplimentare. Uneori, el doar trage de un simbol, pentru a bloca linia, altă dată, el doar sporește multiplicatorul atunci când ești la Free Spins. Ocazional, el se arată, de asemenea, și distruge creditele gratuite în câștigurile tale. în mod aleatoriu.

În mod evident, trăsătura cea mai interesantă a jocului online Lord of the Rings este jackpotul progresiv. Acest slot minunat este conectat la jackpotul Mega Moolah. Jackpot-ul poate fi declanșat la întâmplare. Jackpotul Mithril, așa cum se numește, atrage numele său din metalul care a fost folosit în întreaga serie. În plus față de jackpotul progresiv, există și alte trei mai mici. bronzul, argintul și aurul, așa cum sunt numite, pot fi câștigate la întâmplare și mult mai des decât jackpotul Mithril.

 1. Ultimate Univers

Un joc de tip slot pentru toți fanii Sci-Fi, Ultimate Universe te duce în căutarea supernovelor, asigurându-se în același timp că te ferești de meteoriți, în timp ce cauți comori rare în întreaga galaxie. Pe lângă faptul că îți oferă șansa de a câștiga consistent, Ultimate Universe oferă, de asemenea, posibilitatea de a câștiga rotiri gratuite de folosit pentru a câștiga și mai multe monezi.

Ultimate Universe

Poate fi jucat pe telefoane mobile și pe iPad, precum și pe desktop și laptop și, de asemenea, la fel ca jocul de slot Starburst menționat mai sus, poate fi jucat și gratuit. Deci, dacă te simți dornic de a explora universul, având în același timp șansa de a câștiga bani reali, Ultimate Univers este jocul care ți se potrivește.

În timp ce jucam, am prins un tablou interesant:

Care a avut un câștig pe măsură:

 

 1. Game of Thrones

Dacă nu ai auzit de Game of Thrones până acum, atunci probabil trăiești pe o insulă departe de civilizație sau ai fost rupt de realitate în ultimii șapte ani. Spectacolul cinematografic extraordinar de popular, bazat pe romanele lui George R.R. Martin, este un succes în întreaga lume. După ce a fost difuzat inițial în 2011, Game of Thrones a continuat să devină un fenomen global, în timp ce actorii de top din film sunt acum plătiți și cu peste 1 milion de dolari pe episod. Știm cu toții acest film, dar dacă doriți să vă scufundați chiar mai mult în Westeros, atunci ai opțiunea de a juca online Game of Thrones.

Game of Thrones

Din nou, depinde de tine dacă vrei să joci cu bani reali sau nu, pe măsură ce te deplasezi de-a lungul hărții traseului Westeros. De-a lungul aventurii tale va trebui să treci de o mulțime de creaturi care se ascund în lumea din Westeros, dar înainte de asta trebuie să-ți alegi casa căreia să îi fii loial. Ce vei alege: Casa Baratheon, Casa Lannister, Casa Targaryen sau Casa Stark? Asigură-te că alegi cu înțelepciune, alegerea casei va decide multiplicatorul și numărul de rotiri gratuite pe care le poți primi în joc.

Slotul Game of Thrones prezintă o grafică remarcabilă, precum și fragmente video și audio din seria TV. Dacă ești un fan al Game of Thrones, ar trebui să joci acest slot online!

Mai multe prezentari ale jocurilor din mediul online si nu numai, gasiti vizitand: https://cazinouri.com.ro/cazinouri-online/ 

Revista Casino Inside – editiile din 2018


Revista Casino Inside nr 82

 


Revista Casino Inside nr 81

 


Problema Monty Hall la pariuri

de Mircea Panait

De multe ori apar situații când avem de ales. La pariuri, aceste situații sunt frecvente și, chiar și după analize temeinice pot apărea rezultate mai puțin așteptate. Acele momente în care șansele par a fi împotriva ta, cotele par înșelătoare și te afli în ipostaza în care nu știi ce să faci. Am încercat să găsesc răspunsul dar și soluția viabilă pentru aceste chestiuni în articolul ce urmează.

Ce să faci când cotele sunt împotriva ta?

Soluția problemei Monty Hall

Problema Monty Hall este un prim exemplu al modului în care, atunci când suntem puși în situația de a alege un rezultat favorabil în ciuda a două rezultate nefavorabile, avem o anumită incapacitate de a cântări în mod corect șansele de succes.

Acest lucru este esențial pentru pariori deoarece, în termeni simpli, dacă un parior nu poate recunoaște probabilitatea implicită și cotele oferite de casele de pariuri care au “valoare” pentru el, îi va fi aproape imposibil să facă bani pe termen lung.

Problema Monty Hall

Să spunem că poți câștiga un automobil. Acesta este în spatele uneia dintre cele de-a treia uși. În spatele celorlalte două este câte o capră. Trebuie să ghicești corect ce ușă ascunde mașina pentru a o câștiga, dar nu ai cunoștințe anterioare sau informații care să îți permită să alegi ușa corectă.

După ce alegi o ușă, una dintre celelalte uși se deschide pentru a dezvălui una dintre cele două capre. Ai acum o altă opțiune – schimbi ușa aleasă sau rămâi la alegerea inițială?

Numită după ce gazda emisiunii “Să facem o afacere”, un spectacol popular în SUA în anii ’60 și ’70 care a stat la baza dilemei, problema Monty Hall este un puzzle matematic simplu, care demonstrează efectiv modul în care oamenii se luptă cu ceea ce pare a fi o alegere foarte directă.

Cu această ghicitoare simplă, dar inteligent prezentată, spectacolul a demonstrat modul în care persoana obișnuită poate demonstra un comportament contra-intuitiv atunci când se confruntă cu mai multe probabilități – și același lucru este valabil și pentru pariorii ocazionali. Când această întrebare a fost pusă în revista Parade, 10.000 de cititori s-au plâns că răspunsul publicat a fost greșit – inclusiv câțiva profesori de matematică.

Soluția problemei Monty Hall

Soluția pentru problema Monty Hall este simplă: deschide întotdeauna ușile. Dupa deschiderea primei usi, mașina este cu siguranță în spatele uneia din cele două uși închise (deși nu ai cum să știi care). Majoritatea concurenților de la spectacol nu vedeau intuitiv niciun avantaj în deschiderea ușilor, presupunând că fiecare ușă are o probabilitate egală (1/3).

Acest lucru este incorect – de fapt, șansele de a câștiga mașina se dublează după ce deschizi prima ușă. Deși este adevărat faptul că inițial fiecare ușă a avut o șansă de 33,3% să ascundă mașina, după ce a fost dezvăluită prima capră, probabilitatea ca mașina să se situeze în spatele ușii rămase este de 66,6%.

Este mai ușor să calculezi aceste probabilități imaginându-ți că alegi între ușa originală (probabilitatea de 33,3%) și probabilitățile combinate ale celorlalte două uși (33,3% + 33,3%). Acest lucru se datorează faptului că, odată ce alegi o ușă, celelalte două sunt apoi asociate împreună – există o șansă de 66,6% în spatele uneia dintre cele două uși. Când una este apoi eliminată, există încă o șansă de 66,6% ca mașina să se afle în spatele ușii rămase.

Ce să faci când cotele sunt împotriva ta

Această problemă ilustrează inteligent cât de ușor este să cazi în capcana tratării informațiilor non-aleatoare ca și cum ar fi aleatoare. Actuala emisiune britanică “Deal No Deal” – care implică 26 de cutii nedeschise, și care conțin cantități diferite de numerar – îi acordă un omagiu emisiunii “Să facem o afacere”, exploatând în același mod probabilitatea apreciată de un public larg.  Concurenții nu înțeleg când se află într-o poziție puternică sau slabă din punct de vedere statistic și, în schimb, acționează sub influența unor sentimente false privind șansele de succes.

Astfel de greșeli sunt frecvente în jocurile de noroc atunci când pariorii acționează împotriva intereselor lor. Astfel, se recomandă să tratezi pariurile cu responsabilitate și să nu te lași atras în capcane de marketing crezând că poți da lovitura vieții.

Pariurile necesită abilitatea de a înțelege dacă cotele oferite unui eveniment reprezintă probabilitatea statistică a evenimentului respectiv. Nu contează dacă este vorba de un meci de fotbal, tenis sau baschet, dacă joci la loterie sau pariurile sportive online, înțelegerea și găsirea valorii este cheia profitului.

Specializare vs. Volum: Care ar putea fi varianta cea mai profitabilă în pariurile sportive?

de Valentin Macovei

Este mai bine pentru un parior să joace 30 sau 300 de pronosticuri pe lună? Vom încerca să răspundem la această întrebare care îi macină pe foarte mulți dintre pasionații de pariuri sportive în cele ce urmează.

Printre sfaturile furnizate de către specialiștii în pariuri sportive se regăsesc de fiecare dată aceleași idei, dintre care le vom enumera pe cele care sunt cel mai des întâlnite și totodată acceptate de profesioniști la unison:

 • Conturarea unui buget de sine stătător pentru pariuri, care să nu implice fondurile necesare altor cheltuieli și a cărui eventuală pierdere să nu-i afecteze bunul mers al lucrurilor celui în cauză;
 • Aplicarea unei strategii de money management în miză fixă sau ajustabilă pe o scară de la 1 la 10;
 • Specializarea pe un anume sport, pe câteva competiții și pe câteva echipe sau sportivi;
 • Respectarea strategiei stabilite inițial și setarea unor așteptări realiste, cum ar fi un profit de 5% după fiecare rulaj (întreg) al băncii.

Toate bune și frumoase, însă în ceea ce privește conceptul de specializare în pariuri sportive există destule păreri care se bat cap în cap – și pe bună dreptate.

Atunci când se vorbește despre specializare, se spune că alegerea unor nișe cât mai obscure reprezintă de cele mai multe ori mutări câștigătoare. Ni se spune că în partidele din principalele competiții sportive ale lumii nu se prea găsesc pariuri cu valoare, lucru care este de cele mai multe ori adevărat, însă această frază omite o bună parte din adevăr.

Despre ce este vorba? Treaba stă în felul următor:

 • Meciurile din sporturile și competițiile mai puțin populare au cote la care operatorii opresc o marjă de câștig mult mai mare decât la cele din campionatele de top. Da, adică spre exemplu la partidele de Premier League, la liniile principale putem găsi payout-uri de peste 97%, lucru care nu poate fi spus și despre meciurile din liga a 4-a din Germania.
 • Casele de pariuri sportive le oferă utilizatorilor posibilitatea de a juca sume destul de mici pe meciurile care nu se bucură de o foarte mare expunere, tocmai pentru că riscul unui blat este foarte ridicat în astfel de confruntări. Și mai mult decât atât, jucătorii care câștigă câteva pariuri consecutive într-o astfel de competiție sunt rapid limitați sau chiar interziși pe site.
 • Nu li se deschid multe piețe de pariuri partidelor din turnee relativ necunoscute, iar oferta se publică de cele mai multe ori foarte târziu, iar în anumite cazuri putem paria pe astfel de jocuri numai live.
 • Un alt mare minus este că ligile obscure nu sunt de regulă listate pe platformele de Betting Exchange, dar chiar și când acest lucru se întâmplă, oferta nu este aproape niciodată completă, astfel încât pariorul nu se poate baza că va putea găsi o cotă decentă pentru pronosticul vizat.
 • Evenimentele sportive de mâna a doua nu se bucură de o acoperire decentă în mass-media (de cele mai multe ori fiind vorba de partide netelevizate) și nici pe rețelele de socializare, astfel încât o accidentare de ultim moment a unui jucător de fotbal important va trece de cele mai multe ori neobservată de către parior până la startul partidei.

Chiar și dacă nu am lua în calcul competițiile mai puțin cunoscute, trebuie să recunoaștem faptul că și specializarea pe două campionate relativ populare ne-ar restrânge foarte mult numărul de pariuri pe care îl putem juca lunar, lucru care în mod teoretic ne reduce semnificativ și profitul la care putem spera.

În antiteză, argumentele principale pentru jucarea unui volum mare de pronosticuri în fiecare lună sunt fără îndoială anularea reciprocă a ghinionului și a norocului, precum și maximizarea profitului net obținut de jucător. Calculul este simplu: la un randament (realist) al investiției de 5%, pariorul trebuie să joace cât mai multe pariuri pe lună pentru a câștiga cât mai mulți bani.

Gândindu-ne că echipele de fotbal au de regulă între 4 și 6 meciuri pe lună, ne dăm seama că treaba nu este prea roz pentru un parior nișat pe sportul rege care alege calea specializării, în timp ce un specialist din tenis poate juca mult mai multe pariuri într-o lună dacă urmărește îndeaproape – să zicem – 10 sportivi.

Paradoxul întâlnit în această situație este următorul: specializarea îl va ajuta în mod cert pe parior să stabilească un număr mai mare de predicții corecte, însă acest lucru se va produce după un număr mare de ponturi jucate. Practic, jucând numai câteva pronosticuri pe săptămână, un parior nișat riscă să fie afectat foarte tare de ghinion și chiar să iasă pe minus la sfârșit de an. Astfel, un parior care nu este atât de specializat și care are un randament al investiției mai mic poate realiza mai mult profit (și mai repede,) atâta timp cât are un volum substanțial mai mare de ponturi jucate.

Totuși, care ar putea fi cea mai bună variantă, cea a specializării pe câteva competiții/echipe/sportivi sau jucarea unui volum considerabil de ponturi lunar? Este foarte greu să răspundem la această întrebare, întrucât există destul variabile care trebuie specificate înainte de a da un răspuns (bineînțeles, în mod particular și fără să generalizăm).

Dacă am răsfoi mai multe site-uri de predicții din lume vom observa că marea majoritate a tipsterilor de top nu pariază pe fotbal, deși acesta este cel mai pariat sport de pe planetă. Pe de altă parte, ne putem gândi că este mult mai ușor de trucat un meci de tenis decât unul de fotbal. Iată că putem întâmpina reale dificultăți și în ceea ce privește alegerea sportului pe care pariem – asta dacă dorim să tratăm pariurile cu seriozitate și nu ca pe un hobby.

Cel mai bun lucru pe care îl poate face un parior care dorește să se perfecționeze și să urmeze o abordare profesionistă este să-și aleagă un model de succes și să-și facă bine temele. Da, mai exact să încerce să-i copieze stilul de joc al unui tipster eficient, urmărindu-i istoricul și citindu-i analizele (acolo unde acest lucru este posibil). Abia după ce jucătorul dobândește ceva experiență și are ceva date poate să-și revizuiască stilul de joc în baza evidenței ținute, cu speranța de a progresa din aproape în aproape.

Atenție însă, pentru că acest lucru nu garantează neapărat reușita, însă cel puțin îți oferă un parcurs care să favorizeze maturizarea parioristică, lucru fără de care nimeni nu poate spera la profit pe termen mediu și lung!

Kindred Group își lansează noul brand de cazinou

Kindred Group mai adaugă un brand în portofoliul său, prin lansarea primului cazino online de pe piața românească. Deschiderea Vlad Cazino, dezvoltat in-house pe platforma Kindred, face parte din strategia Kindred de a oferi consumatorilor din piețe-cheie divertisment prin branduri hiperlocale.

Kindred Group (fost Unibet Group) lansează primul brand de cazino online dedicat de pe piața românească. Este pentru prima oară în România când un operator lansează un brand adițional unei licențe existente, semnalând astfel ambiția Kindred de a-și crește cota de piață în piețe reglementate local.

Lansarea vine ulterior introducerii cu succes a brandurilor Storspelare/Storspiller pe piețele din Suedia și Norvegia, la începutul lui 2017. La rândul lor, aceste două branduri au fost și ele dezvoltate in-house, demonstrând astfel puterea strategiei multi-brand și a platformei proprii Kindred, precum și permițând grupului să-și adapteze rapid ofertele pentru a satisface cerințele consumatorilor de pe fiecare piață.

“Odată cu creșterea Kindred și cu dezvoltarea continuă a brandurilor noastre, e important pentru noi să rămânem mereu aproape de consumatorii noștri. Vlad Cazino e rezultatul unui efort de echipă impresionant în cadrul companiei, unul care ne-a dezvoltat abilitatea de a oferi consumatorilor noștri din România un produs și o experiență cu adevărat croite pe nevoile lor. Așteptăm acum cu entuziasm ca Vlad Cazino să se lanseze cu succes și să aducă după sine cele mai înalte standarde în ceea ce privește experiența consumatorilor, produsele și ofertele, precum și siguranța jucătorilor – lucruri care sunt omniprezente în portofoliul de branduri Kindred”, declară Manuel Stan, Director of Central Brand Marketing la Kindred Group.

Despre Kindred Group

Kindred Group este unul dintre cei mai importanți operatori mondiali de jocuri de noroc, cuprinzând diverse companii în Europa și Australia și oferind, prin 11 branduri, pentru peste 20 de milioane de consumatori, excelente forme de divertisment, într-un mediu sigur, corect și sustenabil. Compania, cu circa 1.400 de angajați, este listată la Nasdaq Stockholm Large Cap, fiind de asemenea membră a European Gaming and Betting Association (EGBA), precum și membru fondator al ESSA (integritatea pariurilor sportive). Kindred Group este auditată și certficată de eCOGRA pentru conformitate cu Recomandarea UE din 2014 cu privire la Protecția Consumatorului și Pariurile Responsabile (2014/478/EU). Citește mai multe pe www.kindredgroup.com.