GDPR – reglementarea care impactează orice industrie

GDPR

După îndelungate discuţii Regulamentul European privind protecţia datelor cu caracter personal a fost adoptat de Parlamentul European pe 14 aprilie 2016 şi a intrat în vigoare pe 25 mai 2016 (“GDPR”). Cu toate acestea, data de referinţă, cea care dă bătaie de cap oricărei industrii şi oricărei societăţi care prelucrează date cu caracter personal este 25 mai 2018, mai puţin de 3 săptămâni de acum încolo, dată la care acest regulament devine aplicabil.

Dar ce înseamnă date cu caracter personal, respectiv prelucrarea de date cu caracter personal şi de ce ne preocupă începând cu 25 mai 2018 mai mult decât astăzi?

Datele cu caracter personal înseamnă orice infor­maţii privind o persoană fizică identificată sau iden­tificabilă (“persoana vizată”), o persoană identi­fi­cabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un iden­tificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, cultural sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Domeniul era reglementat anterior în baza Directivei privind Protecţia Datelor din 1995, implementată în legislaţia românească prin legea 677/2001. Diferit faţă de vechea directivă europeană, GDPR este mult mai voluminos, cu 99 articole faţă de 34 câte avea directiva, pe lângă cele 173 de considerente din preambul şi, dată fiind natura sa juridică – regulament european – nu mai trebuie implementat prin legislaţia naţională precum instrumentul vechi – directiva – având efect direct pe teritoriul fiecărui stat membru UE.

GDPR

GDPR

Scopul GDPR a fost să modernizeze şi armonizeze protecţia datelor pe tot teritoriul UE. Cu toate acestea rămâne problematic în ce măsură acest scop a fost atins, având în vedere că rămân aproape 50 de puncte deschise, în care statele membre sunt lăsate să detalieze, completeze, dacă nu chiar să amendeze (într-o oarecare măsură) prevederile GDPR.  Este astfel un lucru asumat că aplicarea acestui regim juridic va continua să difere de la un stat membru la celălalt. În acest sens, proiectul de lege privind măsurile de punere în aplicare a GDPR se află în prezent la Camera Deputaţilor în vederea avizării de către comisiile parlamentare. Din informaţiile publicate pe pagina Camerei Deputaţilor, rezulta că, până la acest moment, nu au fost încă finalizate dezbaterile în cadrul comisiilor parlamentare. Data la care s-ar împlini termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final ar fi 26 iunie 2018. Cu toate că, potrivit GDPR, statele membre au obligaţia de a notifica Comisiei Europene normele adoptate în vederea aplicării Regulamentului nr. 679/2016 până la 25 mai 2018, este posibil ca proiectul de lege să nu fie aprobat şi publicat până la acea dată.

GDPR menţine principiile generale prevăzute în directiva din 1995, dar totodată cuprinde o multitudine de amendamente substanţiale care duc la necesitatea unei reevaluări complexe a tuturor activităţilor ce implică utilizarea datelor cu caracter personal. În cele ce urmează nu ţinem să facem o trecere în revistă a tuturor acestor modificări, dat fiind volumul acestui regulament probabil am ocupa întreaga ediţie curentă a revistei, dar încercăm să le menţionăm pe cele pe care le-am considerat a avea un impact major.

Astfel, cea mai importantă dintre toate celelalte este ridicarea substanţială a nivelului sancţiunilor. Substanţial este un cuvânt mult prea blând, în condiţiile în care în baza legii 677/2001 amenda contravenţională se ridica la maxim 50.000 RON, în baza GDPR autorităţile de supraveghere pot aplica amenzi care să ajungă până la 4% din cifra de afaceri mondială totală corespunzătoare exerciţiului financiar anterior (ceea ce în cazul unor societăţi care operează pe mai multe pieţe devine şi mai împovărător) sau până la 20 milioane de EUR, luându-se în calcul valoarea cea mai mare.

Aplicarea GDPR a fost extinsă în afara UE, aceasta fiind una din schimbările juridice fundamentale. Astfel, dacă aplicarea vechii directive a fost legată în general de jurisdicţia de reşedinţă a operatorului în (pentru nuanţe, vezi jurisprudenţa CJUE în speţa Google Spania – vs. AEPD şi Mario Costeja Gonzales ECJ C-131/12), noul GDPR specifică în mod clar că se aplică tuturor operatorilor de date ce oferă bunuri sau servicii către persoane individuale dintr-unul sau mai multe state membre UE, indiferent de locul de reşedinţă al operatorilor sau împuter­niciţilor privind prelucrarea datelor, fie ei stabiliţi şi în afara UE.

Dacă în baza directivei din 1995 răspunderea pentru prelucrarea datelor revenea exclusiv operatorilor de date, în baza GDPR, în funcţie de modalitatea de operarea a datelor, respectiv cine are cu adevărat controlul asupra manipulării lor, răspunderea poate incumba şi persoanei împuternicite cu prelucrarea de date, riscul fiind astfel împărţit.

În baza GDPR a apărut obligaţia de a numi un Responsabil cu Protecţia Datelor (aşa-numitul Data Protection Officer sau DPO). Acesta va avea rolul, în particular, de a informa şi sfătui angajaţii operatorului sau persoanei împuternicite cu prelucrarea de date cu caracter personal pentru care lucrează, de obligaţiile lor în acest domeniu şi totodată va monitoriza respectarea pre­vederilor GDPR şi a legislaţiei naţionale în domeniu.

În ceea ce priveşte securitatea da­telor, în baza directivei din 1995 exista deja obligaţia să fie imple­mentate măsuri tehnice şi organi­za­ţionale pentru a asigura un nivel de securitate adecvat, GDPR vine acum şi stabileşte obligaţia de a demonstra confor­marea cu cerinţele de securi­tate şi face astfel referire la Coduri interne de conduită şi certificare. Iar cerinţele de securitate se extind, pentru a include şi disponi­bilitatea datelor, faţă de prezent când se vorbea numai de confidenţialitatea datelor.

GDPR stabileşte obligaţia de a notifica autoritatea de supraveghere, în Ro­mâ­nia autoritatea cu nume lung – respectiv Auto­ritatea Naţională pen­tru Supravegherea şi Protecţia Da­telor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”) în cazul încălcării secu­rităţii datelor cu caracter personal, nu mai târziu de 72 de ore de la data la care operatorul a luat cunoştinţă de aceasta. În cazul în care notificarea nu a putut fi făcută în maxim 72 de ore, aceasta trebuie însoţită de explicaţii motivate privind întârzierea. Mai mult, trebuie infor­mate imediat persoanele afectate dacă incidentul poate antrena riscuri semnificative pentru ele.

Nu în ultimul rând, drepturile noi recunoscute persoanelor vizate de GDPR, cum ar fi dreptul la porta­bilitatea datelor şi dreptul de a cere restricţionarea prelucrării pot avea un impact semnificativ în plan opera­ţional, sistemele operatorilor trebuind reconfigurate pentru a permite con­for­marea cu aceste drepturi.

În trecut, legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal a fost nepopulară pentru mulţi operatori de jocuri de noroc şi pentru partenerii lor contractuali şi nu a fost neapărat luată în considerare în mod explicit sau extensiv. În viitor însă, mai ales în domeniul online, minimizarea rele­vanţei conformării în acest domeniu se poate dovedi a fi foarte scumpă. Cele de mai sus se vor a fi doar sclipiri ale unei legislaţii care reprezintă un adevărat punct de cotitură şi totuşi suficiente pentru a arăta că este crucial ca operatorii de jocuri de noroc să îşi revizuiască şi adapteze sistemele noului regim juridic de urgenţă.

Faceţi jocurile!

Insulele Virgine Americane sau American Dream din Caraibe

de Paul Dan

Acolo unde grijile dispar ca prin farmec, unde albastrul infinit al cerului se confundă cu azurul mării, completat cu un semiton mai deschis de nisipul măcinat în moara timpului și completat de verdele palmierilor toropiți de căldură, visele devin realitate. Împrăștiate dezordonat la est și sud de Puerto Rico și în vecinătatea surorilor aflate sub suveranitate britanică, Insulele Virgine Americane reprezintă nu doar o alternativă la luxosul Bahamas, ci o idee în sine de petrecere a vacanței. La pachet vin exotismul și istoria la un preț scăzut pentru că este o zonă comercială fără taxe. Nici jucătorii de jocuri de noroc nu sunt uitați și au siguranța că orice cent jucat este lăsat doar la mâna destinului.

 

Insulele Virgine Americane reprezintă un stat alcătuit din mai multe insule situate în Marea Caraibelor și reprezintă un teritoriu al Statelor Unite ale Americii. În trecut s-au numit Indiile de Vest Daneze și erau parte a Regatului Danemarcei și Norvegiei, dar aceste insule au fost vândute Statelor Unite în 1917 prin Tratatul Indiilor Daneze de Vest pentru suma de 25 de milioane de dolari. Abia în anul 1927 locuitorii acestor insule au primit cetățenia americană. În prezent, sunt clasificate de Organizația Națiunilor Unite drept teritoriu neautonom și sunt oficial un teritoriu organizat dar neconstituit al SUA, cu o populație de aproape 105.000 de locuitori.

 

Pe teritoriul Insulelor Virgine Americane jocurile de noroc sunt legale, cu excepția pariurilor sportive. Cazinourile și celelalte locuri unde se organizează  jocuri de noroc trebuie să respecte legea instituită în 1995, denumită “Virgin Islands Casino and Resort Control Act”.  Prin aceasta se stabilesc standardele pentru emiterea de autorizații. Totodată, legea a instituit, sub conducerea procurorului general “The Division of Gaming Enforcement (DGE) ca “braț armat” de control și investigație a “Virgin Islands Casino Control Commission” (Comisia de Control a Cazinourilor din Insulele Virgine).

 

Un braț de fier care controlează toată industria

 

În baza legii, DGE investighează calificarea fiecărui aplicant în parte înainte de a fi licențiat, de la proprietari de cazinouri, la manageri și angajați, precum și pe cei din industriile conexe, incluzându-i pe proprietari și angajații-cheie, pentru a determina capacitatea de licențiere, bazată pe integritate, onestitate și caracter. Raporteză totul Comisiei de Control, care acordă sau nu licența.

 

DGE este responsabilă cu aplicarea legilor, dar și a regulilor și regulamentelor, în legătură cu actele contabile și controalele interne, regulile de joc, echipamentul de joc, plângerile patronatului, securitarea și supravegherea, precum și alte probleme legate de operațiunile zilnice ale cazinoului. Divizia este chemată să investigheze orice circumstanțe, acte sau tranzacții pentru care este cerută aprobarea Comisiei de Control. DGE este de asemenea solicitată să investigheze orice violare a legii sau regulilor și regulamentelor, inițiază și urmărește în justiție ori apără aceste proceduri în fața Comisiei de Control ori a tribunalelor din Insulele Virgine.

La cererea Comisiei de Control, DGE efectuează audituri ale operațiunilor din cazinouri, incluzând formularea de opinii privind înregistrările contabile, administrative și financiare, precum și sistemele, procedurile și înregistrările de control utilizate de un cazinou licențiat.

 

Înainte ca orice echipament de joc să aibă acceptul de a fi instalat într-un cazino, trebuie să fie verificat de DGE, care are obligația să determine dacă acesta îndeplinește standardele impuse de Comisia de Control. În plus, DGE este chemată să verifice orice jackpot câștigat de 25.000 de dolari sau mai mare înainte ca acest câștig să fie plătit jucătorului.

 

Gambling online legal, dar fără licență

 

Și gamblingul online este legal, chiar dacă licențierea companiilor urmează să apară. Insulele Virgine Americane au fost unul dintre primele state din cadrul SUA care a introdus un proiect de lege prin care să fie legalizat gamblingul online în anul 2001. Cu toate acestea, legislația a rămas în stadiul latent pentru mai mult de un deceniu, ca urmare a unei scrisori din 2004 a procurorul general al statului, David Nissman. Legalizarea pariurilor online în statele din cadrul SUA precum și în teritoriile neconstituite ar putea fi decisă de Departamentul de Justiție. În 2013, Comisia de Control a Cazinourilor din Insulele Virgine Americane a cerut părerea procurorului general al SUA de la acea dată, Vincent Frazer, care a decis că nu este nicio încălcare a legii dacă Insulele Virgine legiferează gamblingul online, Totuși, chiar și la această dată legea jocurilor de noroc online stagnează din cauza problemelor pe care le are Comisia de Control cu furnizorii de servicii de master. Furnizorii de servicii de master sunt organizațiile cu drepturi exclusive de furnizare a serviciilor și solicitanții de licențe pentru a desfășura jocuri de noroc online aprobate pe teritoriul lor.

 

St. Croix, Insula Cazinourilor

 

Statul Insulele Virgine Americane este împărțit în state și orașe. Sunt două state cu facilități de jocuri de noroc care au în total cinci astfel de locații. Există și cazinouri live cât și săli de jocuri (arcade). Pe Insula St. Croix se află orașul Christiansted, unde se găsesc patru locații unde se pot practica jocurile de noroc, însumând 17 mese de joc, 436 de sloturi și aparate de video poker.

 

Iată o scurtă prezentare a acestor locații:

 

Casino at Hotel Caravelle

 

Hotel Caravelle a fost redeschis după renovare, iar în februarie 2016 a primit din partea Comisiei de Control a Cazinourilor acordul să deschidă un cazinou de 1.000 de metri pătrați unde se găsesc între 50 și 75 de sloturi de-a lungul unei săli de banchet. Hotelul se află în centrul orașului Christiansted și oferă în prezent 53 de camere cu aer condiționat, un restaurant, un bar/lounge și o piscină exterioară.

 

Divi Carina Bay Resort & Casino

 

Divi Carina Bay Resort & Casino este situat în golful Christiansted și oferă jocuri în stil Vegas într-o așezare tropicală. Resortul este all-inclusive și dispune de un hotel de 5 stele cu 180 de camere și 20 de vile, trei locuri de luat masa, plaje cu nisip alb și fin, două piscine și un nou centru spa. Este cel mai mare cazinou din întreaga țară, are 17 mese de joc, două mese de poker și 360 de sloturi și aparate de video poker.

 

The Parrot Club

 

The Parrot Club este doar o sală de jocuri, situată pe plajă în apropiere de docul pentru feriboturi din Cruz Bay din Insula St. John. Această sală oferă o diversitate de jocuri de tip cazino electronic, de la slot machines, la video poker, video keno, electronic blackjack și rulete electronice cu multiple posturi. În fiecare săptămână, marțea, este Noaptea Doamnelor și se servește Martini cu numai 5 dolari.

 

Alte două cazino-resorturi s-ar putea regăsi pe insula Saint Croix: Seven Hills Resort & Casino Și St. Croix Golf Resort & Casino.

 

Tiger Palace Resort – Locul unde norocul este la înălțime

de Paul Dan

Spui Nepal și mintea îți zboară automat la Munții Himalaya, la impunătorul vârf Everest, dar și la locul de naștere al lui Buddha. Automat te gândești și că micuțul stat stă prins ca într-un clește între două superputeri ale lumii, China și India! Dacă pe mulți i-am făcut să intuiască oportunități de călătorie ori i-am provocat la lectură și istorie, alții au văzut aici o imensă oportunitate de business. Și ce poate fi mai tentant în Asia, cea care are jocurile de noroc în sânge, decât un cazino.

 

Cu peste un miliard de indieni la scurtă distanță, un resort cu spa, săli imense de evenimente și un cazinou complet din toate punctele de vedere, Tiger Palace Resort nu pare să aibă decât o singură variantă, cea câștigătoare. Doar piața indiană a jocurilor de noroc este estimată la peste 10 miliarde dolari anual, iar cea a nunților și evenimentelor festive se ridică la peste 40 miliarde de dolari.

 

Tiger Palace Resort este cel mai nou cazinou-resort din lume, în urma unei investiții de 40 de milioane de dolari a companiei Silver Heritage Group, cu sediul în Hong Kong și listată la Bursa din Australia. Resortul și-a deschis porțile la jumătatea lunii martie, fiind strategic amplasat la numai 12 kilometri de granița cu India, țară cu o populație imensă și mulți oameni cu bani (milionari, dar și o pătură de mijloc bogată) unde jocurile de noroc sunt interzise prin lege cu excepția a două state, Goa și Sikkim. Fiind o companie listată la bursă, Silver Heritage, care mai deține cazinouri în Vietnam, Cambodgia, Laos și în Nepal, în capitala Khatmandou, a anunțat din 21 decembrie 2017 că a obținut licența din partea autorităților nepaleze care reglementează activitatea cazinourilor, după ce a achitat în moneda locală echivalentul a circa 194.000 de dolari pentru obținerea licenței și un comision de redevență de 291.000 de dolari.

 

Aur pur câștigat la deschidere

 

Starul boollywoodian Poonam Pandez precum și trupe de dansatori din Thailanda și Ucraina au fost vedete în cele două zile ale festivităților de deschidere. Cel mai fierbinte moment al inaugurării a fost cel în care au fost anunțați câștigătorii unui premiu total cumulat de 750 de grame de aur pur. Pentru a câștiga acest mare premiu, din curiozitate sau doar pentru a juca la noul cazinou, resortul a fost suprarezervat, a anunțat la vremea respectivă conducerea Silver Heritage.

 

Situat la periferia orașului Bhairahawa, într-un parc natural cu vedere la un templu antic, resortul de cinci stele include 100 de camere de cazare, două vile de lux, trei restaurante, între care unul cu bufet suedez. Sunt servite specialități internaționale, de la cele cu specific Asiei și Indiei, la cele europene. Sunt și trei baruri, dintre care unul situat la piscină, un centru spa dedicat cu sală de forță, deschis 24 de ore, cu profesori de yoga și zumba, precum și săli de conferințe. Piscina are dimensiuni semi-olimpice (25 metri lungime) și zone dedicate atât familiilor – tobogan cu apă și piscină de mică adâncime pentru siguranța copiilor mici, cât și celor care vor să facă performanță.

 

Clienții Tiger Palace Resort Casino vor avea de unde alege când vine vorba de jocuri de noroc. Spre a le fi ușurată alegerea, suprafața de aproape 13.000 de metri pătrați a fost împărțită în trei zone distincte pentru jucători. Nu mai puțin de 52 de mese de joc și aproape 200 de sloturi se află la etajul principal al cazinoului. Alături de mesele de Blackjack, Baccarat, Ruletă, Poker, Three Card Poker și Stud Poker, gamblerii pot miza la Flush and Teen Patti, unul dintre cele mai căutate jocuri de cărți din India. Nici cei intersați de pariurile sportive nu au fost uitați, lor fiindu-le rezervată o zonă specială. Cazinoul mai oferă și o scenă unde au loc concerte live, dar și un bar.

 

Clienții care joacă sume mari, sunt tratați precum regii și reginele. La doi pași de sala principală a cazinoului există zona VIP, cu intrare separată. Pe lângă mese de joc, le sunt puse la dispoziție două saloane de luat masa, astfel că, pot juca, cina și servi băuturi fine fără să fie nevoiți să se deplaseze. La Tiger Casino există și un standard superior celui VIP. Gamblerii care joacă la limita maximă admisă au un bar ce le este doar lor destinat, cu băuturi și gustări, atât în sistem bufet cât și a-la-carte.

 

Când va funcționa la capacitate maximă, resortul va beneficia de cazinou, salon de evenimente cu 500 de locuri, sală de spectacole, restaurant, în vreme ce capacitatea maximă de cazare va atinge 400 de locuri. Compania a anunțat deja că are în plan construcția altor două cazinouri de-a lungul graniței cu India. În total, în cele trei cazinouri ale Silver Heritage Group vor fi 200 de mese de joc și 1.000 de slot machines.

 

Investiție… transfrontalieră

 

Succesul acestui cazinou-resort pare să fie garantat. Drumurile, de-o parte și de alta a graniței cu India, au fost refăcute, iar aeroportul din Bhairahawa a fost modernizat și a primit statut de aeroport internațional. Nu de alta, dar agențiile de călătorie din New Delhi spun că odată ce un indian se urcă în avion poate ajunge în Macao, paradisul jocurilor de noroc din Asia.

 

În același timp, managementul resortului trebuie să găsească modalități de convingere a rezidenților indieni că nu găsesc în altă parte o locație mai atractivă pentru a-și organiza petrecerile de nuntă și festivitățile. Dovada capacității organizatorice a fost dată de angajații salonului de la Tiger Resort luna trecută, când un om de afaceri nepalez a avut 913 invitați. Totodată, în luna ianuarie, cu ocazia Zilei Naționale a Indiei, 660 de oameni au ales să sărbătorească aici, dintre care 120 și-au rezervat camere de hotel.

 

Bhairahawa se află în apropierea a două siteuri din patrimoniul UNESCO, orașul Lumbini, locul de naștere al lui Buddha, și Parcul Național Chitwan.

Angela Leong, o altfel de Cenușăreasă

Ne întoarcem în Asia pentru a afla câteva lucruri interesante despre a patra “soție” a lui Stanley Ho, marele mogul al cazinourilor. Angela Leong On Kei este numele complet al uneia dintre cele mai mari personalități din industria jocurilor de noroc la nivel mondial. Ea este managing director al SJM Holdings, una din cele 6 companii autorizate să opereze cazinouri în Macao.  Societatea cotată la bursă are 19 cazinouri, în jur de 1,600 de mese de joc și mai mult de 2700 de sloturi. De asemenea, ea deține diverse proprietăți în Macao, Hong Kong, Australia și China continentală.

Cine este Angela Leong?

Este născută în Guangzhou, iar rădăcinile familiei sale se află în Sanshui, Guangdong. Ea l-a cunoscut pe Stanley Ho în 1986 iar diferența de vârstă dintre cei doi este de 40 de ani, pe atunci ea lucra ca ofițer de trezorerie în Casino Lisboa și își completa veniturile fiind profesoară de dans și predând baletul pentru copii. Referitor la întâlnirea cu Stanley Ho spune că toată lumea știa cine este, dar pe ea nu a impresionat-o asta sau banii lui. 5 din cei mai tineri 17 copii ai lui Stanley sunt realizați cu Angela.

Angela este aleasă la al treilea mandat ca membră a Consiliului Legislativ din Macao, un fel de Parlament al fostei colonii portugheze și este vice-președinte a lui Macau Jockey Club – locul unde se desfășoară cursele hipice în Macao. Angela Leong desfășoară în calitatea sa de președintă a organizației Po Leung Kuk activități caritabile care oferă suport, educație și alte lucruri importante pentru copiii orfani.

Pe 21 Iulie, The Macau (Yat Yuen) Canidrome este programat să-și închidă porțile pentru totdeauna. Canidrome a funcționat neîntrerupt din 1963 încoace și va lăsa pe drumuri 600 de câini de curse (greyhounds). Angela, care este și proprietara locului, s-a angajat să se îngrijească cu ajutorul prietenilor ei de toți câinii, însă există posibilitatea ca organizațiile de protecție a animalelor locale să nu fie de accord cu propunerea sa excentrică. Organizațiile care se îngrijesc de animale căutând să plaseze câinii spre adopție peste hotare, poate în China continentală sau Australia.

Averea Angelei

Nu știu dacă veți fi sau nu surprinși dar principala sursă a averii sale provine din imobiliare, din investiții în hoteluri și clădiri de tot soiul situate atât în Hong Kong și Macao, cât și în restul Chinei, în special în orașele de prim rang.

Se pare că posedă un fler deosebit în a descoperi potențialul unei clădiri, a unei locații. Chiar dacă cumpără scump (cel puțin așa pare la prima vedere) după un timp acea proprietate devine profitabilă și își mărește valoarea. Este recunoscută pentru răbdarea cu care și-a construit portofoliul de proprietăți.

Pentru că mărimea acestei afaceri a căpătat dimensiuni mult prea mari ea a transformat totul într-un holding care se ocupă de toate proprietățile sale pe nume L’Avenue, denumirea aceasta fiind un tribut adus unui turn de 31 de etaje cu spații de birouri de închiriat de lux. Clădirea se află în Shanghai și este cunoscută sub numele de Boot (cizma) pentru forma sa distinctivă.

Printre proprietățile ei de seamă se află L’Arc Macau, un hotel de lux, câte două terenuri de golf situate în China și, respectiv, în Australia, alte active minore în Beijing și Shanghai, alte hoteluri în Macao (inclusiv Regency Park), un lanț de restaurante numit Macau Restaurant.

Leong spune despre filozofia ei că atunci când cumpără o proprietate nu se gândește neapărat dacă va crește sau va scade în timp valoarea proprietății, ci dacă poate folosi acea proprietate pe viitor la adevărata sa valoare. Încă de tânără, când avea puțin peste 20 de ani ea deținea deja trei apartamente în Macao și unul în Hong Kong. Lovitura care a ajutat-o mult a fost cea în care în anul 2005 a achiziționat clădirea de 26 de etaje denumită Entertainment Building.

După această tranzacție a primit nenumărate oferte de a vinde clădirea de cel puțin 3 ori valoarea sa, însă Angela a considerat că atâta timp își poate plăti creditul cu chiriile încasate și poate face și un mic profit este suficient pentru ea. Intenția ei fiind de a investi pe termen lung.

Angela și Jocurile de noroc

Angela Leong s-a implicat mai mult în gambling începând cu anul 2009, odată cu îmbolnăvirea lui Stanley Ho. Doar că pe acest teren a dat de doi rivali, cei doi copii ai lui Stanley din a doua căsătorie, Pansy și Lawrence Ho. Acum ea deține 12% din totalul acțiunilor marelui operator de cazinouri – SJM Holdings.

Ea spune că a învățat o mulțime de lucruri din viziunea de business a lui Stanley Ho, mai ales că ea nu a avut parte de o educație completă în managementul afacerilor așa, ca la carte, și că a plecat în nenumărate călătorii de afaceri cu acesta. Au împărtășit aceeași vizune cu privire la podul ce trebuie să unească Macao de Hong Kong și de China și ce ar însemna asta pentru fluxul de jucători sau au cumpărat elicoptere de 6 sau 12 locuri cu care să aducă mari jucători japonezi în maxim 30 de minute la mesele lor de joc din Macao. Grand Lisboa Palace, un proiect grandios în valoare de 4,6 miliarde de dolari, la care lucrează acum pentru a-l definitiva va conține al treilea Hotel Versace de designer și primul Karl Lagerfeld Hotel din lume. Din nefericire proiectul a suferit mai ulte amânări și urmează a fi deschis la finele acestui an, cel târziu în primele luni ale lui 2019.

Ne bucurăm că am reușit să vă oferim un periplu atât de interesant în lumea fascinantă a Angelei Leong și suntem convinși că v-au fermecat și pe voi poveștile ei de succes.

In-Between, un joc bun pentru relaxarea minții într-o pauză

Jocul In-Between sau Ași-Doiari este adesea comparat cu Red Dog, dar regulile sale sunt foarte diferite de jocul standard de Red Dog.

In-Between nu este foarte popular în cazinouri, dar este adesea jucat acasă ca o pauză de la jocul de poker în sine. Regulile de mai jos sunt pentru jocul de acasă, care este ușor de adaptat pentru jocul într-un cazino.

Clasamentul cărților de joc

A (este cea mai mare carte), K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

Scopul jocului

Scopul este să fiți jucătorul cu cele mai multe jetoane la sfârșitul jocului.

Miza

Jetoanele sunt distribuite jucătorilor și fiecare jucător pune un jeton în centrul mesei pentru a forma fondul de premii sau pot-ul.

Împărțirea cărților de joc

Orice jucător împarte câte o carte cu fața în sus, fiecărui jucător pe rând, iar jucătorul cu cea mai mare carte împarte primul cărțile.

Amestecarea, tăierea și împărțirea cărților

Orice jucător poate să amestece cărțile, iar dealerul le amestecă ultimul. Jucătorul care este dealer taie cărțile. Dealerul extrage două cărți și le plasează în mijlocul mesei, poziționându-le astfel încât să existe spațiu suficient pentru ca o a treia carte să se potrivească între ele.

Plasarea mizei

Jucătorul din stânga dealer-ului poate paria până la întregul pot sau orice porțiune din numărul de jetoane din pot, dar trebuie să parieze întotdeauna un minim de un jeton. Când jucătorul a plasat o miză, dealerul întoarce prima carte din pachet și o plasează între cele două cărți deja cu fața în sus. În cazul în care cartea are o valoare care se situează între valorile celor două cărți deja cu fața în sus, jucătorul câștigă și își ia înapoi miza plus o sumă echivalentă din pot. Dacă a treia carte nu are o valoare care se situează între valorile celor două cărți deja cu fața în sus, sau dacă are aceeași valoare ca oricare dintre ele, jucătorul pierde miza, iar aceasta se adaugă la pot. Dacă cele două cărți cu fața în sus sunt consecutive, jucătorul pierde în mod automat și nu este necesară o a treia carte. Dacă cele două cărți cu fața în sus sunt aceleași, jucătorul câștigă două jetoane și, din nou, nu este necesară o a treia carte. (În unele jocuri, jucătorul câștigă trei jetoane atunci când se întâmplă acest lucru.)

„Ași-Doiari” este cea mai bună combinație și un jucător tinde să parieze întregul pot, dacă poate. Acest lucru se datorează faptului că singurul mod în care o combinație de as-doiar poate pierde este dacă cea de-a treia carte este de asemenea un as sau un doiar.

După ce primul jucător a terminat, dealerul îndepărtează cărțile și le pune cu fața în jos într-o grămadă. Următorul jucător plasează apoi o miză, iar dealerul repetă aceeași procedură până când toți jucătorii, inclusiv dealerul, au jucat o mână.

Dacă în orice moment, potul nu mai are jetoane (deoarece un jucător a pariat potul și a câștigat), fiecare jucător contribuie din nou cu un jeton pentru a restabili potul.

După ce fiecare jucător a pariat, împărțirea cărților trece la jucătorul din stânga dealerului, iar jocul continuă.

Bahamas, câștig la dublu: turism și jocuri de noroc!

de Paul Dan

Situat în apropierea coastelor Floridei, Bahamasul atrage ca un magnet turiștii americani și nu numai, grație celor 700 de insule scăldate de razele soarelui caraibean și cele mai cristaline ape din lume.

Tocmai acești turiști au contribuit la dezvoltarea acestui stat-arhipelag, dar și prin pasiunea lor pentru gambling bine ațâțată de autorități. Din 1969 jocurile la cazinou au devenit legale, ridicând turismul în economia țării. Și totuși, într-o țară cu o asemenea tradiție în gambling, rezidenții nu au voie în cazinouri! Și pariatul online este considerat ilegal în Bahamas, însă, din cauza popularității printre localnici au apărut câteva site-uri de jocuri online ilegale. În 2013 a fost organizat un referendum cu scopul de a legaliza și reglementa aceste site-uri ca de altfel și pentru înființarea unei loterii naționale, propuneri care au fost însă respinse. Este ilegal pentru rezidenții din Bahamas să acceseze site-uri străine de online gambling, însă nimeni nu a fost acuzat de comiterea acestor fapte și nici site-urile nu au fost blocate.

Jocurile de noroc în Bahamas sunt legale atâta timp cât se limitează la cazinouri, fie că vorbim de poker și alte jocuri live, pariuri sportive sau slot machines. Totul este atent monitorizat de  Comisia de Jocuri din Bahamas (The Gaming Board for the Commonwealth of the Bahamas) cu un scop precis, acela de a ține industria de miliarde a gamingului departe de crima organizată și de a se asigura că jocurile se desfășoară corect.

 

Jocurile de noroc au fost introduse în economia țării pentru a susține mai bine turismul, prima ramură economică a țării. Totul a fost gândit pentru a susține economia.

Istoria jocurilor de noroc în Bahamas

Primul cazino din Bahamas a fost deschis în Nassau la sfârșitul anilor 1920. S-a numit Bahamian Club. A fost urmat de inaugurarea unui mic cazino pe insula Cat Cay. La vremea respectivă aceste cazinouri erau deschise sezonier pentru distracția turiștilor.

În 1964 a fost deschis primul cazino major din aceste insule, The Monte Carlo. Era situat la Lucayan Beach Hotel și a fost operat până în 1974, când a fost închis. Alt cazino, numit El Casino, a fost deschis în orașul Freeport din 1966 până în 1978, când și-a schimbat proprietarul. Sub conducerea Grand Bahama Management el a funcționat până în 1983. În acest an, Princess Casino Limited a primit licența pentru a opera El Casino.  Numele însă i-a fost schimbat în Princess Casino. În 2000, a fost preluat de D.V.I Freeport Casino Limited și redenumit The Casino at Bahamia.

The Paradise Island Casino a fost deschis în decembrie 1967. În 1987, a fost cumpărat de actualul președinte al SUA, Donald Trump și apoi, un an mai târziu, revândut lui Merv Griffin. În 1994 a fost achiziționat de Sun International Hotels Limited, iar numele i-a fost schimbat în Atlantis Paradise Island Casino.

The Playboy Casino a fost deschis la Ambassador Beach Hotel în aprilie 1978, însă a rămas în business doar până în 1983.

The Cable Beach Casino a fost deschis în 1983, iar în 1988 a intrat în renovare capitală și s-a mutat temporar la Cable Beach Hotel. Când s-au încheiat lucrările a fost și redenumit: The Crystal Palace Resort and Casino.

În 1986 o licență a fost acordată pentru a fi operat Lucayan Beach Casino. Și-a încetat activitatea în iunie 1997.

În 2002, The Isle of Capri Casino la Out Lucaya a fost deschis și este și acum funcțional.

Cazinouri în Bahamas

În prezent sunt mai multe cazinouri cu reputație internațională care operează în Bahamas. Acestea sunt:

– The Casino la Emerald Bay este deschis non stop și oferă 65 de slot machines și 8 mese de joc.

– Isle of Capri este deschis zilnic de la 10 a.m. la 5 a.m. Are o suprafață dedicată exclusiv jocurilor de 1.800 de metri pătrați. Dispune de 350 de aparate tip slot machines și 33 de mese de joc. Proprietatea dispune de 3 hoteluri, 3 baruri și 11 restaurante.

– Atlantis Paradise Island Resort and Casino este deschis 24 de ore din 24. Aproape 10.000 de metri pătrați este spațiul dedicat jocurilor de noroc. Aici găsiți 926 de aparate de joc și 97 de mese de joc, printre care și 3 Card Poker, American Roulette, Baccarat, Blackjack, Caribbean Stud Poker, Dice, French Roulette, Let It Ride și Mini-Baccarat. Aici se găsesc 22 de restaurante și două hoteluri cu un total de 2.900 de camere. Pentru cei care vor să învețe, se acordă gratuit lecții pentru toate tipurile de jocuri live.

– Baha Mar Casino este cel mai mare cazino din Caraibe: are peste 30.000 de metri patrăți și dispune de 1.140 de sloturi și 119 de mese de joc. Aici sunt 2.200 de camere de hotel și 282 de reședințe private.

– Wyndham Nassau Resort & Crystal Palace. Aici jocurile de tip slot sunt disponibile non-stop, în timp ce la mese se poate juca de la 10 a.m. la 4 a.m. Cazinoul are un spațiu de joc de peste 3,000 de metri pătrați cu 500 de aparate și 43 de mese de joc. Aici sunt 7 restaurante și 850 de camere de hotel.

Concluzie: Bahamas a reușit să își valorifice punctele forte pe care și le-a construit în timp cu meticulozitate, iar acum oferă zonei cel mai mare cazinou, Baha Mar Casino. Când vor reglementa și zona de online, și vor perfecționa cadrul legal și pentru restul industriei de gambling din Arhipelag, atunci vor deveni o forță.

The Grand Ho Tram Strip Casino – Incursiune în lumea extravaganței vietnameze

de Paul Dan

Goooood morning, Vietnam! Un salut recunoscut în întreaga lume, din anii de război. Numai că vremea bocancilor și a uniformei militare a trecut, iar acum suntem în căutare de relaxare, distracție, dar și de adrenalină. Și unde puteam găsi, dacă nu la The Grand Ho Tram Strip, la doar două ore de mers cu mașina de Ho Chi Minh, cel mai mare oraș al Vietnamului, cunoscut multă vreme și sub numele Saigon! Mare și impunător, îndrăzneț și extravagant, The Grand Resort and Casino marchează începutul transformării liniștitei coaste Ho Tram în ceea ce se dorește a deveni răspunsul Vietnamului la Macao și Las Vegas.

Dincolo de vacarmul metropolei ce numără aproape 9 milioane de locuitori și alte milioane de scutere gălăgioase, într-o oază de verdeață și liniște, la doi pași de plajă, găsim un resort exclusivist, The Grand Ho Tram Strip, o destinație favorită a gamblerilor.  Și nu numai! Construit în stilul Vegas, The Grand Ho Tram Strip Casino oferă o multitudine de oportunități de joc, care mai de care mai atrăgătoare, pentru a vă încerca norocul. Ca să vă faceți o idee –  vă stau la dispoziție non stop peste 500 de aparate tip slot, iar pentru cei care preferă emoția sunt pregătite, 24 de ore din 24, 90 de mese de joc pentru Baccarat, Ruletă, Sic Bo, Blackjack, Stud Poker Progresiv, Hold’Em Poker. Cu asemenea dotări, toată lumea știe că este cel mai frumos și mai bine dotat cazinou din Vietnam.

Și ca să fim mai bine înțeleși – cât sunteți la masă, o armată de angajați are grijă să nu vă lipsească nimic! Orice fel de gustare, orice fel de băutură.

Discreția crește odată cu miza

Clienții premium, care caută un loc discret, au la dispoziție The Pearl Room, unde se poate miza pe sume consistente, în saloane private ori semi-private. Aici se poate servi masa, se pot degusta cele mai fine licori, în timp ce, pentru prietenii care-i însoțesc, există un loc de relaxare.

Clienții VIP au parte de tratament special. Pentru ei a fost creat VIP Casino, un salon de o discreție absolută, unde mizele sunt ridicate, iar jocurile private! Gamblerii din această categorie au o zonă privată de check-in și un loc special de luat masa, primul restaurant premium al rețelei, The Gold Standard.

Potrivit site-ului oficial al cazinoului, membrii sunt răsplătiți și se pot bucura de o largă varietate de oferte și promoții. Experiența de joc este completată de recompensele pregătite fie celor care joacă la slot machines, fie celor care iau loc la mesele din cazino: de la invitații la diverse evenimente organizate în cadrul resortului, la cadouri. Cu cât se joacă mai mult, cu atât recompensa este mai mare iar punctele strânse pot transforma cardul de membru într-unul gold sau chiar platinum, care oferă acces la alte beneficii, precum cazare gratuită, mese și băuturi suplimentare ori posibilitatea de a lua parte la concursuri și promoții.

Răsfăț la superlativ

Pentru că nopțile gamblerilor sunt lungi și extenuante, hotelul pune la dispoziție un adevărat arsenal al răsfățului. Există piscine interioare și exterioare, spa și masaj pentru cei care consideră că este prea puțin să uite de timp pe plaja fină ori să înoate în apele clare ale mării Chinei de Sud. Oricum, nu ar fi deranjați de cineva pentru că plaja, pe o lungime de aproape doi kilometri, este privată.

Pretențioșii, dar și novicii, deopotrivă, au posibilitatea de a-și dovedi talentul și îndemânarea la golf. Și nu vorbim de orice teren de golf, ci de unul care poartă semnătura legendarului practicant al acestui sport nobil și elegant prin definiție, Greg Norman. Și, pentru că am vorbit de talent, toți oaspeții resortului își pot demonstra abilitățile de cântăreți în sălile special amenajate pentru karaoke. Nici iubitorii celei de-a șaptea arte nu au fost uitați. Ei se pot destinde în sălile de cinematograf cu proiecții 3D.

O altă atracție a resortului este fântâna muzicală a hotelului creată în stil Las Vegas. Spectacolul de apă, lumină și culoare are loc zilnic, între orele 18.00 și 21.00. Apa, pompată cu mare presiune prin 120 de duze ajunge chiar și la o înălțime de 25 de metri, în vreme ce fundalul este asigurat de proiecții LED  care acoperă întreg spectrul de culori. Cadrul sonor este asigurat de prestații live ale cântăreților locali, vedete fiind starul pop Son Tung M-TP și idolul vietnamez Phuong Vy. Concertele lor au loc întodeauna în deschiderea sesiunilor de weekend.

Și ca să întregim tabloul, trebuie menționat că toți oaspeții resortului au la dispoziție microbuze și autobuze de la și către Aeroportul din Ho Chi Minh. Clienții VIP sunt preluați cu elicopterul!

Construiește-l și vor veni – nu este doar o replică din filmul “Field of Dreams”, ci ideea pe care a mers și lanțul Ho Tram Strip. Încununată cu succes în Macao, strategia de dezvoltare este simplă: cu cât sunt mai multe mese de joc și camere de hotel, cu atât vin mai mulți clienți. Ținta principală – marea vecină China, cu o populație de peste 1,3 miliarde de locuitori, cu mulți posibili jucători.

The Grand Ho Tram Strip ar fi trebuit să poarte și numele ultratitratului MGM Resorts International, numai că americanii s-au retras din managementul resortului. Asta nu a pus capăt proiectului. În prezent, resortul are 541 de camere de hotel, iar, prin ridicarea celui de-al doilea turn, spațiul de cazare se va dubla. 4 miliarde de dolari este valoarea totală a investițiilor în cele două cazinouri pentru care gau fost emise  autorizații.

Piața jocurilor de noroc din Vietnam acum

Jocurile de noroc au fost scoase în afara legii de regimul comunist, deoarece erau privite ca o preocupare capitalistă de neacceptat. Însă, începând din 1990 restricțiile au fost slăbite, iar acum autoritățile au deschis piața investițiilor în domeniu către mari corporații. Pe lângă cazinourile live, în Vietnam mai sunt legale sălile de joc electronice, pariurile la cursele de cai organizate de stat la Hanoi și Ho Chi Minh, cursele de ogari din Vung Tau și loteria vietnameză (monopol de stat). Jocurile de noroc online sunt practic ilegale, iar rețeaua de internet este cenzurată. Totuși, pariurile sportive, în special pe meciurile de fotbal, sunt cele mai răspândite.

După ani în care au fost nevoiți să joace în afara granițelor, abia în ianuarie 2017 guvernul le-a permis vietnamezilor să joace în propriile cazinouri. Până atunci, doar străinilor li se permitea acest lucru. În prezent, au fost emise licențe de funcționare pentru 7 cazinouri și 23 de săli de joc. Conform site-urilor de specialitate, cele mai căutate cazinouri și săli de joc din capital Vietnamului sunt Chat Slots Gaming Center, Palazzo Club, Monte Carlo Saigon Club, Club Royale și The Grand Ho Tram Strip Casino.

Jocurile de noroc online necesită instrumente specifice de tratare a adicției!

Coordonatorii programului „Joc Responsabil” explică importanța acordării unei atenții tot mai mari tratării problemelor cauzate de jocurile de noroc practicate în mediul online

Programul Joc Responsabilși-a propus ca, în anul 2018, să dezvolte instrumente adresate exclusiv jucătorilor cu manifestări adictive dobândite pe platformele de jocuri de noroc online. Acestea ar urma, conform celor anunțate de echipa care derulează programul, să fie puse la dispoziția jucătorilor din mediul virtual, cu speranța că operatorii din acest sector vor sprijini și promova activ modalitățile de suport oferit. Am discutat, în acest sens, cu doamnele doctor-psiholog Leliana Pârvulescu și Steliana Rizeanu, coordonatori ai programului “Joc Responsabil” și am aflat, concret, care sunt metodele cele mai indicate de prevenire și combatere a problemelor cauzate de jocurile de noroc online.

Există diferențe de instalare a adicției de jocurile de noroc atunci când vorbim de mediul online în comparație cu jocurile de noroc tradiționale?

 

Leliana: Diferențe de declanșare a dependenței nu există, deoarece mecanismul psihologic implicat în apariția comportamentului compulsiv este același, dar instalarea treptată a adicției dobândite la jocurile de noroc online poate avea aspecte care o diferențiază de jocul în sală. Cel mai important aspect la adicția provenită din mediul online îl reprezintă dimensiunea izolării persoanei în cauză de interacțiunile sociale. Din păcate, încă nu există o direcție științifică certă de conceptualizare a acestui fenomen, deoarece el este unul destul de nou.

 

Steliana: Deși modalitățile de identificare a fenomenului adictiv sunt în esență aceleași, adicția dobândită la jocurile de noroc online se poate instala mai repede decât cea de jocurile de noroc din cazinouri sau săli de slot machines, din următoarele considerente:

– accesul la jocurile online este mai facil, deoarece nu presupune deplasarea la un cazinou sau la o sală de jocuri și, astfel, jucătorul nu este nevoit să lipsească ore întregi de acasă. Membrii familiei, și chiar jucătorul, pot sesiza mai greu faptul că a apărut o problemă legată de adicție;

– operatorii de jocuri de noroc online oferă și variante gratuite ale noilor jocuri, dând astfel posibilitatea oricărui jucător să se obișnuiască cu petrecerea timpului practicând aceste jocuri, în fața calculatorului, în primă fază fără a cheltui bani pentru aceasta;

– atunci când joacă online, persoana în cauză conștientizează mai greu suma de bani pe care o pariază în joc, având în vedere că achită sumele mizate cu cardul sau prin transfer bancar;

– evitarea sălilor de jocuri și a companiei partenerilor de joc reprezintă una dintre metodele recomandate de psihologi pentru tratamentul adicției, dar aceasta nu mai poate fi pusă în practică în cazul jocurilor online, care se pot practica oricând, acasă, la birou, etc.

 

Este mai dificil de conștientizat instalarea unei probleme generate de jocurile de noroc online?

 

Leliana Parvulescu

Leliana: Sunt de părere că a juca online este extrem de periculos. Mult mai periculos decât a juca într-o sală, pentru că, în izolarea de mediul social, jucătorul nu are frâne, nici inhibitori și nici simțul practic a ceea ce întreprinde. 24 de ore din 24 are posibilitatea de a accesa, de a juca online, cu bani reali, fără a suporta privirile dezaprobatoare ale celor care au sesizat că are o problemă (personalul din sala de joc, persoanele care îl văd la intrarea în sala de joc, etc). În felul acesta, lipsește și funcția de socializare, a juca devenind un ritual solitar. Cu ușurință, acești factori pot duce rapid către manifestările compulsive. Individul rămâne prins în capcană, neglijând acele relații sociale și familiale care îi pot genera dorința de a rezista tentației de a juca.

Steliana Rizeanu

Steliana: Asa cum am precizat mai devreme, în cazul jocurilor online, este mai dificil să se conștientizeze apariția unei probleme, atât pentru jucător, cât și pentru membrii familiei sale, având în vedere că tot mai multe persoane își petrec o mare parte din timp în fața computerului, tabletei sau a telefonului mobil. De multe ori, jucătorii nu-și dau seama nici câți bani au cheltuit, până când nu sunt înștiințați de bănci că nu mai au niciun ban în cont. Din cauza acestor aspecte, jucătorii online solicită mult mai rar ajutor psihologic de specialitate pentru adicția de jocurile de noroc sau o fac târziu. Ei conștientizează mai degrabă că au dezvoltat anumite tulburări ale somnului sau tulburări legate de comportamentul  alimentar.

 

Ce ar trebui să facă familia atunci când un membru al acesteia se confruntă cu probleme și petrece prea mult timp în fața computerului?

 

Leliana: Familia are un rol foarte important. Indivizii apropiați jucătorului cu manifestări compulsive trebuie să primească în permanență ajutor de specilitate pentru a putea acorda un cât mai eficient suport celui care are această problemă. Familia trebuie să fie implicată activ și permanent în gestionarea terapeutică a persoanei cu probleme de joc. De exemplu, o tehnică foarte eficientă este aceea care presupune ca un membru al familiei să se regăsească în aceeași cameră în care jucătorul stă în fața computerului și să desfășoare o activitate în paralel cu acesta, încercând să îi distragă atenția de la joc. Astfel de tehnici sunt multiple, astfel că este nevoie ca familia și jucătorul să participe împreună la programele de terapie.

Steliana: Familiei îi este mult mai dificil să înțeleagă când un membru al său are o problemă legată de jocurile de noroc online, deoarece tinerii au multiple motive de a-și petrece timpul în fața unui computer. Aceștia socializează prin intermediul internetului, se informează în mod frecvent din mediul online, își pot pregăti temele pentru acasă, în situația în care sunt studenți, vizionează filme, etc. Dacă jucătorul este un tânăr, atunci când membrii familiei observă că acesta a dezvoltat o problemă legată de jocurile online, ar trebui să-i limiteze accesul la Internet și să-i blocheze accesul la carduri. În acelasi timp, tânărul trebuie sprijinit să dezvolte diverse activități plăcute, pasiuni sau să-și petreacă timpul în aer liber, împreună cu prietenii și familia. Când vorbim de un adult, familia trebuie să aibă o discuție deschisă cu acesta, să-i explice cu calm și cu răbdare că există o problemă cu care se confruntă și care poate fi rezolvată prin eforturi proprii sau că, în situația în care s-a agravat, are și varianta ajutorului profesionist al unui specialist psiholog.

Ce mesaje de avertizare a jucătorului ar fi indicat de plasat în mediul online?

 

Leliana: Mesaje care să crească nivelul de motivație. Mesaje care se referă la inhibitori. Noi, coordonatorii Programului “Joc Responsabil” recomandăm preluarea mesajului devenit chiar slogan din cadrul programului care să fie plasat undeva la loc vizibil pentru jucători indiferent că vorbim de mediul tradițional sau online: „Dacă forțezi norocul, pierzi distracția!”. Însă operatorii pot alege orice alte mesaje pentru a atrage atenția jucătorilor de a practica un joc responsabil, spre exemplu: „Când începeți să jucați, setați o limită maximă de pierderi de care vă permiteți să vă dispensați lunar. Odată ce ați ajuns la această limită, nu mai jucați în luna curentă!”, Nu pariați niciodată banii necesari pentru a trăi, ci doar pe cei de care vă puteți dispensa!”,„Rețineți că, jucând într-un cazinou online, înseamnă să vă distrați. Dacă începeți să deveniți nervos deoarece pierdeți, opriți-vă imediat, delogați-vă, ieșiți și faceți o plimbare!”. În plus, e bine de știut și că legislația din România prevede o serie de măsuri pe care operatorul trebuie, în mod obligatoriu, să le pună la dispoziția jucătorului, în scopul de prevenire a jocului patologic, precum: setarea unor limite de depozit zilnice, săptămânale și lunare, setarea unor perioade de autoexcludere, pentru șapte zile, o lună sau mai mult. Recomandarea noastră este ca aceste mesaje să fie mai vizibile, să vină în întâmpinarea jucătorului, nu doar să existe undeva pe website doar pentru a respecta prevederile legale.

 

Steliana: Exemple de mesaje ar putea fi: “Stabilește clar ce sumă de bani vrei să cheltuiești astăzi în joc”,“Stabilește o limită clară de timp pe care să-l petreci în fața computerului și utilizează un timer care să te avertizeze când timpul stabilit a luat sfârșit”, “Amintește-ți că acesta este un joc de noroc, nu un joc în care să-ți folosești abilitățile și îndemânarea, deci totul tine de hazard”, “Evită să joci în scopul de a uita de problemele cu care te confrunți în viață, în această perioadă”,“Jocurile de noroc online nu trebuie să reprezinte singura ta modalitate de a-ți petrece timpul liber”, “Amintește-ți că jocurile de noroc reprezintă o formă de divertisment pentru care trebuie să plătești, în nici un caz o modalitate de a face bani.”

 

Care sunt cele mai eficiente instrumente prin care un operator ar trebui să se adreseze clienților din online pentru prevenirea adicției?

 

Leliana: Prevenirea este clasificată în trei tipuri, respectiv primar, adică setul de activități care vizează prevenirea apariției dependenței; secundar, adică setul de intervenții care vizează consilierea din timp a individului; terțiar, adică setul de intervenții menite să împiedice progresul unei dependențe complete, care poate fi transpusă în acțiunile de tratament și reabilitare.

Steliana: Cele mai eficiente instrumente sunt mesajele online de tipul celor enumerate mai sus, care pot fi afișate pe site-uri, atât înainte de începerea jocului, cât și în timpul desfășurării acestora.

Care ar fi primele direcții către care ar trebui să se dezvolte programele de combatere a adicției atunci când vorbim de jocurile de noroc online?

 

Leliana: Problemele legate de jocurile de noroc online patologice apar în mod obișnuit în faza de adolescență (persoanele de 18-19 ani) sau post-adolescență. Dacă noile generații trebuie să fie mai puțin expuse pericolelor adicției de jocuri de noroc online, primele direcții pe care ar trebui să le dezvolte programele de tratare a jocului compulsiv ar trebui să plece de la prevenția primară, care poate avea loc la nivelul familiei, al grupurilor sociale ale individului și al celor profesionale.

Steliana: Având în vedere că există o relație directă între disponibilitatea jocurilor și apariția problemelor legate de dependență, programele de combatere a adicției ar trebui să propună, în primul rând, măsuri de combatere a accesului minorilor la jocurile de noroc online sub identități false. O altă măsură care poate fi aplicată se referă la stabilirea unui avertisment ferm, legat de pericolul instalării adicției, și care să fie afișat pe site-urile de jocuri înainte de accesarea lor și pe care jucătorii să-l bifeze, ca dovadă că l-au parcurs și l-au înțeles.

SORIN CONSTANTINESCU: “La jocuri trebuie să te distrezi!”

Vă oferim un interviu extraordinar cu Sorin Constantinescu, omul care nu mai are nevoie de nici o prezentare în gamblingul autohton. De la problemele generale ale industriei de jocuri de noroc din acest moment, la evoluția pieței de online, trecând prin explicarea succesului internațional de care se bucură PokerFest și până la viitoarele planuri pe care le are, totul îl veți afla dacă citiți acest material interesant.

Am rugămintea să ne întoarcem în timp cu 2 ani, să zicem, care sunt schimbările care s-au produs în industria de gambling în această perioadă?

Schimbări semnificative nu au fost, pot spune că au fost mai mult schimbări negative. A fost introdusă legea cu fumatul care ne-a afectat foarte tare pentru că au scăzut încasările atât la cazinourile live, cât și la sălile de jocuri. La cazinourile live sunt încasări cu 30% mai mici decât înainte, am încercat să compensăm prin crearea unor locuri de fumat încâlzite în afară, dar în momentul în care clientul iese din spațiul de joc, deja l-ai pierdut și nu se mai întoarce. Alte schimbări semnificative nu au mai fost, doar că încercăm să facem un lobby puternic atât în Parlament, Guvern, cât și la ONJN pentru a scoate părțile deranjante din lege, cum ar fi partea cu 5% din venituri la cazino care este pe codul fiscal și acum se află la comisia de buget finanțe în Parlament. O altă problemă sunt biletele de intrare de la cluburile de poker și cazinouri care ne omoară pur și simplu. De exemplu, la un club de poker intrarea este 30 de lei și oamenii joacă turnee de 25 de lei, adică taxa de intrare este mai mare decât participarea la turneu. Cu aceeași problemă se confruntă și cazinourile pentru că nu mai sunt clienții high-roller care jucau sume mari de bani și atunci joacă 200 – 500 de lei și vine cu un însoțitor, deci plătește 100 de lei numai taxa de intrare, ceea ce este aberant, acesta fiind unul dintre motivele pentru care au scăzut foarte mult încasările.

Putem spune despre industria jocurilor din țara noastră că este o industrie matură, funcțională? Ce ar mai trebui îmbunătățit din punctul dumneavoastră de vedere?

Cred că în primul rând ar trebui schimbată partea de comunicare și mentalitate a autorităților. Încă suntem considerați criminali, infractori, paria societății. Activitatea noastră nu este văzută nici după 28 de ani de la Revoluție ca o activitate economică normală unde se plătesc taxe și impozite deși industria de jocuri este de peste 1 miliard, deși se aduc la buget taxe și impozite de sute de milioane annual, suntem tratați ca ultimii mafioți, ultimii nenorociți de pe piață. Apropo de asta, în ultimele câteva luni de zile au crescut propunerile de revocări si suspendări de licențe pe motive absolut puerile. Când suspenzi sau revoci o licență bugetul este afectat în primul rând și dacă faptele nu sunt așa de grave nu consider că este necesară această măsură. Un exemplu foarte actual este suspendarea licenței unui operator care avea 59 de jocuri și i-a fost suspendată activitatea pentru că a întârziat să anunțe o promoție pe care o avea într-o sală de joc, nici măcar nefiind prevăzut în lege obligativitatea acestui anunț. Consider că nu este normal așa ceva, nu este normal ca la fiecare comisie care are loc la 2 săptămâni să existe 10, 12, 14 dosare de suspendare sau ridicare a licenței. De exemplu, ANAF-ul a fost în control la o firmă unde a constatat niște nereguli care au fost ulterior plătite, situație în care reprezentanții ANAF nu au cerut suspendarea și se trezește comisia de autorizări să propună în comisie să anuleze activitatea, nu înțeleg de ce această aversiune față de agenții economici. Și politica actuală a Guvernului este să dea avertisment, în cazul în care agenții economici greșesc fără rea intenție atunci trebuie trași de urechi, avertizați, dar lăsați să își continue activitatea. Cred că mentalitatea direcției de autorizări și a ONJN-ului s-a schimbat în ultimele luni de zile din rău în mai rău, deja creeându-se o stare de tensiune între operatori și ONJN.

În ultimii ani au fost legalizate jocurile de noroc online. Credeți că în acest moment jocurile de noroc online și-au atins nivelul de dezvoltare maximă, sau mai au loc de creștere?

După cum știți în perioada 2010-2015 s-a operat pe piață “la gri” pentru că nu se dădeau licențe, unii dintre acești operatori și-au plătit din urmă pentru a beneficia de amnistia fiscală și penală, ei luându-și deja licența, unii au plătit, dar nu și-au luat licența și, de asemenea, mai sunt unii care nu au plătit și nici nu o mai pot face pentru că amnistia a ținut doar 3 luni și acum așteaptă iarăși perioada de prescriere care durează 5 ani,  adică până în 2020. Posibil că vom mai avea o creștere importantă în 2020 când vor intra în piață și acești operatori.

Vor ajunge să substituie siteurile de gambling online, experiența de joc oferită de cazinourile live și sălile de jocuri? Pot fi un pericol pentru jocurile tradiționale în viitor?

Nu cred că reprezintă un pericol pentru că sunt tipologii diferite de clienți, în cazinourile live avem jucători cu media de vârstă cuprinsă între 40-50 ani, pe când în mediul online avem o medie de vârstă cuprinsă între 20-30 ani. În plus, online-ul nu va putea substituii partea de atingere a jetoanelor, comunicare cu staff-ul, ambianța de cazino, o masă bună, deci concluzia este că nu cred că toate acestea vor putea fi substituite de experiența oferită de un ecran.

La un moment dat numai în București existau 14 cazinouri live, care au fost motivele pentru care marea majoritate a acestora s-au închis? Vom mai vedea pe viitor o creștere a numărului cazinourilor live în țara noastră? Ce ar fi de făcut pentru revigorarea acestei ramuri a industriei noastre? Se poate face ceva?

Principalele motive au fost economice, nu mai avem high-rolleri români, nu mai sunt clienți care să joace sume mari. Un cazinou are cheltuieli de 500.000 Euro lunar care înseamnă taxe, impozite, salarii, chirii, ș.a.m.d. și este dificil să producă 15.000 – 20.000 euro pe zi numai de la clienții regulari romani care vin cu 400-500 de lei să se joace, motiv pentru care toate cazinourile luptă să aducă clienți din afară. Aici ne lovim de aceeași mentalitate comunistă, ambasadorii României din țările arabe, Turcia, Emirate, refuză să dea viza celor care vin la cazinou chiar dacă au depus 1 milion de euro în contul cazinoului, sunt priviți ca niște infractori, criminali. Mentalitatea este total diferită în țările UE unde se bucură dacă cineva vine să cheltuie în țara ta. Avem aceeași problemă în toate țările arabe de unde ne chinuim să aducem jucători, vă dați seama că un jucător care depune 1 milion în contul unui cazinou nu vine să emigreze în România sau să se angajeze în construcții.

Principalul lucru care trebuie facut, este sa schimbam mentalitatea cea ce ma indoiesc ca se va intampla, concluzia este ca ar trebui sa lase turistii sa vina in Romania si sa isi cheltuie banii aici.

Unde vedeți România din punct de vedere al jocurilor de noroc în următorii 5-10 ani?

Nu văd schimbări semnificative, depinde de cine va fi la conducerea ONJN-ului, depinde dacă vor mai exista schimbări legislative. Dacă va fi liniște nu cred că vor exista schimbări majore în următoarea perioadă.

Dacă ar fi să începeți un business nou, v-ați implica tot în gambling? Ce business și ce sumă de bani ați fi dispus să riscați?

Nu aș mai începe o afacere în acest domeniu, am început în anii ’90 la 20 și ceva de ani și nu știam că nu este creștinește să iei banii la oameni, din acest motiv am mustrări de conștiință mari. Mi-a plăcut să îmi fac treaba cât mai profesionist posibil, la fel cum aș fi făcut și dacă lucram într-o turnătorie de oțel sau dacă eram gunoier adunam tot, nu aș lăsa nici un chiștioc pe jos. Așa cum am spus am lucrat cât se poate de profesionist, dar nu aș mai face acest lucru chiar dacă aș câștiga de 10 ori mai puțin.

Nu cred că mai este vorba de risc, nu mai trăim vremurile de după Revoluție, acum ca să faci o afacere serioasă trebuie să investești minim 1 milion, la nivelul meu nu mă gândesc să mai fac o gogoșerie. Am îmbătrânit, nu mai am răbdare după atâta timp petrecut în cazinou, 7 zile din 7, m-aș implica doar la nivel mare. De exemplu, mai nou, produc un spectacol folcloric la Sala Palatului, partea de manageriere și producție de evenimente îmi place foarte mult, sunt talentat la chestia asta și cred că este o afacere care mi se potrivește, mai ales că aduce bucurie oamenilor. Fiind prieten cu Cornelia și Lupu Rednic și auzind că vor să își facă un spectacol la 25 de ani de carieră le-am propus să mă ocup eu de producție și de 2 luni mă implic serios, sper să iasă foarte bine.

În jurul României, cu excepția Bulgariei, toate piețele sunt închise sau foarte restrictive, ce țări din lume considerați că oferă un mediu propice, atât legislativ, cât și economic pentru dezvoltarea jocurilor de noroc?

În jurul României sunt țări care nu se află în UE și având în vedere problemele de acolo, Rusia, Moldova, Ucraina, jocurile sunt relativ închise. În schimb, țările din UE au legislații clare și destul de transparente. Sunt piețe bune și în alte părți ale globului, de exemplu eu actualmente ofer consultanță guvernului din Irak pentru partea de loterie națională. Iarăși, în America de Sud este o piață bună, încercăm să facem ceva în Brazilia, în Mexic, mai încercăm pe online, deci nu trebuie mers obligatoriu în Ucraina sau în Rusia unde există o agresivitate împotriva businessului.

Acum aproximativ 6 ani ați lansat PokerFest. Cum a fost acest drum? V-ați îndeplinit toate planurile pe care vi le-ați propus la acest capitol?

Așa cum am spus, mi-a plăcut ca atunci când m-am implicat, să o fac serios, nu am făcut PokerFest pentru a câștiga bani, mi-a plăcut să joc poker, îmi place genul de oameni care joacă poker, educația lor, comportamentul. În momentul în care am lansat PokerFest nimeni nu credea că vom ajunge să organizăm turnee la nivelul la care am făcut-o cel puțin în ultimul an. Am avut în Decembrie 2017, la Mariott, turneu cu 1200 de participanți din 35 de țări. Am organizat turnee cu Unibet, cu Pokerstars, nu credeam nici în visele cele mai frumoase că vom organiza turnee de nivel european. A fost un drum anevoios pentru că este foarte greu să conving Unibet sau Pokerstars să îți facă sateliți online, să aibă încredere în tine, dar cu curaj și perseverență am reușit. Țin minte că la primul turneu organizat la Timișoara am avut 50 de jucători, acum avem 60-70 de dealeri. Asta spune multe…

Unde se află pokerul în acest moment în țara noastră?

Se organizează turnee, ne lovim pe partea de cluburi de poker cu problema legată de biletele de intrare, dacă de exemplu într-un oraș de provincie apare un al doilea club de poker, unul dintre ele intră în faliment. În București avem 2 cluburi de poker care se străduiesc să reziste, dar este foarte greu. Taxa de 30 de lei este foarte mare și oamenii preferă să stea acasă sau să meargă să joace ilegal în diferite locații, mini cluburi de poker ilegale care nu prea pot fi dovedite de organele de control și atunci este greu pentru organizatorii legali.

Care sunt planurile dumneavoastră de viitor în ceea ce privește pokerul în mod particular, și gamblingul la modul general?

În ceea ce privește pokerul încerc să aduc în țară cât mai multe turnee, sper ca din 2020 de când trece restricția să vină și alți operatori, precum PartyPoker, care concurează puternic Pokerstars. De exemplu, am fost de curând la Praga la un turneu unde cei doi operatori au organizat în același timp evenimente și PartyPoker a luat o mulțime de clienți celor de la Stars. Probabil că și alte branduri mari vor veni în țară, încercăm să îi aducem și să le arătăm că avem o legislație clară, corectă, că România este o țară stabilă fără probleme.

În ceea ce privește gamblingul, în mod particular, pot spune că nu mă mai implic fizic, nu mai stau noaptea în cazinou, fac mai mult consultanță pentru guverne precum Irak, Mexic, Serbia și altele. Încerc să împărtășesc experiența mea de 28 de ani din jocuri altor companii sau persoane, am ajutat și foarte mulți oameni care erau dependenți de jocuri. Le-am dat exemple și le-am explicat din experiența mea de atâția ani că la jocuri trebuie să te distrezi și nu trebuie să cheltui mai mult de 10-20% din veniturile lunare. Le-am mai explicat că eu nu am văzut în 28 ani o persoană care la final de an, după ce trage linie sa fie pe plus. Nu umblam noi cu mașini scumpe sau aveam vacanțe luxoase dacă jucătorii erau câștigători la jocurile de noroc.