Romanian Bookmakers – raport din prima linie a reprezentării profesionale

Romanian Bookmakers va iniția în perioada următoare importante dezbateri cu au-toritățile pe cele mai actuale provocări și nevoi ale pieței de gambling!

 

În mod evident, legislaţia dedicată jocurilor de noroc rămâne în continuare perfecti-bilă în unele zone ale sale. De pildă, este în continuare nevoie să fie reglementat ca, la adoptarea de către autoritate a unei măsuri care generează încetarea tempo-rară sau definitivă a activităţii operatorului, ONJN să convoace reprezentanţii acestuia pentru justa posibilitate a expunerii unui punct de vedere. O altă necesitate ar fi aceea de a corela clar sancţiunile dispuse în urma controalelor ONJN la încălcările de norme legale constatate.

OUG 77 / 2009 şi normele aferente acesteia oferă însă în prezent un cadru de reglementare coerent, efectul fiind acela că industria de jocuri de noroc este tot mai aşezată şi mai stabilă. În aceste condiţii,  provocările actuale ale industriei vin tot mai mult şi mai frecvent din alte zone. Pe acestea se concen­trează în prezent Ro-manian Bookmakers – Patronatul Organizatorilor de Pariuri din România, în demer-sul de a determina atingerea unor obiective în mod neîndoios necesare operatorilor de profil.

 

Regulamentul General de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal – necesitatea elaborării unui cod de conduită al industriei

Fără dubiu, cea mai spinoasă problemă cu care se confruntă actualmente operatorii de jocuri de noroc este intrarea în vigoare, în acestă lună a Regula­mentului General de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal (RGPD). Romanian Bookmakers a derulat, pe această temă, o serie de relevante consultări în ultima perioadă, atât cu reprezentanţii com-paniilor vizate, cât şi cu cei ai altor organizaţii profesionale din domeniu.

Astfel, s-a conturat concluzia că specificitatea domeniului impune elaborarea unui cod de conduită în aplicarea RGPD. Acesta este invocat chiar în Regulament (Art. 40, dar şi în alte zone ale noului cadrul de reglementare) şi poate avea un rol deter-minant pe mai multe planuri. Mai concret, RGPD încurajează elaborarea de coduri de conduită specifice şi aferente fiecărui domeniu de activitate tocmai cu obiectivul de a facilita şi simplifica aplicarea noilor prevederi pentru actorii comerciali din do-meniul respectiv. Codul de conduită va avea astfel, în primul rând, rolul de a clarifica operatorului de profil modul în care trebuie să atingă conformarea la prevederile regulamentului.

Deopotrivă şi poate chiar mai important, va repre­zenta deosebit de utilul document de lucru pe baza căruia autoritatea de stat, în acest caz Auto­ritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), îşi va îndeplini mai eficient funcţiile în relaţia cu agentul comercial. Ne referim aici în spe-cial la misiunea de soluţionare a reclamaţiilor, la monitorizare şi la control.

Această evaluare a utilităţii codului de conduită ca interfaţă operator/autoritate a adus concluzia că demararea redactării sale este imperios necesară. Romanian Bookmakers va întreprinde acest demers în colaborare cu alte asociaţii profesionale din industrie, urmând să propună ANSPDCP un draft până la finalul lunii august 2018.

După avizarea codului de către autoritatea de profil, companiile vor fi invitate să adere la acest document, urmând ca apoi conformarea, aplicarea Regu­lamen­tului şi relaţia fiecărui aderant cu ANSPDCP să fie întreprinse conform codului de con-duită.

”Vom iniţia o necesară consultare cu reprezentanţii ONJN şi ai ANSPDCP. Încă nu am avut un contact cu Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dar suntem convinşi că vom regăsi acolo o abordare con-structivă atât în vederea elaborării codului de conduită, cât şi pe alte aspecte ce se doresc a fi clarificate şi armonizate din perspectiva aplicării RGPD. Ne dorim ca au-toritatea de profil să contribuie concret şi să ne ofere suport în elaborarea acestui document. Această conlucrare este absolut necesară, dacă luăm în considerare complexitatea Regulamentului şi multiplele aspecte pe care acesta le atinge şi le revendică”, a descris Doru Gheorghiu, directorul executiv al Romanian Bookmakers ceea ce urmează a fi întreprins de către orga­nizaţia pe care o reprezintă.

 

ONJN va exercita funcţiile de supraveghere şi control şi pe noile reglementări privind combaterea spălării banilor!

Este ştiut că proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi fi-nanţării terorismului vine cu reglementări foarte drastice privind operatorii de jocuri de noroc. Veştile bune ar putea veni de la Romanian Bookmakers, prin obţinerea exceptării pariurilor sportive, atât tradiţionale cât şi la distanţă de la aceste prevederi. Patronatul Or-ganizatorilor de Pariuri din România efectuează în continuare, în baza unor solide argumente, demersurile necesare obţinerii acestei exceptări, abordare încurajată, de altfel, de Directiva CE 849 / 2015. “În evaluarea noastră, transpunerea în legis-laţia naţională a Directivei se va produce spre finalul acestui an. În martie 2018, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a făcut publică o nouă versiune a proiectului de lege în cauză, urmând ca, în curând, să intre în parcursul parlamentar”, explică Doru Gheorghiu, directorul executiv al Romanian Bookmakers.

Distinct de demersul obţinerii exceptării operării de pariuri sportive de sub regle-mentările viitorului act normativ, Patronatul Organizatorilor de Pariuri din România va iniţia un dialog cu ONJN, dat fiind că aplicarea prevederilor conţinute în acest pro-iect de lege, precum şi supravegherea şi controlul, sunt specificate ca atribuţii de serviciu în dreptul Oficiului. Cu alte cuvinte, operatorii de jocuri de noroc, identificaţi ca entităţi raportoare în proiectul de modificare a Legii 656 / 2002, se vor raporta tot la autoritatea de stat destinată industriei de jocuri de noroc privind conformarea la noile reglementări.

Prin urmare, este absolut necesară o consultare cu ONJN pe acest viitor act norma-tiv, consultare pe care Romanian Bookmakers o va iniţia şi o va susţine.

 

Romanian Bookmakers s-a implicat în mod activ în demersul obţinerii unui cadru normativ modern, nediscriminatoriu şi armonizat cu normele şi principiile europene. Abordarea Patronatului a evoluat de la cea reactivă, privind anularea sau mitigarea efectelor negative ale unor proiecte de acte normative lansate fără consultarea prealabilă a reprezentanţilor industriei, la cea proactivă, respectiv îmbunătăţirea leg-islaţiei deja aplicabilă. Eforturile noastre trebuie îndreptate din ce în ce mai mult şi către interior, pentru creşterea gradului de responsabilizare, de conformare legisla-tivă şi de implicare socială a organizatorilor. Avem încă mult de muncit pentru a schimba percepţia opiniei publice, a clasei politice şi a guvernanţilor despre activi-tatea economică pe care o derulăm. Doar în acest mod vom reuşi să atingem nive-lul de stabilitate legislativă şi fiscală pe care ni-l dorim cu toţii.

Liviu Popovici, Preşedinte Romanian Bookmakers

 

Romanian Bookmakers, partener al CIO și Interpol în combaterea manipulării de evenimente sportive

Romanian Bookmakers continuă să fie vectorul de reprezentare a sectorului de pariuri spor­tive din România în acţiunile privind combaterea manipulării evenimentelor sportive. Patronatului Or­ganizatorilor de Pariuri din România i-a fost solicitată, de către Comitetul Olim­pic Internaţional (CIO) şi Interpol, susţi­nerea unui punct de vedere pe această tematică, res­pectiv participarea la Inte­grity in Sport Multi-Stakeholder Workshop.

Găzduit de sediul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), dezbaterea a făcut parte dintr-o serie de întâlniri pe care CIO şi Interpol le organizează în cadrul Global Capacity Building and Training Programme, scopul fiind acela de a ajuta cât mai multe ţări în a se adresa tot mai eficient acestui fenomen infracţional cu impact negativ asupra activităţii sportive.

Workshop-ul de la Bucureşti s-a bu­curat de aportul unor speakeri rele­vanţi în efortul internaţional de combatere a fenomenului trucării evenimentelor sportive, respectiv ofiţeri Interpol, reprezentanţi ai CIO sau ai Consiliului Europei. Alături de aceştia s-au regăsit reprezentanţi ai COSR, ai Federaţiei Române de Fotbal, Sport Radar, precum şi din partea companiilor de profil, reprezentanţii Romanian Bookmakers.

“Mă bucur că am avut ocazia să constat că toţi vectorii implicaţi au o înţelegere corectă asupra poziţiei operatorului de pariuri în această nedorită ecuaţie. La fel de importantă este şi concluzia că manipularea evenimentelor sportive nu are invariabil drept ţintă obţinerea de câştiguri din jocul de pariuri şi că acest flagel poate avea diverse alte cauze generatoare,

cum ar fi, de pildă, mai buna clasare sportivă”, a decla-rat Doru Gheorghiu, director executiv Romanian Bookmakers

De altfel, Romanian Bookmakers derulează încă din anul 2012 un protocol de colaborare cu Federaţia Română de Fotbal, dincolo de schimbul de informaţii şi alerte cu privire la evenimentele sportive, fiind derulate câteva campanii şi programe comune de promovare a integrităţii în sport.

Viitorii avocați sunt tot mai interesați de gambling

Filiala română a Asociaţiei Europene a Stu­denţilor în Drept, ELSA Bucureşti, organizează, adesea, conferinţe şi seminarii dedicate legislaţiei cu incidenţă asupra domeniului jocurilor de noroc, iar Romanian Bookmakers a devenit una dintre organizaţiile invitate permanent să susţină prelegeri în cadrul acestor evenimente.

Patronatul Organizatorilor de Pariuri din România a mo­derat o dezbatere cu viitorii avocaţi şi magistraţi, în cadrul conferinţei ,,Gaming Law: un altfel de joc”, organizată în Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti.

Discuţia cu cei aproximativ 50 de studenţi prezenţi s-a concentrat pe stabilirea ra­portării legiuitorului la domeniul jocurilor de noroc. Astfel, reprezentanţii Ro­manian Bookmakers au ana­lizat cu cei prezenţi efectele manifestate în ţări în care guvernarea a avut o abordare restrictivă faţă de acest domeniu, dar şi situaţiile în care abordarea a fost una prea liberală. Formularea legislaţiei autohtone a fost apreciată de viitorii avocaţi drept o poziţionare eficientă a statului român faţă de industria jocurilor de noroc.

În final, mulţi dintre cei prezenţi s-au arătat interesaţi în a se specializa după absolvirea studiilor pe domeniul jocurilor de noroc.

 

Romanian Bookmakers – Patronatul Organizatorilor de Pariuri din România continuă să fie una dintre cele mai active organizaţii profesionale din industria de gambling din Ro­mânia, reuşind în ultimii ani să se adreseze eficient celor mai importante nevoi cu care s-a confruntat acest sector de afaceri.

Romanian Bookmakers este…

– membru al Uniunii Generale a Industriaşilor din România (UGIR), beneficiind de suportul acestei confederaţii patronale de referinţă pentru mediul de afaceri autohton în acţiunile sale, îndeosebi cele care vizează formularea sau modificarea de legislaţie

– membru fondator al Asociaţiei Joc Responsabil, postură din care a dezvoltat, susţine şi derulează, alături de organizaţiile partenere, cel mai important program de prevenţie şi tratare a manifestărilor adictive generate de practicarea de jocuri de noroc

– unic semnatar din partea industriei de jocuri de noroc a protocolului cu Federaţia Română de Fotbal de schimb de informaţii şi alerte privind manipularea de evenimente sportive

UEFA și ESSA se aliază pentru a combate aranjarea meciurilor

UEFA a semnat un acord de împărtășire a informațiilor cu organul internațional de integritate a pariurilor ESSA (Sports Betting Integrity) care va consolida campania UEFA de a înlătura trucarea meciurilor din fotbal.

 

Conform acordului, ESSA și colectivul său de membri format din 25 dintre operatorii de pariuri sportive care ocupă poziții de lideri în industrie, vor susține eforturile UEFA de a identifica încercările de a manipula meciurile utilizând platforma de alertă a ESSA, care este destinată monitorizării, raportării și urmăririi activității de pariuri suspicioase la nivel mondial.

 

UEFA are o politică de toleranță zero în ceea ce privește măsluirea meciurilor. Președintele UEFA, Aleksander Čeferin, a făcut din lupta împotriva aranjării meciurilor o prioritate, iar organismul ce guvernează fotbalul european a dezvoltat și finanțat un număr de inițiative destinate protejării integrității jocului de fotbal din Europa.

 

Printre acestea se numără sistemul de detectare a fraudei în pariuri (BFDS) care monitorizează și analizează activitățile de pariuri efectuate pe aproape 32.000 de meciuri din Europa în fiecare an, atât în competițiile UEFA, cât și în cele naționale.

 

Organismul european a mai creat, printre altele, și o rețea de ofițeri de integritate în cadrul asociațiilor naționale ce formează instituția în sine, care ține legătura cu organele de urmărire penală locale. În plus, UEFA lucrează împreună cu agenția europeană de aplicare a legii, EUROPOL, precum și cu alte autorități ce investighează infracțiuni și autorități de reglementare și control în gambling și de asemenea, cu poliția și cu procurorii și derulează programe educaționale pentru jucători, arbitrii și antrenori pentru a-i informa și educa cu privire la pericolele aranjării meciurilor. Oricărei persoane care săvârșește o infracțiune de măsluire a unui meci i se va interzice pe viață de a mai participa la acest sport de către autoritățile disciplinare UEFA.

 

ESSA desfășoară acțiuni în cadrul forurilor de anti-aranjare a meciurilor și de politică privind pariurile la nivelul Comisiei Europene, Consiliului Europei și Comitetului Olimpic Internațional (CIO). Aceasta conduce numeroase inițiative importante care au ca scop abordarea trucării meciurilor și este implicată în prezent într-o serie de proiecte anti-aranjare a meciurilor.

 

„Suntem încântați că ESSA va face echipă cu UEFA în misiunea noastră de a eradica manipularea meciurilor din fotbal, iar schimbul de informații între parteneri de încredere este un punct cheie în această luptă”, a declarat Directorul General pentru Integritate al UEFA, Emilio Garcia. „Trucarea meciurilor este o boală care amenință sufletul fotbalului, iar jocul trebuie apărat de cei care caută să facă profit prin mijloace infracționale.”

 

„ESSA a jucat un rol esențial în coordonarea și focalizare abordării politicii de toleranță zero a industriei de pariuri reglementată și licențiată cu privire la amenințarea trucării meciurilor ce are legătură cu pariurile”, spune Khalid Ali, Secretar General al ESSA. „Acest acord reprezintă încă o dovadă a angajamentului nostru continuu de a ajuta toate autoritățile sportive să mențină cel mai înalt nivel de integritate.”

„Cota magică” a soliștilor din fotbal

de Valentin Macovei

Vă prezentăm două strategii bizare care v-ar putea permite să câștigați bani la pariuri sportive fără să investiți mult timp analizând partidele de fotbal…

Nu cu mult timp în urmă am dat peste materialul unui parior anonim, care deși părea un veritabil escroc la prima vedere, a prezentat o strategie extraordinar de simplă, dar interesantă, care m-a pus pe gânduri. Metoda suna așa: „Alege 3 cote ale soliștilor din fotbal cuprinse între 1.40 și 1.60 și pariază-le pe un singur bilet.” Pariorul în cauza ne spunea că nici măcar nu este necesar să analizăm respectivele pronosticuri.

Cota minimă a unui bilet construit după strategia pariorului anonim este 2.74 (1.4 x 1.4 x 1.4), iar cotă maximă este 4.09 (1.6 x 1.6 x 1.6). Noi însă, pentru că vrem să tragem o concluzie simplă și rapidă vom folosi cota medie ca referință, și anume 3.37 (1.5 x 1.5 x 1.5). Asta înseamnă că avem nevoie de 1 bilet câștigător din 3 jucate pentru a realiza profit, grosso modo, în cazul în care folosim o miză fixă pentru fiecare bilet.

Întrucât pariorul anonim nu a sugerat nici o metodă de money management, putem lua în calcul și o strategie progresivă de gestionare a mizelor, cum ar fi cea a profitului fix. Fezabilitatea acesteia depinde însă de variația care ne-ar putea afecta jucând în acest mod. Trebuie să calculăm acest lucru, fie efectuând simulări pe evenimente deja stabilite, fie experimentând pentru o lungă perioadă de timp o astfel de abordare. Întrebarea la care trebuie să avem un răspuns înainte de a încerca un sistem progresiv de mize este: „Câte astfel de bilete necâștigătoare putem prinde la rând?”

Totuși, indiferent de money management-ul ales, este ușor să ne dăm seama că această metodă inedită are un avantaj major în fața celorlalte: Spre deosebire de majoritatea strategiilor de pariuri sportive, ca să practici strategia „cotei magice” nu trebuie să te uiți la meciuri și nici la știri sau statistici pentru a paria, deci nu vei pierde mult timp pentru a-ți stabili pronosticurile în fiecare etapă, însă ai face bine să inspectezi specificul ligilor pe care urmează să pariezi înainte de a începe.

Plecând de la strategia pariorului anonim, m-am gândit să efectuez o serie de simulări folosind pronosticurile care se încadrează în intervalul „cotei magice”, însă nu am folosit bilete în acumulator, ci pariuri individuale. Iată rezultatele obținute:

Liga 1, fotbal

fotbal

 • În sezonul regulat 2017/2018 al Ligii 1 (fără play-out și play-off) s-au disputat 182 de partide.
 • Dintre acestea, au existat 28 de soliști a căror cotă medie a fost cuprinsă între 1.40 și 1.60 inclusiv.
 • 20 dintre selecții au fost câștigătoare, având o cotă medie de 1.51, iar 8 au fost pierzătoare.
 • Rezultatele simulării simple, bazate pe cotele medii exacte ale fiecărui meci în parte (conform unei platforme de comparații de cote care ia în calcul coeficienții din ofertele a zeci de operatori de pariuri sportive online), ne indică un randament al investiției de 8.3% în cazul în care am fi pariat o sumă fixă pe fiecare dintre cele 28 de selecții.

Premier League

 • În primele 30 de etape ale sezonului 2017/2018 de Premier League s-au disputat 300 de partide.
 • Nu mai puțin de 34 de favorite au avut o cotă la victorie cuprinsă între 1.40 și 1.60 inclusiv.
 • 24 dintre respectivele selecții au fost câștigătoare, având o cotă medie de 1.50, în timp ce 10 au fost necâștigătoare.
 • Efectuând același tip de simulare ca și în cazul de mai sus, am descoperit că am fi obținut un randament al investiției de 5.6% dacă am fi pariat individual – folosind aceeași miză – pe toate cele 34 de selecții.

Ce am descoperit în cazurile analizate

Bilanțul după primele 10 etape ale fiecărui campionat analizat nu a fost unul pozitiv, așa că pentru eficientizarea profitului ar fi mai bine să evităm primele 10 runde, perioadă în care echipele abia apucă să-și intre în ritm; ulterior, cotele devin ceva mai previzibile.

În sezonul regulat 2017/2018 de Jupiler League, o astfel de abordare s-ar fi soldat cu un ROI de -10%, ceea ce ne indică faptul că această regulă nescrisă a „cotei magice” nu se aplică chiar peste tot și că ar trebui să ne facem totuși temele înainte de a începe să investim bani într-o strategie bazată pe ponturi cu cote cuprinse între 1.40 și 1.60 inclusiv.

Interesant este că am refăcut simularea pentru campionatul Belgian excluzând primele 10 etape, iar situația s-a schimbat complet: în ultimele 160 de partide din sezonul regulat actual de Jupiler League am calculat un randament al investiției de 1.9%.

Să nu uităm că pentru acest experiment am folosit cotele medii ale pronosticurilor și nu cele mai bune cote care să găseau în piață la acel moment. Cotele medii sunt utile pentru a ne indica pronosticurile care se încadrează în intervalul „cotei magice”, însă pentru jucarea predicțiilor în sine ar fi indicat să alegem de fiecare dată cele mai valoroase cote oferite de operatorii de pariuri online și de către alți pariori, pe platformele de Betting Exchange. Speculând cei mai buni coeficienți, astfel vom putea avea un randament al investiției mult mai bun.

Concluzii și sfaturi

Ar mai fi multe de analizat și de discutat, însă iată câte lucruri interesante am putut descoperi în doar câteva ore. În ceea ce privește jucarea strategiei propuse de pariorul anonim, cu cele 3 selecții pe bilet, nu pot să mă pronunț, ci va trebui voi să experimentați în mod particular, întrucât combinarea pronosticurilor introduce în ecuație norocul, flerul și așa mai departe.

Acum, referitor la strategia simplificată, propusă de mine, în care se joacă selecțiile în mod individual, lucrurile par să fie ceva mai clare. Ca sfat, v-aș recomanda să analizați rezultatele din mai multe sezoane ale câtorva ligi și să le alegeți pe cele care par să respecte tiparul în ultimele două-trei sezoane. Totodată, este crucial să aveți conturi la operatorii de pariuri online de top și pe platforma de Betting Exchange licențiată la noi în țară, pentru a paria de fiecare dată acolo unde găsiți cota cea mai mare.

Trebuie să recunoaștem: Strategia pare promițătoare. Cert este că investiția de timp este minimă, „grosul” făcându-se la început, urmând ca ulterior să se folosească șablonul stabilit inițial. Nu ne mai interesează care sunt jucătorii indisponibili, cum este vremea, ce spune forma de moment și așa mai departe.

Nu vă așteptați să vă îmbogățiți peste noapte, întrucât nu există o formulă fixă care să vă garanteze profitul la pariuri sportive. Nu investiți în jocuri de noroc mai mult decât vă permiteți să pierdeți. Vă rugăm să pariați responsabil!

Cum pariem pe numărul de cartonașe și impactul arbitrului – partea 1

de Mircea Panait

Despre pariuri pe cartonașe galbene am mai scris, însă în acest articol mă refer la corelațiile care se fac atât la schimbări cât și la numărul de cartonașe. Aici intervine arbitrul, un factor care se vrea obiectiv, dar știm cu toții că acest lucru este departe de adevăr.

Arbitrul de centru (în special) și brigada de arbitri (în general) influențează jocul, fiind situații în care decid echipa învingătoare ori ajută vădit una dintre echipe.

Este oficial documentat faptul că în jocul modern, echipele de top se comportă din ce în ce mai sportiv, dar ligile inferioare, în special, sunt încă pline de durități, lovituri peste limita considerată bărbătească, ori atacuri mai degrabă specifice altor sporturi.

Industria de pariuri sportive este în continuă dezvoltare și piețele care par să fi crescut în mod substanțial în ultima perioadă sunt cele legate de numărul de cartonașe și apoi de pariurile pe schimbările celor două echipe. În trecut, la casele de pariuri găseam doar cartonașe roșii și o linie cu punctaj pe cartonașe. Lucrurile s-au schimbat mult și deja găsim pariuri de genul: primul jucător care ia cartonaș, numărul de cartonașe și jucătorii care le încasează, ultimul jucător care vede un cartonaș, iar unele case de pariuri deja au introdus și opțiuni mai rafinate.

Cartonașe roșii

Deși în Serie A sunt arătate mai puține cartonașe galbene decât în La Liga, la italieni sunt mai multe cartonașe roșii decât la spanioli. Un roșu la fiecare 3.26 jocuri, comparativ cu 3.66 în fotbalul spaniol de top.

Cartonașele roșii sunt destul de greu de judecat deoarece provin adesea ca urmare unui fapt greu previzibil. Statistica ne arată că cele mai multe eliminări apar ca urmare a provocărilor nedorite. Niciodată nu vom putea ști sigur ce se întâmplă în mintea fiecărui jucător și dacă lucrurile pot să degenereze, dar sunt indicii și semnale care pot fi interpretate. Cele mai importante dintre acestea sunt următoarele:

Importanța meciului, dacă e vorba de retrogradare sau promovare sau este o partidă decisivă de cupă;

Istoricul a doi jucători, rivalitatea dintre ei și apetența pentru durități. Exemplul clasic este cel al duelurilor dintre Martin Skrtel și Diego Costa;

Derbi-uri locale, meciuri între două echipe istoric rivale și care duc spre evenimente extra-sportive atât în teren, cât și, uneori, în afara lui;

Forma recentă a arbitrului, numărul de cartonașe roșii arătat și frecvența acestora dar și predispoziția de a conduce autoritar meciurile. Tot aici intră și anumite relații arbitru – jucători, este cunoscut faptul că unii arbitri au relații încordate cu anumiți jucători.

Unele partide au un istoric bogat de cartonașe roșii, chiar dacă nu sunt meciuri importante. Totuși, acest lucru nu îndreptățește un pariu. Este un indicator dar nu poate fi luat în considerare de unul singur. Altă optică întâlnită este cea a meciurilor televizate, unde mulți pariori au tendința să supra-aprecieze cartonașele mizând pe rivalitate și pe faptul că spectatorii urmăresc prestația unor jucători anume. Destul de riscantă această ultimă abordare și sfatul este să pariați după ce ați analizat cei 4 factori prezentați mai sus.

Jucătorii care încasează cartonașe

Consider că această piață este deosebit de plăcută și interesantă. Este ca și cum am paria pe un jucător că înscrie un gol, așa că implică și o anumită doză de noroc dar oferă, de asemenea, o satisfacție atunci când anticipezi jucătorul care va lua cartonaș galben sau roșu. Mulți consideră că este un tip de piață “distractiv” care nu oferă prea multe oportunități de profit pe termen lung, dar cu abordarea potrivită cred că este o piață mult mai bună decât pare.

Desigur și piețe/pariuri de gen: ce echipă va lua prima un cartonaș sau ce echipă va lua mai multe cartonașe, pot fi valoroase pe termen lung, adică la peste 2000 de pariuri.

Dacă în privința golurilor trebuie să studiem atacanții, la cartonașe atenția se îndreaptă spre apărători și mijlocași. Atenție și la portari: unii sunt predispuși să tragă de timp și să încaseze astfel cartonașe galbene. Acei portari sunt bine de urmărit.

Jucătorul care urmează să ia un cartonaș este preferatul meu personal, deoarece acest tip de pariu acoperă 90 de minute, sau atât timp cât jucătorul ales rămâne pe teren. Este întotdeauna bine să înțelegi regulile și să cunoști regulamentele specifice din fiecare divizie. De exemplu, în Anglia, un jucător aflat în pragul suspendării va fi foarte atent atunci când intră în luptă, deci e bine de evitat la acest tip de pariuri.

În fotbalul englez se acordă suspendări bazate pe acumulări de cartonașe galbene, dar aceste suspendări trebuie să le urmărești și să le studiezi cu atenție în contextul echipelor. În Premier League, la 10 cartonașe galbene acumulate, un jucător este suspendat pentru 2 etape.

La momentul redactării acestui articol, în EPL, lista jucătorilor care acumulaseră deja 4 galbene era:

AFC Bournemouth: Steve Cook, Harry Arter, Simon Francis

Brighton: Lewis Dunk, Glenn Murray, Anthony Knockaert

Burnley: Phil Bardsley, Jack Cork

Chelsea: Antonio Rudiger

Crystal Palace: Jason Puncheon

Everton: Idrissa Gueye, Ashley Williams

Huddersfield: Tommy Smith

Manchester City: Vincent Kompany, Leroy Sane, Fernandinho

Manchester Utd: Marcos Rojo, Ashley Young, Ander Herrera

Stoke: Kevin Wimmer, Joe Allen

Totenham Spurs: Jan Vertonghen, Harry Kane

West Brom Albion: Jonny Evans, James McClean, Allan Nyom, Claudio Yacob

 

Observăm că WBA joacă dur și încasează cartonașe, însă City este și ea în top ca și Manchester United. Asta înseamnă că fiecare joc poate furniza surprize în privința sportivității, însă analiza se face pe baza principiilor enunțate mai sus.

 

Pariurile pe cartonașe câștigă tot mai mult teren și le recomand atunci când dorești o altă abordare. Vei urmări multe meciuri din altă perspectivă și s-ar putea să descoperi că sunt foarte profitabile.

În numărul următor vei putea urmări o analiză a impactului pe care arbitrul îl are la pariuri sportive.

Cum poți deveni un parior mai bun fără să joci neapărat pariuri individuale

de Valentin Macovei

Nu suntem toți făcuți astfel încât să putem deveni pariori iscusiți și să trăim din această meserie. Dacă ne-am dat câtuși de puțin silința să aflăm care sunt pașii de urmat pentru a paria ca profesioniștii, cu siguranță am aflat că trebuie să mizăm 2% din bancă pe pariuri individuale, încercând să găsim valoarea ascunsă în cotele furnizate de diverși operatori de pariuri online.

Dar poate că nu dispunem de un buget suficient de mare pentru a putea alimenta cel puțin 5 conturi de pariuri diferite și pentru a putea simți ceva dacă atingem un randament al investiției de 5%. Sau poate că nu simțim adrenalina aceea cu care suntem obișnuiți dacă jucăm numai pariuri individuale, care de cele mai multe ori sunt plasate pe rezultatul mai puțin probabil, din cauza cotei mai bune care pare să aibă ceva mai multă valoare decât pariul pe favorit.

Și poate că nu avem timp sau pur și simplu nu ne place să ne petrecem ore în șir analizând partidele și despicând firul în patru, pentru a estima cât mai eficient cu putință cotele reale ale evenimentelor vizate, dar nici să ne specializăm pe două sau trei campionate, ci ne place să pariem pe meciurile populare ale fiecărei zile.

Ce înseamnă asta, că suntem condamnați să fim pierzători eterni la pariuri sportive și că trebuie să ne mulțumim cu eticheta de loseri? Nicidecum. Chiar dacă la nivel teoretic o abordare diferită față de cea a profesioniștilor are șanse infime de reușită, nu trebuie să generalizăm. Ne putem face singuri norocul și putem spera la profit chiar și dacă nu respectăm acele principii.

Bine, asta nu înseamnă că trebuie să ne luăm lumea în cap…

Este cert că nu vom ajunge nicăieri dacă biletele noastre vor arăta precum pomelnicele bunicii. Totuși, există o cale intermediară sau mai bine spus, câteva strategii care le-au permis unor pariori să aibă succes, cel puțin pe termen mediu, dacă nu lung. Să discutăm puțin despre câteva dintre ele:

Strategia „Cotă 2 de 3 ori și de la capăt”

Aceasta este una dintre cele mai vechi strategii funcționale pe care le-am încercat. Deși este destul de riscantă, are un grad de fezabilitate moderat și pare să întrunească aproape toate necesitățile unui parior de rând. La bază, strategia folosește un money management simplu: banca se împarte la 4 și fiecare felie reprezintă o mână.

Să spunem că avem o bancă de 400 RON, miza unei mâini ar fi de 100 RON. Vom paria cei 100 RON pe un bilet cu o cotă de aproximativ 2. Poate fi chiar și 1.85, dar și 2.25, întrucât cota în sine nu trebuie să aibă o pondere atât de mare în alegerea ponturilor, ci mai de grabă șansa lor de reușită.

Ca reguli le bază, nu se vor juca niciodată soliști (ci doar șansă dublă sau handicapuri) și nici pariuri individuale sau bilete cu mai mult de 3 pronosticuri. Cu alte cuvinte, vom alege două sau trei selecții. Dacă jucăm două selecții, putem aveam cote de 1.40 x 1.45, 1.20 x 1.70 sau 1.30 x 1.60, iar în cazul în care avem 3 selecții vom avea nevoie de cote de felul acesta: 1.30 x 1.25 x 1.25 sau 1.15 x 1.50 x 1.20.

Ideea este să câștigăm 3 pariuri consecutive, în condițiile în care după fiecare câștig vom reinvesti suma inițială și profitul generat de aceasta. Cu alte cuvinte, vom rostogoli suma de 3 ori, sperând să atingem o cotă totală de aproximativ 8, însă poate fi și 7.30 sau 9.20, deci nu trebuie să fim atât de preocupați de cotă.

Cel mai important sfat vizavi de această strategie este să nu căutăm pariuri ca să facem cota. Dacă efectiv nu suntem convinși de suficiente pariuri pentru a atinge cota de 2, fie putem paria ponturile de care suntem siguri, fie putem sări respectiva zi.

În mod normal, putem încerca să mergem cu o mână până la capăt, dar unii pariori preferă să meargă în paralel cu mai multe mâini, pentru a nu trăi o dezamăgire atât de mare atunci când se întâmplă să se piardă pariul de la pasul numărul 3. Aici, sincer, totul depinde de preferință…

Șirul dublelor

O foarte mică parte dintre pariorii iscusiți din lume joacă bilete combo, însă acestea au nici mai mult și nici mai puțin de două selecții. Și mai interesant este că de regulă, aceștia nu urmăresc obținerea unei cote anume, ci efectiv cuplează câte două pronosticuri pe bilet, bineînțeles, jucând o miză identică pe fiecare bilet.

De ce să joace totuși duble, deși sunt perfect conștienți de faptul că la fiecare selecție adăugată pe bilet casa de pariuri își multiplică marja de câștig și implicit, pariorul pierde din valoarea pariului?

Răspunsul este un pic bizar și greu de explicat. Totuși, dacă ne gândim că având două cote de 2 pe bilet ajungem la o cotă totală de 4, înseamnă că avem nevoie să nimerim numai 25.1% dintre pariuri pentru a realiza profit. Totodată, chiar dacă valoarea cotei totale este puțin redusă în comparație cu un pariu simplu, nu pare deloc greu să câștigi 3 bilete cu două selecții din 10 jucate, nu? Ei bine, dacă nu încercăm, nu ne vom da niciodată seama cu exactitate!

Metoda pariorului stresat

Aceasta este strategia folosită cu succes de către un parior de la noi din țară, care își rotunjea veniturile în mod constant, dublându-și practic salariul pe care îl câștiga la locul de muncă. Totuși, mă simt nevoit să menționez faptul că pariorul cu pricina se plângea foarte des de stresul care i-l crea această strategie.

Metoda pariorului stresat era una foarte simplă: Acesta își făcea zilnic o selecție de pronosticuri pe care le evalua ca având cele mai mari șanse de reușită. Am văzut câteva zeci de bilete de-ale lui și vă pot spune că includeau predicții din mai multe sporturi și chiar opțiuni de pariuri ceva mai puțin folosite, cum ar fi pariurile pe numărul de cornere la fotbal și altele de acest gen; marea majoritate a pronosticurilor erau însă pe goluri, la meciurile de fotbal, cu precădere pe tipul de pariu Peste 1.5 goluri.

La final, își pregătea 3 sau 4 bilete cu câte 4-5 pronosticuri, ce aveau cote totale cuprinse între 3.50 și 5.00, sortându-le după ora de începere a evenimentelor sportive. Cu alte cuvinte, trebuia ca fiecare bilet să se încheie înainte ca următorul să înceapă.

Ideea lui era simplă: își stabilea un profit vizat, de regulă undeva între 100 și 150 RON, după care paria primul bilet calculând miza în funcție de cota biletului #1 și de obiectivul stabilit. Dacă biletul câștiga, fie renunța să mai parieze în ziua respectivă, fie o lua de la început cu o altă mână. Dacă biletul era necâștigător, recalcula miza adăugând și pierderea pentru a obține același profit.

În zilele în care niciunul dintre biletele jucate nu câștiga, accepta înfrângerea și continua a doua zi în același mod, fără să mărească miza în vreun fel. Din ce mi-a spus, nu avusese nici o lună pe minus, ci din contră, realiza profituri mai mici sau mai mari însă cel minim nu era deloc mic. Acum nu pot să bag mână în foc pentru el, însă ce vă pot spune este că i-am văzut multe bilete câștigătoare…

Pariorul care a inventat strategia mi-a spus așa: „Dacă nu ești în stare să prinzi un bilet de cotă 4 din 4 jucate pe zi, înseamnă că trebuie să te lași de pariuri”. Bine, să nu fim nici chiar atât de duri, mai există și zile proaste, însă sper că s-a înțeles ideea de bază. Ca bancă de pornire, pariorul îmi recomandase să am suficienți bani pentru a acoperi 4 zile de pariuri pierzătoare și cam atât.

Strategia „Cota 2 pe săptămână”

Această strategie este extrem de simplă, însă necesită foarte multă răbdare din partea pariorului – calitate care le lipsește, din păcate, celor mai mulți dintre cei pasionați de risc. Deși nu este un Easy Money, întrucât are un obiectiv extrem de realist, această strategie este una cât se poate de precaută.

Practic, se împarte banca la 4 și se încearcă obținerea unei cote de 2 selectând cele mai sigure selecții ale unei săptămâni. Se poate paria fie individual pe pronosticuri, rostogolind suma până la atingerea cotei de 2 sau pur și simplu realizarea unui bilet. Ideea este însă, să nu se joace cote mai mari de 1.20 și să se evite soliștii.

Se pot juca cote foarte mici, însă nu trebuie să selectăm toate selecțiile dintr-o singură zi, ci mai de grabă să urmărim partidele din următoarea săptămână și la final, să selectăm cele mai sigure ponturi pentru a le paria.

Dacă pierdem biletul, putem continua să jucăm în respectiva săptămână, însă dacă câștigăm, ar fi indicat să nu ne grăbim în a paria din nou, ci să așteptăm următoarea săptămână pentru a juca următorul bilet, cu aceeași miză, bineînțeles. Este adevărat că această strategie este destul de lentă, însă cei care dețin calitatea răbdării pot profita de pe urma ei.

În încheiere, nu pot decât sper că cel puțin una dintre aceste strategii este pe placul tău și că vei încerca să o pui în aplicare. De cele mai multe ori, te vei putea lăsat de bunul simț, care îți va spune unde ai greșit și ce ai de făcut. Nu uita să te distrezi, pentru că până la urma, asta este cel mai important!

Ce trebuie să știm despre pariurile Sub sau Peste la fotbal

de Mircea Panait

În practică, tendința este clară acum, “mai multe goluri” ori “GG” (ambele echipe marchează) însă ritmul este dictat de mersul fotbalului în general. Când s-a jucat finala Milan – Juventus (0-0), în perioadele dominate de filozofia lui Mourinho sau Benitez, tendința era cel mult egală, dacă nu înspre “Sub“.

Prin comparație cu alte sporturi, fotbalul este un sport în care se înscrie rar. Mai mult decât atât, întotdeauna o echipă este mulțumită cu rezultatul afișat pe tabela de marcaj.

Echipele cu o identitate construită de-a lungul anilor abdică rar de la stilul de joc. Interul lui Mourinho e cel mai bun exemplu, echipa italiană nu a reușit cu Ronaldo și Vieri sau, de ce nu, cu Lucescu, însă a dat lovitura cu Mourinho, probabil adept al altui portughez, Helenio Herrera, tot la Inter. Italienii sunt cunoscuți ca inventatori ai sistemului Catenaccio, doar că Inter a dat tonul.

De asemenea, este important și specificul campionatelor și o să dau exemplu doar Premier League unde echipele mari înscriu mult în poarta echipelor mai slabe, însă în meciurile directe dintre echipele de top se joacă la mai puțin de 3 goluri. Sigur, aici o contribuție importantă o au și arbitrii, englezii lăsând jocul mai liber, în timp ce în alte părți se rupe ușor echilibrul cu un penalty sau o eliminare. Nu totul ține de teorie, suntem mai buni la campionatele pe care le cunoaștem îndeajuns, problema e că acolo și casele de pariuri sunt la fel de bune. Sunt însă în avantaj la meciurile directe, dacă ambele echipe au o medie de 2.7 goluri pe meci, cota la “Peste” va fi în ajustată în concordanță, pentru că un compilator de cote bun poate într-adevăr să crească sau să scadă cota cu @1.1 sau @1.5 insesizabil oarecum, însă important. Casele au angajați pe lângă statisticieni, și specialiști în cote (oddmakers) care cu asta se ocupă,”descoperirea lebedelor negre”.

Sunt trei principii importante atunci când pariezi pe sub/peste la fotbal:

 1. Numărul mediu de goluri pe meci
 2. xG-ul comparat al celor două echipe
 3. Găsirea cotei care are valoare și merită să pariezi pe ea

Premier League are o medie de 2.7 goluri marcate/meci, Italia Serie A sare deja la 2.72 goluri marcate/meci, în timp ce La Liga din Spania are o medie de 2.74 goluri/meci.

Campionatul cu cea mai ridicată medie de goluri marcate este prima ligă filipineză, media fiind la 5.75 iar Liga a treia spaniolă, Tercera Division este liga cu cea mai scăzută medie de goluri pe meci, 1.75. Oricum, cel mai bine este să începi prin a studia media de goluri marcate de către fiecare echipă într-un meci pe care vrei să pariezi.

Am analizat xG-ul într-un număr precendent al revistei, însă ideea de bază este să compari xG-ul fiecări echipe, așteptările de a înscrie pentru fiecare dintre cele două rivale.

După ce ai găsit cota valoroasă pe care vrei să pariezi, fă o scurtă analiză comparativă. Dacă tu ai determinat acea cotă ca fiind bună la @1.85 și o găsești la o casă de pariuri cu @1.91, nu mai ezita. Dacă însă te afli la o casă de pariuri care îți oferă cote mai mici decât cele pe care le aștepți, atunci treci mai departe.

Orice tip de pariu e în strictă legătură cu altul, așa cum orice eveniment pe teren influențează pe altul, diferențele contează orice tip de pariu sub/peste ne-am propune. Cel mai utilizat de către pariori este sub/peste 2.5 goluri pentru pariurile simple. Peste 1.5 goluri este întâlnit pe cele mai multe bilete la pariuri, iar casele de pariuri fac trading pe sub/peste 1.5 goluri în prima repriză.

Revenind la sub/peste 2.5 goluri, în campionatele mari ale Europei din sezonul 2017/2018, observăm următoarele medii:

– Franța Ligue 1 – media de goluri marcate pe meci este de 2.65

– Germania Bundesliga – media de goluri marcate pe meci este de 2.74

– Olanda Eredivisie – media de goluri pe meci este de 3.08

– Rusia Premier League – media de goluri pe meci este de 2.29

– Portugalia Primeira Liga – media de goluri pe meci este de 2.69

– România Liga 1 – media de goluri pe meci este de 2.4

– Belgia First Division – media de goluri pe meci este de 2.85

Danemarca Superliga – media de goluri pe meci este de 2.97

 

Chiar dacă remarcăm medii ce depășesc 2.5 goluri, asta nu înseamnă că toate meciurile trebuie tratate ca fiind de ”Peste”. Din contră, pe măsură ce campionatele avansează, tendița de scădere a numărului de goluri marcate este iminentă.

Remarcând tendința evidentă de a se paria pe over, peste 2.5 goluri, iată câteva sfaturi ale unor pariori de succes:

– alege o cotă cuprinsă între @1.60 și @2.20 atunci cânt pariezi peste 2.5 goluri. Cota nu trebuie să fie mai mică de @1.60 și nici mai mare de @2.20, tocmai pentru a-ți asigura consistența pariurilor.

– analizează cu atenție ultimele 3 partide ale fiecărei echipe, numărul de goluri marcat, ocaziile dar și posesia balonului.

– formațiile de start sunt extrem de importante, atacurile celor două echipe fiind de analizat prin prisma relațiilor de joc între atacanți.

 

Vom continua în următoarele 2 ediții această analiză, urmând câte un articol dedicat pentru Sub 2.5 goluri și Peste 2.5 goluri, între timp puteți găsi și alte informații interesante pe Bettinginside.ro, portalul nostru de pariuri.

Problema Monty Hall la pariuri

de Mircea Panait

De multe ori apar situații când avem de ales. La pariuri, aceste situații sunt frecvente și, chiar și după analize temeinice pot apărea rezultate mai puțin așteptate. Acele momente în care șansele par a fi împotriva ta, cotele par înșelătoare și te afli în ipostaza în care nu știi ce să faci. Am încercat să găsesc răspunsul dar și soluția viabilă pentru aceste chestiuni în articolul ce urmează.

Ce să faci când cotele sunt împotriva ta?

Soluția problemei Monty Hall

Problema Monty Hall este un prim exemplu al modului în care, atunci când suntem puși în situația de a alege un rezultat favorabil în ciuda a două rezultate nefavorabile, avem o anumită incapacitate de a cântări în mod corect șansele de succes.

Acest lucru este esențial pentru pariori deoarece, în termeni simpli, dacă un parior nu poate recunoaște probabilitatea implicită și cotele oferite de casele de pariuri care au “valoare” pentru el, îi va fi aproape imposibil să facă bani pe termen lung.

Problema Monty Hall

Să spunem că poți câștiga un automobil. Acesta este în spatele uneia dintre cele de-a treia uși. În spatele celorlalte două este câte o capră. Trebuie să ghicești corect ce ușă ascunde mașina pentru a o câștiga, dar nu ai cunoștințe anterioare sau informații care să îți permită să alegi ușa corectă.

După ce alegi o ușă, una dintre celelalte uși se deschide pentru a dezvălui una dintre cele două capre. Ai acum o altă opțiune – schimbi ușa aleasă sau rămâi la alegerea inițială?

Numită după ce gazda emisiunii “Să facem o afacere”, un spectacol popular în SUA în anii ’60 și ’70 care a stat la baza dilemei, problema Monty Hall este un puzzle matematic simplu, care demonstrează efectiv modul în care oamenii se luptă cu ceea ce pare a fi o alegere foarte directă.

Cu această ghicitoare simplă, dar inteligent prezentată, spectacolul a demonstrat modul în care persoana obișnuită poate demonstra un comportament contra-intuitiv atunci când se confruntă cu mai multe probabilități – și același lucru este valabil și pentru pariorii ocazionali. Când această întrebare a fost pusă în revista Parade, 10.000 de cititori s-au plâns că răspunsul publicat a fost greșit – inclusiv câțiva profesori de matematică.

Soluția problemei Monty Hall

Soluția pentru problema Monty Hall este simplă: deschide întotdeauna ușile. Dupa deschiderea primei usi, mașina este cu siguranță în spatele uneia din cele două uși închise (deși nu ai cum să știi care). Majoritatea concurenților de la spectacol nu vedeau intuitiv niciun avantaj în deschiderea ușilor, presupunând că fiecare ușă are o probabilitate egală (1/3).

Acest lucru este incorect – de fapt, șansele de a câștiga mașina se dublează după ce deschizi prima ușă. Deși este adevărat faptul că inițial fiecare ușă a avut o șansă de 33,3% să ascundă mașina, după ce a fost dezvăluită prima capră, probabilitatea ca mașina să se situeze în spatele ușii rămase este de 66,6%.

Este mai ușor să calculezi aceste probabilități imaginându-ți că alegi între ușa originală (probabilitatea de 33,3%) și probabilitățile combinate ale celorlalte două uși (33,3% + 33,3%). Acest lucru se datorează faptului că, odată ce alegi o ușă, celelalte două sunt apoi asociate împreună – există o șansă de 66,6% în spatele uneia dintre cele două uși. Când una este apoi eliminată, există încă o șansă de 66,6% ca mașina să se afle în spatele ușii rămase.

Ce să faci când cotele sunt împotriva ta

Această problemă ilustrează inteligent cât de ușor este să cazi în capcana tratării informațiilor non-aleatoare ca și cum ar fi aleatoare. Actuala emisiune britanică “Deal No Deal” – care implică 26 de cutii nedeschise, și care conțin cantități diferite de numerar – îi acordă un omagiu emisiunii “Să facem o afacere”, exploatând în același mod probabilitatea apreciată de un public larg.  Concurenții nu înțeleg când se află într-o poziție puternică sau slabă din punct de vedere statistic și, în schimb, acționează sub influența unor sentimente false privind șansele de succes.

Astfel de greșeli sunt frecvente în jocurile de noroc atunci când pariorii acționează împotriva intereselor lor. Astfel, se recomandă să tratezi pariurile cu responsabilitate și să nu te lași atras în capcane de marketing crezând că poți da lovitura vieții.

Pariurile necesită abilitatea de a înțelege dacă cotele oferite unui eveniment reprezintă probabilitatea statistică a evenimentului respectiv. Nu contează dacă este vorba de un meci de fotbal, tenis sau baschet, dacă joci la loterie sau pariurile sportive online, înțelegerea și găsirea valorii este cheia profitului.

Specializare vs. Volum: Care ar putea fi varianta cea mai profitabilă în pariurile sportive?

de Valentin Macovei

Este mai bine pentru un parior să joace 30 sau 300 de pronosticuri pe lună? Vom încerca să răspundem la această întrebare care îi macină pe foarte mulți dintre pasionații de pariuri sportive în cele ce urmează.

Printre sfaturile furnizate de către specialiștii în pariuri sportive se regăsesc de fiecare dată aceleași idei, dintre care le vom enumera pe cele care sunt cel mai des întâlnite și totodată acceptate de profesioniști la unison:

 • Conturarea unui buget de sine stătător pentru pariuri, care să nu implice fondurile necesare altor cheltuieli și a cărui eventuală pierdere să nu-i afecteze bunul mers al lucrurilor celui în cauză;
 • Aplicarea unei strategii de money management în miză fixă sau ajustabilă pe o scară de la 1 la 10;
 • Specializarea pe un anume sport, pe câteva competiții și pe câteva echipe sau sportivi;
 • Respectarea strategiei stabilite inițial și setarea unor așteptări realiste, cum ar fi un profit de 5% după fiecare rulaj (întreg) al băncii.

Toate bune și frumoase, însă în ceea ce privește conceptul de specializare în pariuri sportive există destule păreri care se bat cap în cap – și pe bună dreptate.

Atunci când se vorbește despre specializare, se spune că alegerea unor nișe cât mai obscure reprezintă de cele mai multe ori mutări câștigătoare. Ni se spune că în partidele din principalele competiții sportive ale lumii nu se prea găsesc pariuri cu valoare, lucru care este de cele mai multe ori adevărat, însă această frază omite o bună parte din adevăr.

Despre ce este vorba? Treaba stă în felul următor:

 • Meciurile din sporturile și competițiile mai puțin populare au cote la care operatorii opresc o marjă de câștig mult mai mare decât la cele din campionatele de top. Da, adică spre exemplu la partidele de Premier League, la liniile principale putem găsi payout-uri de peste 97%, lucru care nu poate fi spus și despre meciurile din liga a 4-a din Germania.
 • Casele de pariuri sportive le oferă utilizatorilor posibilitatea de a juca sume destul de mici pe meciurile care nu se bucură de o foarte mare expunere, tocmai pentru că riscul unui blat este foarte ridicat în astfel de confruntări. Și mai mult decât atât, jucătorii care câștigă câteva pariuri consecutive într-o astfel de competiție sunt rapid limitați sau chiar interziși pe site.
 • Nu li se deschid multe piețe de pariuri partidelor din turnee relativ necunoscute, iar oferta se publică de cele mai multe ori foarte târziu, iar în anumite cazuri putem paria pe astfel de jocuri numai live.
 • Un alt mare minus este că ligile obscure nu sunt de regulă listate pe platformele de Betting Exchange, dar chiar și când acest lucru se întâmplă, oferta nu este aproape niciodată completă, astfel încât pariorul nu se poate baza că va putea găsi o cotă decentă pentru pronosticul vizat.
 • Evenimentele sportive de mâna a doua nu se bucură de o acoperire decentă în mass-media (de cele mai multe ori fiind vorba de partide netelevizate) și nici pe rețelele de socializare, astfel încât o accidentare de ultim moment a unui jucător de fotbal important va trece de cele mai multe ori neobservată de către parior până la startul partidei.

Chiar și dacă nu am lua în calcul competițiile mai puțin cunoscute, trebuie să recunoaștem faptul că și specializarea pe două campionate relativ populare ne-ar restrânge foarte mult numărul de pariuri pe care îl putem juca lunar, lucru care în mod teoretic ne reduce semnificativ și profitul la care putem spera.

În antiteză, argumentele principale pentru jucarea unui volum mare de pronosticuri în fiecare lună sunt fără îndoială anularea reciprocă a ghinionului și a norocului, precum și maximizarea profitului net obținut de jucător. Calculul este simplu: la un randament (realist) al investiției de 5%, pariorul trebuie să joace cât mai multe pariuri pe lună pentru a câștiga cât mai mulți bani.

Gândindu-ne că echipele de fotbal au de regulă între 4 și 6 meciuri pe lună, ne dăm seama că treaba nu este prea roz pentru un parior nișat pe sportul rege care alege calea specializării, în timp ce un specialist din tenis poate juca mult mai multe pariuri într-o lună dacă urmărește îndeaproape – să zicem – 10 sportivi.

Paradoxul întâlnit în această situație este următorul: specializarea îl va ajuta în mod cert pe parior să stabilească un număr mai mare de predicții corecte, însă acest lucru se va produce după un număr mare de ponturi jucate. Practic, jucând numai câteva pronosticuri pe săptămână, un parior nișat riscă să fie afectat foarte tare de ghinion și chiar să iasă pe minus la sfârșit de an. Astfel, un parior care nu este atât de specializat și care are un randament al investiției mai mic poate realiza mai mult profit (și mai repede,) atâta timp cât are un volum substanțial mai mare de ponturi jucate.

Totuși, care ar putea fi cea mai bună variantă, cea a specializării pe câteva competiții/echipe/sportivi sau jucarea unui volum considerabil de ponturi lunar? Este foarte greu să răspundem la această întrebare, întrucât există destul variabile care trebuie specificate înainte de a da un răspuns (bineînțeles, în mod particular și fără să generalizăm).

Dacă am răsfoi mai multe site-uri de predicții din lume vom observa că marea majoritate a tipsterilor de top nu pariază pe fotbal, deși acesta este cel mai pariat sport de pe planetă. Pe de altă parte, ne putem gândi că este mult mai ușor de trucat un meci de tenis decât unul de fotbal. Iată că putem întâmpina reale dificultăți și în ceea ce privește alegerea sportului pe care pariem – asta dacă dorim să tratăm pariurile cu seriozitate și nu ca pe un hobby.

Cel mai bun lucru pe care îl poate face un parior care dorește să se perfecționeze și să urmeze o abordare profesionistă este să-și aleagă un model de succes și să-și facă bine temele. Da, mai exact să încerce să-i copieze stilul de joc al unui tipster eficient, urmărindu-i istoricul și citindu-i analizele (acolo unde acest lucru este posibil). Abia după ce jucătorul dobândește ceva experiență și are ceva date poate să-și revizuiască stilul de joc în baza evidenței ținute, cu speranța de a progresa din aproape în aproape.

Atenție însă, pentru că acest lucru nu garantează neapărat reușita, însă cel puțin îți oferă un parcurs care să favorizeze maturizarea parioristică, lucru fără de care nimeni nu poate spera la profit pe termen mediu și lung!

Ce pariem la Jocurile Olimpice de Iarnă 2018

de Mircea Panait

Jocurile Olimpice de Iarnă 2018 sunt la prima ediție organizată pe teritoriul Asiei continentale. Pyeongchang a fost ales ca oraș-gazdă pe data de 6 iulie 2011, la cea de-a 123-a întrunire a CIO din DurbanAfrica de Sud. Pyeonchang a câștigat la cea de-a treia candidatură consecutivă, după ce, în trecut, au avut câștig și au fost organizatoare orașele Vancouver (Canada) și Soci (Rusia).

La ediția din acest an vor fi incluse, în total, 102 evenimente sportive la 15 discipline din 7 sporturi: patinaj (patinaj artisticpatinaj viteză și patinaj viteză pe pistă scurtă), schi (schi alpinschi fondschi acrobaticcombinata nordicăsărituri cu schiurile și snowboard), bob (bob și scheleton), biatloncurlinghochei pe gheață și sanie.

 

La această ediție cele două țări ce-și împart peninsula coreeană: Coreea de Sud și Coreea de Nord vor defila împreună la ceremonia de deschidere! În plus, la competiția feminină de hochei vor alinia la start o echipă comună.

Ce pariuri valoroase putem găsi la Jocurile Olimpice de Iarnă 2018?

Ediția din acest an debutează pe 9 Februarie 2018, la PyeongChang în Coreea de Sud. Fără îndoială vor fi milioane de pasionați care vor urmări transmisiunile TV, ocazie bună pentru participanți să își arate talentul. Mulți dintre cei care participă, s-au antrenat, poate, 4 ani de zile în așteptarea competiției care să le aducă un trofeu și consacrarea în lumea sportului.

Înainte de a vedea ce opțiuni valoroase pot prezenta interes, să ne oprim la cele 3 mari tipuri de pariuri, prezente la majoritatea caselor de pariuri:

 1. Numărul de medalii pe care îl va obține țară. Dacă îți îndrepți atenția către performanțele unei țări și mai puțin asupra participărilor individuale, atunci acesta este pariul potrivit. Poți paria aproape orice: ce țară ia cele mai multe medalii de aur, de argint, de bronz, cine ia cele mai multe în total, sub/peste diferite limite.
 2. Pariuri pe câștigător. E vorba de pariurile clasice pe câștigătorul unui eveniment sau al unei runde. Desigur, cele mai populare și unde sunt cele mai mari sume pariate. Pentru cei care se pricep cu adevărat la sporturile de iarnă, aceasta este cea mai bună oportunitate de a câștiga.
 3. Pariuri speciale. Sunt acele pariuri făcute mai mult pentru distracție, nu neapărat cea mai bună soluție pentru profit. În general, sunt pariuri făcute pe deschiderea ceremoniei, pariuri pe comportamentul unui sportiv ori, pur și simplu, alte opțiuni care pot ajunge până la starea vremii.

Referitor la pariurile valoroase, trebuie să ne facem o listă cu alegerile pe care le avem în vedere, urmată de analiza fiecărui aspect în parte. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu sporturile de iarnă, este importantă cunoașterea sportivilor de top, forma fiecăruia, dar și orice alte informații care apar pe parcurs. Toate acestea conduc spre alegeri care să fie profitabile.

Ponturi pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2018 PyeongChang

Cu mai puțin de câteva zile înaintea deschiderii, Norvegia este cotată cu cele mai mari șanse la numărul de medalii câștigate, având cota @2.40. Germania o secondează la foarte mică distanță, nemții fiind cotați la @2.54. SUA și Canada sunt și ele foarte apropiate, americanii având un mic avans.

Dacă la Betfair Norvegia este cotată ca primă favorită, la Sportingbet mizăm pe germani.

Dar să ne oprim și asupra câtova ponturi care merită toată atenția.

Hochey pe gheață: pariem pe Rusia

Poate că nu este cel mai bun pariu pentru cei care vor să obțină câștiguri mari și rapide, cota rușilor la victorie fiind de @2.65. Pentru cei care caută valoarea la un pariu, acesta se prezintă ca fiind cel mai indicat. Chiar dacă Alexander Ovechkin nu participă la aceste jocuri, echipa rusă este deosebit de solidă iar campionatul intern (al doilea din lume ca valoare) susține echipa națională pe deplin. Faptul că cei din NHL nu iau parte la Jocurile Olimpice, le oferă rușilor șansa perfectă pentru medalia de aur.

Ski Alpin – coborâre fete: Lara Gut

Această disciplină este specialitatea lui Lindsey Vonn, însă americanca revine după o accidentare cu brațul rupt și care a costat-o un an de inactivitate. Poate fi o oportunitate ca una dintre adversare să revendice medalia de aur. Weirather, Huetter, Shiffin toate au șansele lor, dar Lara Gut pare cea mai îndreptățită la aurul olimpic. Elvețianca a câștigat o medalie de bronz în 2014 la Soci și, cu 9 ani de experiență în spate, are toate șansele să o învingă pe Lindsey Vonn. Mulți pot argumenta că Vonn este o alegere care conferă mai multă siguranță, însă Vonn are cota @5.00 iar Gut @6.00, pur și simplu valoarea este pe cea din urmă.

Cele mai multe medalii: Norvegia

Aceasta este cea mai facilă categorie și, probabil, cea mai îndrăgită de către pariori. Aici însă trebuie să cunoașteți nu numai favoritele pentru un eveniment, ci și favoritele pentru toate evenimentele și naționalitățile lor. Acest lucru poate fi plictisitor, dar dacă îl vedeți ca pe o ocazie de a urmări mai multe olimpiade și de a vă familiariza cu adevărat cu evenimentele, se poate dovedi fructuos.

 

Norvegienii sunt favoriți pentru ambele categorii, și pe bună dreptate. Ei s-au dovedit cei mai buni la sporturile de iarnă iar palmaresul este impresionant. Odată cu participarea restrânsă a Rusiei, datorită deciziei CIO de a bloca mulți sportivi ruși de a participa la competiție, Jocurile Olimpice din acest an vor fi interesante.

 

Norvegienii au unii dintre cei mai buni schiori din lume, atât în ​​versiunile alpine, cât și în versiunea transfrontalieră și, de asemenea, biatlon, unde probabil vor câștiga cea mai mare parte din medaliile de aur. De fapt, nouă dintre medaliile lor de aur de la Jocurile Olimpice de la Sochi din 2014 au provenit din aceste trei categorii și este probabil că vor veni și mai multe în acest an.

 

Statele Unite au câștigat cele mai multe medalii la ultimele două Jocuri Olimpice de Iarnă, dar în acest an nordicii par de neoprit. Puterea lor se află în special în schi, unde concurează Svindal, Jansrud și Kristoffersen.

 

Acestea fiind pariurile propuse, vă recomand să urmăriți Jocurile Olimpice de Iarnă, această competiție fiind uneori subestimată de către iubitorii de sport. Atunci când o competiție este subestimată, pot apărea multe pariuri valoroase.