Casino War, no strategy, just funCasino War, doar distracție, fără strategie

luni, 13 septembrie 2010

Casino War is based on the popular card game War and is generally considered to be one of the easiest card games to master in the casino.

Believe it or not Casino War was actually based on the children’s game of War. This game has only been around for a little while at Casinos and it not as old as some of the other games you would play, but the greatest thing about it is the thrill that draws you in wanting to play more and more.

The rules of a Casino War game are very straightforward. The player and dealer each get a card, and the goal is to get another card that has a higher value (the game is played with six decks, and rank from Ace to 2). Casino War commences with a player declaring the amount he or she will wager and is then given a card. If it is higher than the one the dealer got, the player wins, and vice-versa. In Casino War, the player has two options if the cards are of equal value. The player may surrender, and lose (or keep half the bet, depending on the perspective), or one can decide to go to „war”. To use this option, the player must wager an amount equal to the original bet.

The next step in Casino War has the dealer mucking three cards from the deck, and handing, face down, the proceeding card to the player. Three more cards are burned and the dealer takes a hole card. They both turn up their cards, and the one with the higher value wins all the money on the table.

The great thing about Casino War is that if the player declares war and the result is a tie, he/she wins, and is paid out an additional amount equivalent to the original bet. Even better is that the house edge here is very low, less than 3% if you declare war. Surrendering has a house edge of 3.7%. However, betting that the outcome is a tie will increase the edge to 18%, so do not use this gambling option.

Casino War is as simple as it gets; there’s no need to worry about odds, tactics or making quick mental calculations. With high prospects of winning money, and only a small advantage for the house, it’s definitely a game that all novices should play.

If you want to learn how to play Casino War online the first thing you should do is make an ante bet by selecting a coin size. You will then click in the Ante circle on your table you want to play on, then hit on the Deal button where you would receive a card from the dealer. If you want to challenge the dealer by going to war then you would click on the raise button. When you play Online Casino War you have another way of making more money by clicking on the „Tie Bet”. The Tie Bet pays out 10 to 1 only if the first deal is a tie. Online Casino War is a great game for a pure gamble, since there is little to no strategy involved in the game just straight fun.Casino War se bazează pe popularul joc de cărți War și este considerat unul dintre cele mai ușoare jocuri de cărți oferit în cazino.

Credeți sau nu, Casino War se bazează pe un joc de copii. Acest joc este oferit în cazinouri de puțin timp, nu are vârsta altor jocuri pe care le practicați de obicei într-un casino, dar, cel mai important, este faptul că te determină să dorești să joci din ce în ce mai mult.  

Regulile sunt foarte clare. Jucătorul și dealerul primesc câte o carte, iar scopul este să primești o carte cu o valoare mai mare (se joacă cu 6 cărți, de la As la 2). Casino War începe cu un jucător care declară suma pe care dorește să o pună în joc, apoi primește o carte. Dacă acestă carte are o valoare mai  mare decât cea a dealerului, jucătorul câștigă, și vice versa. În acest joc, jucătorul are 2 posibilități în cazul în care cărțile au aceeași valoare. Jucătorul se poate preda, și pierde (sau păstrează jumătate din pariu și se lasă în voia a ceea ce urmează) ori se poate declara ”război”. Pentru a utiliza această opțiune, jucătorul trebuie să parieze o sumă egală cu pariul inițial.  

Dealerul împarte 3 cărți din pachet și înmânează următoarea carte jucătorului. Sunt împărțite încă trei cărți, iar dealerul primește o carte cu fața în jos. Ambii jucători întorc cărțile pentru a le vedea şi cartea cu valoare mai mare determină căștigătorul.

Cel mai bun lucru este acela că dacă jucătorul declară război și rezultatul este egal, jucătorul căștigă, și primește încă o sumă adițională, echilaventul sumei din pariul inițial. Încă un element în plus este acela că avantajul casei este foarte mic, sub 3% dacă jucătorul declară război. Predarea are un avantaj de casă de 3.7%.  În orice caz, dacă jucătorul pariază egalitate, avantajul casei crește la 18%, așa că este recomandat să nu se folosească opțiunile jocului.

Casino War este un joc foarte simplu; nu trebuie să vă gândiți la strategii sau la calcule mentale rapide. Cu dorința de a câștiga bani, cu doar un mic avantaj al casei, Casino War este în mod cert, un joc pe care toți începătorii ar trebui să îl joace.

Dacă doriți să învățați cum se joacă Casino War online, primul lucru este să faceți un Ante pariu prin selectarea monedei. Apoi veți tasta ”Ante” pe tabla pe care doriți să jucați, apoi tastați butonul ”deal” pentru a primi o carte de la dealer. Dacă doriți să provocați dealerul la război, tastați butonul Raise. Când jucați Casino War online, aveți posibilitatea de a câștiga mai mulți bani prin tastarea butonului ”Tie Bet”. Se pariază 10 la 1 numai dacă prima rundă este egalitate.

Casino War online este un joc excelent pentru unul care mizează pe noroc curat, atâta timp cât nu este implicată nici cel mai mică urmă de strategie, ci doar amuzament.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.