Casino Victoria, a historical monument neglected Casino Victoria, un monument istoric lăsat în paragină

joi, 21 octombrie 2010

Little Paris, wiped out by the authorities’ lake of interest. Patrimony objects, historical monuments and architectural jewelry are now in a deplorable state. Many buildings that once incited the admiration of the personalities of the previous century are now waiting for their ending. Calea Victoriei, one of the oldest boulevards in Bucharest, a piece of history hosted, at the beginning of the XIX th century the monumental buildings of great architects recognized on the world scale. Today, only the ruins remind of the so called “Little Paris”. The office of the former German legation, that hosted Casino Victoria after 1990, is now at ruin.

The buildings inspired by the French style, the atmosphere in the coffee shops, the literary artistic life would once offer Bucharest the specific feeling at the beginning of the XX th century. Thousands of buildings are included within the list of historical monuments published on the website of the Ministry of Culture and National Patrimony. Casa Cesianu on Calea Victoriei No. 174 where it used to be the office of Casino Victoria is on this list. The building has been designed at the end of the XIX th century, by the aristocrat Cesianu family. Over the years, Cesianu House has been used for different purposes. Initially, the building hosted the permanent mission of Germany. After the World Second War the edifice was confiscated by the communist regime, and the German Legation was transformed into Constantin Tanase Boulevard Theatre, where the audience applauded and enjoyed the magnificent presence of Maria Tanase. After 1990, the first casino in Bucharest, Casino Victoria opened its doors in this building.

The passion of Cesianu family for refined architecture is brought to light by the 5 houses in Bucharest that once belonged to the aristocrat family. The office of the Romanian Academy, the former Casino Victoria and the house on Calea Victoriei no.151 are now on the list of the historic monuments 2004. These architectural masterpieces prove the delicacy of the family for good taste.

Well known for the bohemian atmosphere, the edifice on Calea Victoriei no. 174 hosted, after 1990, unprecedented press conferences, as well as major cultural events, as the Awards of the Writers’ Union of Romania. The refined architectural style of the building attacted the admiration of many personalities, on local as well as on international level. Some say that the king of pop, Michael Jackson, was one of the guests of Casino Victoria. The visit of the pop star took place in 1996, when he had his second concert in Romania.

The representatives of The City Hall in Bucharest declared to “Casino Inside” that the former Casino Victoria is now on the list of the 2004 historic monuments on position 2200, under the name of Cesianu House- former German Legation. According to the authorities, the building was committed to the German authority by protocol on December 2006. Practically, the Romanian State has no authority over this edifice.

“Casino Victoria”, built after the eclectic style, is one of the most important reference buildings on the main thoroughfare in Bucharest. Today, the advertising posters and graffiti are the only prove of art on the ruin of Cesianu House. After a long struggle, the German authority has finally succeeded to obtain the building. In 2006, the German Embassy announced that would move the office of Goethe Institute on Calea Victoriei, and the former office would become the residence of the German Ambassador. Despite these declarations, the building is still at ruin.Micul Paris, lichidat de indiferența autorităților. Obiecte de patrimoniu, monumente istorice și bijuterii arhitecturale zac într-o stare deplorabilă. Numeroase clădiri, care stârneau admirația personalităților secolului trecut, acum își așteaptă în tihnă sfârșitul. Calea Victoriei, unul dintre cele mai vechi bulevarde ale Bucureștiului, o bucată de istorie, găzduia, începând cu secolul al XIX-lea, clădirile monumentale ale unor iluștri arhitecți de talie internațională. Astăzi doar ruinele mai amintesc de orașul care a fost odinioară numit “Micul Paris”. În această categorie se află și sediul fostei Legații germane, care a găzduit după 1990 Casino Victoria.

Clădirile de inspirație franceză, atmosfera din cafenele și viața literar-artistică îi confereau o tentă specifică Bucureștiului de la începutul secolului al XX-lea. Mii de construcții sunt incluse în lista monumentelor istorice, publicată pe site-ul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național. Tot aici se regăsește și Casa Cesianu, din Calea Victoriei nr. 174, unde a fost sediul Cazinoului Victoria. Datând de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, clădirea a fost realizată de către familia boierească Cesianu. De-a lungul timpului Casa Cesianu a fost folosită în scopuri diferite. Inițial clădirea a jucat rolul de reprezentanță diplomatică permanentă a Germaniei. După cel de-al doilea Război Mondial edificiul a fost confiscat de regimul comunist, iar sediul Legației s-a transformat în Teatrul de Revistă Constantin Tănase, de pe scena căruia Maria Tănase a fermecat publicuri numeroase. După 1990 în clădire a fost deschis primul cazinou din Bucureşti, Casino Victoria.

Pasiunea familiei Cesianu pentru arhitectura distinsă este evidențiată în cele cinci case din Capitală, care au aparținut dinastiei boierești. Sediul Academiei Române, fostul cazinou Victoria și casa din Calea Victoriei nr.151 se regăsesc în Lista monumentelor istorice 2004. Aceste capodopere arhitecturale demonstrează slăbiciunea familiei boierești pentru bunul gust.

Renumit pentru atmosfera boemă, edificiul din Calea Victoriei nr. 174 a găzduit, după 1990, atât conferințe de presă inedite, cât și evenimente culturale majore, precum decernarea premiilor Uniunii Scriitorilor din România. Stilul arhitectural distins al clădirii a atras admirația multor personalități, atât de pe plan local, cât și internațional. Se spune că printre oaspeții de seamă ai cazinoului Victoria s-a numărat și regele muzicii pop, Michael Jackson. Vizita  cântărețului a avut loc cu prilejul celui de-al doilea concert susținut în țara noastră, în 1996.

La solicitarea ”Casino Inside”, reprezentanții Primăriei Municipiului București au declarat că fostul Casino Victoria se regăseşte în Lista monumentelor istorice 2004 la poziţia 2200, cu denumirea de Casa Cesianu – fosta Legaţie germană. Potrivit autorităților, clădirea a fost predată statului german prin protocol de predare-primire la 12 decembrie 2006. Practic, statul român nu mai are nicio autoritate asupra acestui edificiu.

“Casino Victoria”, imobil în stil eclectic, era unul dintre reperele de pe principala arteră a Bucureștiului. Astăzi, graffiti-urile și afișele publicitare constituie singura artă evidențiată pe ruina Casei Cesianu. După eforturi prelungite statul german a reușit să recupereze clădirea. În 2006 ambasada germană a anunţat că va muta actualul sediu al Institutului  Goethe pe Calea Victoriei, iar sediul institutului va deveni reşedinţa ambasadorului german. În ciuda acestor declarații clădirea este tot în paragină.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.