CASINO RIEGLER in Sinaia – unforgettableCASINO RIEGLER din Sinaia, de neuitat

luni, 27 noiembrie 2017

by Insider

This summer I had the privilege to return to this museum of neo-Romanian architecture, in the city of Sinaia. Even though the city has gone through the inherent transformations of modernity, it has retained the same charm that has conquered me ever since the last century, when I visited it for the first time during a school trip.

Sinaia: a jewel

I don’t know if you remember that a few years ago we started, in the pages of our magazine, a series dedicated to the old Romanian casinos in which I told about Casino Constanţa, Casino Sinaia, Casino Vatra Dornei, Casino Herculane, Casino Govora, Casino Victoria and Casino Mamaia. All these stories fascinated me and transposed me into their era, as I pictured myself among the people of that time and wondered what made them happy and how enjoyed life.

I think that going to a casino at that time was an absolutely normal thing that brought with it the freedom to socialize, to laugh, to exchange glances with the ladies who elegantly paraded their dresses in the alleys of the park or to learn new things about the life of the city. That is exactly how the story of the Riegler Casino in Sinaia appeared to me: a gateway to the society of that time, a window to their world. I don’t think of them as old, finished, outdated, but rather as a lifestyle example. I wouldn’t mind being there, with them, at the table. Perhaps I would be amused, at first, by the way they talk or by their music, but the spirit of that age would surely conquer me.

The Central Park of Sinaia is the heart of the city and the place where you can meet the city’s history.

Riegler Casino

In the first half of the 20th century, during the summer, on the terrace of Riegler Casino, the orchestra conducted by Eduard Wilhelm Strauss, brother of the great Johann Strauss II and Josef Strauss played for the audience in the park. This was where the “hits” of the time were heard for the first time. People came in great numbers to Casino Riegler to play cards or roulette, listen to music or dance. Players were in the front line and behind them stood the kibitzers. The ladies happily swirled their textile umbrellas, and the young ladies exchanged glances with the young men. The building was located on the current location of Palace Hotel, and was one of the most beautiful buildings in the city. In 1911 a devastating fire destroyed this special place along with the building next to the casino, the Sinaia Hotel – a symbol of the city at the time.

Sinaia Casino

Until this year, I was not aware of the existence of Riegler Casino… Everyone knows of the Sinaia Casino, which at this moment is being renovated and looking very good. I would like to point out that 2 years after the fire at the Riegler Casino, the Ephors of Civil Hospitals founded the “Sinaia” Company with the purpose of building a luxury hotel, a gym and a new casino. The construction was carried out according to the plans of the architect Petre Antonescu and was completed in 1913 and placed on the site of the former Ghica Villa. Interestingly, the first shareholder of the Sinaia Casino was the Baron of Marcay, who at that time was also a shareholder of the Monte Carlo Casino, which was used as an architectural model for the Sinaia Casino.

It is said that the great George Enescu participated in the inauguration of the casino and performed in a live concert.

Regal Hotel and Palace Hotel

And because I want to give you the full picture of the area, I invite you to finish our little lesson on gambling history with two other special locations that have remained in the heart of the city’s inhabitants: Regal Hotel and Palace Hotel.

The Regal Hotel, also known as the “New Sinaia Hotel” was completed in 1880, and Eduard Krichner (one of the people who owned it throughout history) changed its name in 1886 to Regal Hotel.

The construction was initially oriented towards the Bucharest-Predeal national road that was right in front of it. With the park being built, the road was moved to its current route, and the hotel became part of the park. During the interwar period the hotel was used as a shelter for Greek refugees and later arranged as a spa treatment base. Today it is the oldest hotel in the city.

In the summer of 1911, the Palace Hotel was completed in just 9 months, using the manpower that was in the region for the construction of the Peleş palace. The materials were brought in wagons and bundled all over Posada, and the manpower came from Italy, Turkey and Serbia. Upon completion of the construction, the establishment had facilities like “telephones in all rooms, restaurant, bar, dancing, European climate resort on the Orient-Express and Alberg-Express routes.”

Now the Palace Hotel is renovated and particularly enriches the beauty of the place.

I hope you enjoyed reading this insight into the history of our domain as much as I enjoyed writing these lines to you. What I saw in Sinaia made me happy and I sincerely hope that the other mayors who manage this kind of historical jewels can save them, protect them and bring them into the tourist and social circuit. The world loves history, stop tearing it down!de Insider

În vara aceasta am avut privilegiul să mă întorc în acest muzeu al arhitecturii neo-românești, orașul Sinaia. Chiar dacă orașul a trecut prin transformările inerente ale modernității, și-a păstrat același farmec cu care m-a cucerit încă din secolul trecut, când l-am vizitat prima dată cu școala.

Sinaia, o bijuterie

Nu știu dacă vă mai amintiți că în urmă cu câțiva ani am demarat în paginile revistei noastre un serial dedicat vechilor cazinouri românești în care am povestit despre Casino Constanța, Casino Sinaia, Casino Vatra Dornei, Casino Herculane, Casino Govora, Casino Victoria sau Casino Mamaia. Toate aceste povești m-au fascinat și m-au transpus în epoca lor, imaginându-mă în mijlocul oamenilor din acea vreme și întrebându-mă ce-i făcea fericiți și cum încercau ei să se bucure de viață.

Cred că pe atunci să mergi la cazino era un lucru absolut normal și care aducea cu sine mai ales libertatea de a socializa, de a râde, de a schimba priviri cu subînțeles cu doamnele ce-și înfoiau elegante rochiile pe aleile parcului sau de a afla lucruri noi despre viața orașului. Așa mi s-a părut și povestea Cazinoului Riegler din Sinaia, o poartă către societatea de atunci, o fereastră către lumea lor. Nu mă gândesc la ei ca la ceva vechi, terminat, perimat ci mai degrabă ca la un exemplu de stil de viață. Nu m-ar fi deranjat să fiu acolo, cu ei, la masa de joc. Probabil că aș fi fost mai întâi amuzat de felul în care vorbeau pe atunci sau de tabieturile lor, dar spiritul vremii cred că m-ar fi cucerit.

Parcul Central al Sinăii este inima orașului și locul unde întâlnești istoria orașului.

Casino Riegler

În prima jumătate a secolului XX pe tot timpul verii la terasa Cazinoului Riegler concerta pentru publicul din parc orchestra dirijată de Eduard Wilhelm Strauss, fratele marelui Johann Strauss II și a lui Josef Strauss. Aici era locul unde “hit-urile” vremii erau ascultate în primă audiție. La Casino Riegler lumea venea în număr mare să joace cărți sau ruletă, să asculte muzică sau să danseze. În prima linie erau, bineînțeles, jucătorii, în spate erau chibiții. Doamnele își învârteau fericite umbrelele din material textil, iar domnișoarele își schimbau priviri pline de înțeles cu domnișorii. Clădirea era situată aproximativ pe amplasamentul actual al Hotelului Palace, și era una dintre cele mai frumoase clădiri din oraș. În anul 1911 un incendiu distrugător a mistuit acest loc deosebit împreună cu clădirea de lângă cazino, Hotelul Sinaia – un simbol al orașului de pe atunci.

Casino Sinaia

Până în acest an nu am știut de existența Cazinoului Riegler…Toată lumea știe de Casino Sinaia, care în acest moment este renovat și arată foarte bine. Vreau să menționez că la 2 ani de la incendiul căruia i-a căzut victimă Casino Riegler, Eforia Spitalelor Civile fondează Societatea “Sinaia”  având ca scop construirea unui hotel de lux, a unei săli de sport și a unui nou cazinou. Construcția este realizată după planurile arhitectului Petre Antonescu și este finalizată în anul 1913 fiind amplasată pe locul fostei Vile Ghica. Interesant este că primul acționar al cazinoului din Sinaia a fost Baronul de Marcay, care la acea vreme era și acționar al cazinoului din Monte Carlo, care a fost folosit ca model arhitectonic pentru Casino Sinaia.

Se spune că la inaugurarea cazinoului a participat și marele George Enescu, care a și concertat.

Hotel Regal și Hotel Palace

Și pentru că doresc să vă ofer imaginea completă a zonei, vă invit să terminăm mica noastră lecție de istorie a jocurilor de noroc cu alte două amplasamente deosebite care au rămas în inima locuitorilor orașului: Hotel Regal și Hotel Palace.

Hotel Regal, cunoscut și sub numele de “Noul Hotel Sinaia” s-a finalizat în anul 1880, iar Eduard Krichner (unul din proprietarii pe care i-a avut locația de-a lungul vremii) îi schimbă numele în anul 1886 în Hotel Regal.

Construcția era orientată inițial către drumul național București-Predeal care trecea pe atunci chiar prin fața ei. Odată cu construirea parcului, drumul a fost mutat pe actualul lui traseu, iar hotelul a ajuns să fie inclus în parc. În perioada interbelică hotelul a fost folosit ca adăpost pentru refugiații greci și mai târziu amenajat ca bază de tratament balnear. Astăzi el este cel mai vechi hotel din oraș.

În vara anului 1911, Hotelul Palace este terminat în doar 9 luni de zile, folosindu-se resursele umane care existau în regiune pentru construcția Peleșului. Materialele erau aduse cu căruțele și înșirate pe toată Posada, iar mâna de lucru provenea din Italia, Turcia și Serbia. La finalizarea construcției stabilimentul avea printre facilități “telefon în toate camerele, restaurant, bar, dancing, stațiune climaterică europeană situată pe rutele Orient-Express și Alberg-Express.”

Acum Hotelul Palace este renovat și întregește în mod deosebit frumusețea locurilor.

Sper că v-a făcut aceeași plăcere să citiți această incursiune în istoria domeniului nostru, poate la fel de mult pe cât mi-a plăcut mie să vă scriu aceste rânduri. Ce am văzut în Sinaia m-a bucurat și îmi doresc ca și celelelalte primării care au în administrare acest gen de bijuterii istorice să le salveze, să le protejeze și să le aducă în circuitul turistic și social. Lumea iubește istoria, nu o mai dărâmați!

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.