Casino Marienlyst – royal elegance, step-by-step instructions, Big Jackpot Casino Marienlyst – eleganță regală, instrucții step-by-step, Big Jackpot

joi, 11 mai 2017

-Oana Mihalache

Denmark is not even close to being the richest country in the world, yet in 2016 it was declared, for the third consecutive year, the country with the happiest citizens in the world. Mutatis mutandis, even though its casinos do not compete with the opulence that is specific to places like Vegas, we can still say that one of its casinos offers one of the most beautiful landscapes in the world and it’s declared by some as the most elegant casino in North-Eastern Europe. We’re talking about casino Marienlyst, which is part of the homonymous four star resort, including also a hotel, located in Elsinore (Helsingør in Danish), a harbor village from which you can reach the Swedish shores with a ferry boat.

What is so spectacular about this resort? The casino offers a landscape that is unique in the world, as it is built in a coastal area and the view is overlooking the Oresund (øresund) strait, which stands between it and the Swedish coast line. On top of that, visitors can also see the Kronborg castle, known in the entire world for the Hamlet tragedy, displaying an austere architecture, only its tall towers reminding of a castle.

Built in 1902, this casino is the oldest one in Denmark, and due to the influence of that period’s style, it also became known as one of the most elegant ones in North Europe. In fact, the initial construction of Marienlyst dates back in 1859, when it was used as a health center visited by princes and kings in Europe, and its importance led to a new building being constructed in 1902 – the hotel we know today – in order to accept a higher number of guests. Altogether, with the permission of the prince of Denmark at that time, to become King Frederick VIII, a casino started to operate in the building, with cash bets and awards. The casino used as a logo the symbol of the royal crown.

The influence of the Scandinavian style: favoring education & step-by-step

A truly special thing about this casino is the fact that it caters for all categories of clients, and moreover it encourages their way towards professionalism. The seminars offered for those barely initiated in the casino secrets stand for this: players can test the games before taking the adventure of playing against the house. In this way, they can be trained in Roulette and Blackjack during some educational seminars which show that the Scandinavian style is visible even in the casino world: education above all. These seminars are offered outside the normal casino schedule.

The casino has a varied games offer, including American Roulette, Blackjack, Punto Banco, 7-card Stud, Omaha, Texas Hold’em, but also gaming machines – over 60 of them can be found in the Jackpot Club. According to the Danish law, all gaming machines must pay back a minimum of 80% of the winnings to players, but at Casino Marienlyst the return rate is 93%, the biggest in the country and even greater compared to the machines operated by the national lottery. On top of that, those who are fond of Texas Hold’em will be thrilled to know that each Saturday and Sunday, starting from 7.30 PM, poker cash tours are organized. Those interested in the Jackpot need to know that for a minimum bet of 10 cents (DKK 1) can win a Jackpot of almost 300.000 euros (the equivalent of DKK 2,000,000) – this being the starting amount.

Even though many players can be quite skeptical given the different terminology, this casino stands to its international standards and uses, mostly, international expressions that are part of the casinos jargon. Before each game, there is a display showing the instructions for the terminology being used, under the banner of „Player’s Guide”.

There is one thing that already became a tradition at Marienlyst: inspections are run regularly, and this offers an increased degree of safety for clients. All table games, cards, chips and roulette reels are checked by its own inspection teams as well as by public authorities.

The minimum age for access is 18 and as dress code is concerned, the rules are relatively lax, even though a style that is beyond casual can make guests feel uncomfortable, that is why the management asks the guests to be presentable. After the attractions that we mentioned at the beginning, you must be convinced that at least one night booked at the hotel is imperative – the hotel has 222 rooms, from single ones to 240 square meters suites, with a view towards the resort’s garden or the strain that stands between Denmark and Sweden.

Other useful information for guests: an entrance tax is imposed, smoking is forbidden and the access with electronic devices, including phones, is not allowed.

Even if one can be amazed by the elegance, the historical print of this casino and the offer of games and prizes, the Marienlyst Casino is also a small replica of the Scandinavian lifestyle, which promotes a rules-based life, even if apparently a relaxed attitude prevails, but also a strict adherence to the social contract between those who offer entertainment and those who consume it: quality if only offered in exchange for respect showed towards high standards.de Oana Mihalache

Danemarca nu este nici pe departe cea mai bogată țară din lume, însă în 2016 a fost declarată, pentru al treilea an consecutiv, țara cu cei mai fericiți locuitori din lume. Mutatis mutandis, nici cazinourile sale nu fac concurență opulenței specifice Vegasului, de pildă, însă cu toate acestea unul dintre cazinourile sale oferă una dintre cele mai frumoase priveliști din lume și este declarat de unii ca fiind cel mai elegant din partea de Nord-Est a Europei. Este vorba despre cazinoul Marienlyst, care face parte din resortul omonim de patru stele, incluzând și un hotel, situat în Elsinore (Helsingør în daneză), un sat portuar la o distanță de un mic voiaj cu feribotul de Suedia.

În ce constă spectaculozitatea acestui resort? Cazinoul oferă o priveliște unică în lume, fiind contruit într-o zonă de coastă și având vedere către strâmtoarea Oresund (øresund), care marchează trecerea către zona de coastă a Suediei. Apoi, vizitatorii au și vedere către faimosul castel Kronborg, cunoscut lumii întregi ca fiind locul tragediei lui Hamlet și având o arhitectură sobră, doar turnurile înalte amintind de un castel.

Construit în 1902, cazinoul este cel mai vechi din Danemarca, iar influența stilului din acea perioadă l-au impus și ca unul dintre cele mai elegante din Nordul Europei. De fapt, contrucția inițială Marienlyst datează din 1859, când era folosit ca un centru de sănătate vizitat pe atunci de prinții și regii Europei, importanța sa făcând imperioasă construcția unei noi clădiri în 1902 – hotelul de astăzi – pentru a putea găzdui un număr mai mare de vizitatori. Totodată, cu permisiunea prințului de atunci al Danemarcei, care avea să devină regele Frederik al VIII-lea, în clădire a început să funcționeze și un cazino, care accepta pariuri și oferea premii cash. Cazinoul a folosit ca logo simbolul coroanei regale.

Influența stilului scandinav: accentul pe educație & step-by-step

Un lucru cu adevărat aparte la acest cazino este faptul că nu neglijează nicio categorie de clienți, ba din contră, încurajează drumul lor către profesionalism. Seminariile oferite pentru cei abia inițiați în tainele cazinourilor arată acest lucru: jucătorii pot testa jocurile înainte de a se aventura la un joc pe bani cu casa. Astfel, ei sunt antrenați în Ruletă și Blackjack în cadrul unor seminarii educaționale care arată că stilul scandinav este vizibil chiar și în lumea cazinourilor: educație înainte de toate. Aceste seminarii sunt oferite în afara programului cazinoului.

Cazinoul are o ofertă variată de jocuri, care include Ruletă Americană, Blackjack, Punto Banco, 7-card Stud, Omaha, Texas Hold’em dar și aparate de joc – peste 60 de astfel de aparate se găsesc în spațiul numit Jackpot Club. Potrivit legii daneze, toate aparatele de joc trebuie să returneze 80% din câștiguri către jucători, iar la Cazino Marienlyst rata de returnare este de 93%, cea mai mare din țară și mai mare chiar decât cea din cadrul aparatelor operate de loteria națională. În plus, pasionații de Texas Hold’em vor fi încântați să afle că în fiecare sâmbătă și duminică, începând cu 7.30 PM, au loc turnee de poker cash. Cei interesați de Jackpot trebuie să știe că pentru un pariu minim de circa 10 cenți (o coroană daneză) pot câștiga un Jackpot de aproape 300.000 de euro (echivalentul a 2,000,000 coroane daneze) – suma de început.

Chiar dacă mulți jucători pot fi reticenți având în vedere terminologia diferită, acest cazino își respectă statului de cazino internațional și folosește, în mare parte, expresiile internaționale care fac deja parte din argoul cazinourilor. Apoi, înainte de fiecare joc sunt afișate instrucțiuni cu privire la terminologia folosită, sub numele de „Player’s Guide”.

Un lucru este deja tradiție la Marienlyst: inspecția a devenit o obișnuință, ceea ce oferă un grad sporit de siguranță clienților. Toate mesele de jocuri, cardurile, chipsurile și roțile ruletelor sunt verificate de echipe proprii de inspecție, dar și de cele ale autorităților publice.

Vârsta minimă de acces este de 18 ani, iar în ceea ce privește dress code-ul, regulile sunt relativ laxe, cu toate că un stil prea casual ar putea stânjeni oaspeții, de aceea conducerea cere ca vizitatorii să adopte un stil ”prezentabil”. După atracțiile prezentate la început, cel puțin o noapte de cazare la hotel este imperativă – acesta are 222 de camere, de la camere single la apartamente de 240 de metri pătrați, cu vedere fie către grădina resortului, fie către strâmtoarea care desparte Danemarca de Suedia.

Alte informații utile pentru oaspeți: se percepe o taxă de intrare, fumatul este interzis, iar accesul cu device-uri electronice, inclusiv cu telefoane, este de asemenea interzis.

Chiar dacă uimește prin eleganță, încărcătura istorică specială și oferta de jocuri și premii, cazinoul Marienlyst este și o replică la scară redusă a stilului scandinav de viață, care presupune un accent pe reguli, chiar dacă în aparență relaxarea prevalează, dar și o strictă respectare a contractului social dintre cei care oferă și cei care consumă entertainment: calitatea se oferă în schimbul respectului pentru standardele înalte impuse.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.