Casino Lisboa, pleasure to playCasino Lisboa, plăcerea de a juca

marți, 31 iulie 2012

The Casino Lisboa is a leisure and entertainment complex characterized by its diverse range of shows and entertainment, games, cuisine and culture that make it a place without equal and transform each visit into a unique experience.

Opened on 19 April, 2006, the Casino Lisboa is located in the Parque das Nações, site of the Expo’98. Part of an up-and-coming tourist attraction centre, the Casino Lisboa enjoys a privileged location, served by four hotels and surrounded by several infrastructure services and entertainment.

In the space once occupied by the Pavilion of the Future, a building has been erected where the purified, minimalist architecture emphasizing heights and maximizing spaces contrasts with the opalescent luminosity of glass floors and walls combining in colorful variation with seductive, cutting-edge multimedia applications.

The Casino

Slot Machines

In Casino Lisboa you can try your luck in one of the 1.100 latest technology slot machines.

With high definition graphics and sound, sensible to the touch screens and bets starting from 0,01€, our automatic machines present you with more than 200 different games, thus being able to please the most demanding player as much as a visitor playing for the first time.

The only difficult thing will be deciding which machine to use. Machines present a great variety of fun bonus games with multimedia animation and amazing prizes such as progressive Jackpots and surprise prizes you can win.

Service quality is always a priority. The Machines Room with two floors is equipped with the most recent technology in terms of security and payment of prizes. If you have any doubt or problems do not hesitate calling any staff member in the Room.

Gaming Tables

Featuring a spacious area for gaming tables (Roulette, Blackjack, Poker, Baccarat “Punto Banco” and the dice games “Banca Francesa” and “Cussec”) spread over two floors, the Casino Lisboa offers a diverse range of gaming opportunities, whether in the informal and marvelous open space of the Mixed Hall [1st floor] or in the more intimate and reserved environment of the Traditional Games Hall [2nd floor].

Bars & Restaurants

A rotating stage with multiple platforms that allows a progressive view of the surrounding spaces. This is the „heart” and social centre of the Casino Lisboa, with bar and coffee service, where concepts such as cocktail bars and finger foods combine in a „chilled-out” musical environment interspersed with choreographic and acrobatic interventions.

Multimedia presentations appear larger than life, displayed on a giant screen of 200 square meters. Casino Lisboa presents a diversity of restaurants allowing you to choose the most suitable one for you depending on the moment and your disposition.

Varying from SUITE gourmet space, the rapid and casual service of Atrio, to the sophisticated and avant-garde CASINO LX. the Casino Lisboa is a place where all tastes can find its special place. Come to the Casino and get to know them!

Art Gallery

Casino Lisboa has been inaugurated on the 19th of April of 2006, since then the Casino’s Art Gallery has presented a series of contemporaries and vanguards exhibitions.

Well-known artists such as Fernando Botero, Alexander Calder and Antony Gormley are represented and you can also find some Chinese sculpture from the 13th from Berardo Collection. Projects such as the Mermaid’s Chanting, a contest to which the Casino associated itself and the exhibition of the Projects for the construction of the IMOCOM building reveal the Casino’s initiative.

TRIVIA:

· it is believed that Lisbon was established by Phoenicians;

· in the II century B.C. it was occupied by the Romans;

· in the V century A.C. it was occupied by the Visigoths;

· in year of 716 it was conquered by the moors  (Arabs);

· in year 1147 it was re-conquered by the Portuguese;

· around 1260 it became the Capital of Portuguese Kingdom;

· following several colony conquests, Lisbon became one of the most rich cities of Europe;

· between 1580-1640 (period of Spanish occupation), the city decades step by step;

· in 1755 there is an earthquake, followed by tsunami and a fire, destroying a large part of the city;

· in World War II, Portugal was neutral, and Lisbon became also a refuge and a port of refugee ships  from the entire Europe;

· in 1988 a fire (the largest disaster in town’s history since 1755) destroyed the town’s commercial area;

-surface, 84.8 sq km;

-population 564.657 inhabitants.Casino Lisbona este un complex de distracții și petrecere a timpului liber caracterizat printr-o gamă variată de spectacole de divertisment, jocuri de noroc, arta culinara și cultură care îl fac de neegalat și transformă fiecare vizită  aici într-o experieță unică.

Casino Lisbona s-a deschis pe 19 Aprilie 2006 și este poziționat în Parque das Nações, locația lui Expo’98. Facând parte dintr-un centru de atracții turistice în ascensiune, Casino Lisbona se bucură de o locație privilegiată, datorită celor patru hoteluri și numeroaselor servicii de infrastuctură și distracții care îl înconjoară.

În spațiul ocupat cândva de Pavilionul Viitorului, a fost ridicată o clădire cu arhitectură minimalistă și rafinată care accentuează înălțimea și maximizează contrastul spațial cu luminozitatea opalescentă a podelelor de sticlă și a pereților în culori variate, plină de aplicații media seducătoare, de ultimă generație.

Cazinoul

Aparatele Slot Machine

În Casino Lisbona îți poți încerca norocul la unul dintre aparatele slot machine de ultimă generație.

Având grafică și sunet de ultimă generație, ecrane digitale sensibile și mize începând de la 0.01€, aparatele de joc automate vă oferă peste 200 de jocuri diferite, astfel fiind capabile să satisfacă și cel mai pretențios jucător, ca să nu mai discutăm de un vizitator care joacă pentru prima dată.

Singura dificultate pe care o veți întâmpina va fi aceea de a decide la care joc să jucați. Aparatele prezintă o mare varietate de jocuri bonus distractive cu animații multimedia și premii extraordinare cum ar fi jackpot-urile progresive și surprize pe care le puteți câștiga.

Calitatea serviciilor este întotdeauna o prioritate. Camera de Slot Machine include două etaje echipate cu cele mai recente tehnologii de securitate și plată a premiilor. Dacă aveți orice problemă sau dubiu nu ezitați să apelați la un membru al personalului din Cameră.

Mesele de Joc

Cu o zonă spațioasă pentru mese de joc (Roulette, Blackjack, Poker, Baccarat “Punto Banco” și jocuri cu zaruri cum ar fi “Banca Francesa” și “Cussec”) care se întinde pe două etaje, Casino Lisboa oferă o gamă variată de oportunități fie în extraordinarul și informalul spațiu deschis al Mixed Hall [Camera mixtă] de la etajul 1, fie în mediul mai intim și rezervat al Traditional Games Hall [Camera de Jocuri Tradiționale] de la etajul 2.

Baruri & Restaurante

O scenă rotativă cu multiple platforme care permite vederea progresivă a spațiilor înconjurătoare. Aceasta este „inima” și centrul social al Casino Lisbona, cu servicii de bar şi cafenele, unde concepte de genul baruri de cocktail și mâncăruri rapide se combină cu un mediu muzical „chilled-out” (relaxant) presărat cu momente coreografice și acrobatice.

Prezentarile multimedia sunt extreme de impozante, folosindu-se un ecran gigant de 200 de metrii pătrați. Casino Lisbona are o diversitate de restaurante care vă oferă posibilitatea de a alege restaurantul cel mai potrivit pentru dumneavoastră în funcție de moment și de dispoziție.

Variând de la spațiul de experți în gastronomie SUITE , la serviciul rapid și casual Atrio, până la sofisticatul și avangardistul CASINO LX., Casino Lisbona este locul unde fiecare gust are locul său special

Galeria de Artă

Casino Lisbona a fost inaugurat pe 19 Aprile 2006, de atunci Galeria de Artă a Cazinoului a găzduit o serie de expoziții contemporane și avangardiste.

Artiși renumiți precum Fernando Botero, Alexander Calder și Antony Gormley sunt reprezentați aici, dar puteți găsi și unele sculpturi chineze din colecția lui Berardo Collection. Proiecte precum Mermaid’s Chanting (Cântecul Sirenei), un concurs la care Cazinoul a fost unul dintre partenerii asociați și expoziția Proiectelor de construcție a clădirii IMOCOM arată spiritul de inițiativă al Cazinoului.

TRIVIA:

· se crede că Lisabona a fost întemeiată de către fenicieni;

· în sec. II î.C. a fost ocupată de către romani;

· în sec. V d.C. ocupată de către vizigoți;

· în anul 716 cucerită de către mauri (Arabi);

· în anul 1147 recucerită de catre portughezi;

· în jurul anului 1260 a devenit capitala Regatului Portugalia;

· în urma unor cuceriri de colonii, Lisabona devine unul dintre cele mai bogate orașe din Europa;

· între 1580-1640 (perioada ocupației spaniole), orașul decade treptat;

· în 1755 un cutremur de pământ, urmat de un tsunami si de un incendiu, a distrus o mare parte a orașului;

· în al doilea Război Mondial, Portugalia a fost o națiune neutră, iar Lisabona a devenit nu numai un refugiu, ci și un port de ambarcațiuni pentru refugiații din întreaga Europă;

· în 1988 un incendiu (cel mai mare dezastru din istoria orașului după 1755) a distrus zona comercială;

-suprafața, 84,8 kmp

-populație 564,657 locuitori

Author: Editor

Share This Post On

1 Comment

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.