Casino Hold’em Poker

sâmbătă, 17 decembrie 2011

Casino Hold’em Poker, also known as Caribbean Hold’em is a game specific to casinos. It was initiated by Stephen Au-Zeung in 2000, as a Texas Hold’em Poker variant, with the difference that it is played against the casino and not against other players. It was licensed for use in United Kingdom in 2007, and it is now played in the online casinos worldwide. It first appeared as a live casino game in Egypt, Russia and South Africa and was officially presented in 2002 at the International Casino Exhibition held at Earls Court Exhibition Centre in London. At the moment, it is played in over 200 live casinos and over 500 online casinos.

Game description

The player’s opponent is the casino and that is why Casino Hold’em is a house game and it is dealt by a croupier (the one who collects the money and divides the earnings among players at the table).  The contest takes place between the player’s hand and the dealer’s hand; therefore the concept of bluffing is removed and the opponent’s moves cannot be followed. The player can get an AnteWin Bonus on his Ante bet. Also, the player can place a side bet, which is based on the poker value of his two personal cards and the three flop cards.

How to play

The game is played with a standard 52 card deck, and the player and dealer are each dealt two cards- face down. The game starts with an Ante bet, after the player chooses the chip’s value. The value of this bet can be increased by clicking on the stack of chips at the table and by choosing an extra- chip, of another value. The modification of the initial bet is made by pressing the “Clear Bets” button. Along with this bet, the player can place an AA bonus side bet, which he wins in the case he is dealt two aces in the first hand. This side bet is optional.

Winnings fo AA Bonus
Hand Winning
Royal Flush 100 la 1
Straight flush 50 la 1
Four of a kind 40 la 1
Full House 30 la 1
Flush 20 la1
Pair of aces to Straight 7 la

Game technique

Both the player and the dealer are dealt two personal cards and three community cards (called the “flop”) which are dealt face up. If the dealer’s opponent was dealt a pair of aces, he wins the AA bonus bet. The player can continue by pressing the “Call” button, after which the last two cards are dealt and the dealer’s cards are shown, or may opt to press the “Fold” button and the game stops and the player loses his Ante bet . By continuing the game, the last two community cards are dealt in the middle of the table, which means that the bet doubles, and other two community cards are dealt. This is the moment the dealer reveals his two personal cards. From here on, each participant must compose the best five-card poker hand out of the two personal cards and the five community cards, from which the players can choose three, four or five cards. After the dealer’s cards are turned face up, his best combinations, as well as the player’s, will be formed automatically. If the player wins, he gets the Ante and the bonus bets and also the winnings he gathered during the game. If the player and the dealer have the same combination, the winner is decided based on the value of the highest card. Based on the fact that each hand starts from a combination of seven cards, there is no optimal game strategy, and no general rules to be learned by heart, as in the case of Blackjack. The optimal strategy will take away 82% of the player’s time, which means that the rest of the time left becomes fatal and leads to a “Fold” (game annulment).

The rule says that in Casino Hold’em Poker an ace is a semi- joker, which means that it has the highest value in a straight of ace, king, queen, jack and ten and the lowest value in a straight of 5, 4, 3, 2 and an ace.Casino Hold’em Poker, cunoscut şi sub numele de Caribbean Hold’em este un joc specific cazinourilor. A fost introdus de Stephen Au-Zeung în anul 2000, ca o variantă a Texas Hold’em Poker, cu diferenţa că se joacă împotriva cazinoului şi nu a altor jucători. A fost licenţiat pentru utilizare în Regatul Unit în 2007, iar acum se joacă şi în gamblingul online din întreaga lume. A apărut pentru prima dată într-un cazino live în Egipt, Rusia şi Africa de Sud şi a fost prezentat oficial în 2002 cu ocazia Expoziţiei Internaţionale a Cazinourilor ţinute la Centrul de expoziţii Earls Court din Londra. În prezent este jucat în peste 200 de cazinouri live şi în mai mult de 500 de versiuni ale cazinourilor online.

Descrierea jocului

Concurentul celui de la masă este cazinoul, de aceea Casino Hold’em este un joc de casă şi este asistat de un crupier (cel care adună banii şi împarte câştigurile la masă). Competiţia se ţine între mâna jucătorului şi cea a dealerului de joc, de aceea este eliminat conceptul de bluffing şi nici nu se pot urmări mişcările oponentului. Jucătorul poate primi un bonus pre-câştig, în funcţie de primul pariu. De asemenea, se poate pune şi un pariu secundar, bazat pe valoarea celor două cărţi personale şi a celor trei cărţi de tip „flop”.

Cum se joacă

Pentru acest joc este folosit un pachet standard de 52 de cărţi, două fiind împărţite cu faţa în jos atât dealerului cât şi jucătorului. Jocul începe cu pariu preliminar, după ce jucătorul îşi alege o valoare a jetonului. Valoarea acestuia se poate mări printr-un click pe stiva de jetoane de la masă sau prin alegerea unui jeton suplimentar, de altă valoare. Modificarea pariului iniţial se face cu ajutorul butonului „Clear Bets”. Pe lângă acest prim pariu, se poate face un pariu suplimentar AA, numit pariu de margine, ceea ce înseamnă că jucătorul primeşte o pereche de aşi la prima mână. Acest pariu suplimentar este opţional.

Câştig pentru Bonusul AA
Mâna Câştigul
Cintă Royala 100 la 1
Chintă de culoare 50 la 1
Chintă de 4 40 la 1
Full House 30 la 1
Flush 20 la1
Pereche de aşi 7 la 1

Tehnica de joc

Atât dealerul, cât şi jucătorul primesc două cărţi „de buzunar” şi trei cărţi comune sau „flop cards” puse în mijloc cu faţa în sus. Dacă a primit o pereche de aşi, oponentul dealerului câştigă pariul suplimentar AA. Jucătorul poate continua prin butonul „Call”, prin care primeşte două cărţi suplimentare şi i se arată mâna dealerului, sau poate opta pentru butonul „Fold”, prin care opreşte automat jocul şi pierde pariul. Prin continuarea jocului se primesc alte două cărţi comune puse în mijlocul mesei, ceea ce inseamnă că pariul se dublează automat, apoi se împart alte două cărţi comune. Acesta este momentul în care dealerul îşi arată cele două cărţi „de buzunar”. De aici înainte fiecare trebuie să-şi facă cea mai bună mână de poker din cinci cărţi, mână formată din cele două cărţi de buzunar şi cinci cărţi comune, din care pot fi alese trei, patru sau cinci. După ce cărţile dealerului sunt întoarse cu faţa în sus, cele mai bune combinaţii ale acestuia, dar şi ale jucătorului sunt formate automat. Dacă mâna câştigătoare este a jucătorului, acesta primeşte pariul iniţial şi cel suplimentar, dar şi câştigurile adunate pe parcurs. Dacă mâinile sunt aceleaşi pentru dealer şi jucător, câştigătorul este stabilit în funcţie de cine deţine cea mai mare carte. Dat fiind faptul că fiecare mână câştigătoare se face cu şapte cărţi, nu există o strategie optimă pentru acest joc, şi nici reguli generale care pot fi memorate, aşa cum se întâmplă la Blackjack. Strategia optimă va consuma 82% din timpul jucătorului, ceea ce înseamnă că numai restul timpului îi este fatal pentru un „Fold” (anularea jocului).

Regula spune că în Casino Hold’em Poker, un As este un semi-joker, ceea ce înseamnă că are cea mai mare valoare într-o chintă de aşi, popi, regine, valeţi, zecari, dar are valoarea cea mai mică într-o chintă de 5, 4, 3, 2 şi un As.


Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.