Casino di Venetia, four centuries of history Casino di Venezia, patru secole de istorie

joi, 14 octombrie 2010

Casino di Venetia, the oldest profile edifice in the entire world, has its doors wide opened for gambling amateurs. Opened in 1638, the casino has always been an attraction for the guests around the world. An infinite emotion, this is how the architectural masterpiece is described by the representatives of Casino di Venetia.  For those who wish to travel back in time, this is the place where they can discover the architectonical grandeur of the XV th century.  

Each gambling hand must tell a story.  Ca’ Vendramin Calergi Palace, the host of Casino di Venetia, has its roots back in the renaissance period. A century later, the first casino in the world opened its doors. With a luxurious architectural style, the palace has hosted important personalities of the century and the ones that followed. Ca’ Vendramin Calergi, placed on Grande Canal in Venice, has been the place where the well known Richard Wagner, one of the most important representatives of the romanticism, has spent his last days of his life. Today, on his behalf, some of the rooms have become museum. In 1995, the mezzanine has been offered to Richard Wagner Association in Venice. The museum is opened for the public to the everlasting memory of the composer and his love for Venice.

The special design of the building belongs to the Italian architect Mauro Codussi, who planed the palace at the end of the XV th century. Innovating spirit, Codussi has been of those who tried to change the gothic style with the classic style, at the beginning of Renaissance. Among the works of the Italian architect there is a large number of well known churches- Palazzo Zorzi and Torre dell’Orologio  (The Clock Tower) in Piazza San Marco. The construction of the Palace Ca’ Vendramin Calergi has began in 1481 and has been finalized after the death of Mauro Codussi, in 1509.

The beauty and balance of the façade of the building are amazing. The façade rises queenly on Grand Canal, and, even if we whiteness the classic style, it has a certain transparency feeling and line purity. Frnacesco Sansovino believes that Ca’ Vendramin Calergi is the first renaissance grand palace and one of the most beautiful places on Grand Canal. Opulent paintings, sculptures, as well as architectural details compose the grand scenery inside the building. The great painter Mattia Bortoloni, has decorated, in the XVIII th century, the ceilings of certain rooms of the palace that hosts Casino di Venezia.

From 1959, Ca’ Vendramin Calergi has also been the host of Casino Municipale di Venezia, a entertainment and art masterpiece. Sala dei Cuori d’Oro (The room of the golden hearts) that hosts Trente et Quarante game, as well as Sala Regia, where Chemin de Fer (another variant of Baccart) is still played. The gambling offer of Casino di Venetia live gambling, there are also French Roulette, Fair Roulette, Caribbean Stud Poker, Black Jack, Texas Hold’em Poker and Punto Banco. The slot machines players have a large number of machines, as virtual games Top Gun, incorporated within a slot machine, electronic Texas Hold” em Poker, Monopoly Grand Hotel, as well as the new generation of the touch screen slots machines. The casino can offer entertainment for 500 players on its maximum capacity.

The architectural greatness of the palace Ca’ Vendramin Calergi, as well as of Casino di Venezia, make the art lovers, as well as the gamblers, to take a walk on the gondola to visit the architectural masterpiece that has written the gambling history.Casino di Venezia, cel mai vechi edificiu de profil din lume, are şi astăzi porţile deschise pentru publicul amator de jocuri de noroc. Deschis în 1638, cazinoul a atras întotdeauna oaspeţi din toată lumea. O infinită emoţie, aşa descriu această capodoperă arhitecturală reprezentanţii Casino di Venezia. Pentru cei care îşi doresc o călătorie în timp, acesta este locul unde pot descoperi splendoarea arhitectonică din secolul al XV-lea.

Orice mână jucată spune o poveste. Palatul Ca’ Vendramin Calergi, care găzduieşte şi Casino di Venezia, datează de la începutul Renaşterii. Un secol și jumătate mai târziu a fost deschis şi primul cazinou din lume. Cu stilul său architectural distins, palatul a găzduit figuri marcante de-a lungul secolelor. De asemenea, Ca’ Vendramin Calergi, situat pe Canalul Grande din Veneţia, a fost şi locul unde renumitul Richard Wagner, unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai romantismului muzical, şi-a petrecut ultimele luni din viaţă. Astăzi, în cinstea lui, unele încăperi au fost transformate în muzeu. În 1995, sala de mezanin a fost încredinţată Asociaţiei Richard Wagner din Veneţia. Muzeul este deschis publicului în memoria veşnică a compozitorului şi a dragostei lui pentru Veneţia.

Designul deosebit al construcţiei îi aparţine arhitectului italian Mauro Codussi, care a proiectat palatul la finele secolului al XV-lea. Spirit inovator, Codussi a fost unul dintre cei care au încercat să înlocuiască stilul gotic cu cel clasic, la începutul Renaşterii. Printre lucrările architectului italian se numără o serie de biserici renumite, Palazzo Zorzi şi Torre dell’Orologio  (n.red – Turnul Ceasului) din Piazza San Marco. Construcţia palatului Ca’ Vendramin Calergi a început în 1481 şi a fost finalizată după moartea lui Mauro Codussi, în 1509.

Frumuseţea şi echilibrul faţadei clădirii construite în stil renascentist sunt excepţionale. Faţada se ridică maiestuos pe Canal Grande, şi, deşi în stil clasic, dă un sentiment uşor de transparenţă şi de puritate de linie. În viziunea lui Francesco Sansovino, Ca’ Vendramin Calergi este primul mare palat veneţian în stil renascentist şi unul dintre cele mai frumoase locuri de pe Canalul Grande. Picturi opulente, sculpturi, precum şi detalii arhitecturale se regăsesc în interiorul clădirii. În secolul al XVIII-lea ilustrul pictor Mattia Bortoloni a decorat plafoanele unor camere ale palatului care găzduieşte Casino di Venezia.

Din 1959, Ca’ Vendramin Calergi găzduieşte şi Casinò Municipale di Venezia, o bijuterie de artă şi divertisment. Renumite pentru splendoarea lor sunt şi Sala dei Cuori d’Oro (n.red – Sala Inimilor de Aur), care găzduieşte jocul Trente et Quarante, precum şi Sala Regia, unde se joacă şi azi Chemin de Fer (n.red – o variantă a jocului de cărți Baccarat). De asemenea, în oferta jocurilor de noroc live game a Casino di Venezia se mai regăsesc și French Roulette, Fair Roulette, Caribbean Stud Poker, Black Jack, Texas Hold’em Poker și Punto Banco. Și amatorii jocurilor de tip slot machines au la dispoziție o gamă variată de aparate. Printre acestea se numără jocurile virtuale Top Gun, încorporate într-un slot machine, Texas Hold’em Poker electronic, Monopoly Grand Hotel precum și noua  generație de slot machines cu touchscreen. La capacitate maximă, cazinoul poate oferi entertainment pentru 500 de jucători.

Frumuseţea arhitecturală, atât a palatului Ca’ Vendramin Calergi, cât și a Casino di Venezia, îi determină și astăzi pe iubitorii de artă și, deopotrivă, pe cei ai jocurilor de noroc, să facă o plimbare cu gondola până la capodopera architecturală care a scris istoria jocurilor de noroc.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.