CARMEN ZĂINESCU: „There are misconceptions regarding a woman’s place at the poker table”CARMEN ZĂINESCU: “Există păreri preconcepute în ceea ce privește locul unei femei la masa de poker”

vineri, 17 iunie 2016

She recently earned the highest ranking in her career on a poker tournament – 6th place at Eureka Bucharest, but she is a constant presence for many years on the poker tournament in Romania and not only. We felt it is the moment to give you more insights about Carmen Zăinescu and I did this interesting interview  that we present it to you. 

 

How did you start playing poker? What was the reason you did this step?

 

Poker has just appeared in my life 5 years ago, when I considered poker just a simple fun with friends.

There are several types of poker, which one do you like the most and why? How many hours a day do you spend playing poker?

 

Texas Hold’em is my favorite type of poker. Besides being a poker players, I am both a mother and wife, so my schedule is quite busy and I cannot allocate poker a very long time.

Live or online poker? Cash game or tournaments? Why?

 

I play both online and live tournaments, but I always preferred live game.

The public opinion is divided between perceiving poker as a gamble or a sport. What is poker from you point of view, a sport or a gamble?

 

My opinion has changed in time and I arrived early enough to realize that poker is a sport. It takes practice, patience, commitment, inspiration, both physical and mental exhaustion. I believe that poker is a mathematical game, consisting of probabilities and percentages, as long as the percentage of 0.1%  can give you the chance to go further in the tournament, but at the same time to be eliminated, hence the idea of luck.

In Romania there is in force a new law governing gambling, implicitly the poker. There were introduced new taxes and charges for poker players and also were banned a number of websites, while others were licensed. How were affected, from your point of view, the poker players by the new regulations?

 

Following the new regulations the most affected were the online players, and the live tournaments or cash players can play abroad and thus avoiding the inconvenience of the new changes.

 Now there are in Romania, at least declaratively, a lot of „professional poker players” How does it stand, from your point of view, our country on poker players, both in terms of quality and their number, in comparison with other countries?

 

I believe that many of the declared professional players, not having the opportunity to participate in live tournaments in the country, they cannot develop and reach a certain level, professionalism means volume, and by volume I mean tours and festivals organized in the country, the existing ones are too few to get a professional player. Most of those who managed to become professional players have done it by playing abroad.

What would be the problems, if any, of a female poker player, both on poker table and in the real life?

 

Like in other fields, there are misconceptions regarding a woman’s place at the poker table. It is sometimes difficult as a woman to face relatively high dose of misogyny and lack of education. My opinion is that this situation has emphasized from the moment in which poker began to be played in poker clubs and not in casinos, because these do not offer you safety and security. Here, at this question, there are too much to say … .it takes a special article on this topic. And that is observed with the naked eye, the presence of women at the tables!!!

Please tell us what is the main satisfactions poker brought to you?

 

PATIENCE, mental strength and power to overcome.

You recently made part of the players present to the final table at Eureka Bucharest, what did it miss for you to get on the first place?

 

The moment of inspiration.

Can you say Eureka Bucharest was a difficult or accessible tournament?

 

Eureka is a difficult tournament.

Can you describe the most interesting poker hand you have ever played? On what tournament was held and with whom you fought for the chips from the table?

 

The most interesting hands are badbeats which were plenty as live player. The worst hand was within the tournament Estrellas Barcelona when I was out of play with four of a kind at royal flush.

Is there any poker player that you admire?

 

Yes, my idol in poker is the female player Vanessa Selbst because she has playing style which I want to gain (lose-aggresive).

What do you think are your strengths at the poker table?

 

Attitude and patience.

What would you change if you could, to the poker in our country? When I say poker I mean players, gaing, buy-ins, conceptions, etc.

 

Bigger buy-ins and more open conceptions.

Where do you see poker in your future plans?

 

To reach a professional level.

Beside poker, do you have other hobbies?

 

Traveling, gardening, activities involving interior and exterior design.

Do you want to send a message to the begginer players from our country?

 

Perseverance and patience.A obținut de curând cea mai bună clasare din carieră la un turneu de poker – locul 6 la Eureka București, însă este o prezență constantă de mai mulți ani pe la turneele de poker din România și nu numai. Am considerat că este momentul să vă oferim mai multe insight-uri despre Carmen Zăinescu și așa am făcut acest interviu interesant pe care vi-l prezentăm și vouă. 

 

Cum te-ai apucat să joci poker? Care a fost motivul pentru care ai făcut acest pas?

Pokerul a apărut pur și simplu în viața mea acum 5 ani, atunci consideram pokerul doar o simplă distracție cu prietenii.

Există mai multe tipuri de jocuri de poker, care îți place cel mai mult și de ce? Câte ore aloci zilnic jocului de poker?

Texas Hold’em este tipul meu preferat de poker. Fiind pe lângă jucătoare de poker, atât mamă cât și soție, programul meu este destul de încărcat și astfel nu pot aloca pokerului foarte mult timp.

Poker live sau online? Cash game sau turnee? De ce?

Joc atât online cât și turnee live, însă am preferat dintotdeauna jocul live.

Opinia publică este împărțită între a percepe pokerul ca pe un joc de noroc sau ca un sport. Ce este pokerul din punctul tău de vedere, sport sau joc de noroc?

Părerea mea de-a lungul timpului s-a schimbat, și am ajuns destul de devreme la a realiza că pokerul este un sport. Necesită antrenament, răbdare, implicare, inspirație, epuizare atât fizică, cât și psihică. Consider că pokerul e un joc matematic, constând în probabilități și procente, atât timp cât  procentajul de 0.1% îți poate da șansa de a merge mai departe în turneu, dar totodată și de a fi eliminat, de aici reiese și ideea de noroc.

În România avem în vigoare o nouă lege care reglementează jocurile de noroc, implicit și pokerul. Au fost introduse noi taxe și impozite jucătorilor de poker și totodată au fost banate o serie de site-uri, în același timp fiind licențiate altele. Cum au fost afectați, din punctul tău de vedere, jucătorii de poker de noile reglementări?

În urma noilor reglementări cel mai mult afectați au fost jucătorii de online, iar jucătorii de turnee live sau cash pot să joace în afara țării și astfel evită neplăcerile noilor schimbări.

În acest moment există în România, cel puțin la nivel declarativ, o mulțime de “jucători profesioniști” de poker. Cum stă din punctul tău de vedere țara noastră la capitolul jucători de poker, atât în privința calității cât și a numărului acestora, în comparație cu celelalte țări?

Consider că mulți dintre jucătorii profesioniști declarați, neavând posibilitatea de a participa la turnee live în țară nu se pot dezvolta și ajunge la un anumit nivel, profesionalismul înseamnă volum, și prin volum mă refer la turnee și festivaluri organizate în țară, cele existente fiind prea puține pentru a ajunge un jucător profesionist. Majoritatea celor care au reușit să ajungă jucători profesioniști au făcut-o prin jocul în afara țării.

Care ar fi problemele, dacă acestea există, cu care se confruntă o femeie jucător de poker, atât la masa de joc, cât și în viața reală?

Ca și în alte domenii, există păreri preconcepute în ceea ce privește locul unei femei la masa de poker. Este mai greu uneori ca femeie să înfrunți doze destul de ridicate de misoginism și lipsă de educație. Părerea mea este că această situație s-a accentuat din momentul în care pokerul a început să se joace în cluburi de poker și nu în cazinouri, deoarece acestea nu îți oferă siguranță și garanție. Aici, la această întrebare, sunt multe de spus….ar trebui un articol special numai pe acest subiect. Și asta se observă cu ochiul liber, prezența femeilor la mesele de poker!!!

Te rugăm să ne spui care sunt principalele satisfacții pe care ți le-a adus pokerul?

RĂBDAREA, forța psihică și puterea de a învinge.

De curând ai făcut parte din jucătorii prezenți la masa finală de la Eureka București, ce a lipsit să nu ai o clasare pe primul loc?

Inspirația de moment.

Se poate spune că Eureka București a fost un turneu greu sau accesibil?

Eureka este un turneu greu.

Ai putea să ne descrii cea mai interesantă mână de poker pe care ai jucat-o vreodată? La ce turneu a avut loc și cu cine te-ai luptat pentru fisele de la masa de joc?

Cele mai interesante mâini sunt badbeat-urile care au fost destul de multe ca jucător de live. Cea mai urâtă mână a fost în cadrul turneului Estrellas Barcelona când am fost eliminată cu careu la roială.

Există vreun jucător de poker pe care îl admiri?

Da, idolul meu în poker este jucătoarea Vanessa Selbst pentru că are un stil de joc pe care aș vrea să îl dobândesc (lose-aggressive).

Care consideri că sunt punctele tale forte la masa de poker?

Atitudinea și răbdarea.

Ce ai schimba dacă ai putea la pokerul din țara noastră? Când zic poker fac referire la jucători, jocuri, buy-inuri, mentalități, etc.

Buy-inuri mai mari și mentalități mult mai deschise.

Unde vezi pokerul în planurile tale de viitor?

Să ajung la un nivel profesionist.

În afară de poker mai ai și alte hobby-uri?

Călătoriile, grădinăritul, activități ce implică design interior și exterior.

Dorești să transmiți un mesaj jucătorilor începători din țara noastră?

Perseverență și răbdare.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.