What is the secret of MaxBet success?Care este secretul succesului MaxBet?

luni, 10 septembrie 2018

Well, it is not represented by the performance equipment, the newest in the field, the modern and very well-equipped game rooms, which offer a very pleasant environment in which the clients have fun, by the high standard of services offered by the multitude of activities and programs run.

 

The real secret behind MaxBet‘s success, the engine that has driven it and has been at the forefront of the gambling industry for many years, is the people who joined the company and those who added to the MaxBet team, over the years choosing to stay with it, growing and developing with the company.

From the beginning, MaxBet understood that success is built with people and by people over time, and requires both commitment and involvement from all employees, according to their values ​​and principles. That’s why MaxBet chose to invest in people.

sala de jocuri

MaxBet

Therefore, MaxBet decided to offer equal chances to all of its candidates, the minimum acceptance conditions being the age of 20, high school, communication skills and teamwork, positive attitude and long-term professional development.

MaxBet also provides employees with a well-set organizational integration program under the close supervision of a team of enthusiastic trainers and direct supervisors, as well as training courses organized by MaxBet Academy (communication, customer care , time management, goal setting, team integration, leadership, coaching, and executive management), training sessions regularly organized by managers, teambuilding activities in various participation formulas that help team welding, a yearly football championship now at the 5th edition with more than 50% of the company’s employees, social responsibility activities through the involvement of employees, the company, and many other interesting programs offered to employees.

Concern about attracting and retaining human resources has led to the conclusion that provocative tasks, performance rewards, and a climate appropriate to the development of professional skills and competences are essential. Open interactions based on on-time communication have always been encouraged on welcoming trust among colleagues

MaxBet

Internal procedures with accountability have always allowed new employees to grow alongside the organization, with primary concern for  employee training.

Many of the young people who applied 5-10 years ago at a company entry-level post, with the intention to work during the study period  as a hall supervisor, are now department directors (11 out of 17 directors) or teamwork for each department (161 people out of a total of 198 employees in support positions). This is proof that, when people define a career plan, they set targets, even if they are 20-21 years of age, and are pursuing high-quality training and education, models of professionals in the company or outside the company , I find a mentor in their superior, they are continually documented under the manager’s recommendations, the success is almost certain.

MaxBet

With a lot of discipline and rigor, with seriousness and commitment, with respect for people, whether they are company employees, gambling participants or civil society, as a whole, MaxBet has built over time a strong brand under which it carries out a business number of over 1,620 employees in 119 working places and headquarters in Bucharest and 15 major cities in Romania: Suceava, Bacau, Buzau, Galati, Constanta, Ploiesti, Brasov, Targu Mures, Pitesti, Ramnicu Valcea, Craiova, Targu Jiu , Iasi, Piatra Neamt, Timisoara.

 

Today MaxBet may say he has the secrets of success: the growth experience of a gambling company, a welded, strong and ready-to-develop team.Ei bine, acesta nu este reprezentat de echipamentele performante, cele mai noi din domeniu, de sălile de joc moderne și foarte bine dotate, care oferă un mediu foarte plăcut în care clienții să se distreze, de standardul ridicat al serviciilor oferite prin multitudinea de activități și programe derulate.

 

Adevăratul secret aflat în spatele succesului MaxBet, motorul care l-a propulsat și îl menține în fruntea industriei jocurilor de noroc de mai mulți ani, îl reprezintă oamenii, cei care au fost alături de la constituirea societății și cei care s-au adăugat echipei MaxBet de-a lungul anilor alegând să rămână alături de aceasta, să crească și să se dezvolte odată cu compania.

Încă de la început, MaxBet a înțeles că succesul se clădește de către oameni și prin oameni, în timp, și cere atât implicare, cât și dedicare din partea tuturor angajaților, conform valorilor și principiilor acestora. De aceea, MaxBet a ales să investească în oameni.

sala de jocuri

MaxBet

Prin urmare, MaxBet a decis să ofere șanse egale tuturor candidaților săi, condițiile minime de acceptare fiind vârsta de 20 de ani, studiile liceale, abilitățile de comunicare și de a lucra în echipă, atitudinea pozitivă și dorința de dezvoltare profesională pe termen lung.

De asemenea, MaxBet oferă salariaților încă din perioada de pregătire, un program de integrare organizațională bine setat sub atenta supraveghere a unei echipe de traineri entuziaști și a superiorului direct, precum și ulterior, cursuri axate pe formarea profesională organizate de Academia MaxBet (comunicare, customer care, time management, setare de obiective, integrare în echipă, leadership, coaching și management performant), ședinte de pregătire și instruire organizate periodic de manageri, activități de teambuilding în diverse formule de participare care contribuie la sudarea echipei, un campionat anual de fotbal aflat acum la ediția a V-a cu participarea a peste 50% din personalul firmei, activități de responsabilitate socială prin implicarea salariaților firmei, precum și multe alte programe interesante oferite salariaților.

Preocuparea pentru atragerea și reținerea resursei umane a condus la concluzia că, sarcinile provocatoare, recompensele pe măsura performanței și un climat adecvat pentru dezvoltarea abilităților și competențelor profesionale, sunt esențiale. Întotdeauna au fost încurajate interacțiunile deschise, bazate pe comunicare onestă, pe sudarea încrederii între colegi.

MaxBet

Procedurile interne construite cu responsabilitate au permis întotdeauna ca noii angajați să crească alături de organizație, preocuparea primordială fiind formarea angajatului.

Mulți dintre tinerii care în urma cu 5-10 ani au aplicat la un post entry-level al companiei, cu intenția de a lucra pe perioada studenției în poziția de supraveghetor de sală, sunt acum Directori de Departament (11 din cei 17 Directori), Manageri de Sală (100 din cei 105 Manageri de Sală), Manageri de Zona (11 din cei 14 Manageri Zonali) sau lucrează în echipa fiecărui Departament (161 persoane din totalul de 198 angajați în funcții suport). Aceasta este dovada că, atunci când oamenii definesc un plan de carieră, stabilesc obiective, chiar dacă sunt la vârste de 20-21 ani, și urmează programe de instruire și educație performante, modele ale unor profesioniști din companie sau din afara companiei, găsesc un mentor în superiorul lor, se documentează continuu sub recomandările managerului, reușita este aproape sigură.

 

Cu multă disciplină și rigurozitate, cu seriozitate și implicare, cu respect pentru oameni, fie că sunt salariații firmei, participanții la jocuri de noroc sau societatea civilă, per ansamblul ei, MaxBet a construit în timp un brand puternic, sub care își desfășoară activitatea un număr de peste 1.620 de salariați în 119 puncte de lucru și sediu social, în București și în 15 orașe importante din România: Suceava, Bacău, Buzău, Galați, Constanța, Ploiești, Brașov, Târgu Mureș, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Târgu Jiu, Iași, Piatra Neamț, Timișoara.

MaxBet

Astăzi MaxBet poate afirma că deține secretele succesului: experiența creșterii unei companii în domeniul jocurilor de noroc, o echipă sudată, puternică și pregătită pentru dezvoltare.

Author: Editor

Share This Post On

1 Comment

  1. Felicitari pentru ceea ce face aceasta firma. Totusi atrag atentia asupra comportamentului a unor manageri de sala, respectiv doamnele manageri. Mai des cu ele in teambuilding-uri si de ce nu, un masaj anti stres. In rest firma buna si oameni super ok. 😀

    Post a Reply

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.