Caesars fined $100,000 for under-21 gamblingCaesars amendat cu 100.000 $ pentru gambling sub vârsta de 21 de ani

vineri, 10 august 2012

Caesars Entertainment Inc. is paying the state a $100,000 fine to settle underage gambling charges, but may face a stiffer penalty if it happens again.

„This is not an isolated incident, but a pattern of abuse,” Nevada Gaming Commissioner Randolph Townsend said Thursday as the regulatory panel voted to accept the settlement with Caesars over multiple charges of gambling and alcohol consumption by underage customers at several of the company’s Strip resorts between 2010 and May of this year.

Townsend, whose comments were echoed by fellow commissioners John Moran Jr. and Tony Alamo Jr., said Caesars was getting off easy. „If it happens again, I want a seven-figure settlement or else we will litigate it,” Townsend said. „As we enter the Internet gaming world, this becomes a significant issue.”

Alamo said $100,000 wasn’t enough to send a message to the industry. He was told by deputy attorney general John Michela, who negotiated the settlement, that the figure was based on history and precedent. „I think we could have negotiated a much bigger number,” Alamo said.

Two Caesars Entertainment Strip casino presidents, Gary Selesner and Rick Mazer, sat in the audience at the gaming commission hearing and watched the proceedings. Neither would comment. Caesars Entertainment spokesman Gary Thompson, repeating remarks from last week, said the company „has been recognized as a leader in responsible gaming” and is „committed to its programs, including Project 21, which addresses underage gambling.’

Under terms of the July 9 settlement with the Gaming Control Board, Caesars agreed to pay the $100,000 fine and admitted to all violations in the complaint. The company has 60 days to report how it has addressed the issues. According to the complaint, employees of Caesars Palace, Harrah’s Las Vegas, Rio and Flamingo allowed customers between the ages of 17 and 20 to play table games at the properties even though the employees were presented identification showing gamblers were under the age of 21.

Gaming control agents reportedly notified casino officials of the violations as they occurred, including an incident in May when a dealer at Caesars Palace misread the passport of a 19-year-old and allowed him to play blackjack.

The commission voted 4-0 to accept the settlement. Gaming Commission Chairman Pete Bernhard said the fine amount hasn’t „diminished the seriousness” of the charges.
„We need to be vigilant,” Bernhard said. „I’m comfortable with the penalty. I don’t set hard and fast rules.”Caesars Entertainment Inc. plătește statului amenda stabilită pentru practicarea jocurilor de noroc de către minori în casino, în valoare de 100.000$, dar se poate confrunta cu o pedeapsă mai mare în cazul în care acest lucru se va întâmpla din nou.

„Acesta nu este un incident izolat, ci un model de abuz,” a spus joi, Randolph Townsend – Comisar al Comisiei Jocurilor de Noroc din Nevada, în timp ce comisia de reglementare vota acceptarea soluționării multiplelor acuzaţii de facilitare de jocuri de noroc şi consum de alcool de către clienţii minori, aduse mai multor resorturi Caesars din 2010 și până în luna mai a anului curent.

Comentariile lui Townsend și-au găsit ecou și în rândul colegilor lui – comisarii John Moran Jr. și Tony Alamo Jr., care spun că Caesars a scăpat uşor. „Dacă acest lucru se întâmplă din nou, vreau o amendă de şapte cifre ori îi vom trimite în judecată,” a spus Townsend. „Pe măsură ce intrăm în lumea gamingului pe internet, acest aspect devine o problemă semnificativă.”

Alamo a spus că 100.000$ nu a fost suficient pentru a trimite un mesaj industriei. Adjunctul Procurorului General, John Michela, care a negociat soluționarea, i-a spus că cifra s-a bazat pe istorie şi precedent. „Cred că am fi putut negocia o cifră mult mai mare”, a spus Alamo.

Doi președinți ai Caesars Entertainment Strip, Gary Selesner şi Rick Mazer, au stat în public în cadrul şedinţei Comisiei Jocurilor de Noroc şi au privit și auzit procedurile. Nici unul nu a comentat. Purtătorul de cuvânt al Caesars Divertisment, Gary Thompson, repetând remarcile de săptămâna trecută, a declarat că societatea „a fost recunoscută ca un lider în gamingul responsabil” şi “este angajată în programele sale, incluzând Proiectul 21, care abordează gamblingul la minori.”

Conform condițiilor de stabilire a amenzii din 9 iulie cu Consiliul de Control al Jocurilor de Noroc, Caesars a acceptat să plătească amenda de 100.000 $ și a admis toate încălcările din plângere. Compania are 60 de zile pentru a raporta cum a rezolvat aceste probleme. În conformitate cu plângerea, angajaţii de la Caesars Palace, Las Vegas Harrah, Rio şi Flamingo au permis unor clienţi cu vârste între 17 și 20 de ani să practice la mese jocuri de noroc, chiar dacă angajaţilor le-au fost prezentate acte de identitate care arătau că jucătorii erau sub vârsta de 21de ani.

Agenții de la Controlul Jocurilor de Noroc au notificat oficialii cazinoului cu privire la încălcările care au avut loc, incluzând un incident din luna mai, când un angajat al Caesars Palace a citit greşit paşaportul unui client de 19 de ani şi i-a permis acestuia să joace blackjack.

Comisia a votat 4-0 pentru a da amenda. Preşedintele Comisiei Jocurilor de Noroc, Pete Bernhard a spus că valoarea amenzii nu a „diminuat gravitatea” acuzațiilor. „Trebuie să fim vigilenţi”, a spus Bernhard. „Sunt mulțumit cu pedeapsa acordată. Eu nu stabilesc reguli dure și rapide.”

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.