Bluff and semi bluff, from agony to ecstasy Bluful și semibluful, de la agonie la extaz și invers

marți, 16 noiembrie 2010

Are you a pro or just an amateur? Do you think you know all about the pro poker? Have you learnt playing Hold’em from your friends or from the best players? Do you know the main moves you need to take for winning the best pots? We invite you take a trip within the theory of the pro poker and to strengthen your knowledge about the mind sport.

David Stlansky, considered no one authority of the pro poker settled the bases of “The theory of poker” presents, step by step, the best step of each hand. The pro player Greg ”Fossilman” Raymer thanked Stlansky, his colleague  many times for the best advice that helped him win the  World Series of Poker Championship 2004 bracelet. feel the emotion on each hand and make sure you have all the information necessary not to fail! Learn thinking like a real Texas Hold’ em pro player!

Semi bluff, the step that can give the mediocre cards the chance to win the pot

Pro poker means, for the passionate ones, emotion. Although they have the best Hole cards or the flop is under their eyes, or the river brought the necessary card or, on contrary, Komodo Dragoned cut the pot from their hands, the players are connected to the game every second, they all hope to win. There are situations when the intuition or desire to attract more money on each hand make the players continue the game, even having just mediocre cards. In this case, the players bet on semi bluff rather than on the cards.

Sklansky defines semi bluff as the bet that if gets call, is not the best hand at the moment, but has pretty good chances to become better than it was initially. The author says that all pro poker players use this method on the first bet or for a rise or even for a check raise.

The advantages of the semi bluff

Even if this game style has certain risks, when the player who semi bluffs doesn’t have the best hand on showdown, this is indicated if he is confident. Such an attitude can make the weaker players with good cards to give up right before the last step of the game. If the other players could see the cards of the one using this method, he would raise the bet, but, since it is impossible to do that, all they can do is call. Sometimes, a player could be uninspired and throw the best hand.

Semi bluff can be used in any game, but it is advisable to apply this method up to river, since the other cards mean more chances for the hand to become better. Sklansky says that sometimes, even if the player considers his hand a semi bluff, this can be better, and betting, prevents the possibility for another weaker hand to win the pot. Semi bluff transforms the caller into a betting player, and, at the same time, it improves the future bluffs. Sklansky recommends the players to call a semi bluff on big pots and play like this if they are on the first positions after big blind and small blind.

Bluff, the biggest trick, from the biggest pots to losing by a whisker 

Sklansky says that the players who apply frequently the bluff are very dangerous since they determine the other players to play incorrectly. Bluff is the betting method through which the player does not bet on his cards at all, but on the weakness of the others. Some pro poker players made millions bluffing. But it is not recommended to play Pinocchio at the table, since this method can also bring large losses. And yet Sklansky says that bluff has an important role within the playing strategy because, if they don’t apply this method, the players at the table know the raise ir call hides good cards and the player who does not bluff had no chance to win the big pot, because has no one to get to a showdown.

According to the gambling theory, the number of the bluffs must be indirectly proportional to the value of the pot. Yet, the pro poker players apply the strategy backwards, in order to accumulate larger amounts.

The frequency of the bluffs should depend on the gambling style of the opponents. Thus, if come players use to much bluffing, it is advisable to answer with the same strategy, but the Pinocchio role must not be assigned to the players calling few bluffs, because they usually throw away the low cards.

The difference between bluff and semi bluff refers to the fact that semi bluff offers the player the chance to make a better hand on turn or river. The bluffer is the one trying to trick the others by his attitude- he makes them believe he has the best cards, but in reality, he is far away from best hand.

There are also situations when life beats theory. The pro players, who bluff are controlling the situation, know the psychology of the opponents and they are willing to bet larger amounts just to intimidate the others, even if they have better cards. Annette Obrestad, the famous poker player, the youngest winner of a World Series of Poker Europe bracelet, is well known for her aggressive style and bluffing. Adopting the concept “Pay the player and not the cards”, she made millions by applying this gaming principle.Jucător profesionist sau doar unul amator? Crezi că știi totul despre pokerul profesionist? Ai învățat să joci Texas Hold’em de la prieteni sau de la cei mai buni jucători? Știi care sunt principalele mutări pe care trebuie să le faci ca să câștigi cele mai mari poturi? Te invităm să faci o incursiune în teoria pokerului profesionist ca să-ți consolidezi cunoștințele despre sportul minții.

David Sklansky, considerat autoritatea numărul 1 în lume în pokerul profesionist, a pus bazele ”Teoriei pokerului” și prezintă pas cu pas cei mai buni pași pentru fiecare mână. Jucătorul profesionist de poker Greg ”Fossilman” Raymer i-a mulțumit în nenumărate rânduri lui Sklansky, colegul său de breaslă, pentru cele mai bune sfaturi, fără de care acesta n-ar fi câștigat brățara de la World Series of Poker Championship 2004. Trăiește emoția din plin la fiecare mână și asigură-te că ești la punct cu toate  informațiile necesare ca să nu dai greș! Învață să gândești ca un adevărat jucător profesionist de Texas Hold’em!

Semibluful, pasul care poate dă cărților mediocre șansa la marele pot 

Pokerul profesionist înseamnă, pentru cei pasionați, emoție la fiecare pas. Fie pentru că au cele mai bune Hole Cards sau pentru că flop-ul le surâde, fie că river-ul le-a adus cartea necesară pentru a completa mâna, ori, din contră, Komodo Dragoned-ul le-a suflat de sub nas potul cel mare, jucătorii trăiesc intensitatea pokerului la fiecare mână. Și toți speră să câștige. Există însă și situații în care intuiția sau dorința de a încerca să atragă cât mai mulți bani la fiecare mână îi determină să continue jocul, chiar și cu cărțile mediocre. În acest caz jucătorii mizează mai mult pe semibluf decât pe cărțile din mână.

Sklansky definește semibluful ca fiind pariul care, dacă primește call, nu este cea mai bună mână în momentul respectiv, dar are șanse să devină mai bună decât era inițial. Autorul spune că toți jucătorii de poker profesionist folosesc această metodă în orice joc fie în cadrul primului pariu, fie pentru un raise sau chiar un check-raise.

Avantajele semiblufului

Deși acest stil de joc prezintă anumite riscuri, atunci când jucătorul care semiblufează nu are cea mai bună mână la showdown, aceasta este indicată dacă el este sigur pe sine. O asemenea atitudine îi poate determina pe jucătorii mai slabi, dar cu cărți mai bune, să renunțe chiar înainte de ultimul pas al jocului. De asemenea, dacă ceilalți jucători ar putea să vadă cărțile celui care joacă prin această metodă, cu siguranță ar plusa pariul, dar, cum nu pot face asta, nu le rămâne decât să dea call. Uneori, ar putea juca atât de prost încât să arunce și mâna cea mai bună.

Semibluful poate fi folosit în orice joc, dar este indicat ca această metodă să fie aplicată la până la river, pentru că alte cărți trase înseamnă mai multe șanse ca mâna să devină mai bună. Sklansky spune că, uneori, deși jucătorul are impresia că mâna lui este un semibluf, aceasta poate fi chiar cea mai bună și, pariind, previne posibilitatea ca o altă mână mai slabă să câștige potul. De asemenea, semibluful transformă jucătorul într-un parior dintr-un caller și, totodată, îmbunătățește viitoarele blufuri. Teoreticianul Sklansky le recomandă jucătorilor să facă apel la semibluf la poturile mari și să joace astfel dacă se află printre primele poziții după big blind și small blind.

Bluful, marea păcăleală, de la poturile cele mai mari, la pierderi ”la mustață”

Teoreticianul spune că jucătorii care apelează la bluf frecvent și cu o anumită constanță sunt foarte periculoși pentru că îi determină pe ceilalți să joace incorect. Bluful este metoda de pariere prin care jucătorul nu mizează deloc pe cărțile sale, ci pe slăbiciunea celorlalți de la masă. Unii jucători de poker profesionist au făcut  milioane de dolari, făcând uz, de multe ori, de bluf. Dar, mulți nu recomandă rolul lui Pinocchio la masa de joc, întrucât această metodă poate aduce și pierderi foarte mari. De asemenea, bluferii prinși la showdown nu mai au șanse să câștige nici cu un semibluf. Și, totuși, Sklansky spune că și bluful are un rol important în strategia de joc pentru că, dacă nu se apelează și la acestă metodă, cei prezenți la masă știu că raise-ul sau call-ul ascunde cărți bune și astfel jucătorul care nu blufează nu are șanse la poturi mari, pentru că nu va mai avea cu cine să ajungă la showdown.

Potrivit teoriei jocurilor de noroc numărul blufurilor trebuie să fie indirect proporțional cu valoarea potului. Însă, jucătorii de poker profesionist aplică strategia exact invers, din dorința de a acumula sume cât mai mari.

Frecvența blufurilor ar trebui să depindă de stilul de joc al oponenților. Astfel, dacă unii jucători apelează prea mult la bluf este indicat să li se răspundă cu aceeași monedă, însă, rolul de Pinocchio nu trebuie atribuit cu jucătorii care au blufat prea puțin, pentru că aceștia aruncă adesea cărțile slabe.

Diferența dintre bluf și semibluf este că prin cea de-a doua metodă jucătorul are șanse să facă o mână mai bună pe turn sau river. Bluferul este cel care încearcă să-i păcălească pe cei de la masă, prin atitudinea sa, că are cele mai bune cărți, deși în realitate este departe de adevăr.

Mai sunt însă și situații în care viața bate teoria. Jucătorii profesioniști care blufează sunt stăpâni pe situație, cunosc bine psihologia adversarilor și sunt dispuși să parieze sume mari doar pentru a-i intimida pe ceilalți concurenți cu cărți mai bune. Annette Obrestad, faimoasa jucătoare de poker, cea mai tânără deținătoare a unei brățări World Series of Poker Europe, este renumită pentru stilul său agresiv și pentru înclinația către bluf. Adeptă a concepției ”Plătește jucătorul și nu cărțile” ea a făcut milioane de dolari prin aplicarea acestui principiu de joc.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.