BAUM GAMES, on its anniversary. The company is celebrating 25 years of activity BAUM GAMES, la ceas aniversar. Compania sărbătorește 25 de ani de activitate

luni, 27 august 2018

One of the most powerful Romanian brands in the field of gambling in our country, BAUM GAMES, is celebrating a quarter of a century of existence.

 

Along its 25 years, BAUM GAMES’ activity can be described by defining figures, however, the most important aspect can be defined by words such as seriousness, experience, involvement, responsibility and professionalism.

 GAMES

BAUM GAMES

The experience accumulated by the BAUM GAMES team in their 25 years of existence is seen, primarily, in the high quality products offered to clients, be it the production of slot machines or jackpots, or the operation of the 38 BAUM halls in Romania. The activity of their own halls is carried out in five counties: Alba, Brașov, Cluj, Mureș and Sibiu, but even more than this, the Baum brand has succeeded to pass beyond the country’s borders and to develop highly successful operations in Latin America, Africa, and America.

 

BAUM GAMES is a brand of tradition in Romania, 100% Romanian, built in our country and addressed to Romanians. Thanks to their 25 years of experience, the company represents a hallmark of quality and seriousness on Romania’s gambling market. Each BAUM product is developed as to offer clients an unprecedented experience. The company’s success is based on innovation and diversity, always offering modern solutions, both domestically and internationally, especially in the operational business segment and that of sales and renting the most recent equipment.

 

As we already know, the gambling industry is undergoing a continuous change and at the same time, one that is full of challenges, both from a legislative and fiscal point of view, and from that of technological innovations. Despite the encountered difficulties, the Baum Games company has continued to develop its activity throughout the years, enjoying success among players and gambling hall operators.

 

 Ionel Ganea has become the image of BAUM GAMES

BAUM GAMES

Ionel Ganea

BAUM GAMES was present at the most important fairs and exhibits of the industry in recent years, its participation to such events proving useful especially for the exchange of information and ideas and for promoting Romanian products of tradition. Furthermore, as of this year, the former Romanian international football player, Ionel Ganea, has signed a contract of representation, thus becoming the company’s Brand Ambassador.

Ganea was present in London, at the ICE Totally Gaming 2018, but also at the official openings of the new BAUM gambling halls, repeatedly declaring himself happy about the privilege bestowed upon him to send the public messages from the company that he represents in terms of image: “I am proud to be the ambassador of this brand. BAUM is a tradition in Romania. Also, I am very pleased about the fact that BAUM chose me, as this means that I indeed was an important sportsman for Romania. Beyond representing this company, I believe it is important that I also address an incentive towards responsibility for all those who gamble”, says Ionel Ganea about his partnership with BAUM.

 

 

Another important aspect with regards to the BAUM team is that it supports the “Responsible game” program. The program’s efficiency with regards to preventing and combating issues caused by gambling is the constant concern of all of the over 400 BAUM employees, whose wishes are to support the implementation of a responsible behavior, as well as to promote a positive image of the industry.

The land based gambling sector is one of the most important aspects of the company, together with the on-line sector. Therefore, in order to always bring a touch of pleasant surprise, the BAUM GAMES clients have created www.baumbet.ro – the first web gambling platform built on the Romanian client’s style and behavior. The platform offers products such as Sports betting, Casino, Live casino, Virtual Betting, and Poker.

When it comes to the passionate live casino players, the BaumBet team met their needs by means of a partnership with Evolution. This way, the players have access to a variety of Roulette, Black Jack, Poker, and various Jackpot games with Romanian-speaking dealers.

 

Furthermore, as to have a comprehensive offer with regards to sports betting, BaumBet uses the betting offer from Betradar. As such, it makes available over 30,000 live sports events and the clients can easily recognize the sports bets from BaumBet. Moreover, the financial transactions, deposits and withdrawals are performed in the shortest time possible. This way, the clients quickly enjoy the winnings earned, due to the integration of several payment processors, companies know worldwide, such as Skrill, Neteller, Paysafecard, Visa&Mastercard, Trustly, and APCO.

 

Moreover, in order to answer clients’ requests even faster, BaumBet has developed and implemented, in BAUM locations, its own payment method – Cashpoint – by means of which clients can load and withdraw their money from the www.baumbet.ro account in at most 4-5hours from the approval of the transaction.

 

Available on the www.baumbet.ro website are both the most liked games such as Dracula’s Games, as well as internationally famous games from providers such as NetEnt, Betsoft etc.

 

The Baum team constantly seeks, by means of its experience, to create a continuous flow on all channels, maximizing its performances in all fields and at the same time trying to understand its clients’ needs and desires.

 

In its 25 years of accumulated experience, BAUM GAMES has constantly developed due to its team. For the next 25 years, expectations are at least as great, and the company promises that its team is ready to face all future challenges in an ever-changing gambling sector.

Unul dintre cele mai puternice branduri românești din domeniul jocurilor de noroc din țara noastră, BAUM GAMES, împlinește în acest an un sfert de secol de existență.

 

De-a lungul celor 25 de ani, activitatea BAUM GAMES ar putea fi descrisă prin cifre definitorii, aspectul cel mai important însă, poate fi definit de cuvinte precum seriozitate, experiență, implicare, responsabilitate și profesionalism.

 GAMES

BAUM GAMES

Experiența acumulată de echipa BAUM GAMES în cei 25 de ani de existență se regăsește, în primul rând, în produsele  de înalte standarde oferite clienților, fie că vorbim despre producţia de sloturi sau de jackpoturi, ori despre operarea în cele 38 de săli BAUM din România. Activitatea sălilor proprii se desfășoară în cinci județe: Alba, Brașov, Cluj, Mureș și Sibiu, dar mai mult decât atât, brandul Baum a reușit să depășească granițele țării și să dezvolte operațiuni de mare succes în America Latină, Africa și Europa.

 

BAUM GAMES este un brand de tradiție în România, 100% românesc, construit în țara noastră și adresat românilor. Grație celor 25 de ani de existență, compania reprezintă un etalon al calităţii şi al seriozităţii pe piaţa jocurilor de noroc din România. Fiecare produs BAUM este dezvoltat pentru a oferi clienților o experiență  inedită. Succesul companiei se bazează pe inovație și diversitate, oferind în permanență soluții moderne, atât pe plan intern, cât și pe plan internațional, în special  pe segmentul de afaceri operaționale și pe cel al vânzărilor și închirierii de echipamente dintre cele mai moderne.

 

După cum deja știm, industria de gambling este într-o continuă schimbare și, totodată, plină de provocări, atât din punct de vedere legislativ și fiscal, cât și din punct de vedere al inovațiilor tehnologice. În ciuda dificultăților întâmpinate, compania Baum Games și-a continuat dezvoltarea activității pe parcursul anilor bucurându-se de succes în rândul jucătorilor, dar și a operatorilor de săli de jocuri.

 

Ionel Ganea a devenit imaginea BAUM GAMES

BAUM GAMES

Ionel Ganea

BAUM GAMES a fost prezent la cele mai importante târguri şi expoziţii ale industriei de profil, din ultimii ani, participarea la astfel de evenimente fiind utilă în primul rând  pentru schimbul de informații și idei, cât și pentru promovarea produselor româneşti de tradiție. În plus, începând de anul acesta, fostul internaţional român de fotbal, Ionel Ganea, a semnat un contract de reprezentare, devenind  Brand Ambasadorul companiei.

Ganea a fost prezent la Londra, cu ocazia ICE Tottally Gaming 2018, dar şi la deschiderile oficiale ale noilor săli BAUM, declarându-se în repetate rânduri încântat de prilejul de a transmite în spațiul public mesajele companiei pe care o reprezintă la nivel de imagine: „Sunt mândru să fiu ambasadorul acestui brand. BAUM este o tradiție în România. De asemenea, mă bucură faptul că BAUM m-a ales pe mine pentru că înseamnă că am contat ca sportiv pentru România. Dincolo de a reprezenta această companie, cred că este important să transmit și un îndemn la responsabilitate pentru toți cei care practică jocuri de noroc”, descrie Ionel Ganea parteneriatul cu BAUM.

 

 

Un alt aspect  important al echipei BAUM  îl reprezintă sprijinirea programului “Joc Responsabil”. Eficiența programului de prevenire și combatere a problemelor cauzate de jocurile noroc este preocuparea permanentă a tuturor celor peste 400 de angajați BAUM ale căror dorințe sunt de a susține adoptarea unui comportament responsabil, precum şi promovarea unei imagini pozitive a industriei.

Sectorul jocurilor land-based rămâne unul dintre cele mai importante aspecte ale companiei, alături de cel  online. Astfel, pentru a-și surprinde mereu, în mod plăcut, clienții BAUM GAMES a creat www.baumbet.ro – prima platformă web de jocuri de noroc construită pe stilul și conduita de joc a clientului român. Platforma oferă produse precum Pariuri Sportive, Cazinou, Live Cazino, Pariuri Virtuale și Poker.

Pentru jucătorii pasionați de jocurile Live de cazinou, echipa BaumBet a venit în întâmpinarea lor cu un parteneriat cu Evolution. În acest fel jucătorii au acces la o varietate de jocuri de Ruletă, Black Jack, Poker și diferite Jackpoturi, în compania unor dealeri vorbitori de limba română.

 

De asemenea, pentru o ofertă cât mai cuprinzătoare în ceea ce privește pariurile sportive,  BaumBet folosește oferta de pariuri de la Betradar. Astfel, punem la dispoziție  peste 30.000 de evenimente sportive live, iar clienții vor putea să recunoască cu ușurință pariurile sportive marca BaumBet. În plus, tranzacțiile financiare, depunerile și retragerile, se fac în cel mai scurt timp. În acest fel, clienții se bucură rapid de câștigurile obținute grație integrării mai multor procesatori de plăți, firme cu renume mondial, precum  Skrill, Neteller, Paysafecard, Visa&Mastercard, Trustly și APCO.

 

Mai mult, pentru a răspunde și mai rapid cerințelor clienților, BaumBet a dezvoltat și implementat, în locațiile BAUM, o metodă proprie de plată – Cashpoint – prin intermediul căreia clienții vor putea să încarce și să retragă banii din contul www.baumbet.ro în maximum 4 – 5 ore de la aprobarea tranzacției.

 

Pe website-ul www.baumbet.ro sunt disponibile, atât cele mai iubite jocuri Dracula’s Games, cât și jocuri de renume internațional de la furnizorii NetEnt, Betsoft, etc.

 

Echipa Baum caută în permanență ca prin experiența sa să creeze un flux continuu pe toate canalele, maximizând performanțele sale în toate domeniile și încercând, simultan, să înțeleagă nevoile și dorințele clienților săi.

 

În cei 25 de ani de experiență acumulată, BAUM GAMES s-a dezvoltat constant grație echipei sale. Pentru următorii 25 de ani, așteptările sunt cel puțin la fel de mari, iar compania promite că echipa sa este pregătită să facă față tuturor provocărilor viitoare, într-un domeniu al gamblingului mereu în schimbare.Tags:


Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.