Austria – intense gambling activities and tough lawsAustria – activități intense de gambling sub legi dure

sâmbătă, 21 aprilie 2012

Situated in the Central Europe, Austria remained in history as center of power of the former Austro-Hungarian Empire, but after the defeat in the World War I, it was reduced to a small republic. Later on, defined as a democratic and prosperous country, Austria joined European Union in 1995 and the Monetary Market of UE in 1999.

Data from the gambling industry

Regarding the gamblers, they should know that in Austria, this activity is legal. There are 13 cities in the country that have 15 facilities for the gambling activities. There include casinos and pari-mutuel (mutual bets) facilities.

Legally, the only permitted gambling activities are the casinos, mutual bets and racecourses. The city that has the most facilities is Linz, which has two casinos and 4 slot-machines. The biggest casino in the whole countries is Casino Baden which is situated in the city with the same name. This has 36 game tables and 319 casino games: slot machines/ video poker games (or other video gaming terminals).

Casinos Austria

Casinos Austria was founded in 1967, with the base in Austria and it’s a gaming corporation that owns and operates casino all over the globe. It’s one of the biggest casino operators in the world. Casino Austria together with his partners operate about 40 live casinos in 16 countries, 8 shipboard casinos, 15 slot parlors, a range of lottery products from Argentina and an online gambling platform.

In total, the CAI Group (Casinos Austria International) has gaming and entertainment operations that comprise over 750 table games and 7600 gambling machines.

A prosperous industry

A very prosperous country in terms of GDP on head of inhabitant, Austria has a very developed market economy and a high life standard.

Being a important part of the economic sector, austrian gambling is strictly regulated by the Govern and the European Committee. Austrian gambling involved different forms of gambling live and online also, bets on the internet as well.

The uniqueness of the regulatory system regarding games of chance in this country lays in the fact that the law makes distinction between “appropriate” games and “petty” games. The “appropriate” gambling involves important financial transactions and is permitted only in casinos. The “petty” gambling can be found anywhere since it covers any game with a smaller bet than 50 cents, for example slot machines or card games with low stakes.

Gambling, through the legislation’s magnifier

Regarding the online gambling legislation, there are a number of restrictions. Consequently, The Government deals with the gambling licenses for companies in the country, but the web sites can accept only austrian players. On the other hand, they can play on national sites, and international too.

Some of the biggest and profitable online gambling companies are from Austria, with all headquarters localized in other jurisdictions.

On July 2010, the National Gathering enforced a new law on games of chance that was criticized for the strict norms it imposed. According to the law, it would be much more difficult to get a gambling license and the slot machines regulations would be tough, as those for the authorized machines.

Nevertheless, the new law guided the whole country towards slot machines, previously being operated only in four provinces – Vienna, Styria, Carinthia and Lower Austria. Moreover, the license number had been rising from 12 to 15, and the bets and prizes were limited to a maximum of 10 Euros for bets and 10000 Euros for prizes.

The new regulation influenced the geographical factor, too. The licensed were limited to one for 12000 inhabitants (or one for 600 in Vienna) and a distance of 15 km minimum between gambling point (or 2 km in Vienna).

Baden Casino – the biggest

Grand Casino Baden has 25 game tables for roulette, blackjack and poker, but over 300 slot machines, so there’s no time to get bored. The variety of attractive services is complemented by daily poker contests, 5 high jackpots and the personnel take care that the guests play their best hands. Visitors can enjoy the seasonal delicacies offered in the luxurious restaurant, or on the spacious terrace. The menus selection is as varied as the entertainment programs and parties, thematic days and live concerts.

Moreover, every Friday and Saturday the newcomers can try their luck without taking risks. They are offered a welcome drink, are explained the rules for the roulette and blackjack and can participate to raffles without stakes, but with big prizes.

Austria is one of the nine European countries whose gambling activity is regulated by the European Committee, the country being liable to the suspicion of having too restrictive dispositions for this industry. The country allows their own companies who have license to promote themselves at state level, but those with license from other countries don’t have the same liberty. The industry is developed, Casino Austria being one of the most important tax payers.

 

TRIVIA:

Gambling in Austria was under monopoly for a long period of time, and now is strictly regulated.

The law in Austria makes the distinction between “appropriate” gambling and the “petty” one

The country fights gambling addiction, following the warnings of the European Union.

There are 13 cities that have 15 legal gambling facilities.

Legally, the only allowed gambling activities are the casinos, mutual bets and racecourses.Localizată în Europa Centrală, Austria a rămas în istorie ca centru al puterii din fostul Imperiu Austro-Ungar, însă după înfrângerea din Primul Război Mondial a fost redusă la o mică republică. Mai târziu, definită ca o țară democratică și prosperă, Austria a aderat ca membru la UE în 1995 și la moneda unică europeană în 1999.

Date din industria de gambling

În privința jucătorilor de gambling, aceștia ar trebui să știe că în Austria această activitate este legală. Sunt 13 orașe în țară care au 15 facilități legale de gambling. Acestea constau în cazinouri și facilități pari-mutuel (pariuri mutuale).

Legal, singurele activități de gambling permise sunt cazinourile, pariurile mutuale și hipodromurile. Orașul cu cele mai multe facilități de gambling este Linz, care are două cazinouri și 4 săli cu slot machines. Cel mai mare cazinou din țară este Casino Baden, care se află în orașul cu același nume. Acesta are 36 de mese de joc și 314 jocuri de cazinou: slot machines / video poker (sau alte terminale video gaming).

Casinos Austria

Casinos Austria a fost fondată în 1967, are baza în Austria și este o corporație care deține și operează cazinouri de pe întreg globul. Este unul dintre cei mai mari operatori de cazinouri din lume. Casinos Austria împreună cu partenerii săi operează în aproximativ 40 de cazinouri live din 16 țări, 8 cazinouri shipboard, 15 săli de slot, o gamă de produse loteristice din Argentina și o platformă de gambling online.

În total, Grupul CAI (Casinos Austria International) are operațiuni de gaming și entertainment care cuprind peste 750 de mese de joc și 7600 de aparate de joc.

O  industrie prosperă

O țară foarte prosperă din punctul de vedere al PIB-ului pe cap de locuitor, Austria are o economie de piață foarte dezvoltată și un standard de viață ridicat.

Fiind o parte importantă a sectorului economic, gamblingul este strict reglementat de către Guvern și Comisia Europeană. Gamblingul în Austria constă în diferite forme de jocuri de noroc pornind de la cel live și până la online, inclusiv pariuri pe internet.

Unicitatea sistemului de reglementare privind jocurile de noroc în această țară este faptul că legea face distincție între jocurile ”adecvate” și cele ”mărunte”. Jocul ”adecvat” cuprinde tranzactii financiare importante și este permis doar în cazinouri. Jocul ”mărunt” poate fi întâlnit oriunde pentru că acoperă orice joc cu un pariu mai mic de 50 de cenți, de exemplu slot machines sau jocuri de cărți cu mize mici.

Gamblingul, prin lupa legislației

În ceea ce privește legislația de gambling online, există un număr de restricții. În consecință, Guvernul se ocupă de acordarea licențelor de gambling pentru companii din țară, iar site-urile web pot accepta doar jucători austrieci. Pe de altă parte, aceștia pot juca și pe site-uri naționale, dar și internaționale.

Unele dintre cele mai mari și mai profitabile companii de gambling online sunt din Austria, cu toate că sediile centrale sunt localizate în alte jurisdicții.

În luna iulie a anului 2010, Adunarea Națională a adoptat o nouă lege a jocurilor de noroc, care a fost criticată pentru normele riguroase pe care le-a impus. Conform legii, ar fi mult mai dificil să se obțină o licență de jocuri de noroc și reglementările cu privire la slot machines ar fi stricte, la fel ca și cele pentru numărul de mașini de joc autorizate.

Cu toate acestea, noua lege a deschis întreaga țară spre slot machines, anterior putând fi operate doar în patru provincii – Veina, Styria, Carinthia și Austria de Jos. De asemenea, numărul de licențe a crescut de la 12 la 15, iar pariurile și premiile au fost limitate la un maximum de 10 euro pentru pariuri și 10.000 de euro pentru premii.

Noul regulament a influențat și factorul geografic. Astfel, licențele au fost limitate la una pentru 12.000 de locuitori (sau una pentru 600 la Viena) și o distanță minimă de 15 km între fiecare locație de gambling (sau 2 km. în Viena).

Cazinoul Baden – cel mai mare

Grand Casino Baden are 25 de mese de joc pentru ruletă, blackjack și poker, dar și peste 300 slot machines, așadar nu este timp de plictiseală. Varietatea de servicii atractive este completată de concursuri de poker zilnice, 5 jackpot-uri mari și un personal care are grijă ca jucătorii să-și joace cele mai bune mâini. Vizitatorii se pot bucura de delicatese sezoniere în restaurantul luxos sau pe terasa spațioasă. Selecția meniurilor este la fel de felurită precum programele de entertainment și petrecerile, zilele tematice și concertele live.

În plus, în fiecare zi de vineri sau sâmbătă nou-veniții își pot încerca norocul fără risc. Lor le este oferită o băutură de bun venit, le sunt explicate regulile pentru ruletă și blackjack și pot participa la tombole fără mize, dar cu premii mari.

Austria este unul dintre cele nouă state europene a cărui activitate de gambling este reglementată de Comisia Europeană, țara fiind pasibilă de suspiciunea de a avea dispoziții prea restrictive pentru această industrie. Austria permite companiilor proprii care au licență să-și facă reclamă la nivel local, însă cele cu licențe din alte țări nu au această libertate. Industria este însă una dezvoltată, Casinos Austria fiind unul dintre cei mai importanți plătitori de taxe.

 

TRIVIA:

Gamblingul în Austria a fost mult timp sub monopol, iar acum este strict reglementat

Legea din Austria face distincția între gamblingul „adecvat” și cel „mărunt”

Țara se luptă cu problemele adicției de gambling, după avertismentele Uniunii Europene

Sunt 13 orașe care au 15 facilități legale de gambling

Legal, singurele activități de gambling permise sunt cazinourile, pariurile mutuale și hipodromurile

Author: Editor

Share This Post On

1 Comment

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.