AURUM, a location with symbolism in Romanian slot industryAURUM, o locaţie cu simbolistică în industria românească de sloturi

marți, 27 aprilie 2010


The concept of Aurum is alchemy. The work on this location situated on George Enescu Street, close to Romana square, started many years ago and didn’t want to create it only to present a nice place, which looks good. Everything inside this place is a real symbol. The inspiration came from a book and provided, actually, the materials, because the book was one without a story, it was illustrated. The symbol which can be seen outside the location, the circle with a point, is a symbol of gold. Everything inside Aurum, each picture describes the process of creating gold. This is in fact the purpose of this location, to have an expression of its own, to say something to the clients, even though when they walk inside they don’t know anything about what it want to express. They have to feel it.  In addition, each engraving, each piece is handmade.

The uniform used for the staff is just as special, because all the things have to convey a message to the clients, even if it is unconsciously received. The atmosphere is in a different way at Aurum. Here are organized special days with themes like for example a Hawaiian day. When it was winter and it was very cold outside, Aurum hosted such a day, listening to a Hawaiian radio station broadcasted directly from Hawaii. The girls and the boys were specially dressed, Aurum prepared “local” cocktails served in pineapples or coconuts etc. This has turned into something special for all customers and thus found a solution for entertainment, without parties.

The bartenders are very good, serving high quality drinks, even if these days everything is about reducing costs. People sometimes believe that if something is given for free, than it is of poor quality. This doesn’t happen here, as Aurum like to take care of their clients.

What is really important, besides conveying a message and a state of being, is to constantly change, improve, adapt, in order not to enter routine. To make this complete, Aurum have more than 100 slot machines. In the near future, here will be brought new machines from Atronic, which were presented at the latest exhibition in London.


Conceptul Aurum este bazat pe alchimie. Procesul de realizare a sălii de slot, situată pe strada George Enescu, în imediata apropiere a pieţei Romană, a început  în urmă cu ceva ani. Însă nu s-a vrut a se creea doar un loc plăcut, care arată bine. Tot ce se găseşte înăuntru este un simbol real. Inspiraţia a venit dintr-o carte, care a furnizat practic materialele, fiind o carte ilustrată, nu una narată. Simbolul văzut de-afară, cercul  cu un punct, acela este simbolul aurului.  Înăuntru, fiecare desen descrie procesul de fabricare al aurului. Acesta este de fapt rolul acestui loc, să aibă o poveste a lui, să transmită ceva clienţilor, chiar dacă, în momentul în care păşesc înăuntru nu ştiu ce se doreşte a se exprima. Trebuie să o simtă. În plus, fiecare gravură, fiecare piesă e făcută manual.

Uniforma personalului este la fel de specială, pentru că toate lucrurile transmit un mesaj clienţilor, chiar dacă acesta este primit inconştient. Atmosfera este într-un mod diferit la Aurum. Aici sunt organizate zile speciale cu tematici, ca spre exemplu o zi Hawaiană. Pe timpul iernii, când era foarte frig afară, Aurum a găzduit o asemenea zi, iar în cazino s-a ascultat un post de radio transmis direct din Hawai. Fetele şi băieţii au fost îmbrăcaţi conform ocaziei, s-au pregătit cocktailuri ″locale″ servite în ananas sau nuci de cocos etc. Asta a transformat totul în ceva special pentru clienţi şi astfel s-a găsit o soluţie pentru entertainment, fără petreceri.

Barmanii sunt foarte buni şi servesc băuturi de calitate, chiar dacă în aceste zile se vorbeşte doar de reducerea costurilor. Oamenii uneori cred că dacă ceva este oferit gratis, este automat de proastă calitate. Asta nu se întamplă aici, deoarece Aurum are mare grijă de clienţii săi.

Ceea ce este cu adevărat important, în afară de transmiterea unui mesaj, unei stări, este să fii într-o continuă schimbare, să îmbunătăţeşti, să adaptezi, pentru a nu intra în rutină. Pentru a face totul complet, Aurum are mai mult de 100 de aparate, iar în viitorul apropiat aici vor fi aduse unele noi, de la Atronic, ce au fost prezentate la ultima expoziţie din Londra.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.