Atlantic City Asking for a Change in the Sports Betting Taxes AllocationAtlantic City solicită modificarea alocării taxelor privind pariurile sportive

duminică, 23 februarie 2020

The Atlantic City Council has called for the local community to gain a bigger percentage of the state’s taxes that its gambling venues pay on generated sports betting revenues. According to a recent report by The Press of Atlantic City news outlet, the City Council of Atlantic City regulatory body of nine members passed a crucial resolution several days ago mainly to support a proposition which was floated by the city’s Mayor Mr. Small Sr.

According to the Mayor’s proposition, it would involve the state of New Jersey’s lawmakers to redirect around 1.25% of generated sports betting revenue taxes directly to the city so that those funds can be redirected towards Atlantic City’s public safety and other programs. The same newspaper also shared that the currently active taxation from 2018 is accessed alongside other taxation laws against gross gaming revenues which are generated by the city’s sportsbooks and by their online partners.

If the City of Council’s and Mayor’s proposition is established, the city’s sportsbooks and their partners will pay bigger taxes while all proceeds will go towards supporting business schemes which are currently managed by the state’s governmental agency Casino Reinvestment Development Authority. This governmental agency was founded back in 1984 and since its inception, it is mainly responsible for navigating the spending of casino-generated reinvestment funds in both private and public projects which should benefit Atlantic City as well as other New Jersey regions.

From its inception until April of 2008, the Casino Reinvestment Development Authority spent around $1.5 billion on various projects in the city as well as around $300 million on projects throughout the state. Reinvestment funds are always received from the state’s gambling facilities which by the current state laws are required to contribute at least 1.25% of their accumulated gross gaming revenues towards private and public projects which benefit the city as approved by the Casino Reinvestment Development Authority.

Atlantic City is very unhappy as it did not receive any proceeds from the city’s sportsbooks and their partners even though the current system gifts massive funds to the communities which host sports betting-friendly Meadowland Racetrack and Monmouth Park Racetrack. The Mayor was the one to warn lawmakers of this big disparity and he even testified before the state’s General Assembly board.

The Mayor told the committee’s state legislators that Atlantic City needs this cash to offset accumulated losses. In one of his official press releases, the Mayor said that they are not asking for something that no one gets. He also added that this is going to be the ultimate fight and he plans on sticking with the taxpayers.

Sursa: gamblersnews.comConsiliul Local al Atlanticului a solicitat comunității locale să perceapă un procent mai mare din impozitele statului pe care locațiile sale de jocuri de noroc le plătesc din veniturile generate din pariuri sportive. Conform unui raport recent al publicației The Press of Atlantic City, organul de reglementare al Consiliului Local al Atlantic City, format din nouă membri, a adoptat o rezoluție crucială în urmă cu câteva zile, în principal pentru a susține o propunere care a fost vehiculată de primarul orașului, Mr. Small Sr.

Conform propunerii primarului, aceasta ar presupune ca parlamentarii statului New Jersey să redirecționeze direct către oraș aproximativ 1,25% din impozitele rezultate din veniturile generate de pariurile sportive, astfel încât aceste fonduri să poată fi redirecționate către siguranța publică și alte programe ale Atlantic City. Același ziar a mai transmis că modelul de impozitare din 2018, încă activ, este aplicat, împreună cu alte legi fiscale la veniturile brute obținute din jocuri, generate de agențiile de pariuri sportive ale orașului și de partenerii lor online.

Dacă propunerea Primăriei și a primarului este acceptată, agențiile de pariuri sportive ale orașului și partenerii lor vor plăti impozite mai mari, în timp ce toate veniturile vor merge către sprijinirea afacerilor administrate în prezent de agenția guvernamentală de stat, Autoritatea de Dezvoltare a Reinvestirilor din Cazino. Această agenție guvernamentală a fost înființată în 1984 și, de la înființare, este responsabilă pentru distribuirea fondurilor de reinvestiri, generate de cazinouri, către proiecte private și publice, de care ar trebui să beneficieze Atlantic City, precum și în alte regiuni din New Jersey.

De la înființare și până în aprilie 2008, Autoritatea de Dezvoltare a Reinvestirilor din Cazino a cheltuit aproximativ 1,5 miliarde de dolari pentru diverse proiecte urbane, precum și aproximativ 300 de milioane de dolari pentru proiecte din întregul stat. Fondurile de reinvestiții sunt primite întotdeauna de la unitățile de jocuri de noroc ale statului, care, prin legile actuale ale statului, trebuie să contribuie cu cel puțin 1,25% din veniturile lor brute acumulate din jocuri, către proiecte private și publice de care beneficiază orașul, conform aprobării Autorității de Dezvoltare a Reinvestirilor din Cazino.

Atlantic City este foarte nefericit, deoarece nu a primit nicio sumă din partea agențiilor de pariuri sportive și a partenerilor lor, chiar dacă sistemul actual oferă fonduri masive comunităților care găzduiesc circuitele Meadowland și Monmouth Park, prin prisma cărora se realizează pariuri sportive. Primarul a fost cel care a avertizat parlamentarii cu privire la această mare neconcordanță, mărturisind despre aceasta chiar în fața consiliului Adunării Generale a statului.

Primarul le-a spus legiuitorilor de stat ai comitetului că Atlantic City are nevoie de acest numerar pentru a compensa pierderile acumulate. Într-unul din comunicatele sale oficiale de presă, primarul a declarat că nu cere ceva inedit, care să nu mai fi fost acordat în niciun alt caz. El a mai adăugat că aceasta va fi lupta finală și că intenționează să se reprezinte tabăra contribuabililor.

Sursa: gamblersnews.com

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.