ReUniunea Profesioniştilor din Gambling - Ediţia a 9-a

Astăzi s-au publicat Instrucțiunile (Normele) privind aplicarea Legii nr. 129/2019 în domeniul jocurilor de noroc

vineri, 17 septembrie 2021

Astăzi, 17 Septembrie, au fost publicate pe site-ul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) INSTRUCȚIUNI PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI ÎN DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC DIN ROMÂNIA.

Aceste instrucțiuni sunt necesare pentru aplicarea art. 59 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită, Legea nr.129/2019) și stabilesc măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul activităților desfășurate de către furnizorii de servicii de jocuri de noroc, persoane juridice române și persoane juridice constituite legal întrun stat membru al Uniunii Europene, întrun stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European ori în Confederația Elvețiană, licențiați, supravegheați şi controlați de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).

Regasiți aici Documentul Oficial în integralitatea sa: INSTRUCȚIUNI PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI ÎN DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC DIN ROMÂNIA

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *