ASOCIAŢIA ORGANIZATORILOR ŞI PRODUCĂTORILOR DE JOCURI DE NOROC DIN ROMÂNIA (A.O.P.J.N.R.)

duminică, 19 septembrie 2010

                  

ASOCIAŢIA ORGANIZATORILOR  ŞI PRODUCĂTORILOR DE JOCURI

DE NOROC DIN ROMÂNIA (A.O.P.J.N.R.) este o asociaţie profesională ce reuneşte în prezent 71 de membri, organizatori de jocuri de noroc din România, care deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc cu maşini electronice cu câştiguri (slot-machines) sau bingo şi producători de echipamente de jocuri de noroc . Prin acţiunile întreprinse, A.O.P.J.N.R. slujeste interesele marii majorităţi a agenţilor economici din aceste categorii. 

Scopul A.O.P.J.N.R. :

Sprijinirea membrilor săi în vederea desfăsurării activităţii în conformitate cu prevederile legale şi în condiţii de eficienţă şi rentabilitate.

Pe tot parcursul activităţii, A.O.P.J.N.R. va urmări apararea şi promovarea intereselor profesionale, economice şi juridice ale membrilor săi 

Istoric

În anul 1995 ia fiinţă A.O.P.J.N.R. care reunea la acea vreme un număr de 21 organizatori şi producători de jocuri de noroc din România. Era prima asociaţie de profil apăruta în ţara noastră şi chiar de la înfiinţarea ei avea să se confrunte cu o multitudine de probleme legate de acest nou tip de activitate economică.

Unele din primele dificultăţi cu care s-a confruntat asociaţia au fost lipsa unui cadru legal bine definit, corespunzător dinamicii activităţii din acea perioadă şi necesitatea de a convinge autorităţile de utilitatea acceptării A.O.P.J.N.R. ca partener de dialog în vederea elaborării unei noi legislaţii în acest domeniu. 

Anul 1996 a reprezentat un moment de maximă importanţă pentru noi, A.O.P.J.N.R. devenind membru cu drepturi depline al Euromat– European Gaming and Amusement Federation.

Apariţia T.V.A. a declanşat o nouă etapă a dialogului A.O.P.J.N.R. cu autorităţile, acţiune ce s-a finalizat prin scutirea de T.V.A. a activităţii de organizare a jocurilor de noroc.

În anul 1999 apare, ca rezultat al colaborării       dintre Ministerul Finanţelor şi reprezentanţii A.O.P.J.N.R., Hotărârea de Guvern Nr. 251 ca normă de aplicare a O.U.G. Nr.69/1998 şi care, prin conţinutul ei, face un pas înainte pe calea îmbunatăţirii cadrului legal în acest domeniu şi recunoaşte utilitatea A.O.P.J.N.R.  prin acceptarea participării reprezentanţilor acesteia la şedintele Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc.

           A.O.P.J.N.R. s-a implicat activ în elaborarea sau modificarea unor acte normative din domeniu din care amintim cele referitoare la timbrul social, casele de marcat electronice fiscale, timbrul monumentelor istorice etc.

          În prezent A.O.P.J.N.R., continuând eforturile depuse încă din anul 2007, duce o intensă activitate în vederea amendării şi finalizării noilor acte normative privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc (O.U.G. 77/2009 şi H.G. 870/2009) 

          Sediul iniţial al asociaţiei a fost stabilit în Bucureşti, Str.Spiru Haret, Nr.15, sector 1, în prezent asociaţia are sediul în Bucureşti, Str.Elizeu, Nr.24, Et.1, Ap.2, sector 1. 

          Afilierea la A.O.P.J.N.R. oferă o multitudine de avantaje:

l        reprezentarea la nivel naţional a organizatorilor de jocuri de noroc de tip maşini electronice cu câştiguri sau bingo în sală şi a producătorilor de echipamente de joc în procesul de elaborare a actelor normative din  domeniu;

l        primiti prin e-mail sau fax toate documentele importante referitoare la modificările legislative în domeniu, articole din presă, communicate ale autorităţilor, noutăţi legate de industria internaţională a jocurilor de noroc etc.;

l        aveţi acces la toate informaţiile de pe site-ul A.O.P.J.N.R., inclusiv la statutul asociaţiei;

l        veţi fi consultaţi şi se va ţine cont de opiniile dumneavoastră în procesul elaborării sau modificării actelor normative din domeniu;

        puteţi intra în legătură cu alţi membri care activează în acest domeniu în vederea  unor schimburi de informaîii care să ducă  la îmbunătăţirea calităţii activităţii dumneavoastră;

      conducerea executivă vă stă permanent la dispoziţie în legatura cu intrebările şi sugestiile dumneavoastră;

     cel puţin o dată pe an veţi fi invitaţi să participaţi la Adunarea Generală a asociaţiei.

          Pentru a se înscrie în A.O.P.J.N.R. solicitantul va adresa o Cerere de Înscriere către Preşedintele Consiliului Director. Cererea de Înscriere tip se pune la dispoziţia celui interesat la simpla solicitare a acestuia la tel./fax 021/312 15 42 sau e-mail: aopjnr@yahoo.com .

Contact

ASOCIAŢIA ORGANIZATORILOR ŞI PRODUCĂTORILOR

DE JOCURI DE NOROC DIN ROMÂNIA (A.O.P.J.N.R.)                                                                                                      

Bucureşti, Str.ELIZEU, Nr.24, Et.1, Ap.2, Sector 1

Tel./Fax: (+40) 21/ 312 15 42

GSM: 0744 244 604

E-mail: aopjnr@yahoo.com

Website: www.aopjnr.ro

Nu ezitaţi !

Pentru unirea eforturilor voastre

Pentru o mai largă reprezentare

Pentru creşterea influenţei decizionale

Deveniţi  MEMBRU al A.O.P.J.N.R.

     În atenţia organizatorilor de jocuri de noroc

          Pe această cale vă informăm că, în cadrul şedintei Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor, din data de 23.06.2010 au fost adoptate ultimele modificări ale proiectului de lege privind aprobarea O.U.G. 77/2009.

          Ca urmare, conform procedurilor europene, statul român a adresat Comisiei Europene – TRIS notificarea nr.2010/382/RO din data de 02.07.2010 prin care face cunoscut acesteia conţinutul actual al proiectului de lege mai sus menţionat. Conform procedurilor, urmează o perioadă de aşteptare până la data de 04.10.2010 în care ţările membre ale U.E. pot face observaţii privind conţinutul actului normativ şi pot solicita modificări ale acestuia. După expirarea perioadei de aşteptare, actul normativ împreună cu eventualele observaţii sau modificări solicitate este remis statului român în vederea dezbaterii finale în plenul Camerei Deputaţilor şi adoptării acestuia.

         A.O.P.J.N.R. intenţionează să continue demersurile, de această dată pe lângă C.E.-TRIS, în vederea modificării textului Art.15(6)a)(i) al O.U.G. 77/2009.

Având în vedere modificarea textului punctului (i) care reduce numărul minim de slot-machine /locaţie de la 20 la 15 şi a punctului (iii) al acestui articol, ce va limita numărul de slot-machine ce poate fi amplasat în locaţiile autorizate pentru activitatea de pariuri sau loto între 2 si 5, A.O.P.J.N.R. consideră că în consecinţă este imperios necesară  modificarea textului punctului (i) şi va supune atenţiei două variante:

1.   „minimum 10 mijloace de joc pentru spaţiile în care, pe lângă celelalte activităţi care se desfăşoară în cadrul incintei respective, altele decât exploatarea de jocuri de noroc, se exploatează numai această categorie de mijloace de joc;”

2.     „minimum 15 mijloace de joc în locaţiile din municipiul Bucureşti şi minimum 10 mijloace de joc în alte locaţii decât în municipiul Bucureşti pentru spaţiile în care, pe lângă celelalte activităţi care se desfăşoară în cadrul incintei respective, altele decât exploatarea de jocuri de noroc, se exploatează numai această categorie de mijloace de joc”.

      Considerăm că, la momentul actual, faţă de inflexibilitatea reprezentanţilor M.F.P. care nu au fost de acord cu reducerea de la 20 la 15 a numărului minim de maşini/locaţie, diminuare obtinuţă cu mari eforturi de către A.O.P.J.N.R., o mai mare şansă de aprobare în plenul Camerei Deputaţilor ar avea-o varianta nr.2 în sprijinul căreia am putea invoca şi precedentul creat la cazinouri, unde se prevede un număr diferit de echipamente pentru Bucureşti faţă de provincie.

      În măsura în care în urma consultărilor pe care le avem cu asociaţiile reprezentative din alte domenii ale jocurilor de noroc vom identifica prevederi de interes comun care ar trebui modificate, prin solicitări adresate Comisiei Europene, vi le vom comunica în timp util.

          Vă rugăm ca după analizarea acestor propuneri să trimiteţi cât mai urgent, în scris, prin poşta, către A.O.P.J.N.R. o adresă oficială prin care să vă manifestaţi susţinerea pentru una din variantele propuse sau pentru ambele variante.

       În cele ce urmează vă propunem o variantă orientativă a textului acestei adrese:

S. C. ………………………………….

      date de identificare

               Către,

                          Asociaţia Organizatorilor şi Producătorilor

                         de Jocuri de Noroc din România

               În atenţia D-lui George Niculescu – Preşedinte

      S.C…………….. S.R.L. , organizator de jocuri de noroc în baza licenţei seria …… din ………… vă solicităm prin prezenta să întreprindeţi demersurile necesare pe lângă Comisia Europeană – TRIS şi Parlamentul României – Camera Deputaţilor în vederea modificării textului Art.15(6)a)(i) al O.U.G. nr.77/2009 după cum urmează:

(i)         se va introduce textul variantei agreate sau al ambelor variante dacă este cazul.

 

Data                                                                                 Reprezentant-funcţie                                                                                                                           Semnătură

                                                                                           Ştampilă

                   Propunem, de asemenea, următoarele amendamente la articolele de mai jos:

                   Art.14 se va completa cu următorul text:” Pentru autorizaţiile şi licenţele în vigoare la data modificării, nivelul taxelor va rămâne nemodificat până la expirarea valabilitaţii acestora.”

                   Art.17(2) (h1) se va elimina sau modifica pentru a nu da naştere la interpretări sau abuzuri.

                   Având în vedere că aceasta este ultima şansă de a putea face modificările pe care le doriţi, vă rugăm să trataţi cu maximă seriozitate solicitarea noastră şi să trimiteţi în timp util această adresă în vederea redactării materialelor ulterioare necesare acestui demers.

În loc de concluzie

1)                Dialogul este preferabil confruntării! La negocieri ar trebui să se ţină
cont în primul rând de glasul majorităţii; clasa de mijloc este necesar să
fie sprijinită şi încurajată şi în domeniul jocurilor de noroc !

2)                Cred în şansă şi în dreptul operatorilor mici şi medii de
slot-machine – care reprezintă majoritatea din cei 400 de operatori rămaşi în
activitate – de a coexista pe piaţă alături de marii operatori, într-un sistem
concurenţial stimulativ, fără bariere legislative care să favorizeze pe cei
mari în dauna celor mulţi. În condiţii de taxare şi reglementare adaptate
realităţii, există loc pentru toţi, fiecare categorie are segmentul ei
specific de jucători! 

Cristian Pascu, preşedinte
executiv al AOPJNR

Author: Editor

Share This Post On

1 Comment

  1. as dori sa imi deschid o sala si sa imi cumpar 5 aparate ce trebuie sa fac

    Post a Reply

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.