Art, from passion to long lasting investmentArta, de la pasiune la investiție durabilă

luni, 14 martie 2011

The passion that brings billions

Art collectors can turn their passion into real revenues due to the increasing desire of owning the famous masterpieces. The competition can bring the wealthy not only fame, but also fabulous revenues year after year. On the auctions dedicated to famous creations million dollars are paid, and the most passionate collectors are paying amounts that can reach 9 numbers for increasing their collection with such a long lasting money maker.

On global level, Steve Cohen, famous paintings collector, invested in 2010 145.4 million dollars on the modern art market. Among his acquisitions we must notice “Flag”- Jasper Jones, a masterpiece that represents the American flag, but also a Cocoa Cola bottle made by Andy Warhol, one of the most expensive masterpieces ever sold on auctions in 2010. Cohen has also purchased in 2006, for 137.5 million dollars, the painting “Woman III”, a piece on wood, made by the abstract and expressionist artist Willem de Kooning. The painting, placed on the second position of the most expensive masterpieces sold on auction, is part of a six pieces collection having as main subject the woman.

The Chinese billionaires “give the devil his due”. At the beginning of November 2010, a collector from Socialist China purchased a vessel belonging to the Qianlong period with 85 million dollars, within the auction that took place at Bainbridges House in London. One month earlier, another Chinese had purchased a vessel of the same period with 32 million dollars, on an auction organized by Sotheby’s House in Hong Kong. These events are not the only one. Along the years, the amounts bidden on these auctions overtook the expectations. The vessel on Bainbridges auction was sold with an amount 44 times more than the initial price. Sotheby’s has a 5 times more price. And the race for the Chinese antiques just started.

The most wanted art pieces are abroad, especially in France and Great Britain, objects belonging to Qianlong (1735-1799) or Kangxi (1661-1722). As the objects belonging to this period are few and far, the Chinese billionaires are doing their best to get them. The idea has been generated by the investment desire, together with the protection against inflation rate, patriotism and the need to impose their social statute. The great Chinese business men want to “repatriate” the antics and art pieces, regardless the period. Thus, they tender with great enthusiasm for art objects that spent decades abroad. At the same time, for the Chinese who built their fortune on illegal grounds, the art collections represent a more discrete method to keep money than the investments on the capital market. A Qianlong vessel does not attract the attention as a very expensive car or a luxurious villa do.

On the top of the most expensive art pieces ever sold on auction is one of the most representative pieces of the abstract expressionism made by Jackson Pollock. “No.5, 1948” is the most valuable work of the artist and also the most expensive in the entire world. According to “New York Times”, the art piece was sold in 2006, on an auction organized by Sotheby’s House with 140 million dollars.

If the richest in the world have already created the tradition of purchasing famous art pieces, in Romania the passion for this segment started quite slow, but one auction after another, the Romanian business men are increasing their desire for art, investing almost 175.000 dollars.

Even if we are 6 years behind our neighbors in Budapest, even the volume of the market has been developed with 40% in 2009, the experts declared last year that they expect the first transaction of a Romanian painting to be over 1 million dollars in maximum 6 years. Relying on the fact that the art investment is the most efficient on the market and can never devalue on medium and long term, the representatives of the auction houses estimate in Romania an increasing number of the art passionate, due to the huge segment yet unexploited on local level.

Nicolae Grigorescu, the painter, is the undisputed Star of the local art auctions. Last year, on December 16, “Pastorita” (Shepherdess), established a record, becoming the most expensive art piece auctioned on the Romanian art market, sold for 175.000 euros. This painting overtook “Aisse”, by Camil Ressu, sold in 2009 with 160.000 euros. The third position of the most valuable art pieces in Romania is Grigorescu’s “Car cu boi”, sold at the end of September with 155.000 euros.

Abroad, the works of the Romanian artists are more successful than within borders. The wooden sculpture “Doamna L.R.” (Mrs. L.R.) made by Constantin Brincusi, belonging to Yves Saint Laurent’s art collection has been sold with 29.2 million euros on an auction in Paris. At the end of November 2010, the opera and objects of the artist were auctioned in Paris. The main piece of the collection is   “Sărutul (Columna)”, The Kiss, sold with 950.000 euros. The experts of Artcurial House, the organizers, announced the event had a great success, trading almost 83% of the pieces in total value of 1.560.000 euros. In 2011, the auction houses prepare other events and theme auctions. This is a prove of the increasing appetite for art in Romania, regardless the unfavorable period.Pasiunea care face milionari

Colecționarii de artă pot face adesea din pasiunea lor o sursă de venit viabilă datorită apetitului tot mai crescut operele renumite. Competiția pentru lucrările celebre le aduce și celor cu dare de mână, nu numai faima, ci și venituri fabuloase de la un an la altul. Astfel, la licitațiile pentru creațiile ilustre plouă cu milioane de dolari, iar împătimiții sunt dispuși să dea chiar și sume cu nouă cifre pentru a-și mări portofoliul cu un asemenea generator de bani pe termen nelimitat.

La nivel mondial, Steve Cohen, un colecţionar de tablouri celebre, a investit, numai în 2010, 145,4 milioane dolari pe piaţa de artă modernă. Printre achizițiile sale se numără ”Flag”-ul lui Jasper Johns – operă care transpune pe pânză steagul american – , dar şi o sticlă de Coca-Cola realizată de Andy Warhol – una dintre cele mai scumpe opere de artă vândute la licitaţie în acest an. Cohen a mai cumpărat în 2006, cu 137,5 milioane de dolari, tabloul ”Woman III”, creație realizată pe lemn de către pictorul expresionist și abstract Willem de Kooning. Tabloul, situat pe locul 2 în topul celor mai scumpe opere de artă vândute la licitație, face parte dintr-o colecție de șase astfel de lucrări, care au ca temă centrală femeia.

Nici miliardarii chinezi nu se lasă mai prejos. La începutul lui noiembrie 2010, un colecțio­nar din China socia­listă a cumparat un vas din epoca Qian­long cu 85 de milioane de dolari, în cadrul lici­tației desfășurate la Casa Bainbridges din Londra. Cu o lună mai devreme, un alt chinez a cumpărat un vas din aceeași epocă pentru 32 de mili­oane de dolari, la o licitație realizată la Casa Sotheby’s din Hong Kong. Aceste evenimente nu sunt singulare. În ultimii ani, sumele licitate au depășit cu mult așteptările ini­țiale. Astfel, vasul de la Bainbri­dges s-a vândut cu un preț de 44 de ori mai mare față de estimarea maxi­mă inițială, iar cel de la Sotheby’s a avut un preț de cinci ori mai mare. Iar goana după pie­­sele antice chine­zești abia a înce­put.

Cele mai căutate opera de artă sunt cele aflate în afa­ra țării, mai ales în Franța și în Marea Britanie, din epocile Qian­long (1735-1799) sau Kangxi (1661-1722). Cum obiectele din aceste perioade sunt din ce în ce mai rare, miliardarii chinezi fac tot posibilul să rămână în cursă pentru a intra în posesia lor. Comportamentul a fost generat de apetitul investițional, coroborat cu protecția împotriva inflației, de patriotism și de necesitatea de a-și impune statutul social. Marii oameni de afaceri chinezi vor să „repatrieze” antichități și lucrări de artă, indiferent de perioada în care acestea au fost realizate. Astfel, ei li­ci­­tează cu entu­ziasm pentru obiecte care au stat  dece­nii sau secole în stră­inătate. În opinia lor, achizițiile de acest gen sunt mai si­gure decât investițiile pe piața de capi­tal. Totodată, colecțiile de artă reprezintă o metodă mai discretă de conservare a banilor pen­tru chi­nezii care și-au făcut averi în mod ilegal, astfel că o vază Qianlong, nu atrage aten­ția la fel de mult ca un bolid de sute de mii de dolari sau o vilă luxoasă.

Pe primul loc în topul celor mai scumpe opere de artă vândute vreodată la licitație se află creația lui Jackson Pollock, una dintre cele mai reprezentative lucrări pentru expresionismul abstract. „No. 5, 1948” este cea mai valoroasă pictură a lui Jackson Pollock, dar și cea mai scumpă din lume. Potrivit publicației ”New York Times”, opera a fost vândută în anul 2006, la o licitație organizată de casa Sotheby’s, cu impresionanta sumă de 140 de milioane de dolari.

Dacă cei mai bogați oameni din lume au făcut deja o tradiție din achiziționarea unor opere de artă celebre, în România, pasiunea pentru acest segment a debutat timid, însă, de la o licitație la alta, oamenii de afaceri români încep să prindă tot mai mult gustul pentru frumos, iar sumele au ajuns acum 1a 175.000 de euro.

Deși suntem cu șase ani în urma vecinilor noștri de la Budapesta, deși volumul pieței s-a contractat cu 40% în 2009, specialiștii din domeniu declarau anul trecut că se așteaptă ca prima tranzacție pentru un tablou românesc să depășească pragul de 1 milion de euro în maximum șase ani. Mizând pe faptul că investiția în artă aduce unul dintre cele mai bune randamente de pe piață și nu se depreciază niciodată pe termen mediu și lung, reprezentanții caselor de licitații estimează că și în România activitățile de acest gen vor avea parte de un număr tot mai mare de doritori, datorită potențialului imens al acestui segment, încă neexploatat la adevărata lui valoare la nivel local.

Pictorul Nicolae Grigorescu este vedeta incontestabilă a licitațiilor cu opera de artă autohtonă. Anul trecut, pe 16 decembrie, ”Păstorița” lui Grigorescu a stabilit un record, devenind cea mai scumpă lucrare tranzacționată pe piața românească de artă, adjudectă pentru suma de 175.000 de euro. Acest tablou a surclasat nudul ”Aisse”, semnat de Camil Ressu, care s-a vândut în vara lui 2009 cu 160.000 de euro. Pe ultimul loc al podiumului, în topul celor mai valoroase opere de artă din România s-a situat ”Carul cu boi” al lui Nicolae Grigorescu, vândut la finele lunii septembrie pentru suma de 155.000 de euro.

Peste hotare, lucrările artiștilor români au un succes mult mai mare decât cel din țară. Sculptura de lemn ”Doamna L.R.”, din colecția de artă a lui Yves Saint Laurent, lucrare realizată de artistul Constantin Brâncuși, a fost vândută la o licitație din Paris cu 29,2 milioane de euro. La finele lunii noiembrie 2010, opera și obiectele personale ale lui Brâncuși au fost scoase la licitație tot la Paris. Piesa de rezistență a colecției Brâncuși, ”Sărutul (Columna)”, s-a vândut cu suma de 950.000 de euro.  Specialiștii casei ”Artcurial”, organizatorii licitației, au anunțat că evenimentul a avut un succes uriaș, fiind vândute circa 83% din totalul pieselor pentru 1.560.000 de euro.

În 2011, casele de specialitate pregătesc și alte evenimente expoziționale și licitații tematice, semn că, chiar și în aceste vremuri tulburi, apetitul pentru creații renumite crește și în România.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.