Arjan van’t Veer, Secretar General la Loterii Europene: „Misiunea asociației Loteriilor Europene este de a promova un model de joc durabil și solid în beneficiul societății“

miercuri, 24 noiembrie 2021

Arjan van’t Veer a avut amabilitatea să ne acorde un interviu deosebit de interesant despre activitatea asociației Loteriile Europene (LE) a cărui secretar general este. În acest fel am aflat şi vă putem informa şi pe voi, cititorii revistei Casino Inside, cine sunt membrii LE, ce planuri au, care le este misiunea, care sunt principalele principii după care-şi ghidează activitatea sau cum a sprijinit LE societatea în timpul pandemiei covid-19.

Arjan van’t Veer

Arjan van’t Veer

Pentru persoanele care nu știu încă, spuneți-ne cu ce se ocupă Loteriile Europene (LE)? Cine sunt membrii și care este misiunea?

Loteriile Europene (LE) reprezintă organizația um­bre­lă a loteriilor naționale care operează jocuri de noroc, inclusiv pariuri sportive, în beneficiul publi­cului, în peste 40 de țări europene – cu aproximativ 50 de membri în toate statele membre ale UE. Fiind cea mai mare și cea mai reprezentativă organizație din sectorul loteriei și jocurilor de noroc din Europa, LE reprezintă atât operatorii de stat, cât și operatorii privați care oferă servicii de loterie, jocuri de noroc și pariuri online și offline. Membrii LE operează doar în jurisdicțiile în care sunt autorizați de guvernele naționale respective și unde plătesc toate impozitele și respectă cerințele legale (combaterea spălării banilor, politici de joc responsabil, etc.).

LE crede în beneficiul general al loteriilor cu licență națională (de stat) asupra societății ca principiu directiv pentru protejarea jucătorilor și organizarea unei loterii publice sau a altor jocuri de noroc. Misiu­nea LE este de a promova un model de joc durabil și solid în beneficiul societății, bazat pe valorile de bază ale loteriei – responsabilitate, durabilitate/societate și integritate.

Care sunt planurile, obiectivele și acțiunile LE pentru următorii câțiva ani?

Nu există nicio îndoială că pandemia a afectat sectorul loteriei în ultimele 18 luni. Cu toate acestea, Loteriile Europene s-au adaptat rapid anul trecut și și-au continuat cele două sarcini statutare importante de atunci – să reprezinte și să promoveze interesul membrilor săi și să acționeze ca o platformă pentru educație și schimb de bune practici.

Având în vedere situația fără precedent și incer­titudinea care încă persistă, LE rămâne prudentă în abordarea sa. Deocamdată, Asociația continuă să ofere evenimente online pe gustul membrilor noștri, care atrag audiențe mai largi pe o serie de subiecte importante și relevante. În următorii doi ani, viziunea strategică a LE este „reconectarea”, cu întâlniri fizice, sperăm, și produse și servicii noi pentru membrii LE. În 2022, Evenimentul LE Industry Days este planificat să se desfășoare la Wiesbaden, Germania, iar în 2023 Congresul și Salonul LE vor fi organizate în Sibenik, Croația.

În cadrul Adunării Generale a Loteriilor Europene, la începutul acestui an, membrii LE au adoptat certificarea obligatorie a jocului responsabil și o rezoluție privind responsabilitatea socială corporativă (CSR). Acestea sunt sarcini importante pe care Asociația le va implementa în următorii ani. Certificarea obligatorie face parte din dorința LE de a pune valorile loteriei în fruntea afacerilor membrilor săi. Protecția jucătorului stă la baza activităților lor. Un sistem „prieten” pentru loteriile membrilor care nu sunt încă certificate le va permite să solicite asistență membrilor certificați.

Pe lângă evenimentele LE și schimbul de bune prac­tici între membri, Asociația continuă să monitorizeze evoluțiile de politici și propunerile legislative la nivelul UE și, acolo unde este necesar, la nivel național, relevante pentru sectorul jocurilor de noroc. Deoarece pandemia continuă să influențeze modul în care se desfășoară activitățile de reprezentare, LE rămâne vigilent și continuă să exploreze noi moda­lități creative de conectare cu factorii de decizie poli­tică pentru a apăra interesul membrilor LE. Privind în viitor, câteva obiective importante din agenda LE sunt Legea Serviciilor Digitale (DSA), combaterea spălării banilor și impozitarea digitală.

Organizația Loteriilor Europene face lobby pe lângă Comisia Europeană?

Ca parte a misiunii ambițioase a Comisiei Europene de a face Europa „gata de era digitală”, Legea Serviciilor Digitale a stimulat considerabil abordarea conți­nu­tului online ilegal prin mecanismul său de notificare și acțiune. Anul trecut, LE a luat inițiativa împreună cu European Casino Association (ECA) și World Tote Association (WoTA) de a publica online o scrisoare deschisă privind lupta împotriva jocurilor de noroc ilegale. Cele trei asociații au salutat eforturile Comisiei și au blamat încă o dată operatorii de jocuri de noroc ilegali care fac practic imposibilă protejarea consuma­torilor și subminează modelul de jocuri de noroc durabil în detrimentul societății.

În contribuțiile la consultările publice ale UE cu privire la subiecte relevante, cum ar fi Strategia europeană pentru date, inteligența artificială, spălarea banilor, noua agendă a consumatorilor și DSA, Lote­riile Euro­pene subliniază importanța unei abor­dări naționale în ceea ce privește reglementarea jocurilor de noroc în Europa pentru a proteja interesul operatorilor de jocuri și pentru a susține modelul de succes al loteriilor naționale din Europa în beneficiul societății. Subsi­diaritatea este principiul de bază aici.

The European Lotteries

Ce îmi puteți spune despre cooperarea cu Loteria Națională Română?

Loteria Română (CNLR SA) este membră a LE din 1991. În acești ani, a găzduit evenimente în limba română pentru Asociație și a fost în trecut membru al Comitetului Executiv LE. ªi astăzi Loteria Română se angajează în activități organizate de Asociație și consideră această colaborare o prioritate.

Responsabilitatea, durabilitatea și integritatea sunt trei dintre cele mai importante părți ale gene­lor LE. Dispune organizația Loteriilor Euro­pene de un Ghid de Principii care să îndrume membrii asociației dumneavoastră?

Identitatea LE și a membrilor săi este definită de valorile sale comune – responsabilitate, societate/durabilitate și integritate.

  • Responsabilitate – LE și membrii săi cred într-un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și în jocuri responsabile și le prioritizează față de alte interese. Acesta este un diferențiator cheie al modului în care sunt operate loteriile și alte acti­vități ale membrilor LE în comparație cu operatorii de jocuri de noroc sau operatorii ilegali. Acesta include un angajament foarte clar de a menține responsabilitatea socială corporativă în centrul activităților membrilor EL.
  • Societate/durabilitate – Aceste valori se bazează pe ideea că preocupările sociale și de ordine publică prevalează. Acest lucru nu exclude generarea de profit, dar recunoaște întotdeauna că loteriile și alte activități ale membrilor LE sunt conduse în inte­resul societății, ceea ce înseamnă un echilibru optim între costurile sociale conforme cadrelor de reglementare ale fiecărei țări și – ca urmare a aces­tui regulament – un echilibru loterie- profituri.
  • Integritate – Dincolo de legislația UE și cea națio­nală, membrii LE sunt responsabili și aplică stan­dar­de stricte (de exemplu, standardele de securitate EL și WLA) pentru a asigura operațiuni sigure și corecte și pentru a gestiona riscurile de fraudă și alte forme de criminalitate. Activitatea de pariuri sportive a membrilor LE se desfășoară la cele mai înalte standarde de integritate.

În sectorul jocurilor de noroc, interesele părților interesate sunt diferite și nu sunt aliniate propriu-zis. Jucătorii caută distracție și încredere în participarea la jocuri de noroc. În timp ce provocarea pentru operator este să răspundă diferitelor cerințe, autoritățile de reglementare caută un sector de jocuri de noroc durabil și legal, cu oferte moderate și controlate, cu profituri nete globale pentru societate (profituri minus costurile sociale). În acest context, membrii LE fac diferența în ceea ce contează cel mai mult în comparație cu alți operatori: valorile membrilor LE trebuie să fie reflectate de către state și autoritățile de reglementare printr-un cadru de reglementare puternic, bazat pe principii, cum ar fi jocul responsabil obligatoriu, asigurarea securității operațiuni, stan­darde de guvernanță corporativă, excluderea legală a ofertelor periculoase și, nu în ultimul rând, impozite. Caracterul adecvat are nevoie de subsidiaritate ca principiu indispensabil al reglementării. Prin urmare, LE solicită în primul rând o reglementare strictă, dar adecvată, pentru a proteja interesele actorilor din acest sector sensibil.

Puteți să-mi spuneți cum este promovat Jocul Responsabil (JR) de către membrii în statele lor. Există programe obișnuite cu privire la derularea JR de către Loteriile Europene?

O reglementare strictă bazată pe principiile națio­nale, asigură faptul că jocurile furnizate de membrii LE pot fi jucate într-un mediu sigur și transparent. Protejarea bunăstării jucătorilor este cea mai impor­tantă pentru loteriile naționale.

Angajat să abordeze jocurile de noroc ilegale și activitățile infracționale conexe, reducând în același timp orice potențial rău asupra societății, LE a dezvoltat un standard care are ca scop promovarea adoptării celor mai bune practici în rândul membrilor LE: certificarea Jocului Responsabil LE. De asemenea, LE și-a actualizat recent „Standardele de joc respon­sabil”, care reprezintă nucleul cadrului politic LE pentru jocurile responsabile. (https: //www.euro­pean-lotteries.org/system/files/2021-09/EL%20Responsible%20Gaming%20Standards_v4_2021_EN_0.pdf)

Membrii LE promovează standardele Jocului Res­pon­sabil LE și fac schimb de bune practici și cunoștințe între ei. LE are un grup de lucru dedicat jocului respon­sabil și CSR și fiecare organizează un eveniment pentru a acoperi aceste subiecte importante.

Există un echilibru fin între satisfacerea cererii de jocuri de noroc și asigurarea faptului că jocurile de noroc nu afectează negativ jucătorii și societatea. Membrii LE se străduiesc să atingă acest echilibru prin îndepărtarea jucătorilor de operatorii fără licență sau ilegali și oferind jocuri sigure într-un mediu controlat și sigur. În toate statele membre ale UE, loteriile naționale trebuie să respecte regle­mentările naționale pentru jocurile și operațiunile lor generale. Fiecare joc este supus unui set strict de reguli, care acoperă testele de impact, reglementările publicitare, numărul de extrageri, limitele de vârstă și miză și modul în care rezultatele sunt publicate. Toate operațiunile sunt monitorizate și verificate în mod regulat de către autoritățile naționale compe­tente pentru jocuri de noroc.

LE și membrii săi se angajează să genereze tot ce este mai bun în beneficiul societății, în conformitate cu legile și reglementările naționale. Acest anga­jament depășește jocul responsabil, ca valoare de bază și trebuie să includă RSI ca perspectivă mai largă. Membrii LE joacă, de asemenea, un rol crucial în practicile de afaceri durabile și au dezvoltat Orientări CSR pentru a permite loteriilor să evalueze, să dezvolte și să adauge valoare părților interesate, acțiunilor și angajamentelor CSR.

Orientările CSR ale Loteriilor Europene îi ajută pe membrii LE să se concentreze asupra guvernanței organizaționale, problemelor consumatorilor, practi­cilor corecte de operare, practicilor de muncă, drep­turilor omului, implicării comunității și mediului și identificării și comunicării părților interesate. Cel mai recent, în timpul Adunării Generale a LE 2021, mem­brii LE au adoptat Rezoluția LE CSR. (https: //www.european-lotteries.org/system/files/2021-06/CSR%20Resolution_2021_EN.pdf)

 

citeste si „Sloturi la care poți cumpăra ”speciale” – NOU! IMEDIAT! FASCINANT”

 

Cum a sprijinit LE societatea în timpul pandemiei covid-19?

În timp ce pandemia COVID-19 a prezentat Europei și restului lumii cea mai mare criză de sănătate, eco­nomică și socială din istoria modernă, LE și membrii săi au continuat să își îndeplinească valorile de bază ale responsabilității, durabilității și inte­gri­tății prin sprijinirea comunităților locale. De la oferirea de ajutor și finanțare a echipamentelor medicale până la crearea de fonduri de urgență și ajutor social, aceste eforturi susțin sprijinul istoric al loteriilor naționale societății în momentele de nevoie.

Sprijinul din partea membrilor LE către societate a venit (și încă vine) în multe moduri diferite, de exemplu donații financiare către organizații pentru a furniza alimente și produse de sănătate celor mai vulnerabili, furnizarea de materiale esențiale de îngrijire a sănătății către spitale, cum ar fi monitoare și nebulizatoare, precum și ca donații de mașini către spitale care au nevoie urgentă de transport. Membrii LE au sprijinit, de asemenea, proiectele de bază și comunitățile locale, oferind ajutor umanitar persoanelor în vârstă, sprijinind federațiile sportive pentru a încuraja bunăstarea și exercițiul fizic în timpul pandemiei și pentru a sprijini artiștii și activitățile culturale online. Membrii LE și-au sprijinit, de asemenea, proprii angajați, jucători și retaileri pe tot parcursul COVID-19.

Multe exemple ale membrilor LE sunt disponibile aici: https://www.european-lotteries.org/news/el-members-support-society-during-covid-19-update-march și aici https://www.benefit4society.eu/, pre­cum și în Raportul nostru anual 2020 https: //www.european-lotteries.org/system/files/2021-07/EL-AR2020_final_0.pdf

În general, fiecare loterie națională desfășoară pro­grame diferite în țara sa pentru a ajuta per­soanele care au nevoie, poate organizația Loteriile Europene să facă un program european în care să reunească toate eforturile membrilor și să contri­buie la o cauză comună?

Cel mai recent exemplu de a contribui la o cauză comună este în timpul pandemiei COVID-19, unde loteriile naționale și-au susținut sprijinul istoric pentru societate în vremuri de nevoie. Membrii LE au continuat să își îndeplinească valorile de bază ale responsabilității, durabilității și integrității prin sprijinirea comunităților locale. Cel mai recent raport anual al LE (2020) oferă informații suplimentare https://www.european-lotteries.org/system/files/2021-07/EL-AR2020_final_0.pdf

 

Informații suplimentare la:
www.european-lotteries.org

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.