ARDAC ELITE, the ultimate future-proof bill and ticket acceptorARDAC ELITE, cea mai nouă tehnologie în domeniul acceptoarelor de bancnote şi bilete

sâmbătă, 31 iulie 2010

Aligned or skewed; back to front or front to back; straight edges or rough edges; perfect corners or folded corners – whichever way you look at it, provided it’s genuine, Ardac Elite accepts it. Ardac Elite is the first in a new generation of acceptor: traditional acceptors sample only parts of a bill; Ardac Elite, on the other hand, takes a high-resolution image of the whole bill using state-of-the-art optoelectronics.

Ardac Elite scans 100% of both faces of each bill using six wavelengths, including visible, ultraviolet and infrared. The true note image provides a large amount of data for analysis, including data on special features such as IR markings. Ardac Elite provides the highest first-time acceptance of both new and street-grade bills, and rejection of all known frauds. Money Controls works with national banks and currency producers to make Ardac Elite future-proof, able to handle not just the current security features but also those yet to be introduced. The Ardac Elite EP, a hand-held support tool, makes it easy to update an Ardac Elite with new banknote data and also to update the unit’s firmware.

Ardac Elite has a very high tolerance of dirt, smoke and scratches, with automatic compensation for the ingress of dust into the host machine and for smokey environments.

An industry-standard footprint, a range of hardware interfaces, including RS232, USB and TTL, and three industry-standard protocols, ensure that Ardac Elite can be easily integrated into OEM machines. And it can be easily retrofitted on site to existing machines, enabling operators to increase revenue, whilst also extending the life of their machines.Dreaptă sau înclinată; din spate în faţă sau din faţă în spate; cu margini netede sau colţuroase; muchii perfecte sau îndoite-oricum te-ai uita la ea, atât timp cât este reală, Ardac Elite o acceptă. Ardac Elite este primul din noua generaţie de acceptoare: cele tradiţionale scanează doar părţi dintr-o bancnotă; Ardac Elite însă creează o imagine de ansamblu a bancnotei, cu înaltă rezoluţie, folosind optoelectronică adusă la rangul de artă.

Ardac Elite scanează 100% ambele feţe ale bancnotei folosind şase lungimi de undă, printre care şi cea vizibilă, ultravioletă şi infraroşie. Imaginea astfel obţinută oferă o cantitate suficientă de date pentru analiză, inclusiv caracteristici specifice precum marcajele IR. Ardac Elite oferă pentru prima oară posibilitatea de acceptare atât a bancnotelor noi, cât şi a celor în uz şi blocarea oricărei fraude. Pentru a crea Ardac Elite, cei de la controlul banilor au colaborat cu băncile naţionale şi imprimeriile de bancnote, pentru a putea avea o securitate sporită atât pentru bancnotele în folosinţă precum şi a celor ce urmează a fi introduse. Instrumentul manual Ardac Elite EP face ca update-ul lui Ardac Elite pentru noile bancnote să fie făcut cu uşurinţă, precum şi update-ul firewalului.

Ardac Elite prezintă o toleranţă mare la mizerie, fum şi zgârieturi, cu un sistem ce suportă pătrunderea prafului în aparat, cât şi aerul încărcat de fum. O amprentă standard pentru industrie, o gamă largă de interfeţe hardware, printre care şi RS232, USB şi TTL, şi trei protocoale standard fac posibil ca Ardac Elite să poată fi integrat în aparatele OEM. El poate fi, de asemenea, modificat pe aparatele deja existente, lucru ce permite operatorilor să îşi mărească veniturile, în timp ce îşi cresc astfel şi durata de viaţă a aparatelor.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.