Antonio Esfandiari – ” ONE DROP” of 18.000.000$Antonio Esfandiari -“O PICĂTURĂ” de 18.000.000 $

miercuri, 8 august 2012

An event of monetary and historic proportion! The 2012 edition of World Series of Poker has established many records in the history of poker. First of all, this event awarded the largest amount of money that was ever given in poker. To start with, the winner took no less than $18,346,673. To spell it properly, the total amount of money is Eighteen-million, three-hundred forty-six thousand, six-hundred and seventy-three dollars. A memorable day, a memorable name, and an event bound to give a new definition to poker events.

A sum of records, a single event

“I feel like the President! I like this!”. This is how Antonio describes himself after achieving the status of the biggest prize winner in poker. This absolutely magic moment happened on Tuesday, 3rd of July, at the Rio in Las Vegas. The audience was as big as the prize: the event was assisted by a packet gallery of spectators, as well as a worldwide television viewing audience on ESPN and the livestream at WSOP.com.

Another record established in this “day to remember” is the one million dollar buy-in of the tournament. This was the initiative of ONE DROP, and proved to be one of the most significant charity initiatives. This buy-in is also the highest in live poker tournament history. This poker tournament was called BIG ONE for ONE DROP, and was hosted by WSOP, to dedicate it to ONE DROP. Everyone over 21 could enter the competition.

The start of the event was set on July 1, and it also featured a WSOP bracelet event. Participants were required to make a $500.000 deposit to have a spot reserved, since the event was designed for a maximum 48 participants. Each fee for the entry had 11.11% directed to ONE DROP, which means that the organization received $5,533,328, and the rest of 888.889 to the prize pool. This official bracelet event took place at Rio All-Suite Hotel & Casino in Las Vegas, Nevada. Every day of the event consisted in no more than 10 levels, each lasting 60 minutes.

It was the first ever platinum WSOP bracelet that was awarded. The condition was that the number of participants be bigger than 22, and they finally enlisted at the maximum amount the event would take: 48.

Besides the biggest prize in poker history, the second-place finisher really got shafted.  He only received $10,112,001.  Then, there was third-place, which paid $4,352,000.  Fourth-place got less, and fifth received even less. In all, the top nine finishers collected the astronomical sum of $42,666,672.  All in all, the 2012 WSOP awarded more prize money in a single day than any other live poker tournament held in history for its entire duration.

A moment of magic that will make history

The richest day in history has its hero: Antonio Esfandiari, who became the man of the day, and will probably remain the most memorable name in the history of poker. He was the winner of a spectacular competition that excelled in many aspects and featured satellite qualifiers and affluent poker professionals.

Each participant posted an unheard of one-million dollar entry fee, just to sit at the table.  After one day’s action, 37 survived.  By the end of the second day, the No-Limit Hold’em tournament was down to just eight.

Antonio Esfandiari, the winner, is a former magician, who used to perform magic tricks and vow audiences of all ages. But on Tuesday night Esfandiari reached deep into his bag of card tricks in what was innocently labeled on the official WSOP schedule as “Event #55”. Alongside with the fact that he collected a bank-account busting $18,346,673, he also had his second career bracelet victory.

Considering that nine of the first 11 players to bust out were professional poker players and that one of those eight finalists was a 33-year-old professional poker player now residing in Las Vegas, Esfandiari has really done some magic.

The Big One for One Drop Champion, Antonio „the Magician” Esfandiari, burst upon the poker scene eight years ago. He is renowned for his rock-star lifestyle, but also for continuous poker accomplishments since 2004. He is also attached to traditional values, since he invited both his parents to assist the moment. As soon as Esfandiari won the final pot of the tournament, he was overtaken with emotion as he embraced his father.  Esfandiari’s brother joined the richest hug in poker history.

The short biography for a number-one poker winner

Esfandiari was born in Tehran, Iran. When he was 9 years old his family moved to San Jose, California. At the age of 19 he changed his name to Antonio, which was adopted from living in a Mexicam American community in San Jose, and became a professional magician. In 2012, he authored The Magician’s Secrets for Winning Tournaments on Insta Poker, a poker strategy game available for iOS. Now he is 33 years old.

Antonio decided to give the bracelet he won to his dad. “My dad has been my biggest supporter. The very first time I invited him to a casino to watch me play he sat behind me and he watched my cards, and before poker was ever popular he was like, <Son, I support you a 100 percent>”. This is how he describes the relationship with his father.

An unusual association: poker and charity

World Series of Poker is the longest running tournament in the world, which dates back in 1970. Also, in all this time WSOP has experienced many alliances in areas like broadcasting digital media and corporate sponsorship, and plus, it has successfully expanded the brand internationally with the advent in 2007 of the World Series of Poker EuropeSM.

Behind the big prize- a non-governmental organization

This event was held for the benefit of ONE DROP, a non-governmental organization active worldwide. This organization supports access to water and raises people’s awareness of water-related issues. Its approach consists in social arts and popular education. In addition to this, ONE DROP is involved in fundraising, and the funds that WSOP raised for charity will be directed to ONE DROP’s projects around the world.

ONE DROP was founded at the initiative of Guy Laliberté, also founder of Cirque du Soleil, and since its creation, has reached out to millions of people, having in sight the fact that one person dies from a water-born disease every 20 seconds. Guy Laliberté was also one of the participants in WSOP’s BIG ONE for ONE DROP $1 million buy-in tournament.

Un eveniment de proporţii monetare şi istorice! Ediţia din 2012 a World Series of Poker (WSOP) a stabilit multe recorduri în istoria pokerului. Înainte de toate, în urma acestui eveniment s-a acordat cea mai mare sumă de bani care a fost câştigată vreodată în poker. În primul raâd, câştigătorul a luat nici mai mult nici mai puţin de 18,346,673 de dolari. Pentru a înţelege proporţia, suma totală de bani este optsprezece milioane trei sute patruzeci şi şase de mii şase sute şaptezeci şi trei de dolari. O zi memorabilă, care a dat un nume de seamă pentru poker si un eveniment care va fixa o nouă definiţie pentru competiţiile de poker.

“Mă simt ca preşedintele! Îmi place asta!” Aşa îşi descrie Antonio starea de spirit după ce a căpătat statusul de câştigător al celui mai mare premiu din poker. Acest moment absolut magic a avut loc marţi, pe data de 3 iulie, la Casino Rio din Las Vegas. Audienţa a fost pe măsura premiului: evenimentul a fost asistat de o galerie mare de spectatori, dar şi vizualizat în toată lumea de audienţa fidelă a postului ESPN, dar şi pe livestream-ul WSOP.com.

Un alt record stabilit în această “zi de ţinut minte” este buy-in-ul de 1 million $ pentru accesul în turneu. Acesta a avut loc la iniţiativa ONE DROP şi s-a dovedit a fi una dintre cele mai semnificative iniţiative caritabile. Acest buy-in este de asemenea cel mai mare din istoria turneelor de poker. Acest turneu a fost denumit BIG ONE for ONE DROP şi a fost găzduit de WSOP, pentru a fi dedicat asociaţiei ONE DROP. Oricine cu vârsta de peste 21 de ani a putut intra în competiţie.

Startul evenimentului a fost dat pe 1 iulie şi a inclus si o cursă pentru o brăţară WSOP. Participanţii au fost condiţionaţi de un depozit iniţial de 500.000 de dolari doar pentru a-şi rezerva un loc, din moment ce s-a prevăzut un număr maxim de 48 de participanţi. Fiecare taxă de intrare a avut prevăzut un procent de 11.11% direcţionat catre ONE DROP, ceea ce înseamnă ca organizaţia a beneficiat de 5,533,32 $, iar restul de 888,889 $ au fost direcţionaţi către fondul de premii. Fiecare zi a evenimentului a constat în 10 niveluri, fiecare având o durată de 60 de minute.

A fost prima brăţară de platină care a fost acordată vreodată în cadrul WSOP. Condiţia a fost ca numărul participanţilor să nu fie mai mic de 22, dar şi ca numărul celor înscrişi să nu depăşească maximul prevăzut: 48 de participanţi.

În afară de faptul că a fost acordat cel mai mare premiu din istoria pokerului, cel care a terminat pe locul al doilea a fost cu adevărat dezavantajat de proporţia premiului. A primit doar 10,112,001 $. Câştigătorul locului al treilea a fost plătit cu doar 4,352,000 $. Finalistul de pe locul patru a primit mai puţin de atât, iar al cincilea chiar şi mai puţin. În total, topul de 9 finalişti a colectat suma astronomică de 42,666,672 $. Însumând toate acestea, ediţia din 2012 a WSOP a acordat mai multe premii în cash într-o singură zi decât a acordat vreodată orice alt turneu de poker live în istorie, pe întreaga durată a desfăşurării lui.

Un moment de magie care va face istorie

Cea mai bogată zi din istoria pokerului are un erou: Antonio Esfandiari, care a devenit omul zilei, şi va rămâne probabil printer numele memorabile din istoria jocurilor de poker. El a fost caştigătorul unei competiţii spectaculare, care a excelat în mai multe privinţe şi care a prezentat numeroşi jucători profesionişti foarte influenţi, condiţia de participare fiind un buy-in pe care nu oricine şi l-ar putea permite.

După o zi de acţiune, 37 au supravieţuit. Până la sfârşitul celei de-a doua zile, turneul de No-Limit Hold’em a redus numărul participanţilor rămaşi în joc la 8.

Antonio Esfandiari, câştigătorul, este un fost magician, care făcea trucuri de magie şi uimea publicul de toate vârstele. Dar în seara de marţi a competiţiei Esfandiari a căutat adânc în sacul cu trucuri pentru a scoate cărţile şi a adus programului oficial de WSOP eticheta de “Event #55”. În afară de faptul ca şi-a imbogăţit contul bancar cu suma de 18,346,673 de dolari, a avut si cea de-a doua victorie din carieră în competiţia pentru o brăţară oficială.

Având în vedere faptul că nouă din primii 11 jucători au fost jucători profesionişti şi că unul dintre cei 8 finalişti a fost un jucător profesionist de 33 de ani cu reşedinţa în Las Vegas, Esfandiari poate fi într-adevăr bănuit de apelul la un truc de magie.

Campionul competiţiei Big One for One Drop, Antonio “Magicianul”, şi-a făcut debutul în poker la vârsta de 8 ani. Este renumit pentru stilul de viaţă specific unui star rock, dar şi pentru realizările constante din poker, începând cu anul 2004. Se poate spune că Antonio este ataşat şi de valorile tradiţionale, din moment ce şi-a invitat ambii părinţi pentru a asista la acest moment. Imediat după ce a câştigat ultima rundă a turneului, a fost vizibil copleşit de emoţii şi şi-a îmbrăţişat tatăl. Fratele lui Esfandiari s-a alăturat acestei îmbrăţişări, probabil cea mai valoaroasă din istoria pokerului.

Scurta biografie a unui câştigător de top al pokerului

Esfandiari s-a născut în capitala Iranului, Teheran. Când avea 9 ani familia lui s-a mutat în San Jose, California. La 19 ani acesta şi-a schimbat numele în Antonio, nume adoptat după ce a locuit intr-o comunitate mexican-americană din San Jose, devenind magician profesionist. În 2012 a semnat cartea “Secretele unui magician pentru a câştiga turneele de Insta Poker”, o strategie de poker disponibilă pe iPhone OS. Acum jucătorul are 33 de ani.

Antonio a decis să-i dăruiască tatălui său brăţara de platină câştigată. “Tatăl meu a fost cel mai mare suporter al meu. Prima dată cand l-am invitat într-un cazino să mă vadă jucând, s-a aşezat în spatele meu şi s-a uitat la cărţile pe care le aveam şi înainte ca pokerul să fie un joc popular, mi-a zis: <Fiule, ai tot sprijinul meu>”. Aşa descrie acesta relaţia cu tatăl său.

O asociere neobişnuită: pokerul şi filantropia

World Series of Poker este cel mai longeviv turneu din istorie, care datează încă din 1970. De asemenea, în toată această perioadă WSOP a făcut multe alianţe în domenii precum radiodifuziunea digitală mass-media şi programele corporative de sponsorizări şi în plus, s-a extins cu succes ca un brand internaţional odată cu apariţia în anul 2007 a World Series of Poker EuropeSM.

În spatele marelui premiu – o organizaţie non-guvernamentală

Acest eveniment a fost organizat în beneficiul ONE DROP, o organizaţie non-guvernamentală activă la nivel mondial. Această organizaţie sprijină îmbunătăţirea modalităţilor de acces la apă şi încearcă să aducă în atenţia oamenilor problema legată de resursele de apă. Abordarea sa constă în promovarea artelor sociale şi a educaţiei populare. În plus, ONE DROP este implicată în strângerea de fonduri, iar suma pe care WSOP a strâns-o în scopuri caritabile va fi direcţionată proiectelor ONE DROP din întreaga lume.

ONE DROP a fost fondată la iniţiativa lui Guy Laliberté, care este şi fondatorul Cirque du Soleil, şi de la apariţie, organizaţia a ajutat milioane de oameni, ţinând cont de faptul îngrijorător că o dată la 20 de secunde o persoană moare din cauza problemelor legate de apă. Guy Laliberté a fost şi unul din participanţii înscrişi în competiţia WSOP, BIG ONE for ONE DROP, cu un buy-in de 1 milion $.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.