Angelo Barbato, Casino Vesuvius: “If we keep on complying with the needs of the clients, we will certainly solve at least half of the problem, even if this period is difficult”Angelo Barbato, Casino Vesuvius: ”Dacă ne menținem clienții satisfăcuți, cu siguranță mai bine de jumătate din problemă este ca și rezolvată, chiar și în această perioadă dificilă”

marți, 4 ianuarie 2011

The entrepreneurs of Casino Vesuvius had a revolutionary idea for Romania. Applying the model of the greatest international gamblers, in 2003, they have decided to open in Brasov a touristic resort dedicated to gambling. Until now the project have been 66,6% finalized, continuing with the inauguration of the hotel, in order to provide the tourists all over the country all the facilities. In an interview for “casino inside”, Angelo Barbato, the GM of casino Vesuvius described the evolution of the company along the four years of activity, the facilities of the casino, but also the manner of handling the challenges of the unstable economical context.

 

How did the story of Casino Vesuvius begin in Romania?

It all started with an entrepreneurial idea in 2003, when the market was still available for investments. At that time I decided to develop a touristic resort involving a hotel, restaurant and casino. For the time being, this structure is 66,6% achieved, since the hotel is not yet built.

What is the difference between Vesuvius and the other casinos in Romania? Which are the main trumps of Casino Vesuvius?

We are convinced that Vesuvius makes the difference among the casinos in Europe, due to the structure of the building designed especially for supporting a casino. It all has been designed for creating a good environment for gaming. The special atmosphere is also supported by the architects team and technicians who worked together in order to make this concept come true. In casino Vesuvius everything is high quality, and when I say everything, I mean absolutely everything.

How would you describe the team of Casino Vesuvius?

The team of the casino has been gathered along the years. On December 16 we celebrate our fourth anniversary. We have chosen to work with professionals; therefore, our policy is supported by quality and love for the game.

Which are the game you provide to the clients? Please speak about that.

Our gaming offer is large and we can surely meet all the demands of our clients, even if they are American Roulette, Black Jack, Texas Hold’em players, where the buy in is 400 lei. We also have 50 last generation slots machines for electronic games players, as Dracula, IGT, Baum. We also have a series of personalized games as Vesuvius Stud, a version of the Three Cards Poker with additional bets and Vesuvius Poker, a new exciting game, coming from Russia that offers the possibility to change up to five cards and buy additional cards, basing on the chance to make a good hand and payment guarantee.

What was the impact of the economical crisis on your business?

The economical crisis was destructive on the international scale, not only for us. We have felt it, yes, but we are not the only ones. We are struggling, together with the others, every single day.

Which are the main obstacles you have to face every day during your activity?

The obstacles are determined by the crisis. It is true; we would have been thrilled to receive a governmental support, since we really want to keep this touristic resort we have created up to this moment. More, a casino in any city it is very important, considering the statistics that indicate the fact that 0.3% of the tourists choose their destination based on a casino in the area.

Which are the solutions and the strategy of Casino Vesuvius applied for defeating the effect of the revenues decrease in the business?  

There are not many solutions. As a strategy, we follow the needs of the clients. If we keep on complying with the needs of our clients, we will certainly solve at least half of the problem. The rest concerns minimizing the costs and avoiding the excesses.

Which is the profit of the clients in Brasov, compared with the players in Bucharest and the rest of the country?

We don’t find significant differences between the profits of the players, or at least they don’t concern the location of a casino, either in Bucharest, Brasov or Constanta. We like to believe that the players, regardless the location, are guided only by the pleasure of gambling.

Which are the main achievements of Casino Vesuvius up to this moment? What about your personal achievments? 

With high quality marketing, adapted to the European policy, we have created a warm and pleasant atmosphere necessary for gambling, not only for the players, but also for those who wish to spend an evening with good taste and entertainment. We have created the mixture to help us keep the high standard and at the same time, to be accessible to all the entertainment lovers. We have a restaurant with hot food available for all the clients, quality services, and the high standard professionalism of the entire staff.

Which are your plans, considering the realities of the Romanian gambling market?

Regarding the next period, we have decided to develop the slot machines area, by purchasing last generation equipments, but we also consider the finalization of the entire Vesuvius project, by opening the hotel that will complete the entire structure of the resort.Antreprenorii Casino Vesuvius au avut o idee revoluționară pentru România. Aplicând modelul jucătorilor mari din industria mondială de profil, aceștia și-au propus în 2003 să deschidă și la Brașov un complex turistic, destinat jocurilor de noroc. Până acum proiectul a fost finalizat în proporție de 66,6%, urmând a fi completat cu inaugurarea hotelului, pentru a le asigura tuturor turiștilor, din toate colțurile țării, toate facilitățile. Într-un interviu acordat revistei ”Casino Inside”, Angelo Barbato,general manager al Casino Vesuvius ne-a descris cum a evoluat compania de-a lungul celor patru ani de activitate, cu ce facilități îi întâmpină cazinoul pe clienți, dar și cum a făcut față noilor provocări, impuse de contextul economic instabil.    

 

Cum a început povestea Casino Vesuvius în România?

Totul a pornit de la o idee antreprenorială în 2003, cand piața era încă propice investițiilor și am decis că ar fi ideal să dezvolt un complex turistic format din hotel, restaurant și cazinou. Deocamdată această structură este realizată în proporție de 66,6%, întrucât hotelul nu este construit deocamdată.

Prin ce se diferențiază cazinoul dumneavoastră de celelalte cazinouri din România? Care sunt principalele atuuri ale lui Casino Vesuvius?

Noi suntem convinși că Vesuvius se diferențiază de toate celelalte cazinouri din Europa tocmai datorită structurii clădirii, care a fost construită în special pentru a susține un cazinou. Totul este realizat întocmai pentru a crea un mediu propice jocului. Atmosfera specială este susținută și de echipa de arhitecți și tehnicieni specialiști, care au lucrat împreună pentru a da forma acestui concept. De asemenea, totul în Casino Vesuvius este de cea mai înaltă calitate… absolut totul!  

Cum ați descrie echipa de la Casino Vesuvius?

Echipa Casino Vesuvius este fundamentată în timp, este sudată prin trecerea anilor, pe 16 decembrie împlinim patru ani de la înființare, și este formată doar din profesioniști în arta jocului de cazinou. Politica noastră este susținută de profesionalism, calitate și dragoste pentru joc.

Care este paleta de jocuri pe care o puneți la dispoziția clienților? Vă rog să detaliați.

Oferta noastră de jocuri este diversificată și putem răspunde cerințelor clienților noștri, fie că sunt jucători de American Roulette, Black Jack, Texas Hold’em, joc la care buy-in-ul este 400 de lei, 50 de slot machines de ultimă generație, pentru  amatorii de jocuri electronice, printre care se regăsesc și Dracula, IGT, Baum. De asemenea, avem o serie de jocuri personalizate, precum Vesuvius Stud, o variație a Ultimate Texas, Vesuvius Bonus Poker, o variantă derivată din Three Card Poker cu pariuri adiționale, și Vesuvius Poker, un nou joc incitant, originar din Rusia, care îți oferă posibilitatea să schimbi de la una până la cinci cărți și să cumperi cărți adiționale, mizând pe șansa de a-ți asigura o mână buna și de a-ți garanta plata.

Ce impact a avut criza economică asupra businessului dumneavoastră?

Criza nu ne-a lovit doar pe noi, ci s-a resimțit la nivel mondial, e drept că am fost și noi afectați, dar nu suntem singurii. Luptăm și noi, împreună cu toți ceilalți, în fiecare zi.

Care sunt cele mai mari obstacole pe care le întâmpinați în prezent în desfășurarea activității?

Obstacolele apar tot din cauza crizei. Ce-i drept, am fi fost încântați dacă primeam o mai mare susținere guvernamentală în acest sens, pentru că ne dorim să păstrăm acest complex turistic pe care l-am creat până acum. Mai mult decât atât, existența unui cazinou în orice oraș are o importanță maximă dacă ținem cont de statistici, care arată că 0,3% dintre turiști aleg destinațiile în funcție de existența unui cazinou în zona respectivă.

Care sunt soluțiile și strategia Casino Vesuvius aplicate pentru combaterea efectelor scăderii veniturilor din business?

Soluții nu sunt foarte multe, dar din punct de vedere strategic, urmărim satisfacția clienților. Dacă ne menținem clienții satisfăcuți, cu siguranță mai bine de jumătate din problemă este ca și rezolvată. Restul ține de minimizarea costurilor și de evitarea exceselor.

Care este profilul clienților din Brașov, comparativ cu cei din București și din restul țării?

Nu credem că sunt diferențe semnificative în profilurile jucătorilor sau, cel puțin, nu sunt diferențe care să rezulte din locația unui cazinou, fie el în București, Brașov sau Constanța. Nouă ne place să credem că jucătorii, indiferent de locația unde joacă, sunt ghidați doar de plăcerea jocurilor de casino.

Care sunt cele mai importante realizări ale dumneavoastră și ale Casino Vesuvius de la înființare până în prezent?

Cu un marketing de calitate, adaptat politicilor europene, am reușit să creăm o atmosfera caldă, primitoare, propice jocului, nu doar pentru jucători, ci și pentru cei care vor să petreacă o seara de distracții și de bun gust. Am creat un cumul care să ne ajute să menținem standardul înalt și, în același timp, accesibil tuturor doritorilor de divertisment. Astfel avem un restaurant cu un bufet cald, ce stă la dispoziția tuturor, servicii de calitate, profesionalism de un înalt nivel al întregului staff.

Care sunt planurile dumneavoastră, luând în calcul și realitățile pieței de gambling din România?

Pe agenda viitorului apropiat se numară dezvoltarea slot machines-urilor prin achiziționarea unor aparate electronice de ultimă generație, dar și continuarea finalizării proiectului complextului Vesuvius, prin inaugurarea hotelului ce va completa întreaga structură.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.