Andre Agassi, the best that Vegas had for tennis Andre Agassi, tot ce a dat Vegasul mai bun tenisului

vineri, 31 martie 2017

-Oana Mihalache

He gave up tennis more than a decade ago, in 2006, after marking some incredible performances in this sport, and then he decided to get involved into charity. A tennis man worth of appraisal, and a man who is truly dedicated to his passions and professional obligation, but not only, and in short a role model for the young generation. This man is Andre Agassi, a name that has a striking resonance for Las Vegas – his hometown.

He managed, at some point, to become the number one in tennis – in April 1995, and between 1990– 2000 he was one of the most appreciated tennis players in the world. Not surprising, given his amazing professional record, that includes among others eight won Grand Slam competitions and a gold medal – won in 1996 at Atlanta, at the Summer Olympics. In total, during his career as a tennis man, he conquered no less than 60 individual titles. Leaving the titles and the performances he “marked” aside, the world of tennis still owes him an important thing: through his charisma, dedication and his way of communicating with the public, he made tennis a more popular sport and placed it among the all-time favorite sports. If his statute as the best tennis player in history has a certain disputable aspect, a thing is for sure and almost unanimously accepted: he is the greatest service returner in the history of tennis. We can say that this is the most important fingerprint of his for tennis.

After he left the tennis field, Agassi decided that he wanted to leave a mark in causes that have not so much “success” in the world at large, and far less visibility: social causes. Well, he went back to his hometown in Vegas, in order to help vulnerable communities there. Lately he has been rarely seen in public, now having a family with his wife Steffi Graf, with whom he has two kids – a boy and a girl – and he is deeply involved in the activities run by the charity foundation we is in charge of and that bears him name – The Agassi Foundation for Education.

After a long absence, Agassi was recently seen at an event in Melbourne, at which he participated as an ambassador for Longines, a brand he has been promoting since 2007.

His work in supporting the community to which he once belonged has over the time extended towards other parts of the social realms as well, from helping underprivileged children to building educational centers. In 1997 he made a donation for the organization Child Haven, and a small school was built with the money, then his foundation have funds worth $720.000 for building a center for children with physical or psychological deficiencies, with quarantine spaces for those with infectious disease. In 2001 Agassi inaugurated an Academy in Las Vegas – called Agassi College Preparatory Academy, with the aim of helping children with health or social issued to take free courses in order to help them enlist in college. Over 1.200 students have enlisted in it, and the first generation of graduates from 2009 has recorded a 100% admission rate for college. His work did not stop here, and in 2007 he joined many famous persons – among which we can name Muhammad Ali, Lance Armstrong, Jeff Gordon or Tony Hawk – to found a charity organization called Athletes for Hope, in order to guide professional sportsmen who want to get involved in charity actions. By the end of 2015, the fund he launched for school building managed to open over 70 schools, with 35.000 students as beneficiaries.

His dedication for these actions is certainly a total one, as opposing to – as he later on admitted – the one he shared for tennis. In his autobiographic book that was launched in 2009, Agassi wrote that he ended up hating the sport that made him famous: “I play tennis for a living even though I hate tennis, hate it with a dark and secret passion and always have”.

By being involved in charity actions, Agassi did not impose himself rigid limits: he also got involved in promoting certain educational reforms, supporting investments, but also making business in real estate. On top of that, the foundation dedicated to children also developed projects in Uganda, such as buying an ambulance for helping children there, especially those in refugee camps, a project that was implemented in 2009.

Even if he said that he was not completely dedicated, body and soul, to his tennis career, in which he by all accounts managed to excel, it is crystal clear that his involvement in charity reflects implication 100%. Moreover, Agassi is still one of the most successful stars that Vegas gave, who managed to stay away from the casinos world, but at the same time he paid a homage to this city in other ways: through sport performance and involvement in the hometown community, as in other parts of the world.

-Oana Mihalache

A renunțat la tenis de mai bine de un deceniu, în 2006, după ce a reușit remarcabile performanțe în acest sport, iar apoi a decis să se dedice acțiunilor caritabile. Un veritabil tenismen, un om dedicat pasiunilor și obligațiilor sale profesionale și nu doar, pe scurt un role model pentru cei tineri. Este vorba despre Andre Agassi, un nume cu o rezonață specială pentru Las Vegas – orașul său natal.

A reușit să ajungă, la un moment dat numărul 1 în tenis – în Aprilie 1995, iar între anii 1990-2000 era unul dintre cei mai aclamați tenismeni din lume. Nici nu este de mirare, având în vedere că palmaresul său profesional include, printre altele, câștigarea a opt turnee de Mare Șlem și o medalie de aur – cucerită în 1996 la Atlanta, la Jocurile Olimpice de Vară. În total, în timpul carierei sale de tenismen, a cucerit nu mai puțin de 60 de titluri la simplu. Lăsând la o parte titlurile cucerite și performanțele ”bifate” în turnee, lumea tenisului îi este datoare cu un lucru: prin carisma, dedicarea și felul său de a comunica cu publicul au făcut ca tenisul să devină mai popular și să intre în categoria sporturilor vedetă. Dacă statutul său de cel mai bun tenismen din istorie este discutabil și poate fi contestat de critici, un lucru este cert și aproape unanim acceptat: Agassi are cele mai buni lovituri din istorie la returul de serviciu. Putem spune că asta este cea mai importantă amprentă pe care a lăsat-o în tenis.

După ce a ieșit din această lume, Agassi a decis că vrea să își lase amprenta și asupra unor cauze care se bucură de mai puțin ”succes” și au mai puțină vizibilitate: cauzele sociale. Ei bine, el s-a întors în orașul natal Vegas, pentru a ajuta comunitățile vulnerabile de acolo. În ultima vreme este văzut rar în public, având o familie formată din soția sa, Steffi Graf, și doi copii – un băiat și o fată – și fiind implicat în activitățile fundației de caritate pe care o conduce și care îi poartă numele – Fundația Agassi pentru Educație.

După o îndelungată absență, Agassi a fost văzut recent la un eveniment din Melbourne, la care se afla în calitate de ambasador Longines, brand pe care îl promovează încă din 2007.

Munca sa în slujba comunității din care a plecat și-a extins tentaculele treptat, de la ajutarea copiilor defavorizați la construirea unor centre educaționale. În 1997 a făcut o donație către organizația Child Haven, prin care a fost construită o mică școală, apoi prin fundația lui a alocat fonduri de 720.000 de dolari prin care a fost construit un centru destinat copiilor cu probleme fizice sau psihice, prevăzut și cu spații de carantină pentru cei cu boli infecțioase. În 2001 Agassi a inaugurant o academie în Las Vegas – Agassi College Preparatory Academy, prin care copiii supuși unor riscuri de sănătate sau sociale puteau urma cursuri gratuite în vederea admiterii la facultate. Peste 1.200 sunt înscriși la această școală, prima generație de absolvenți din 2009 înregistrând o rată de admitere la facultate de 100%. Munca lui nu s-a oprit aici, iar în 2007 s-a alăturat mai multor nume celebre – printre care Muhammad Ali, Lance Armstrong, Jeff Gordon sau Tony Hawk – pentru a înființa o organizație de caritate numită Athlets for Hope, pentru a ghida sportivii de performanță care vor să se implice în acțiuni caritabile. Până la finalul anului 2015, fondul deschis de el pentru construirea unor școli reușise să construiască peste 70 de școli, deservind 35.000 de elevi.

Dedicarea lui pentru aceste acțiuni este una totală, nu cum – așa cum avea să recunoască mai târziu – a fost cea pentru tenis. În cartea sa autobiografică lansată pe piață în 2009, Agassi spunea că a ajuns să urască sportul care l-a făcut celebru: ”Joc tenis pentru a avea o carieră, chiar dacă urăsc acest sport, îl urăsc cu o pasiune neagră și secretă, și l-am urât dintotdeauna”.

Implicarea în acțiuni caritabile nu a trasat însă limite pentru Agassi: el s-a implicat și în promovarea unor reforme în educație, sprijinirea unor investiții, dar s-a implicat și în domeniul real estate. De asemenea, fundația dedicată copiilor sprijină acum și proiecte din Uganda, un exemplu fiind cumpărarea unei ambulanțe pentru a ajuta copiii de acolo, mai ales pe cei din tabere de refugiați, proiect implementat în 2009.

Chiar dacă a afirmat că nu a fost dedicat trup și suflet carierei din tenis, în care de altfel a excelat, este limpede că implicarea în proiecte caritabile reflectă dedicare 100%. În plus, Agassi rămâne unul dintre cele mai de succes staruri ale Vegasului, care a stat deoparte de lumea cazinourilor, însă a reușit să aducă un omagiu acestui oraș în alte moduri: prin performanță sportivă și prin implicare în comunitatea din care a plecat, dar și în alte colțuri din lume.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.