America under Trump: loisir time for gambling? What do experts predict for the post-Obama betting industry in AmericaAmerica sub Trump – o perioadă de loisir pentru gambling? Care sunt previziunile specialiștilor pentru industria americană de pariuri post-Obama

miercuri, 28 decembrie 2016

-Oana Mihalache

The recent elections that resulted in Trump being chosen as the president of the United States became a reason for some to be angry, while for others generated thrill in front of the change to come, but for business in general and for industries it opened a new path of uncertainty. Given the fact that during the campaign no clear directions were set regarding economic measures for the new mandate, it is not surprising that businessmen from areas such as gambling could not make precipitous assumptions. But not directions started to be set and the first ones indicate the following: there will be a period of exponential growth for the sports betting industry.

Consequently, many of those who support this hypothesis say that under the Trump administration the legislation regarding sports betting will be more lax. According to the Think Thank R Street Institute in Washington DC, the fact that Trump is a sports betting enthusiast and revealed many times his passion for gambling could lead to the legalization of sports betting at the federal level. One extra reason to believe that is the fact that the Republican Party, of which Trump is a part of, now controls both Houses of the US Congress, may be in favor of a more permissive legislation.

In fact, following the elections, the financial markets in the USA have “jubilated”, as the stock market set records that revealed the trust shared by the big business tycoons in the new administration. On the other side, this comes as no surprise given Trump’s speeches that highlighted a future prominent role for domestic politics over foreign policy during his tenure.

Reason for enthusiasm: Trump was a casino mogul

What is the basis for businessmen showing enthusiasm, especially for those in the gambling industry? First of all the underlying reason is the fact that Trump will cut taxes, boost spending and increase interest rates, while advancing less tougher regulations. Moreover, his past as a casino mogul in Atlantic City turned the optimism of those in the gambling industry even higher after the elections. The American Gambling Association claimed, following the elections, that the Trump Administration will feature more restrained federal agencies, to a level that was not experienced by the industry in the last eight years.

How would this benefit many states in the USA? First of all because at the moment sports betting is only allowed, de jure, in four states – Nevada, Oregon, Delaware and Montana, but de facto only Nevada offers traditional sports betting. This legislative anomaly is rooted back in 1992, when through a law called PASPA these states received privileges regarding sports betting because they already had some forms of betting at that moment.

STOP for online gambling? Wire Act reinstated?

If we flip the coin, we can see that for online gambling news are not that great. Many important republicans oppose the legalization of this form of gambling and more than that, they have even proposed it being prohibited through a federal level legislation that would bring back the famous American Wire Act – a legislation project meant to prohibit all types of Internet gambling. On top of that, for many land-based casinos owners, legalizing online gambling would not come as a benefit. One of them, Sheldon Adelson (CEO Las Vegas Sands Corp.) has massively supported Trump’s campaign financially and he was also a vocal supporter of prohibiting online gambling at a federal level. Nevertheless, Donald Trump stated five years ago that he agrees with online gambling.

The USA gambling landscape looks restrictive if we compare it to other western democracies: even if it’s legal at a federal level, most states have enacted tough regulations in this domain. We can count less than 500 live casinos in the USA, most of them located in Las Vegas or Atlantic City. Still, Trump is very familiar with the financial potential that casinos bring for the country he will lead, based on his experience of running the Trump Taj Mahal casino in Atlantic City, which was opened in 1992 and closed in 2016.

To conclude, we can say that it’s highly possible that in the gambling industry the positions adopted by the republicans will matter more than Trump’s stance, with a high chance that this area might not be a priority for his mandate. Moreover, the influence that Sheldon Adelson has among the party lines, which he has funded with millions of dollars, could prove decisive for their future positions regarding gambling legislation.

-Oana Mihalache

Alegerea lui Donald Trump în funcția de președinte al Statelor Unite a stârnit furie pentru unii, extazie generată de schimbare pentru alții, însă pentru business și industrii, a deschis un orizont al incertitudinii. Având în vedere faptul că în timpul campaniei nu au fost trasate direcții concrete cu privire la măsuri economice în noul mandat, nu este de mirare că oamenii de afaceri din domenii cum ar fi cea de gambling nu au putut face previziuni timpurii. Acum însă acestea au început să apară și primele arată cam așa: urmează o perioadă de creștere vertiginoasă pentru pariurile sportive.

Astfel, mulți dintre cei care susțin această ipoteză spun că sub administrația Trump legislația cu privire la pariurile sportive va fi mai laxă. Potrivit Think Tank-ului R Street Institute din Washington DC, faptul că Trump este un entuziast al pariurilor sportive și și-a arătat de multe ori pasiunea pentru gambling ar putea duce la legalizarea pariurilor sportive la nivel federal. Ținând cont de faptul că Partidul Republican, din care face parte Trump, controlează acum ambele camere ale Congresului, susținerea unei legislații mai permisive din acest punct de vedere devine cu atât mai posibilă.

De altfel, în urma alegerilor, piețele financiare din SUA au ”jubilat”, creșterile de pe bursă fiind un semn al încrederii pe care marile afaceri o au în noua administrație. De altfel, nu este de mirare având în vedere că retorica lui Trump a subliniat un rol preeminent al politicii interne în defavoarea celei externe în timpul mandatului său.

Motivul entuziasmului: Trump e un fost mogul al cazinourilor

Pe ce s-a bazat isteria oamenilor de business, în speță a celor din lumea gamblingului? Pe ideea că Trump va tăia taxe, va crește investițiile, va ridica dobânzile și va veni cu reglementări mai puțin dure. În plus, trecutul său ca mogul de cazino în Atlantic City au făcut ca optimismul celor din lumea gamblingului să fie cu atât mai mare după alegerea sa. Asociația Americană de Gambling a susținut, în urma alegerilor, că administrația Trump va restrânge mult activitatea agențiilor federale, la un nivel care nu a mai fost simțit în ultimii opt ani.

De ce ar aduce asta beneficii multor state din SUA? Pentru că în acest moment pariurile sportive sunt permise de jure doar în patru state – Nevada, Oregon, Delaware și Montana, însă de facto doar Nevada oferă pariuri sportive în forma lor tradițională. Această anomalie legislativă are rădăcinile în anul 1992, când printr-o lege cunoscută ca PASPA aceste state au primit privilegii cu privire la pariurile sportive pentru că ofereau deja anumite forme de pariuri sportive la acel moment.

STOP pentru gamblingul online? Wire Act reinstituită?

Pe de altă parte, în ceea ce privește gamblingul online, veștile nu sunt la fel de bune. Mulți republicani importanți se opun legalizării acestei forme de gambling și, mai mult, au propus interzicerea ei printr-o legislație la nivel federal care să readucă în vigoare celebrul American Wire Act – un proiect de lege menit să interzică orice formă de gambling pe Internet. În plus, pentru mulți proprietari din lumea cazinourilor live, nu virtuale, legalizarea gamblingului online nu ar fi tocmai benefică. Unul dintre acești proprietari, Sheldon Adelson (CEO Las Vegas Sands Corp.) a sprijinit masiv campania lui Trump din punct din vedere financiar și tot el a fost un susținător fervent al interzicerii gamblingului online la nivel federal. În orice caz, Donald Trump a declarat în urmă cu cinci ani că este de acord cu gamblingul online

Peisajul gamblingului din SUA arată restrictiv comparativ cu alte democrații vestice: chiar dacă este legal la nivel federal, majoritatea statelor au impus restricții dure în domeniu. În total sunt mai puțin de 500 de cazinouri live în SUA, majoritatea fiind în Las Vegas sau Atlantic City. Pe de altă parte, Trump cunoaște potențialul financiar pe care cazinourile îl pot avea pentru țara pe care urmează să o conducă, din experiența sa în fruntea cazinoului Trump Taj Mahal din Atlantic City, care a funcționat între 1990 și 2016, când a fost închis.

În final, putem spune că este posibil ca în domeniul gamblingului va conta mai mult poziția republicanilor decât cea personală a lui Trump, fiind posibil ca aceasta să nu fie tocmai una dintre prioritățile lui în acest mandat. Apoi, influența pe care Sheldon Adelson o are în rândurile partidului, pe care l-a sprijinit cu milioane de dolari, ar putea ghida în mod decisiv opiniile acestora cu privire la legile dedicate jocurilor de noroc.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.