Abdula Atila:”My poker advantage is my capacity of being 100 % rational”Abdula Atila:”Capacitatea de a fi 100% rațional în joc este atuul meu în poker”

miercuri, 1 august 2012

He is known as one of our best online poker players, hs best live results are the 5th place in 2010 WPT Bucharest and the first place in EMOP Bulgaria, Abdula Atila reached a certain game maturity and also one in reason. The following interview shows also his self-analyze capacity. Let’s see what he has to say…

When and where did poker and Abdula Atila meet?

In my fourth year of university I found out about NLH due to several home games, with Riga and Liviu (Liviu Ignat). Back then we were all fishy, fishy (where fishy = rookie in poker language), but it seems that the future holds some beautiful things for us….

 What is poker to you?

Poker is more than a hobby or a job for me, it is probably “life style”, and I believe this is the answer that resembles the truth.

Why did you choose to play professional poker?

I chose poker because I believe it can offer many satisfactions if one succeeds at it; Satisfactions like money, independence, no boss to answer to, flexible schedule and for some even fame …

What do you enjoy playing more: Online or live poker? Why?

Online poker. First of all because the game has a lot more dynamics and I do not get bored, although it is harder, I play more hands on hour, meaning more money on hour and I do not have to think if I give away something from the “house” during a hand, I can play or stop whenever I want; Nevertheless the live game has it’s charm.

Which are the main differences between live and online games?

In my opinion the online game is a more difficult one; though for me this is the more tiring one; The noise, the cigarette smoke, the tension of the game table and boringness are the factors I do not enjoy when playing live. When you play online you can enjoy you can enjoy your own privacy, no one and nothing disturbs you and you do not have to censure yourself in any way.

Which were your best poker results?

Winning most of the online high stakes games is the best result I have succeeded, in my opinion. In live games winning the 5th place in WPT Bucharest and the first place in EMOP Bulgaria are clearly the best results.

Which tournament remained in your heart and why?

World Poker Tour (WPT) Bucharest is the one. That tournament was practically the moment confirming that I took the right decision when I chose poker, specially that at that time I was having my best online month ever.

How much of your time does poker occupy in a day?

Considering all the adjacent things, probably 4-5 hours a day. In the beginning I was spending a lot more time studying than now, somewhere around 7-8 hours a day.

What do you think your advantages in poker are?

I have the capacity of being 100% rational during the game; unfortunately this is not always my main advantage. I also believe I have a total of qualities (and flows) which defines me as a player.

How much strategy, inspiration, skill, perspiration and patience lie in your game at the poker table?

For me all the things you have mentioned are indispensable and in the same time they are together that total of qualities which any poker player who wants to be a professional player/winner should have.

Which is the role of poker in your life? What place does poke occupy in your future plans?

I do not plan too far ahead regarding poker, but I believe that if my value as a poker player will maintain a constant evolution I will not have too many problems. (he laughs).

What should a poker player do to obtain important results on regular bases?

One must do many things but first of all one must think, a lot and deeply.

Why is poker a sport of the mind?

As I said above; long term results depend on (are directly proportional with) your value as a poker player, thus the way you think.

Which are your poker priorities in the near future?

I want to increase the volume of playing and to try to develop constancy in playing, income and volume.

When you do not play poker, how do you spend your free time? Any hobbies?

I really like mathematics, although I haven’t done anything in this direction for a long time. I listen to lots of music and I frequently watch movies; as far as sports are concerned I enjoy swimming into the sea.Recunoscut ca fiind unul dintre cei mai buni jucători de poker online de la noi și având un loc 5 la WPT București 2010 și locul 1 la EMOP Bulgaria ca fiind cele mai bune rezultate ale sale pe live, Abdula Atila a ajuns la o anumită maturitate în joc, dar și în gândire. În interviul următor ne demonstrează și capacitatea sa de auto-analiză. Să vedem ce are de spus…

Când și cum s-au întâlnit pokerul și Abdula Atila?

În anul 4 am aflat de NLH cu ocazia unor homegame-uri, împreună cu Riga și Liviu (nr. Liviu Ignat). Pe atunci eram toți fishy,fishy (n.r. fishy = începător în argou pokeristic), dar se pare că viitorul ne rezervă lucruri frumoase…

Ce înseamnă pokerul pentru tine?

Înseamnă mai mult decât un hobby sau un job, probabil “un stil de viață” ar fi răspunsul cel mai apropiat de adevăr.

De ce ai ales să joci poker la nivel profesionist?

Am ales pokerul pentru că dacă reușești, consider că acesta îți poate oferi foarte multe satisfacții; vorbim de bani, independență, nu trebuie să dai explicații unui eventual “șef”, orar flexibil, pentru unii chiar faimă…

Ce îți place să joci mai mult: online sau live? De ce?

Online. În primul rând este mult mai dinamic jocul și nu mă plictisesc, cu toate că este mai greu, joc mult mai multe mâini pe oră adică mai mulți bani pe oră, nu trebuie să mă gândesc dacă dau ceva “din casă” în timpul mâinii, pot să joc și să mă opresc când vreau eu; dar cu toate astea și jocul live are farmecul lui.

Care sunt diferențele dintre jocul live și cel online?

După părerea mea jocul online este mai dificil; dar totuși pentru mine jocul live este mult mai obositor; zgomotul, fumul de țigară, nervozitatea mesei, plictiseala sunt factorii care îmi displac în jocul live. Când joci online te afli în propria intimitate, nu te deranjează nimeni și nimic, nu trebuie să te cenzurezi în nici un fel.

Care au fost cele mai bune rezultate din poker pentru tine?

Pentru mine cel mai bun rezultat este faptul că am ajuns să fiu câștigător în majoritatea jocurilor de high stakes online. Legat de live, locul 5 la WPT București și locul 1 EMOP Bulgaria sunt clar cele mai bune rezultate.

Care turneu ți-a rămas la suflet și de ce?

World Poker Tour (WPT) București. Acel turneu a însemnat un moment care practic a însemnat o confirmare a faptului că am luat decizia cea bună când am ales pokerul, mai ales că în același moment aveam cea mai bună lună a mea online de până atunci.

Cât timp îți ocupă pokerul zilnic?

Ținând cont de toate lucrurile adiacente jocului în sine, probabil 4-5 ore. La început dedicam mult mai mult timp studiului decât acum, undeva la 7-8 ore.

Care crezi că sunt atuurile tale în poker?

Capacitatea de a fi 100%  rațional în joc, din păcate nu tot timpul cred că este atuul meu principal. În rest cred că am un cumul de calități (și defecte) care mă definesc ca jucător.

Cât este strategie, inspirație, abilitate, transpirație și răbdare în jocul tău la masa de poker?

Pentru mine toate lucrurile de care ați pomenit sunt indispensabile și în același timp formează acel cumul de calități pe care ar trebui să-l aibă orice jucător care se vrea a fi profesionist/câștigător.

Care este rolul pokerului în viața ta? Unde îl poziționezi în planurile tale de viitor?

Nu mă gândesc foarte departe în viitor în legătură cu pokerul, dar cred că dacă o să mențin o continuă evoluție valorică nu o să am prea multe probleme (râde).

Ce ar trebui să facă un jucător de poker ca să obțină constant rezultate importante?

Multe lucruri, dar înainte de toate să gândească, mult și profund.

De ce este sport al minții jocul de poker?

După cum am zis și mai sus; rezultatele pe termen lung depind (sunt direct proporționale) de valoarea ta ca jucător, deci de modul cum gândești.

Care sunt prioritățile tale în poker în perioada următoare?

Să îmi măresc volumul de joc și să încerc să am constanță în joc, venit și volum.

Când nu joci poker, cum îți petreci timpul liber? Ai vreun hobby?

Îmi place foarte mult matematica, cu toate că nu am mai făcut nimic în această direcție de mult timp. Ascult multă muzică și vizionez deseori filme; dintre sporturi ca și activitate relaxantă îmi place foarte mult să înot în mare.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.