ABBIATI, over 25 years of success in RomaniaABBIATI, peste 25 de ani de succes în România

marți, 3 septembrie 2019

After over 25 years from its first supplies in Romania, ABBIATI CASINO EQUIPMENT continue to be updated renewing its LICENSE CLASS II, according to the current regulations in this country.

 

Abbiati Casino Equipment is an Italian private company owned by the Abbiati family, which has manufactured professional articles for Casino since 1976. Due to its particular attention on customers’ needs and its ability to satisfy every request, Abbiati has affirmed itself as one of the most trustable and specialised company of gambling industry.  The relationship with all its Casino has been strengthened; including POKERFEST TOURNAMENT & EVENTS.

 

The Italian company develops innovative and extensive research projects by its own engineers and partner suppliers to create safety products and prevent counterfeiting. “We decided to distinguish ourselves from other operators in manufacturing personalised products that have to follow and possibly anticipate the market trends” said Giovanni Abbiati, founder of the company “for this reason it’s very important for us to maintain the development of research projects inside our company”. The manufacture of unique products characterised by Italian quality and design is possible for Abbiati also due to the presence inside its factory of a highly professional graphic and design department.

 

Abbiati’s manufacture started with the production of European style roulette wheels but it’s possible to say that during years the company has developed its business and it’s now able to supply all casino equipment.

 

Abbiati’s research in new products and safety systems is also certified by the GLI-25 American roulette wheel with the upgraded Abbiati patented invisible laser technology (Class 1A). All Abbiati wheels can connect to and run winning number displays, online gaming terminals and management systems. They have an open protocol that enables them to become a perfect choice for many of the leading “live online” gaming operators.

 

One of the main products to which Abbiati has dedicated a great attention is the manufacture of casino currency: its chips, jetons and plaques incorporate innovative security technologies to prevent counterfeiting. Abbiati is one of very few companies offering the RFID solution using 13.56 MHz PJM RFID (Radio Frequency Identification) enabled tags for their value and not value chips. The main benefits to the casino operators are Total Chip Security, Chip Movements and Player Tracking. All chip movements are recorded in real time, allowing the operator to have total visibility and information of all chips in play.

 

It is important to name the patented “Tie” chips featuring multiple injections, see-thru inserts and intricate and innovative rim and edge inserts.

 

About plaques, it is important to mention the Abbiati’s lines that enhance innovative security features like diamond or crystal, customized filigree, customized hologram and new stripes’ collections, such as Silk Ribbon (mono and multi-colour), Glitter, Transparent Strass Silk, Transparent Waves. Every currency product incorporates innovative security technologies, in particular 13.56 MHz PJM RFID, 8-color UV pigments, 3-in-1 UV security feature, Laser Tracer technology, Optical Variable Ink, high security holograms to name but a few.

 

The company’s research in new materials and solutions is well demonstrated by its manufacture of gaming layouts: Abbiati is one of the few companies in the world to realise 100% wool gaming layouts, very difficult to manufacture. During years different types of synthetic materials has been developed with a great success in the market, in particular synthetic layouts in microfiber realized with photographic printing methods that enables Abbiati to obtain every image and artwork. This has become the best-selling product for the company. About Abbiati’s gaming tables, they are the result of an intensive research of new types of wood and innovative production processes to create state-of-the -art tables from raw materials.

 

In the last years, Abbiati Casino Equipment has become a leading supplier recognised by the industry operators as a reliable company with unique and high-quality products.

După mai bine de 25 de ani de la primele livrări în România, cei de la ABBIATI CASINO EQUIPMENT sunt în continuare prezenți pe piața autohtonă, reînnoindu-și LICENȚA CLASA A II-A, conform reglementărilor naționale în vigoare.

 

Abbiati Casino Equipment este o companie privată din Italia, deținută de familia Abbiati, care produce echipamente profesionale pentru cazinouri încă din 1976. Datorită deosebitei atenții pe care o acordă nevoilor clienților și capacității sale de a veni în întâmpinarea fiecărei solicitări a acestora, Abbiati s-a remarcat ca una dintre cele mai de încredere companii de profil din sectorul jocurilor de noroc. Relațiile sale cu toate cazinourile cu care colaborează au fost consolidate; incluzând TURNEE DE POKER ȘI EVENIMENTE.

Compania italiană derulează proiecte inovatoare și complexe de cercetare prin inginerii proprii și furnizorii parteneri, pentru a crea produse sigure și a preveni contrafacerea. „Am decis să ne distingem de ceilalți operatori prin fabricarea de produse personalizate care trebuie să urmeze și posibil chiar să anticipeze tendințele pieței” declara Giovanni Abbiati, fondatorul companiei, „din acest motiv, este foarte important pentru noi să continuăm proiectele de cercetare în cadrul companiei noastre”. Abbiati datorează dezvoltarea de produse unice, cu sigiliul calității și designului italian, și datorită departamentului de grafică și design de înalt profesionalism din cadrul acestei companii.

ABBIATI

Călătoria Abbiati în acest domeniu a început cu producția ruletelor în stil european, însă, de-a lungul anilor, compania și-a dezvoltat activitatea și este acum capabilă să furnizeze toate echipamentele de cazino.

 

Implicarea Abbiati în proiecte de cercetare pentru dezvoltarea de produse noi și sisteme de siguranță este confirmată și prin certificarea GLI-25 pentru ruleta americană, cu tehnologia laser invizibilă îmbunătățită brevetată de Abbiati (Clasa 1A). Toate ruletele Abbiati se pot conecta și pot rula afișaje ale numerelor câștigătoare, terminale online de joc și sisteme de management. Au un protocol deschis care le transformă în alegerea perfectă pentru mulți dintre operatorii de jocuri „online live”.

 

Unul dintre principalele produse asupra căruia Abbiati s-a aplecat foarte mult este producția de monedă pentru cazinouri: fisele, jetoanele și plăcile lor includ tehnologii de securitate avansate pentru a preveni falsificarea. Abbiati este una dintre foarte puținele companii care oferă soluția RFID cu cartele active de 13,56 MHz PJM RFID (Identificare în radiofrecvență) pentru jetoanele lor cu sau fără valoare. Principalele avantaje pentru operatorii de cazino sunt Securitatea totală a jetoanelor, Monitorizarea jetoanelor și Urmărirea jucătorilor. Toate mișcările jetoanelor sunt înregistrate în timp real, permițând operatorului să aibă vizibilitate completă și informații asupra tuturor jetoanelor aflate în joc.

ABBIATI

Nu trebuie să uităm de jetoanele „Tie” brevetate, cu injecții multiple, inserturi transparente și inserturi ingenioase și inovatoare în zona muchiei și a marginii.

 

Referitor la plăci, trebuie menționate liniile Abbiati care sporesc funcțiile inovatoare de securitate, cum ar fi diamantul sau cristalul, filigranul personalizat, holograma personalizată și noile colecții cu dungi, cum ar fi Silk Ribbon (într-o singură culoare și multicolore), Glitter, Transparent Strass Silk, Transparent Waves. Fiecare produs care se înscrie în categoria monedelor de cazino include tehnologii inovatoare de securitate, cu precădere tehnologia cardurilor de 13,56 MHz PJM RFID, pigmenții UV în 8 culori, funcția de securitate UV 3 în 1, tehnologia Laser Tracer, cerneala optică variabilă sau hologramele de înaltă securitate, pentru a menționa doar câteva dintre ele.

 

Importanța acordată de companie pentru cercetarea și identificarea de componente și soluții noi este demonstrată și de materialele pentru mese de joc produse de aceasta: Abbiati este una dintre puținele companii din lume care produce materiale pentru mese de joc 100% din lână, un proces cât se poate de complex. De-a lungul anilor au fost propuse diferite tipuri de materiale sintetice pe piață, care s-au bucurat de un real succes, cu precădere materialele sintetice din microfibră realizate prin metode de imprimare fotografică prin care Abbiati poate obține orice imagine și efecte grafice. Acesta a devenit cel mai bine vândut produs al companiei. Cât despre mesele de joc Abbiati, acestea sunt rezultatul unei cercetări extinse pentru identificarea unor noi tipuri de lemn și procese de producție inovatoare pentru a crea mese de joc de ultimă generație din materie primă.

 

În ultimii ani, Abbiati Casino Equipment a devenit un furnizor de renume, recunoscut de operatorii din industrie drept un partener de încredere, cu produse unice, de calitate superioară.Tags:


Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.