A.P.O.N.J.N. – ASOCIAȚIA DIN DOMENIUL DIVERTISMENTULUI CARE OFERĂ ECHILIBRU ȘI SOLICITĂ RESPONSABILITATE

miercuri, 27 decembrie 2023

De curând, pe firmamentul asociațiilor de profil care activează în domeniul jocurilor de noroc, și-a făcut apariția ASOCIAȚIA PARTENERILOR și ORGANIZATORILOR NEAFILIAȚI de JOCURI de NOROC, care are ca principal obiectiv identificarea și soluționarea provocărilor din domeniul jocurilor de noroc, dar și promovarea activităților specifice industriei ca fiind pur distractive, schimbarea mentalului colectiv și educarea în sensul integrării serviciilor de joc de noroc în industria de divertisment, alături de HORECA.

A.P.O.N.J.N.

APONJN se dorește a fi promotorul echilibrului în ceea ce privește activitatea desfășurată de operatorii licențiați și, de asemenea, solicită membrilor și celorlalți actori din piața jocurilor de noroc land based și online, responsabilitate, transparență și fairplay. Asociația și-a propus evidențierea industriei naționale de gambling în sfera divertismentului, așa cum este firesc și cum este identificată în țările civilizate, sens în care va milita pentru educarea tinerilor și a persoanelor interesate, prin activități de informare și chiar paneluri de explicitare a riscurilor și beneficiilor oferite de participarea la jocurile de noroc.

Membrii asociației sunt firme organizatoare de jocuri de noroc licențiate de ONJN, firme care desfășoară activități conexe pentru industria de gambling, persoane publice care dețin expertiză în domeniul autorizării, monitorizării și controlului jocurilor de noroc, precum și specialiști din domeniul juridic și fiscal cu o vastă experiență în piața de divertisment națională. Invităm pe această cale pe oricine este interesat să ni se alăture în acest demers și cu siguranță, împreună, vom identifica cele mai optime soluții pentru funcționarea pieței, vom propune și vom susține reglementări care să fie aplicabile și ancorate în realitatea de business, ne vom bate pentru drepturile firmelor care operează în domeniu și vom milita pentru un regim concurențial care să facă din piața de gambling un exemplu pentru alte industrii.

Prin Statut, APONJN declară ca principale obiective: promovarea jocului de noroc responsabil, dezvoltarea valorilor spirituale și morale în industria de divertisment, promovarea respectării obligațiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în domeniul jocurilor de noroc (prevăzute în normele legale europene și naționale), protejarea și promovarea intereselor membrilor implicați în organizarea și exploatarea jocurilor de noroc tradiționale și la distanță, a organismelor de evaluare a conformității și a licențiaților clasa a 2-a din România, îmbunătățirea relațiilor dintre organizatorii de jocuri de noroc și autoritățile române competente, reprezentarea membrilor în fața autorităților naționale și internaționale, crearea, respectarea și dezvoltarea cadrului legal de desfășurare al activității, precum și de promovare a competenței profesionale în domeniu.

Ideea constituirii unei Asociații care să cuprindă și partenerii neafiliați ai operatorilor de jocuri de noroc, s-a născut acum ceva timp și are la bază principiul potrivit căruia doar uniți putem identifica soluțiile cele mai viabile la provocările actuale la care este supusă industria de jocuri de noroc, iar opiniile tuturor celor implicați în acest tip de afacere sunt importante și trebuie cunoscute și de autoritățile care gestionează domeniul, dar și de legiuitorul național. Pentru că trebuie să recunoaștem, industria națională de gambling, nu poate exista fără parteneriate, fie că vorbim de cele operaționale, fie că ne referim la interacțiunea cu clienții ori cu autoritățile. Privim această formă de interacțiune ca un parteneriat, în ideea că serviciile de divertisment oferite de noi clienților sunt doar o formă de destindere menită să asigure o altfel de distracție, într-o lume încrâncenată și plină de probleme, nu o modalitate de îmbogățire peste noapte – așa cum din păcate este privită, la acest moment, de clasa politică și de o mică parte din participanții la jocurile de noroc.

A.P.O.N.J.N.

Nou creata Asociație, a apărut din nevoia de a contrabalansa adevăratele accese de furie manifestate în spațiul public la adresa industriei de jocuri de noroc și de a evidenția necesitatea unor reglementări care să nu arunce în derizoriu această industrie super reglementată care oferă servicii distractive. Alături de celelalte Asociații de profil din industrie, care sunt recunoscute pentru preocuparea îndelungată și constantă de protejare a intereselor operatorilor licențiați și care au manifestat deseori înțelegere și au susținut un echilibru între nevoile bugetului de stat și cele ale membrilor, APONJN va promova afacerile oneste conduse de oameni de bun simț, un mediu concurențial, va solicita responsabilitate și va oferi reprezentare membrilor care, cu adevărat, prețuiesc și cultivă valorile pe care le îmbrățișăm.

Pentru a face față provocărilor din prezent, Asociația a solicitat ONJN numirea a doi reprezentanți ai APONJN în Consiliul Consultativ al Oficiului, care să participe la ședințe și care să sprijine activitatea de interpretare și legiferare. De asemenea, se intenționează participarea la discuțiile privind modificările legislative aflate la acest moment în Camera Deputaților din Parlamentul României, sens în care au fost pregătite și discutate materiale și puncte de vedere pertinente și ancorate în realitate, care să permită desfășurarea pe mai departe a afacerilor din domeniul jocurilor de noroc în regim concurențial și cu o fiscalitate suportabilă. Un alt pas prioritar este solicitarea unei audiențe la conducerea MF și ANAF pentru a lămuri aspectele legate de utilizarea poliței de asigurare de garanție emisă de singura societate de asigurare care oferă la acest moment acest tip de produs, pentru a avea certitudinea că instrumentul financiar va fi acceptat de autoritățile române (ANAF și ONJN).

Având în vedere apropierea de Sărbătorile de Iarnă, ASOCIAȚIA PARTENERILOR și ORGANIZATORILOR NEAFILIAȚI de JOCURI de NOROC, dorește să ureze tuturor un Crăciun binecuvântat și îmbelșugat și un An Nou cu sănătate și prosperitate, alături de toți partenerii și de familiile acestora !

 

ASOCIAȚIA PARTENERILOR și

ORGANIZATORILOR NEAFILIAȚI

de JOCURI de NOROC (A.P.O.N.J.N.)

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.