Five years of entertainment at Arena Expo 5 ani de Entertainment Arena Expo

miercuri, 6 aprilie 2011

The fifth edition of the exhibition will take place between September 7 and 9, 2011 at East Expo Center in Bucharest

In autumn 2007 the first edition of the Entertainment Arena Expo exhibition was launching, an event with a new theme in Romania- the segment of gambling and entertainment. Expo 24 launched the event after a year of exploring and asking about the potential of a certain exhibition on our market.

For increasing the chances of a real success of this first edition, we focused on gambling, as well as on the segment named Extreme Arena, entertainment gaming, under the section Fantasy Arena and video games like Electronic Arena. We, as organizers, rely on the section Extreme Arena, as a response to the encouraging support that came from the public and the increase of the gambling market between 2006 and 2007. As it was just the first edition of the exhibition, we needed the back up of the other two themes.

The Entertainment Arena Expo was launched in spring 2007 and the reactions came pretty soon, and the reactions were positive and over beyond expectations. The exhibition was watched due to a mobile exhibition area placed in front of the Polyvalent Room, and this opened up and increased the space of the exhibition. It was a solution we didn’t agree with, but it was the only one at the moment.

I remember the first company registered was Baum Games, followed by Nirano, Smart Games and Casino technologies, and that led to defying the theme of the exhibition and focusing it to the gambling. On this first edition, there were 51 companies, and the number of the visitors was estimated around 7000.

For the following editions, we have decided to change the location, to find a larger space, due to the number of space requests. Until now, Romexpo was the space that fulfills our demands.

For three years, with good and bad things, EAE developed within this space, the surface of the exhibition fluctuated according to the evolution of the market, influenced by the new regulations. Over these years, we have noticed a specialization of the visitors, the quality that increased every year. In 2010 we had a stabile public, characterized by the exhibitors as “specialized quality and versant public, with desire for making business”

Due to the new juncture and the desire for offering better conditions for exhibiting and visiting, we have decided to choose another space for EAE, a space that can offer all the facilities and conditions for developing the event.

East Expo Center is a new exhibiting space, placed In Bucharest, zone zero, with public transportation access, including subway. Expo 24 will be able to plan the exhibition for the following years, and the reservations of the space can be made for long terms. Each year, we will get to know the event schedule for the next three years, a good thing for the organizers, as well as for the exhibitors.

In 2011, Entertainment Arena Expo will take place in September 7- 9, and at the moment we already have, as participants, Novomatic, Merkur Casino, DGL, Casino Technology, Baum Games, Gamex, EGT, ACT Games.

The entertainment gaming segment was not left aside; we have a strong partnership with Hot Game Show, which represents EAE in 2010 on the Asian market.

The official launch of the 2011 edition has been made, as usual, in London, where the positive reactions of the companies interested in a dynamic market as the Romanian market, came very fast.

Since we have reached the fifth edition, Extertainment Expo Arena consolidated and qualified as the reference event of the gaming and amusement in Romania, determined not only by the organizers, but also by the exhibitors, visitors and partners, which we would like to give our thanks.

Anton Vlad

Project manager EAEEdiția cinci a expoziției se va desfășura în perioada 7 – 9 Septembrie 2011, la East Expo Center în București

În toamna anului 2007 se lansa prima ediție a expoziției Entertainment Arena Expo, un eveniment cu o tematică ce atacă pentru prima dată în România segmentul jocurilor de noroc și amuzament. Expo 24 a lansat evenimentul după un an de tatonări și semne de întrebare legate de potențialul unei astfel de expoziții pe piața noastră.

Pentru a crește șansele de reușită ale primei ediții, accentul a fost pus în egală măsură pe jocurile de noroc, a căror secțiune era denumită atunci Extreme Arena, jocurile de divertisment, grupate sub secțiunea Fantasy Arena și jocurile video ca Electronic Arena. Noi, ca organizatori, ne bazăm pe secțiunea Extrem Arena, ca urmare a răspunsurilor încurajatoare venite în urma sondajelor efectuate și a creșterii pieței jocurilor de noroc din anii 2006 – 2007. Însă, fiind prima ediție, a fost necesar back-up-ul celorlalte două tematici.

Astfel a fost lansat Entertainment Arena Expo în primăvara anului 2007 și reacțiile au venit destul de curând, reacții pozitive și oarecum peste așteptările noastre. Interesul manifestat față de expoziție a putut fi observat prin prezența unui pavilion mobil amplasat în fața Sălii Polivalente, ce a suplimentat spațiul inițial de expunere, o soluție neadecvată din punctul nostru de vedere, dar singura posibilă în acel moment.

Îmi amintesc faptul că prima firmă înscrisă a fost Baum Games, urmată la scurt timp de Nirano, Smart Games și Casino Technology, ceea ce a dus la definirea tematicii expoziției și la nișarea ei în proporție majoritară către jocurile de noroc. La această primă ediție, au participat 51 de firme, iar numărul de vizitatori a fost estimat la peste 7.000.

Pentru următoarele ediții, am decis schimbarea locației, îndreptându-ne către un spațiu mai încăpător, dat fiind numărul de solicitări crescute pentru spații. Astfel, a fost ales Romexpo ca nou spațiu și în acel moment, unicul ce putea oferi suprafețele de care aveam noi nevoie.

Timp de trei ani, cu bune și rele, EAE (Entertainment Arena Expo) s-a desfășurat în această locație, suprafața expoziției fluctuând în funcție de evoluția pieței, influențată și de noile reglementări din domeniu. Pe parcursul acestor ani, am constatat o maturizare și o specializare a vizitatorilor, calitatea acestora crescând de la an la an. Astfel am ajuns în 2010 să avem un public clar stabilit, caracterizat de expozanți ca fiind un public “de specialitate“, “cunoscător“, “calitativ“, “cu poftă de afaceri“.

Dată fiind noua conjunctură combinată cu dorința de a oferi condiții mai bune expozanților și vizitatorilor, pentru 2011 a fost decisă organizarea EAE într-un spațiu nou ce poate oferi toate facilitațile și condiții superioare de desfășurare a expoziției.

East Expo Center este o sală nouă de expoziții, plasată în Zona 0 a Bucureștiului, cu un acces facil la toate mijloacele de transport, inclusiv metrou. Prin această nouă locație, Expo 24 va putea planifica expoziția și pentru următorii ani, rezervările perioadelor de desfășurare fiind făcute pe termen lung. În fiecare an, vom cunoaște datele de desfășurare pe următorii trei ani, acest lucru fiind benefic atât pentru noi ca organizatori, cât și pentru expozanți.

În 2011, Entertainment Arena Expo se va desfășura în perioada 7–9 Septembrie, la momentul articolului fiind deja anunțate participările Novomatic, Merkur Casino, DGL, Casino Technology, Baum Games, Gamex, EGT, ACT Games.

Nici secțiunea de jocuri de amuzament nu a fost uitată, aici existând un puternic parteneriat cu Hot Game Show, acesta reprezentând EAE din 2010 pe piața din Asia.

Lansarea oficială a ediției 2011 a fost facută ca de obicei la ICE în Londra, încă de aici având multe semnale pozitive ale companiilor interesate de o piață dinamică așa cum este cea din România.

Ajungând la ediția cu numărul cinci, Entertainment Arena Expo s-a consolidat și s-a calificat ca fiind evenimentul de referință al industriei de gaming și amuzament din România, acest lucru fiind determinat nu doar de organizator, ci și de expozanți, vizitatori și parteneri, cărora le mulțumim.

Anton Vlad

Project manager EAE

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.