PLAYTECH, source of successPLAYTECH, sursa succesului

marți, 21 octombrie 2014

Casino Technology’s top performing titles are to be made accessible for millions of players all over the world through PLAYTECH’s platform. As a result of a license agreement between both companies, some of the most successful video game slots from the Casino Technology library will reach millions of players all over the world, both offline and online, via the multiple distribution channels of PLAYTECH’s unified platform.

PURPLE HOT™, THAI TEMPLE™, CAT QUEEN™, ESMERALDA™, THE PYRAMID OF RAMESSESS™ have been selected from the Casino Technology library based on various attraction and performance criteria. Their authentic game concepts and intriguing math models, enhanced by the broad range of bonus, interaction and play options transformed them into top Performers across many markets – an achievement that directly creates demand for these titles by PLAYTECH’s clientele. PLAYTECH is the world’s largest supplier of online gaming and sports betting software and gaming applications, including casino, poker, bingo, sports betting, live, mobile and social gaming, casual and fixed odds games.

All five games will also be available in Playtech’s retail subsidiary Videobet and will be implemented in Bling Multigame slot machines. Thus, the new game mix will bring the Gamopolis™ experience by Jupiter cabinets to the players.

We can also find the Bling Multi Game slots in WINNER agencies. WINNER continues to develop, opening new agencies and improving the offer for its clients. So, soon, WINNER’s clients will benefit from a new package of bonuses, and the game devices of the WINNER agencies will be interconnected to a Mystery Jackpot system: „ROYAL JACKPOT”, using, for the first time in Romania, „Neon Gaming” system from Intelligent Gaming.

Since 2009 Intelligent Gaming has been dedicated to delivering innovative projects in an effort to change how the gaming industry manages its operations and interacts with its customers. As a Playtech company, Intelligent Gaming is backed by a world leader in gaming systems. These systems are a key part of Playtech’s multi-channel solution which connects online and land-based gaming operations to a single enterprise system. For those interested, we distribute and implement the „Neon Gaming” system in Romania.

Winner is an international concept, one that wants to offer its clients all game and betting opportunities in one place, a place which is comfortable and benefits from a friendly ambience. The element of novelty is total customer and customer preferences orientation. We didn’t want to make a product as we see it, but as our clients want it. For this reason we have qualified personnel in all our agencies, which collect information from customers, so that our products and services to be adapted continuously to their requirements. Winner has a competitive sports betting offer with the best odds on the market and a very diverse range of betting options. The non-sportive betting branch proposed by WINNER covers a wide range of areas of interest, and from this point of view it is the most developed one of the Romanian market. WINNER gives players for the first time live betting at intervals of 3-5 minutes in the well-known lotteries, dice games, and the most popular version of poker, Texas Holdem. Bets on numbers give players the opportunity to choose between: Winner Six, 5/36 and 7/42. The novelty of the game proposed by the WINNER is the diversity of the betting types, the player can choose to bet on: the color of ball extracted, the number of balls of the same color extracted, odd/even number of balls drawn, amount of balls drawn is less than X/etc…

With regard to virtual games (prerecorded races), in addition to the popular dog racing, WINNER offers horse racing, speed racing and virtual football. The complete offer can be found on the official website www.winner.ro and in the WINNER agencies. Winner can also offer sports betting terminals where the player can create their own tickets. The terminals can be placed in any location, from bars to game halls. The main advantage here is the self-service ticket system, whereas no employee is needed at the game device when you issue the ticket.

Given the favorable conditions of cooperation, WINNER has drawn many partners while maintaining a constantly increasing number of agencies. We are receptive and open to cooperation with serious companies capable of maintaining the standard of quality required by us.Cele mai performante titluri Casino Technology sunt acum accesibile pentru milioane de jucători din întreaga lume prin intermediul platformei PLAYTECH. Ca urmare a unui acord de licenţă între cele două companii, unele dintre cele mai de succes jocuri video din portofoliul Casino Technology vor ajunge la milioane de jucători din întreaga lume, atât offline cât şi online, prin multiplele canale de distribuţie ale platformei unificate de la PLAYTECH.

PURPLE HOT™, THAI TEMPLE™, CAT QUEEN™, ESMERALDA™, THE PYRAMID OF RAMESSESS™ au fost selectate din portofoliul Casino Technology, pe baza criterilor de atracţie şi de performanţă. Conceptele autentice şi interesante de jocuri precum și modelele matematice atrăgătoare, îmbunătăţite de o gamă largă de opţiuni de bonusuri, de interacţiune şi de opţiunile lor de joc i-au transformat pe cei de la Casino Technology în operatori de top în multe pieţe – o realizare care creează cerere direct de la clientelă pentru aceste titluri de la PLAYTECH. PLAYTECH este cel mai mare furnizor de jocuri de noroc online din lume, de pariuri software și aplicații de jocuri de noroc, inclusiv casino, poker, bingo, pariuri sportive, jocuri live, mobile şi sociale, jocuri cu cote fixe și ocazionale.

Toate cele cinci jocuri vor fi disponibile și la subsidiara Playtech din România, Videobet, şi vor fi implementate la aparatele de sloturi Bling Multigame. Astfel, noul mix de jocuri le va aduce jucătorilor experienţa Gamopolis™ prin cabinetele Jupiter.

Sloturile Bling Multi Game le găsim și în agenţiile WINNER. WINNER continuă să se dezvolte, deschizând noi agenţii și îmbunătăţind oferta pentru clienţii săi. Astfel, în curând, clienţii WINNER vor beneficia de un pachet nou de bonusuri, iar aparatele din agenţiile WINNER vor fi interconectate la un sistem de Mystery Jackpot: ”ROYAL JACKPOT”, utilizând, pentru prima dată în România sistemul „Neon Gaming” de la Intelligent Gaming.

Începând din 2009, Intelligent Gaming furnizează soluții inovatoare în efortul de a schimba modul în care industria jocurilor își gestionează operațiunile și interacționează cu clienții. Ca și companie Playtech, Intelligent Gaming se bazează pe liderul mondial în sisteme de jocuri de noroc. Aceste sisteme sunt o parte esențială în sistemul integrat Playtech care conectează jocurile online și offline într-un singur sistem. Pentru cei interesați distribuim și implementăm sistemul „Neon Gaming” în România.

Winner este un concept internaţional, care își dorește să ofere clienţilor săi toate posibilităţile de joc și pariere într-un singur loc confortabil și cu un ambient prietenos. Elementul de noutate este orientarea totală către client și preferinţele acestuia. Nu ne-am dorit să facem un produs așa cum îl vedem noi, ci așa cum și-l doresc clienţii noștri. Din acest motiv avem personal calificat în toate agenţiile noastre, care strânge informaţii de la clienţi, astfel încât produsele și serviciile noastre să fie adaptate în continuu la cerinţele lor. La Winner găsești o ofertă competitivă de pariuri sportive, cu cele mai bune cote de pe piaţă și o gamă foarte variată de opţiuni de pariere. Ramura pariurilor nonsportive propusă de WINNER acoperă o paletă largă a zonelor de interes, fiind din acest punct de vedere cea mai dezvoltată de pe piaţa românească.

În premieră, WINNER oferă jucătorilor pariuri live la intervale de 3-5 minute în cadrul binecunoscutelor loterii, al jocului de zaruri și al celei mai populare versiuni de poker, Texas Holdem. Pariurile pe numere oferă jucătorilor posibilitatea de a alege între: Winner Six, 5/36 și 7/42. Noutatea jocului propus de WINNER constă în diversitatea mare de tipuri de pariere, jucătorul putând alege să parieze pe: culoarea bilei extrase, numărul bilelor de aceeași culoare extrase, numărul par/impar al bilelor extrase, suma bilelor extrase este mai mică/mare decât X, etc…

În ceea ce privește jocurile virtuale (curse preînregistrate), pe lângă cunoscutele curse de câini, WINNER oferă curse de cai, curse de viteză și fotbal virtual. Oferta completă se găsește pe site-ul oficial www.winner.ro și în agenţiile WINNER.

Winner vă poate oferi și terminale de pariuri sportive la care jucătorul își poate crea singur biletele. Terminalele pot fi amplasate în orice locaţii, de la baruri până la săli de joc. Principalul avantaj îl constituie sistemul selfticket, întrucât nu trebuie să existe niciun angajat la aparat atunci când se emite biletul.

Date fiind condiţiile avantajoase de colaborare, WINNER a atras mulţi parteneri menţinând numărul agenţiilor într-o continuă creștere. Suntem receptivi și deschiși colaborării cu firmele serioase, capabile să menţină standardul de calitate impus de noi.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.