10 Game Poker – a tough mix for ”tough” players10 Game Poker – un mix greu pentru jucători ”grei”

miercuri, 16 mai 2012

Text: Cristina Mihăilă

 

10 Game Poker Mix is a combination of all poker games played in the most popular poker rooms. 10-Game is presented as a tough game and implies knowledge of every game from this combination and that is a rare performance for the industry of our times.

 

10 Game Poker is a selection of different card games, following a preset order. The participants will play ten hands for each ten games. Therefore, once starting the game, each participant will play 100 hands, beginning with Texas Hold‘em up to Badugi Poker. It is also important to note that the 10 Game Poker is more than a combination, it is a game type”mixed limit” too.

 

10 Game Poker constitutes of the following games: FL Texas Hold‘em, FL 7 Card Stud HiLo, PL Omaha, FL 2-7 Triple Draw, FL Razz Poker, NL Texas Hold‘em, FL Omaha HiLo, FL 7 Card Stud, NL 2-7 Single Draw and FL Badugi Poker.

 

Texas Hold‘em

In 10 Game Poker one plays Texas Hold‘em with fixed limit (FL), but also the version with no limit (NL). Being one of the most frequent versions of the poker game, this is the simplest game for most participants. Nevertheless funs may be in difficulty when playing the game with both betting formats.

 

7 Card Stud Hi-Lo

This game should be as simple for most poker funs. It is very similar to the more popular 7 Card Stud regarding the deal and some basic strategies.

 

Omaha Poker follows closely the game of Hold‘em in terms of popularity. Although it should not cause problems, it is recommended that the players read about the game before sitting at the game table. Omaha Poker is par excellence a game characterized by rapidity, and the inexperienced could easily loose a stack of chips on a wrong hand.

 

2-7 Triple Draw is one of the most important games of 10 Game Poker and should be a priority for the players. Beginners are advised to play initially law stakes, after first informing themselves on the rules and making sure they know them.

 

In Razz Poker, bluffs and folds appear very early but the game is not even close to be as thrilling as Omaha or Hold‘em. Being quite different from other poker games, it requires more attention and lack of prejudice.

 

Omaha HiLo fixed limit could be a very profitable game for the experienced and strategy players. Many amateurs make the mistake to easily select the hands, becoming easy pray for the experienced players.

 

7 Card Stud is easy to learn, especially in terms of basic technique. The players who have an affinity for rapid games are advised not to make haste and comply with the strategies adherent to the game of Stud poker.

 

2-7 Single Draw is a paradox; it is the easiest to learn but the hardest to win of all the mix. Rules are no problem, but confusions often occur between the triple draw version and the single draw one, which requires attention and concentration.

 

The last game of the mix 10 Game Poker and probably the most important is Badugi Poker. Eight of ten players will loose money playing this game, and they will need to perseverate until they gain enough experience that allows them to use their intuition.

 

For most of the games included by this mix, it is essential for both amateur and professional participants, to know the basic strategies and to select the hands correctly. Experienced players will surely know haw far should they go in the battle for a pot with a certain hand.

 

The essential idea of the 10 Game Poker mix is self-knowledge, which is as important as intuition and anticipation of the opponent’s move. To recognize and accept your own weakness is essential in poker. Overestimating oneself may result in unfortunate situations, if reality is not matching up. The following process of adapting to the rhythm of the game is a lot easier if one uses this mentality.

 

 

TRIVIA

 

10 Game Poker is a success since release and becomes more and more popular online.

 

10 Game includes eight unique games and two versions Texas Hold‘em, both No Limit and Fixed Limit, which rounds up the number of players to ten. The combination of 10 poker games is recognized to be the most difficult mix of the online games market.Text: Cristina Mihăilă

 

10 Game Poker Mix reprezintă o combinație a tuturor jocurilor de poker practicate în cele mai importante săli de poker. 10-Game este prezentat ca un joc dur și presupune cunoașterea fiecărui joc care intră în această combinație, ceea ce reprezintă o performanță rar întâlnită în industria momentului.

 

10 Game Poker reprezintă o colecție de jocuri diferite de cărți, ce urmează o ordine prestabilită. Participanții vor juca zece mâini pentru fiecare dintre cele zece jocuri. Astfel, odată așezat la masa de joc, începând cu Texas Hold‘em, până la Badugi Poker, un participant va fi jucat 100 de mâini. De asemenea, este important de știut că 10 Game Poker nu este doar o combinație, ci este și un joc de tipul ”mixed limit”.

 

Jocurile care alcătuiesc 10 Game Poker sunt: FL Texas Hold‘em, FL 7 Card Stud HiLo, PL Omaha, FL 2-7 Triple Draw, FL Razz Poker, NL Texas Hold‘em, FL Omaha HiLo, FL 7 Card Stud, NL 2-7 Single Draw și FL Badugi Poker.

 

Texas Hold‘em

În cadrul 10 Game Poker se joacă atât Texas Hold‘em cu limită fixă (FL), cât și cel fără limită (NL). Acesta va fi cel mai simplu joc pentru majoritatea participanților, fiind una dintre cele mai frecvente versiuni ale jocului de poker. Totuși, amatorii s-ar putea afla în dificultate atunci când se pune problema jocului în ambele formate de pariuri.

 

7 Card Stud Hi-Lo

Acest joc ar trebui să fie la fel de simplu pentru majoritatea amatorilor de poker. Este foarte similar cu mult mai cunoscutul 7 Card Stud în ceea ce privește împărțirea cărților și câteva strategii de bază.

 

Omaha Poker urmează îndeaproape jocul Hold‘em în ceea ce privește popularitatea. Deși nu ar trebui să ridice probleme, este de preferat ca începătorii să citească despre joc înainte de a se așeza la masă. Omaha Poker este prin excelență un joc caracterizat de un ritm alert, cei lipsiți de experiență putându-și pierde ușor stiva de fise urmărind o mână nepotrivită.

 

2-7 Triple Draw este unul dintre cele mai importante jocuri din 10 Game Poker și ar trebui să reprezinte o prioritate pentru jucători. Începătorii sunt sfătuiți să joace inițial pe mize mici după ce se informează asupra regulilor pentru a fi siguri că le-au reținut.

 

În Razz Poker, blufurile și foldurile au loc foarte devreme, însă jocul nu este nici pe departe la fel de palpitant ca Omaha sau Hold‘em. Fiind destul de diferit de celelalte jocuri de poker, presupune multă atenție și lipsa prejudecăților.

 

Omaha HiLo fixed limit poate fi un joc foarte profitabil pentru jucătorii cu experiență și strategie. Mulți amatori fac greșeala să selecteze cu lejeritate mâinile, fiind o pradă ușoară pentru cei experimentați.

 

7 Card Stud este un joc relativ simplu de învățat, în special în ceea ce privește tehnica de bază. Cei care au o afinitate pentru jocurile în ritm alert sunt sfătuiți să nu se mai pripească și să respecte strategiile aferente stilului de joc Stud poker.

 

2-7 Single Draw este un paradox; va fi cel mai simplu de învățat, însă cel mai greu de câștigat joc din întregul mix. Regulile nu ridică probleme, însă se produc adesea confuzii între versiunea triple draw și cea single draw, ceea ce solicită atenția și concentrarea.

 

Ultimul joc din cadrul mixului 10 Game Poker și poate cel mai important este Badugi Poker. Opt din zece jucători vor pierde bani jucându-l și vor trebui să persevereze pentru a atinge un nivel de experiență care să le permită să-și folosească intuiția.

 

În cazul celor mai multe dintre jocurile incluse în acest mix, esențial pentru participanți, amatori sau profesioniști, este să cunoască strategiile de bază și să opereze o selecție corectă a mâinilor. Jucătorii experimentați vor ști cu siguranță cât de departe să meargă în lupta pentru un pot cu o anumită mână.

 

Ideea esențială a mixului 10 Game Poker este cunoașterea de sine, la fel de importantă ca intuirea și anticiparea mișcărilor adversarilor. Recunoașterea și acceptarea propriilor slăbiciuni este esențială în poker. Supraaprecierea poate duce la situații nefaste, atunci când realitatea nu este pe măsură. Pornind de la această mentalitate este mult mai ușor procesul ulterior, de adaptare la ritmul jocului.

 

 

TRIVIA

 

10 Game Poker încă de la lansarea sa, a înregistrat succes, devenind tot mai popular în mediul online.

 

10 Game include opt jocuri unice și două variante de Texas Hold‘em, atât No Limit, cât și Fixed Limit, care rotunjește numărul jocurilor la zece. Combinația de 10 jocuri de poker este recunoscută ca fiind cel mai dificil mix existent pe piața jocurilor online.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.