Reguli noi aduse de GDPR în online

Gabriel Ianculescu Avocat al Tuca Zbarcea si Asociatii

Gabriel Ianculescu Avocat al Tuca Zbarcea si Asociatii

Cristian Radu Avocat Tuca Zbarcea si Asociatii

Cristian Radu Avocat Tuca Zbarcea si Asociatii

Noul Regulament privind protecția datelor personale („GDPR“ sau „Noul Regulament“) a intrat în vigoare pe data de 24 mai 2016, însă aplicarea acestuia a fost suspendată pentru o perioadă de 2 ani, pentru a permite procesatorilor de date cu caracter personal să îşi alinieze activitatea la noile standarde.

Modificările avute în vedere sunt sub­stan­ţiale şi ambiţioase, având implicaţii deo­sebite în special pentru sectorul online, care oferă servicii B2C. Începând cu 25 mai 2018, noile reglementări privind protecţia datelor vor avea aplicabilitate directă în toate statele membre SEE, iar sancţiunile prevăzute în caz de nerespectare a acestora reclamă o atenţie sporită din partea agen­ţilor economici.

Înainte de a prezenta implicaţiile pentru sectorul de gambling din România, trebuie să menţionăm că datele cu caracter personal reprezintă mai mult decât simple elemente de identificare (nume, prenume, număr de identificare, user, date de localizare, adrese IP sau MAC). Ele sunt definite drept „orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identifi­cabilă”, adică inclusiv comportamentul şi istoria jucătorului în cadrul platformei, preferinţele de joc, situaţia financiară a jucătorului sau alte elemente care, împreună sau separat, pot duce la identificarea persoanei fizice respective. Noul Regulament im­pune noi standarde în modul de colectare, de stocare, de dezvăluire şi de circulaţie a acestor date.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă o componentă importantă a modului în care serviciile de jocuri de noroc online sunt oferite jucătorilor, datele acestora fiind procesate atât la deschiderea contului de joc, cât şi pe tot parcursul activităţii pe care aceştia o desfăşoară pe platforma de joc. Comportamentul jucătorilor în cadrul platformei este deseori monitorizat, în vederea îmbunătăţirii servi­ciilor oferite, datele cu caracter personal căpă­tând o valoare tot mai mare pentru operatori.

Implicaţiile GDPR sunt complexe şi pot varia semnificativ de la operator la operator, în funcţie de datele colectate şi monitorizate, arhitectura actuală a sistemelor de automatizare a procesării datelor cu caracter personal sau relaţiile B2B cu alţi furnizori de servicii specializate pentru piaţa jocurilor de noroc online care acţionează în calitate de procesatori de date pentru operator (valabil pentru cei care exter­nalizează serviciile de risk management, player profiling sau transfer al unor baze de date privind activitatea jucătorului în cadrul unor platforme independente de cea a operatorului, precum în cazul implementărilor SaaS în care prestatorul de servicii oferă inclusiv hosting şi găzduirea datelor procesate).

Din raţiuni de spaţiu, vom prezenta succint doar 4 dintre cele mai importante modificări cu implicaţii semnificative pentru operatori de jocuri de noroc online din România.

1. Dreptul la portabilitatea datelor

Conform GDPR, jucătorii vor avea dreptul de a primi datele cu caracter personal care îi privesc şi pe care le-au furnizat operatorului (adică inclusiv istoricul de joc, situaţia financiară sau alte date care sunt în mod frecvent monitorizate de către operator) într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat. De asemenea, jucătorul va avea dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole (tehnice sau financiare) din partea operatorului căruia i-au fost furnizate iniţial datele cu caracter personal.

Pe lângă costurile semnificative pe care operatorii vor trebui să le suporte pentru a implementa o soluţie tehnică conformă GDPR, acest drept ar putea prezenta deopotrivă un risc ori un avantaj comercial, după caz. Astfel, operatorii noi vor putea atrage jucători de pe alte platforme, convingându-i să îşi exercite dreptul la portabilitatea datelor prin oferirea unor pachete de bonusare atractive, similar feno­me­nului apărut după implementarea porta­bilităţii nu­me­relor de telefonie mobilă. În acelaşi timp, ope­ratorii consacraţi vor fi nevoiţi să acorde o atenţie spo­rită fidelizării jucătorilor înregistraţi pe platformele de joc.

2.Obţinerea consimţământului jucătorului

Noul Regulament impune noi standarde în ceea ce priveşte obţinerea consimţământului jucătorului cu privire la procesarea datelor personale ale acestuia. Până în prezent, informarea privind procesarea datelor cu caracter personal era prevăzută în Termenii şi Condiţiile acceptate global de jucător la crearea unui cont nou. Conform GDPR, con­sim­ţă­mântul obţinut va trebui să constea „într-o manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate”.  În cazul în care consimţământul jucătorului este dat în contextul unei declaraţii scrise, care se referă şi la alte aspecte (i.e. T&Cs), cererea privind consim­ţă­mântul trebuie să fie prezentată într-o formă care o diferenţiază în mod clar de celelalte aspecte, într-o manieră inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu. O variantă de implementare ar putea fi un checkbox suplimentar la deschi­derea contului de joc prin care jucătorul acceptă politica de procesare a datelor, separat de ceilalţi termeni generali accep­taţi. De asemenea, operatorul va trebui să ofere jucătorilor posibilitatea de a retrage acest consimţământ în orice moment. Nerespectarea acestor reguli va invalida consimţământul jucătorului, operatorul riscând amenzi semnificative.

3. Sancţiuni

GDPR aduce modificări semnificative şi în ceea ce priveşte latura de prevenţie şi sancţionare a activităţilor neconforme cu noile standarde de protecţie a datelor personale. Autorităţile de reglementare (în România – Autoritatea Naţională de Supra­veghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP) vor putea aplica sancţiuni de până la 20.000.000 Euro sau până la 4% din cifra de afaceri globală a grupului din care face parte operatorul, luându-se în calcul cea mai mare valoare.

Având în vedere nivelul extrem de ridicat al posibilelor sancţiuni, operatorii de jocuri de noroc vor trebui să depună toate eforturile necesare pentru a-şi asigura nivelul de conformitate în acord cu noile prevederi GDPR

4. Desemnarea unei persoane responsabile cu protecţia datelor

Toţi operatorii de date cu caracter personale ale căror activităţi principale „constau în operaţiuni de prelucrare care, prin natura, domeniul de aplicare şi/sau scopurile lor, necesită o monitorizare periodică şi sistematică a persoanelor vizate pe scară largă” vor trebui să desemneze un responsabil cu protecţia datelor („DPO”). Este evident că operatorii de jocuri de noroc online îndeplinesc acest criteriu, monitorizarea pe scară largă a jucătorilor fiind o componentă de bază a industriei.

Funcţia de DPO va fi una importantă în cadrul activităţii operatorului, responsabilul fiind cel care va monitoriza buna implementare a standardelor GDPR şi activitatea de procesare a operatorului în vederea identificării riscurilor sau a încăl­cărilor. Operatorul va trebui să pună la dispoziţia DPO resursele necesare pentru executarea acestor sarcini, accesarea datelor cu caracter personal şi a operaţiunilor de prelucrare, precum şi pentru menţinerea cunoştinţelor sale de specialitate.

Trebuie menţionat faptul că GDPR permite operatorilor de date personale să externalizeze aceste servicii către terţi specia­lizaţi, fiind posibilă contractarea serviciilor unor avocaţi sau specialişti în securitatea şi protecţia datelor. De asemenea, operatorii internaţionali au posibilitatea de a desemna un singur DPO la nivelul grupului de societăţi din care fac parte.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *