Tag Archives: Online

Dispunem de un cadru funcțional pentru impozitarea jucătorilor din segmentul online. Poate fi îmbunătățit?

Alexandru Manucu_Tuca Zbarcea & Asociatii Tax

de Alexandru MĂNUCU, Tax Deputy Manager al Țuca Zbârcea & Asociații Tax

Grație eforturilor de reconfigurare a legislației privind organizarea și impozitarea jocurilor de noroc din perioada 2015–2016, România a devenit o jurisdicție atractivă atât pentru operatori, cât și pentru participanții la asemenea activități.

În prezent, cadrul legislativ funcțional pentru activitatea de jocuri de noroc la distanță permite statului român să capitalizeze popularitatea crescândă a jocurilor de noroc online. Cu toate acestea, România trebuie să fie competitivă și în raport cu jurisdicțiile care au o mai mare experiență în domeniu, în speță state care și-au actualizat, în același ritm cu modificările legislative, și mecanismele de impozitare. Este evident că, în decursul ultimei decade, industria jocurilor de noroc a devenit una dintre cele mai profitabile la nivel internațional, reprezentând o sursă importantă de venituri pentru statele respective, de care ar putea să beneficieze și țara noastră.

În acest moment, unul dintre cele mai mari dezavantaje este reprezentat de restricționarea accesului noilor operatori pe piața de jocuri de noroc la distanță. Practic, oportunitatea oferită prin Legea nr. 124/2015 prin care celor interesați le-a fost garantată exonerarea de răspunderea penală și fiscală pentru trecut, cu condiția conformării la noile cerințele de autorizare, este deja de domeniul trecutului.

În acest context, stimularea dezvoltării organice a pieței jocurilor de noroc online poate fi realizată doar prin evaluarea cadrului fiscal existent și modificarea acestuia, astfel încât să devină mai atrăgător pentru organizatori și jucători deopotrivă.

Cadrul fiscal existent și Direcții pentru îmbunătățirea acestuia

Desigur, cota efectivă de impozitare reprezintă în continuare un factor determinant pentru a stabili cât de înclinați sunt jucătorii să considere un bir ca fiind echitabil. Însă cotele progresive în vigoare de 1% (pentru sume până la 66.760 lei), 16% (pentru plaja dintre 66.750 lei și 445.000 lei inclusiv) și respectiv 25% (pentru ceea ce depășește suma de 445.000 lei), aplicabile venitului brut reprezentat de retragerile efectuate de jucători din conturile online, nu sunt nicidecum prohibitive. Mai mult, tocmai acestea au determinat jucători profesioniști să își mute rezidența fiscală în România pentru a putea beneficia de acest cadru de impozitare.

În practică însă, îndeplinirea unor obligații fiscale general acceptate ca fiind mai mult decât rezonabile se dovedește problematică. Concret, beneficiarii de venituri din jocuri de noroc la distanță au obligația de a depune anual o declarație fiscală (și anume Declarația 200), care să cuprindă totalitatea veniturilor obținute din această activitate, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

În paralel, un organizator/plătitor de venituri din segmentul online are obligația de a transmite fiecărui beneficiar informații cu privire la fiecare venit brut, primit de acesta în cursul anului fiscal, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul precedent.

De asemenea, până la acest termen organizatorii trebuie să depună la rândul lor o declarație fiscală informativă (și anume Declarația 205) pentru anul precedent, în care să fie evidențiat fiecare venit brut, pentru fiecare contribuabil.

Observăm că la nivelul jucătorilor, îndeplinirea obligației declarative constă în utilizarea situațiilor primite de la organizatorii de jocuri de noroc pe platforma cărora au obținut venituri în anul precedent pentru pregătirea declarației fiscale. Odată completată, Declarația 200 trebuie depusă la sediul Agenției Naționale de Administrație Fiscală (ANAF) de care aparține fiecare individ. Pentru întregul demers, contribuabilul are la dispoziție aproape 3 luni (între sfârșitul lunii februarie, data la care se presupune că trebuie să primească situațiile retragerilor din partea operatorilor și 25 mai, termenul pentru depunerea declarației anuale). Desigur, nu trebuie neglijat profilul acestui tip de jucător care preferă să își desfășoare activitatea într-un cadru familiar, în detrimentul deplasării la o sală de jocuri / cazino pentru acest scop. Cu siguranță, vizita la sediul autorităților fiscale pentru depunerea Declarației 200 nu se înscrie între priorități.

Organizatorii, pe de altă parte, deși se presupune că au la dispoziție resursele necesare conformării la obligațiile de ordin declarativ, întâmpină piedici de ordin tehnic. Declarația 205 nu are capacitatea de a acomoda volumul de date pe care operatorii de jocuri de noroc îl au de raportat, aceasta permițând înscrierea a maxim 500 de plăți în corpul formularului sau până la 10.000 într-o anexă a acestuia. Or numărul retragerilor individuale efectuate într-un an depășește cu mult 100.000 pentru fiecare dintre operatorii autorizați să își desfășoare activitatea în România. Astfel, atât operatorii, cât și autoritățile au găsit de la an la an soluții de compromis pentru care au fost alocate resurse suplimentare din partea contribuabililor  (cum ar fi prin depunerea unor anexe în format fizic cu situația anuală a retragerilor pentru 2015 sau configurarea unui tip specific de document electronic pe care sistemul informatic al ANAF să îl poată descifra).

Privind în substanță, aceste obligații au ca scop dubla verificare a conformării voluntare a jucătorilor din segmentul online. În ipoteza nerealistică în care 100% dintre aceștia își declară în mod diligent veniturile obținute în anul precedent până la 25 mai, autoritățile trebuie să angajeze la rândul lor resurse considerabile pentru emiterea și comunicarea deciziilor de impunere aferente. Odată comunicate, contribuabilii au la dispoziție 60 de zile calendaristice pentru achitarea obligațiilor fiscale. Așadar, în cel mai optimist scenariu, impozitul aferent unei retrageri efectuate în ultima zi a anului precedent ajunge în trezoreria statului la 7 luni distanță. În realitate, este de așteptat ca această perioadă să depășească un an.

În contextul în care toate cele trei părți implicate (statul, operatorii de jocuri de noroc online și participanții) au de pierdut timp și resurse pentru a asigura plata unor obligații fiscale considerate la unison echitabile, se pune problema ajustării mecanismului de impozitare.

În acord cu alte opinii exprimate de părțile interesate din industrie, considerăm că o primă îmbunătățire care ar putea fi adusă cu privire la regimul fiscal aplicabil veniturilor obținute de către jucători din activitățile de jocuri de noroc online, o reprezintă introducerea unor norme privind reținerea la sursă a impozitului pe venit. Practic, o astfel de măsură ar conduce la uniformizarea mecanismului de impozitare pentru toate veniturile din jocuri de noroc obținute de rezidenții români, în mod curent cele obținute în mediul offline fiind impozitate prin reținere la sursă (cu excepția celor obținute în cadrul festivalurilor de poker, venituri care ar putea fi prinse la rândul lor de o asemenea măsură).

WIN – WIN – WIN

În acest mod, România s-ar apropia și mai tare de jurisdicții europene care au o tradiție în facilitarea accesului la activitatea de online gambling precum Marea Britanie, Danemarca sau Malta, unde sarcinile de natură fiscală cad exclusiv în responsabilitatea organizatorilor (câștigurile jucătorilor nu fac obiectul impozitării, taxele fiind impuse la nivelul organizatorilor și după caz, raportat la sumele puse în joc în momentul plasării pariurilor).

Desigur, într-un astfel de scenariu impozitul pe venituri în România ar rămâne o obligație a participanților, însă sumele efectiv primite de aceștia ar constitui sume nete, taxele aferente fiind deja reținute și ulterior virate la bugetul de stat de către operatori. Această nuanță poate fi ușor neglijată de la nivelul beneficiarului de venit, câtă vreme relația cu autoritățile fiscale este în grija organizatorilor.

Aceștia din urmă ar scăpa de îndeplinirea obligațiilor informative/declarative expuse mai sus și ar putea să își configureze sisteme interne prin care să asigure conformarea automată la acest cadru fiscal simplificat.

Nu în ultimul rând, statul nu ar mai fi nevoit să angajeze resurse pentru a asigura colectarea impozitului pe veniturile din jocuri de noroc și, în plus, ar avea la dispoziție banii mult mai devreme (obligațiile reținute la momentul plății se declară și virează la bugetul de stat până la data 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se realizează plata).

Cu alte cuvinte, toate părțile implicate ar avea de câștigat

Procesul legislativ pentru modificarea Codului Fiscal și momentul oportun

Punând pe hârtie beneficiile, rezultă că oportunitatea implementării unor asemenea modificări este imediată. Nu înainte, însă, de a lua în considerare următoarele două aspecte.

În primul rând, modificarea și/sau completarea Codului Fiscal poate fi realizată prin lege, iar prevederile unui astfel de act normativ ar trebui să intre în vigoare în termen de minimum 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial. Fac excepție ajustările adoptate prin ordonanță de urgență, pentru care se pot prevedea termene mai scurte de intrare în vigoare, dar nu mai puțin de 15 zile de la data publicării.

În al doilea rând, trebuie avută în vedere o tranziție cât mai facilă de la actualul sistem de impozitare, la unul care presupune reținerea la sursă a obligațiilor fiscale aferente veniturilor obținute de jucătorii din segmentul online.

Schimbarea de urgență a regimului de impozitare presupune reguli tranzitorii pentru perioada cuprinsă între momentul intrării în vigoare a noilor prevederi și sfârșitul acestui an, modificarea formularisticii existente, în sensul acomodării a două perioade cu metodologii diferite de impozitare (similar cu 2015), detalii care ar spori necesarul de resurse alocate de stat și de contribuabili (participanți și organizatori deopotrivă) pentru conformare.

Asemenea inconveniente ar putea fi ușor evitate dacă legiuitorul ar urmări implementarea acestor măsuri de la începutul perioadei fiscale următoare (și anume 1 ianuarie 2018), contribuind astfel și la predictibilitatea legislației fiscale în România, puternic zguduită de recentele ordonanțe de urgență care au vizat alte arii de impozitare.

Trebuie însă înțeles că data intrării în vigoare nu coincide cu data adoptării unei astfel de măsuri, iar procesul legislativ este unul de durată, în care ar trebui implicați atât reprezentanții Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, cât și cei ai organelor abilitate să urmărească, verifice sau sancționeze activitățile conexe industriei, dar și reprezentanții asociațiilor operatorilor de jocuri de noroc.

Așadar, au rămas puțin peste două luni până la data la care legea menită să îmbunătățească modalitatea de impozitare a veniturilor obținute de jucătorii din segmentul online ar trebui publicată în Monitorul Oficial, astfel încât să producă efecte începând cu 1 ianuarie 2018. Iar legiferarea, în această situație, ar fi posibilă doar prin adoptarea unei ordonanțe de urgență.

Indiferent de ceea ce se va întâmpla, un lucru este cert. Acumulând diverse presiuni bugetare din măsuri a căror oportunitate rămâne să fie dovedită, România nu ar trebui să rateze șansa de a rămâne în grupul select al jurisdicțiilor care se adaptează la necesitățile unei industrii în plină dezvoltare, mai ales atunci când un asemenea efort nu presupune costuri suplimentare.

 

Biografie Alexandru Mănucu

Alexandru Mănucu este Tax Deputy Manager în cadrul Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax SRL, fiind specializat în domeniul taxării directe, atât în plan local cât şi internaţional.

Anterior, a fost implicat în calitate de consultant senior in cadrul PwC România, în numeroase proiecte de consultanţă, audit, due-diligence şi revizuire fiscală cu precădere în sectorul auto, industria energetică şi minieră, produse industriale, IT şi comunicaţii.

Înainte de a se alătura echipei PwC, Alexandru a ocupat o poziţie de management executiv în cadrul unei companii din domeniul distribuţiei de componente auto, având o cunoaştere profundă a mediului de afaceri din cadrul acestui sector.

Alexandru este licenţiat în Relaţii Economice Internaţionale în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti şi a absolvit cursurile programului de master în Comunicare de afaceri în limba engleză, în cadrul aceleaşi instituţii.

De asemenea, Alexandru este înscris la Chartered Institute of Taxation, urmând să obţină certificarea ADIT (“Advanced Diploma in International Taxation”).

SĂ JUCĂM ONLINE – Keno

keno

Acum câțiva ani propuneam cititorilor noștri ca temă posibilitatea ca noi să testăm anumite jocuri de casino online puse la dispoziție de operatorii de profil. Acum considerăm că este un moment prielnic să reluăm acest subiect.

Potrivit legislației române în domeniu și anume Regulamentul cadru privind autorizarea, organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și actualizarea tarifelor de licență percepute acestora din 18.04.1997 , acest joc este considerat ca făcând parte din aceeași categorie cu bingo. Keno este un joc în care se pariază pe numere în cotă fixă, pe evenimente virtuale. Evenimentele se desfășoară sub forma unor extrageri, din 80 de numere diponibile extrăgându-se pe rând, 20.

Scurt istoric al jocului Keno

Keno este probabil cel mai vechi dintre toate jocurile de noroc pe care le veți găsi în interiorul unui cazino convențional sau pe site-ul unui cazino online. Începuturile jocului putem zice că își au originea într-un joc antic chinezesc care datează de acum 3000 de ani. Legenda spune că jocul a fost invetant de un bărbat pe nume Cheung Leung care a decis că trebuie să strângă bani pentru a lupta împotriva războiului. Astfel el a inventat acest joc în speranța că va reuși să vândă destule bilete pentru a aproviziona soldații cu proviziile utile pe front. În anii 1800, jocul a ajuns în Statele Unite și a devenit extrem de popular, fiind cunoscut sub numele de Loteria Chinezească.

Keno se joacă offline, dar și online

În primul rând, este bine de știu că la acest joc, avantajul agenției/cazinoului este relativ mare, ajungând uneori la 20%, dar regulile simple și farmecul dat de extragerile repetate sunt atractive și distractive. Sunt mai multe tipuri de Keno, fiecare agenție/cazino având diferite chestii specifice. Important este însă să înțelegeți jocul și să alegeți ce variantă vi se pare cea mai interesantă.

Ideea de bază este că sunt 80 de numere, 8 linii și 10 coloane dintre care puteți alege. La cazinourile/agențiile online puteți să alegeți între 2 și 10 numere deși există cazuri în care puteți opta și pentru mai multe (până la 15 numere). Vă alegeți strategia de joc, miza, plasați pariurile și așteptați să vedeți care numere vor fi extrase. Numerele sunt extrase la întâmplare (RNG random number generator) iar rezultatul extragerilor nu poate fi influențat sau modificat.

Trebuie să urmăriți și tabelul unde scrie clar pentru jocuri keno ce câștiguri veți primi pentru numerele alese corect.

Câteva sfaturi și strategii pentru jucătorii de Keno

Strategiile de joc sunt bazate pe nivelul mizei, cât doriți să pariați și pe timpul pe care îl veți petrece jucând. Având în vedere probabilitatea de câștig, care este mult mai mare decât în cazul loteriilor tradiționale, este bine să alegeți un set de numere și un număr de extrageri la care să participați. Dacă nu vă doriți câștiguri extrem de mari și preferați să jucați un timp mai mare atunci puteți alege mai puține numere. În acest caz, șansele sunt mult mai mari de a nimeri toate numerele pe care le jucați. Proporțional însă, suma câștigată va fi mai mică. În plus, va trebui să plasați pariuri mai mici pentru fiecare tichet de joc pentru ca timpul petrecut în joc să fie mai lung. Bugetul va rezista mai mult, iar distracția va fi mai mare.

Iată un exemplu practic de stabilire a unei strategii de joc:
1. Jucăm 10 extrageri la rând. De exemplu, 3 numere simple cu 1 sau 2 RON, sau orice miză consideră fiecare. Cota pentru 3 numere simple variază  în funcție de agenții între 63 și 70. Asta înseamnă că dacă am pariat 2 RON pe 3 numere la 10 extrageri consecutive și avem una singură care iese câștigătoare – atunci am câștigat 2X70-20. Adică 120 RON.

2. Găsim combinația de numere care s-a repetat cel mai des în ultimele 10-20 de extrageri, apoi jucăm 5 sau 10 extrageri consecutive cu un sistem 4/6, 5/8, 6/10, însă nu depășim de 6/x (cu cât jucăm pe mai multe numere, cu atât mai puține șanse avem), adică calculăm cota la minim, ca să câștigăm ceva și să ne permitem câteva extrageri nefaste.

3. Nu utilizăm niciodată Martingale și nu jonglăm cu miza.

4. Nu încercăm să jucăm la recuperare, dacă am pierdut o sumă de bani jucând Keno. Scopul jocului este să ne distrăm și să nu depășim timpul de joc stabilit.

Avem 1000 RON, am stabilit miza la 1 RON și 10 runde de joc. Numerele alese sunt 7, 19, 29.

După primele 10 runde, care au durat mai puțin de 1 minut în total, avem 992 iar situația extragerilor și câștigurilor arată cam așa:

Încă două serii de extrageri, de data asta cu 5 numere alese, pe lângă 7, 19, 29 mai alegem 65 și 79. Așadar miza 1 RON, 10 extrageri, tichetul fiind format din cele 5 numere: 7,19,29,65,79.

Ultima serie, prezentată mai sus, a fost cea mai prolifică având 2 extrageri cu câte 3 numere fiecare.

În concluzie, Keno este un joc atrăgător și relaxant cu elemente de loterie și bingo. Cel mai important este să alegeți varianta care vă place și să vă distrați jucând.

De citit, nu de uitat pe poze…

CI-62

Și această ediție își urmează cursul imprimat de revista noastră încă de la început, acela de conținut de calitate și informație utilă pentru industria noastră la nivel mondial, nu doar raportându-ne la piața românească.

ICE-ul din acest an a fost considerat de mulți “cel mai bun din toate timpurile”. În materialul de Cover Story veți afla de ce Soarele Merkur a strălucit așa puternic la ediția din acest an a expoziției londoneze și cum noul merkurstar™ a devenit o atracție instantanee pentru vizitatorii care se înghesuiau la standul Merkur Gaming chiar din prima zi de expoziție.

E-sports este o industrie în plină dezvoltare. Vă recomandăm articolul cu această temă pentru a afla de ce din ce în ce mai mulți tineri umplu arenele de pe mapamond în dorința lor de a practica acest sport și de ce Ourgame, companie ce deține și World Poker Tour, a anunțat că intenționează să investească într-o arenă asemănătoare în Las Vegas.

BAUM, a fost prezent pentru al optulea an consecutiv la ICE Totally Gaming. Salutăm succesul lor și le dorim să o țină tot așa.

În data de 25 februarie, în timpul Congresului de Gaming din Georgia, Tbilisi, președintele companiei Storm Media – domnul Edgar Isaakyan a fost unul dintre principalii speakeri de la acest eveniment, iar prelegerea sa pe tema “Marketing la Nivel de Subconștient, Influența Muzicii și a Aromelor în Afacerea cu Jocuri de Noroc” a captat atenția multor specialiști din industrie aflați în auditoriu.

Chiar dacă nu este un joc al cărui nume să fie pe buzele tuturor atunci când vine vorba de gambling, cifrele arată că fără Baccarat, Las Vegas și Macau nu ar mai avea același appeal pentru jucători. Aflați din analiza Oanei Mihalache de ce Baccarat este Regele Gamblingului.

Bettingul este bine reprezentat tot timpul la noi în revistă. Iată de ce Bogdan Fechită ne ține la curent prin analiza sa pertinentă despre cotele și pariurile care se fac în acest an pe cea mai mare și de succes competiție fotbalistică la nivel planetar – Uefa Champions League. Vă spun un secret: tot Barcelona e favorită la câștigarea Ligii Campionilor și în acest an.

Când am văzut că Joe McKeehen a câștigat Main Eventul WSOP de anul trecut mă întrebam ce s-a întâmplat cu favoriții, de ce au permis unui tânăr jucător să vină aproape de nicăieri și să ia potul cel mare. Noul val din poker începe cu el.

Legislație, Evenimente, Cazinouri, Online, Pariuri, Poker, Știri, Analize, Interviuri sau Prezentări, totul îl găsiți aici. Citiți Casino Inside, veți fi mai informat!

Unibet a achiziționat Stan James pentru 19 milioane de lire sterline

unibet-logo

Unibet Group Plc și-a întărit poziția pe piața jocurilor de noroc după ce a finalizat achiziția Stan James Group Plc pentru 19 milioane de lire sterline.

Tranzacția nu include și cele aproximativ 90 case de pariuri pe care Stan James le deține în Marea Britanie. Ele vor intra într-o perioadă de tranziție în care vor continua să opereze sub același brand. De asemenea, nici clienții online nu vor fi afectați pe termen scurt. În schimb, Stan James va consolida grupul Unibet din care va face parte.

În familia Unibet mai există în acest moment site-ul de pariuri sportive cu același nume, operatorul Kambi și domeniul Maria care oferă casino și bingo online. Unibet este unul dintre cei mai mari operatori de jocuri online din Europa, având nouă milioane de clienți din peste 100 de țări.

Stan James este un operator local de jocuri de noroc, cunoscut în special în Marea Britanie. Compania operează și prin jocuri de noroc la distanță, oferind agenti pentru pariurile sportive prin mobil.

Revista Casino Inside – editiile din 2015

 


Revista Casino Inside nr 60


Revista Casino Inside nr 59


Revista Casino Inside nr 58


Revista Casino Inside nr 57


Revista Casino Inside nr 56


Revista Casino Inside nr 55


Revista Casino Inside nr 54


Revista Casino Inside nr 53


Revista Casino Inside nr 52


Revista Casino Inside nr 51

Revista Casino Inside – editiile din 2011

 


Revista nr 20


Revista nr 19


Revista nr.18


Revista nr.17


Revista nr.16


 

Revista nr 14


Revista nr.13


Revista nr.12


Revista nr.11


Noi începuturi

casino-online-betting

Primii operatori care au primit dreptul de organizare și exploatare a jocurilor de noroc la distanță. Primele website-uri incluse pe lista neagră.
de Ana-Maria Baciu și Oana Albu – NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN

Sfârșitul lunii iunie a adus pentru piața de jocuri de noroc la distanță din România noi premiere.
Comitetul de Supraveghere din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc a emis deciziile prin care trei operatori au primit dreptul de organizare și exploatare a jocurilor de noroc la distanță. Aceștia sunt:
- SC Right Betting SRL, pentru pariuri în cotă fixă – website www.stanleybet.ro
- Cosmo Gaming Company Ltd., pentru pariuri în cotă fixă și cazinou – website www.netbet.com/ro
- WM Interactive Limited, pentru pariuri în cotă fixă și cazinou – www.winmasters.com/ro
În plus, Comitetul de Supraveghere a inclus pe lista neagră o serie de website-uri care desfășoară activități de jocuri de noroc la distanță în România. Acestea sunt:
• www.aladdinsgoldcasino.com
• www.allstarslots.com
• www.aztecrichescasino.eu
• www.betonline.ag
• www.blackjackballroom.eu
• www.bodog.eu
• www.buzzluck.com
• www.captaincookscasino.eu
• www.carbonpoker.ag
• www.casino-classic.eu
• www.casinodelrio.com
• www.casinokingdom.eu
• www.casinoshare.eu
• www.casinotropez.com
• www.challengecasino.com
• www.clubworldcasinos.com
• www.colosseumcasino.com
• www.europacasino.com
• www.goldenreefcasino.com
• www.goldentigercasino.com
• www.grandhotelcasino.com
• www.grandmondial.eu
• www.highnooncasino.com
• www.intertops.eu
• www.islandcasino.com
• www.lasvegasusa.eu
• www.luckyemperorcasino.com
• www.nostalgiacasino.com
• www.phoeniciancasino.eu
• www.slotland.eu
• www.slotsplus.eu
• www.sportbet.com
• www.sportsbook.ag
• www.strikeitluckycasino.com
• www.sunpalacecasino.eu
• www.titanbet.com
• www.titancasino.com
• www.titanpoker.com
• www.ukcasinoclub.eu
• www.vegascasinoonline.eu
• www.vegascountrycasino.com
• www.vegasjokercasino.com
• www.vegasslotcasino.com
• www.villento.com
• www.virtualcitycasino.eu
• www.virtualcitycasino.eu
• www.yukongoldcasino.eu
• www.zodiaccasino.com
Cele 90 de zile ale perioadei de grație continuă să curgă, iar industria așteaptă noile ședințe ale Comitetului de Supraveghere și deciziile ce vor fi luate în legătură cu acest domeniu.
___________
Faceți jocurile!

 

Cosmina Simion se alătură ca partener în practicile de jocuri de noroc și proprietate intelectuală ale NNDKP

Ea va coordona, alături de Ana-Maria Baciu, echipa de jocuri de noroc, ce se consolidează astfel drept cea mai puternică între casele de avocatură de prim rang din România. Sosirea Cosminei sprijină strategia firmei de abordare prioritară a practicilor de jocuri de noroc și proprietate intelectuală, iar experiența ei va însemna o creștere semnificativă a capacității celor două practici.
Cosmina este un avocat specializat în aspecte de proprietate intelectuală, reglementare și tehnologie. Cu o experiență profesională de 16 ani, ea asistă clienții din diverse industrii, cu precădere din media și divertisment, mediul online și domeniul jocurilor de noroc.
Fiind unul dintre coordonatorii practicii de jocuri de noroc, cunoștințele Cosminei acoperă toate aspectele organizării și funcționării jocurilor de noroc. S-a implicat activ în revizuirea cadrului legislativ al industriei și contribuie în cadrul grupurilor locale de lucru, ce caută să îmbunătățească abordările de reglementare și de afaceri în domeniile jocurilor de noroc, tehnologiei, media și comunicării.

Un bărbat din New Jersey a câștigat un jackpot de 1,5 milioane de dolari pe o singură mână la poker online

letitride

Un american din New Jersey a câștigat 1,5 milioane $ la un joc de poker online de tipul ”Let It Ride”. Este cel mai mare câștig online înregistrat în statul american. Precedentul a fost de 1,3 milioane de dolari, în luna noiembrie a anului trecut.

Bărbatul încă neidentificat a jucat pe betfaircasino.com, site licențiat de jocuri online în New Jersey. O chintă roială și un pariu suplimentar numit ”3-Card Bonus” i-a adus în cont peste 1,5 milioane de dolari.

”Betfair anunță că bărbatul a jucat 500$ pe fiecare din cele trei pariuri inițiale ale sale, precum și pe pariul suplimentar ”3 Card-Bonus” și a făcut o chintă roială. A fost recompensat cu o cotă de 1001 pe fiecare pariu inițial și cu 41 pe pariul suplimentar, reușind un câștig total de 1,522,000 $”, se arată într-un comunicat remis de Betfair.

De menționat că jocurile online de noroc au fost acceptate în New Jersey abia spre sfârșitul lui 2013. Pe anul 2014, gamblingul online din New Jersey a înregistrat venituri de 122,8 miliarde $, iar veniturile din 2015 se anunță a fi și mai mari.

ATAC LA GAMINGUL ROMÂNESC!

stop

Așa cum am avertizat în diverse ocazii că pericolul ce planează asupra industriei noastre nu a trecut și că autoritățile „lucrează” în continuare la diverse proiecte prin care intenționează să modifice considerabil mediul de jocuri de noroc, atât în sălile de sloturi, cât și în cele de pariuri și baruri atât prin taxe, cât și prin limitările impuse, iată că acest lucru s-a întamplat!

Se pare că toate argumentele noastre, de toate genurile – sociale, economice sau morale, pălesc în fața propriului lor plan de “reglementare” a unui întreg domeniu al economiei României – gamingul.

Mânați în luptă sub falsa amenințare a “ludomaniei” față de jocurile de noroc și de alte motive, care nouă ne scapă, o serie întreagă de politicieni au promovat de curând o serie de amendamente la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.

Așadar, în data de 29 septembrie a avut loc o ședință a Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaților – care este Cameră decizională. Din totalul de 35 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au fost prezenţi la dezbateri 25 deputaţi.

În urma examinării propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea deputaților prezenți la dezbateri, să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere și adoptare, un raport favorabil cu amendamente admise prezentate în anexă.

Începând de astăzi vom prezenta zilnic pe siteul nostru, www.casinoinside.ro , toate AMENDAMENTELE ce urmează să schimbe destinul a mii de oameni, odată ce vor fi adoptate de plen, imediat după alegerile prezidențiale.

Vă reamintim că o serie întreagă de instituții ale Statului Român au avizat NEGATIV ceea ce Camera Deputaților poate să transforme în lege: Senatul României, Guvernul României, Ministerul Finanțelor, ONJN, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

AȘTEPTĂM PUNCTUL DE VEDERE AL O.N.J.N., PRECUM ȘI AL ASOCIAȚIILOR DE PROFIL DIN ROMÂNIA!

Am selectat pentru dumneavoastră Principalele Amendamente admise în acest raport, cu cel mai mare impact asupra pieței noastre de gambling:

“2. La articolul 1 alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Prin excepţie de la prevederile alin.(2), conform cărora jocurile de noroc sunt exploatate în mod direct de deţinătorul licenţei, exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza, în comun sau nu, între un organizator de jocuri de noroc și unul sau mai mulți operatori economici sau persoane fizice, între care există un contract încheiat în condiţiile legii, răspunderea revenind părților contractante.”

3. La articolul 1 se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:

„(6) Prezenta lege reglementează condițiile generale pentru:

(i) organizarea jocurilor de noroc tradiționale și la distanță;

(ii) organizarea de activități de producție, distribuție, service, import, export, achiziție intracomunitară, livrare intracomunitară pentru echipamentele de jocuri de noroc și alte activități conexe, specifice jocurilor de noroc;

(iii) emiterea, prelungirea, revocarea și încetarea licențelor pentru activitățile prevăzute la pct. (i) și (ii) din prezentul alineat;

(iv) monitorizare și control asupra activităților prevăzute la pct. (i) și (ii) din prezentul alineat.”

 Articole ce privesc (de)limitări ale numărului de aparate

 22. La articolul 15 alineatele (6), (7) și (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(6) Numărul minim de mijloace de joc, locaţii sau dotări tehnice pentru care se poate solicita autorizarea este:

a) pentru jocurile tip slot-machine, numărul minim de mijloace de joc care pot fi exploatate de acelaşi operator economic este de 100 de slot-machine, care pot fi exploatate în cadrul aceleiaşi locaţii sau în locaţii diferite. Dacă numărul autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc plătite de organizator scade sub numărul prevăzut în prezenta lege, licenţa de organizare a jocurilor de noroc se revocă de drept, fără îndeplinirea altor proceduri prealabile. Numărul de slot-machine, pentru fiecare locaţie, este de:

(i) sală de jocuri – minimum 20 slot-machine pentru spaţiile în care se desfășoară acest gen de activitate, ca activitate principală, în aceste locații se pot desfășura și alte activități economice, inclusiv cele prevăzute de prezenta lege. Pentru această categorie se va acorda Autorizație Clasa A, conform punctului 1 subpunctul II de la Anexa ce face parte integrantă din prezenta lege;

(ii) 2 Aparatele electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat, pentru spaţiile în care se desfăşoară alte activităţi cu caracter economic, amplasarea, organizarea şi exploatarea mijloacelor de joc respective fiind realizate distinct în cadrul locaţiei numai de catre un singur organizator. Pentru această categorie se va acorda Autorizație Clasa B, conform punctului 1 subpunctul II de la Anexa ce face parte integrantă din prezenta lege;

(iii) 2 slot-machine, pentru locaţiile autorizate pentru activitatea de pariuri. Pentru această categorie se va acorda Autorizație Clasa A, conform punctului 1 subpunctul II de la Anexa ce face parte integrantă din prezenta lege;

(iv) minimum 50 de mijloace de joc interconectate în sistemul de joc „jack-pot”, în situaţia în care mijloacele de joc sunt exploatate în cel puţin două locaţii;

(v) minimum 2 terminale (posturi) de joc pentru jocurile tip slot-machine care sunt construite într-o singură entitate şi la care exploatarea se realizează de la mai multe terminale (posturi) de joc;

(vi) minim 2 slot-machine, pentru locaţiile autorizate pentru activitatea de jocuri de noroc definite la art.10 alin.(1) litera p). Pentru această categorie se va acorda Autorizație Clasa A, conform punctului 1 subpunctul II de la Anexa ce face parte integrantă din prezenta lege.

b) numărul minim de mese speciale de joc din cadrul locaţiei în care se organizează activitatea de tip cazinou este de: 12 în municipiul Bucureşti, dintre care cel puţin două mese de ruletă; 10 în alte locaţii decât în municipiul Bucureşti, dintre care cel puţin două mese de ruletă; jocul direct între participanţi se poate organiza la numărul total de mese aprobat, mai puţin la mesele de ruletă;

c) locaţiile în care se exploatează activitatea de tip cazinou vor fi dotate cu sistem digital de supraveghere şi înregistrare video, precum şi cu mijloace de joc şi tehnică de bază şi complementară specifică la nivelul practicat pe plan internaţional, în condiţiile prevăzute în normele de aplicare a prezentei legi;

d) organizatorii activităţii de tip cazinou vor ţine evidenţa datelor de identificare ale persoanelor care intră în incinta locaţiilor în care este exploatat acest gen de activitate numai în format electronic. Bazele de date constituite la nivelul organizatorului se arhivează prin grija acestuia şi se păstrează pentru un interval de minimum 5 ani de la constituire;

e) în cadrul fiecărei locaţii în care se organizează şi se exploatează activitatea de bingo în săli de joc dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă: un aparat de extragere aleatorie a numerelor, 3 panouri cu afişaj luminos, 4 monitoare color TV, un calculator electronic coordonator de joc, dispozitive şi accesorii specifice jocului de bingo;

f) pentru activitatea de pariuri, numărul minim de spaţii în care poate fi exploatată activitatea de acelaşi operator economic este de 30;

g) pentru activitatea de pariuri, numărul minim de terminale specializate în dotarea unui operator economic este de 30;

h) pentru activitatea de pariuri, dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă:

(i) pentru locaţia centrală: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a pariurilor efectuate, compus din server, sistem pentru securizarea transmisiilor, calculatoare pentru urmărirea pariurilor efectuate, sistem de transmisie de date (internet, radio, telefon);

(ii) pentru punctul de lucru (agenţie): minimum un terminal specializat pentru emiterea şi înregistrarea pariurilor, o imprimantă pentru emiterea biletelor pariate, sistem de transmisie de date către locaţia centrală;

(iii) pentru locaţia aflată la ONJN: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a pariurilor efectuate compus dintr-un terminal, sistem pentru securizarea transmisiilor, sistem de transmisie date (internet, radio, telefon);

i) numărul minim de mese speciale de joc din cadrul locaţiei autorizate pentru activitatea de jocuri de noroc temporare definite la art.10 alin.(1) litera p) în care se organizează activitatea de tip cazinou este de minim 2, dintre care cel puţin o masă de ruletă, jocul direct între participanţi se poate organiza la numărul total de mese aprobat, mai puţin la mesele de ruletă. Numărul minim de mese speciale de joc pentru festivalul de poker este de 15 mese în fiecare zi a evenimentului;

j) în cadrul fiecărei locaţii autorizate pentru activitatea de jocuri de noroc temporare definite la art.10 alin.(1) litera p) în care se organizează şi se exploatează activitatea de bingo în săli de joc dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă: un aparat de extragere aleatorie a numerelor, 2 panouri cu afişaj luminos, 4 monitoare color TV, un calculator electronic coordonator de joc, dispozitive şi accesorii specifice jocului de bingo;

k) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, numărul minim de agenţii prin care se realizează distribuţia biletelor de către acelaşi operator economic este de 48, câte o agenţie în fiecare reşedinţă de judeţ şi, respectiv, fiecare sector din municipiul Bucureşti. Licenţa şi autorizaţia de organizare a jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune permit operatorului economic care le-a obţinut să desfăşoare activitatea pe întregul teritoriu al României. Anterior începerii activităţii pe raza unei localităţi, operatorul economic autorizat în condiţiile prezentei legi va informa, în termen de 5 zile anterior începerii activităţii, prin adresă, autoritatea administraţiei publice locale competente despre începerea activităţii, comunicându-i data începerii activităţii şi transmiţându-i copii după licenţa şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul reţelelor de televiziune. Distribuţia-vânzarea cartoanelor bingo se realizează prin toate formele permise de lege în materia vânzării-cumpărării. Vânzarea cartoanelor se va putea face prin personal propriu angajat, prin mandatari pe bază de comision, prin puncte de vânzare fixe “inclusiv sistem on-line sau mobile”;

l) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă:

(i) pentru locaţia centrală: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a taxelor de participare colectate, compus din server, sistem pentru securizarea transmisiilor, calculatoare pentru urmărirea taxelor de participare colectate, sistem de transmisie de date „internet, radio, telefon sau similare”;

(ii) pentru locaţia aflată la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a taxelor de participare colectate, compus dintr-un terminal, sistem pentru securizarea transmisiilor, sistem de transmisie de date “internet, radio, telefon sau similare”.

„(7) Pentru jocurile tip slot-machine care sunt construite într-o singură entitate şi sunt exploatate de la mai multe terminale (posturi) de joc, autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc se acordă pentru întreaga entitate sau pentru fiecare post, funcție de aprobarea de tip care va fi acordată de Biroul Român de Metrologie Legală sau de către firme specializate ȋn domeniu, conform prevederilor art.19 alin.(1) din prezenta lege, iar taxa de autorizare se datorează pentru fiecare terminal (post) în parte, fiecare fiind inclus în calculul numărului minim de maşini prevăzut în prezentul alineat.”

„(8) Licenţa de organizare şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc permit operatorului economic care le-a obţinut să desfăşoare activitatea pe întregul teritoriul României, fără a fi necesară obţinerea de autorizaţii, aprobări, taxe suplimentare, avize ori licenţe din partea altor autorităţi. Anterior începerii activităţii pe raza unei localităţi, operatorul economic licențiat în condiţiile prezentei legi va informa, în termen de 5 zile, prin adresă, autoritatea administraţiei publice locale competente despre începerea activităţii, comunicându-i data începerii activităţii şi transmiţându-i copii după licenţa şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care sunt exploatate jocurile de noroc, condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de joc, condiţiile referitoare la regulamentele de joc şi regulamentele interne în vederea acordării autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, precum şi obligaţiile care le revin organizatorilor în vederea menţinerii valabilităţii acestora se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

23. La articolul 16 alineatul (1), alineatul (3) și Alineatul (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art.16.- (1) Operatorii economici care deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc şi exploatează, pe bază de autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, jocuri tip slot-machine, pot organiza sisteme de tip „jack-pot” prin interconectarea jocurilor tip slot-machine dintr-o locaţie, dacă se utilizează sisteme de joc de tip „mistery”, sau a aparatelor de acelaşi tip, dacă se utilizează sisteme de joc de tip „progresiv”. Organizatorii sistemelor de tip „jack-pot”, pentru fiecare sistem, vor notifica acest fapt Oficiului anterior începerii exploatării activităţii, parametrii de definire a algoritmului aleatoriu de acordare a premiilor, precum şi valoarea maximă a premiilor ce poate fi atinsă, seriile jocurilor tip slot-machine interconectate în sistem şi locaţia/locaţiile în care sunt exploatate acestea. Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să informeze Oficiul cu privire la mutarea mijloacelor de joc pentru care deţin autorizaţie de exploatare anterior realizării operaţiunii.”

„(3) Pentru organizarea sistemului de tip „jack-pot” este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii minime: acelaşi sistem de conectare on-line a mijloacelor de joc, având acelaşi protocol de comunicare, software specializat şi algoritm aleatoriu de acordare a premiului, precum și obligativitatea ca rezultatul din sistemul de „jack-pot” să nu poată fi transferat automat în poziția credit a mașinii de joc. Pentru acordarea premiului „jack-pot”, slot-machine se va bloca, iar casierul va solicita datele jucătorului pentru întocmirea procesului-verbal ocazionat de plata premiului.”

TRECEREA EXCLUSIV CĂTRE LOTERIE A POSIBILITĂȚII DE EXPLOATARE A APARATELOR TIP SLOT MACHINE

27. La articolul 18 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Companiei Naţionale «Loteria Română» – S.A. i se încredinţează, în calitate de unic organizator, pe întreg teritoriul ţării, organizarea şi exploatarea de jocuri loto și loto la distanță, astfel cum sunt definite la art.10 alin.(1) lit.a) și lit.h) din prezenta lege;

Se elimina interdictia aplicata Companiei Naţionale «Loteria Română» – S.A. prin care aceasta i se interzice organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc prevăzute la art. 10 alin. (1) lit.

d) jocurile tip slot-machine, dacă evenimentele sunt organizate în prezenţa fizică a participanţilor prin intermediul maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor specifice, iar câştigul depinde de hazard;

De asemenea, se elimină prevederea din OUG 77/2009 de la articolul 18 alineatul (5) care avea următorul cuprins:

„(5) în vederea realizării obiectului de activitate, Compania Naţională «Loteria Română» – S.A. poate încheia contracte cu persoane fizice sau juridice pentru organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu respectarea prevederilor alin. (21).”

Articole ce privesc Măsuri Tranzitorii, între aplicarea prevederilor legale trecute și cele ce urmează a fi aplicate din momentul intrării în vigoare a prezentei legi

38. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 27.- (1) Licenţele de organizare a jocurilor de noroc acordate operatorilor economici până la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi menţin valabilitatea până la data expirării, cu condiţia plăţii taxelor aferente licenței de organizare a jocurilor de noroc la termenele şi în cuantumul prevăzut de prezenta lege.

(2) Autorizaţiile de exploatarea a jocurilor de noroc acordate operatorilor economici până la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi menţin valabilitatea până la data expirării, cu condiţia plăţii taxelor aferente autorizației de exploatare a jocurilor de noroc la termenele şi în cuantumul prevăzut de OUG 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.

(3) În situaţia în care operatorii economici care deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc valabilă la data intrării în vigoare a prezentei legi nu doresc continuarea activităţii pentru care au fost licențiați, pentru oprirea activității trebuie să îndeplinescă cumulativ următoarele condiţii:

a) notifică renunţarea în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi la ONJN și la organele fiscale responsabile cu administrarea din punct de vedere fiscal a acestora;

b) anexează la notificare o declaraţie a administratorului operatorului economic din care să rezulte modalitatea de conservare, dezafectare sau vanzare a mijloacele de joc care au fost utilizate în scopul pentru care a fost emisă autorizația pentru exploatarea jocurilor de noroc.

c) vor achita taxa aferentă autorizațiilor pentru exploatarea jocurilor de noroc prevăzute de legislaţia în vigoare la momentul acordării autorizațiilor pentru exploatarea jocurilor de noroc în cuantumul şi la termenul stabilit prin decizia Comitetului de Supraveghere al ONJN.”

TAXE

 VECHILE TAXE

  1. 1.      Taxe anuale percepute pentru activităţile din domeniul jocurilor de noroc

 

I. Taxe aferente licenţei de organizare a jocurilor de noroc (anuale):

A. Pentru jocurile loto: 500.000 lei

B. Pentru pariuri mutuale: 200.000 lei

C. Pentru pariuri în cotă fixă: 100.000 lei

D. Pentru jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor: 400.000 lei

E. Pentru jocurile tip slot-machine: 25.000 lei

F. Pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de joc: 40.000 lei

G. Abrogată

H. Pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line: 100.000 lei

I. Pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă: 100.000 lei

J. Pentru jocurile de noroc on-line: 400.000 lei

K. Pentru jocurile loto on-line: 500.000 lei

L. Pentru pariurile mutuale on-line: 200.000 lei

M. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 300.000 lei

 

II. Taxe aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc (anuale):

A. Pentru jocurile loto: 800.000 lei

B. Pentru pariuri mutuale: 400.000 lei

C. Pentru pariuri în cotă fixă şi pariuri on-line: 5% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de 250.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de operatorul economic

D. Pentru jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor:

(i) pentru fiecare masă, în municipiul Bucureşti: 250.000 lei

(ii) pentru fiecare masă, în alte locaţii decât municipiul Bucureşti: 120.000 lei

E. Pentru fiecare mijloc de joc tip slot-machine: 8.000 lei

F. Pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de joc: 30.000 lei pentru fiecare sală, precum şi 3% din valoarea nominală a cartoanelor achiziţionate de la Compania Naţională «Imprimeria Naţională» – S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor

G. Abrogată

H. Pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă: 10% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de 400.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de operatorul economic

I. Pentru jocurile de noroc on-line: 1,5% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de 400.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de operatorul economic

J. Pentru jocurile loto on-line: 800.000 lei

K. Pentru pariurile mutuale on-line: 400.000 lei

L. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 5% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de 500.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de operatorul economic. Prin încasări efectiv realizate se înţelege veniturile totale realizate de organizatorul de jocuri de noroc ca urmare a vânzării biletelor de participare la joc.

Taxa de organizare pentru turnee de poker: 200.000 lei

 Taxa de acces pentru jocurile de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi pentru jocurile tip slot-machine:

A. Pentru jocurile de noroc caracteristice activităţii cazinourilor: 20 lei;

B. Pentru jocurile de noroc tip slot-machine: 5 lei.

 

VIITOARELE TAXE CE VOR FI IMPUSE OPERATORILOR DE JOCURI DE NOROC:

(Cu transformarea în monedă euro a taxelor de licență)

La Anexă punctul 1 subpunctul I se modifică şi va avea următorul cuprins:

„I. Taxe aferente licenţei de organizare a jocurilor de noroc (anuale):

A. Pentru jocurile loto: 115.000 euro

B. Pentru pariuri mutuale: 45.000 euro

C. Pentru pariuri în cotă fixă: 25.000 euro

D. Pentru pariuri în contrapartidă: 25.000 euro

E. Pentru jocuri de noroc caracteristice cazinourilor: 95.000 euro

F. Pentru jocurile caracteristice clubului de poker: 15.000 euro

G. Pentru jocurile tip slot-machine: 20.000 euro

H. Pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de joc: 10.000 euro

I. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 70.000 euro

J. Pentru jocurile de noroc la distanță se acordă 3 categorii de licențe după cum urmează:

Licență Clasa 1-a: pentru jocurile de noroc la distanță prevăzute la art.10 alin.(1) lit.i)-n) din prezenta lege. Se acordă operatorilor care organizează jocuri de noroc la distanță care au contract direct cu jucătorul, și se calculează funcție de cifra de afaceri a organizatorului, după cum urmează:

Cifra de afaceri   Taxa de licență anuală 
 Până la 500.000 euro/an   6.000 euro
 500.001-1.000.000 euro/an  24.000 euro
 1.000.001-5.000.000 euro/an   60.000 euro
 5.000.000-10.000.000 euro/an   96.000 euro
 Peste 10.000.001 euro/an   120.000 euro

Licență Clasa 2-a: pentru persoanele juridice implicate în domeniul jocurilor de noroc tradiționale și la distanță, precum și organismelor de evaluare a conformității acreditate ȋn acest scop de către RENAR denumite „firme specializate ȋn domeniu”. Se acordă:

(i) operatorilor care oferă management și facilități de găzduire pe platforma de jocuri 6.000 euro/an

(ii) operatorilor economici care desfășoară activitățile prevăzute la art.20 alin.(1) din prezenta lege 6.000 euro/an

(iii) procesatorilor de plăți 6.000 euro/an

(iv) firmelor producătoare și/sau distribuitoare de software specializat în domeniul jocurilor de noroc 6.000 euro/an

(vi) afiliaților 6.000 euro/an

(vii) certificatori 6.000 euro/an

(viii) auditori 6.000 euro/an

(ix) organismelor de evaluare a conformității acreditate ȋn acest scop de către RENAR 6.000 euro/an

Licență Clasa 3-a: pentru jocurile la distanță monopl de stat prevăzute la art.10 alin.(1) lit.h) din prezenta lege. Se acordă operatorului de jocuri tip loteristic 115.000 euro”

K. pentru Festivalul de Poker 5.000 euro

L. pentru jocuri temporare tip cazinou (valabilă 3 luni) 23.750 euro

M. pentru jocuri temporare tip slotmachine (valabilă 3 luni) 5.000 euro

N. pentru jocuri temporare tip bingo în sală (valabilă 3 luni) 2.500 euro

La Anexă punctul 1 subpunctul II se modifică şi va avea următorul cuprins:

„II. Taxe aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc (anuale):

A. Pentru jocurile tradiționale de tip loto : 180.000 euro

B. Pentru pariuri mutuale – tradiționale: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, așa cum sunt definite la art.1^1 din prezenta lege, dar nu mai puţin de: 90.000 euro

C. Pentru pariuri în cotă fixă – tradiționale: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, așa cum sunt definite la art.1^1 din prezenta lege, dar nu mai puţin de: 90.000 euro

D. Pentru pariuri în contrapartidă – tradiționale: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, așa cum sunt definite la art.1^1 din prezenta lege, dar nu mai puţin de: 90.000 euro

E. Pentru jocuri de noroc caracteristice cazinourilor:

(i) pentru fiecare masă, în municipiul Bucureşti: 60.000 euro

(ii) pentru fiecare masă, în alte locaţii decât municipiul Bucureşti: 30.000 euro

F. Pentru clubul de poker:

(i) pentru fiecare locaţie, în municipiul Bucureşti: 70.000 euro

(ii) pentru fiecare locaţie, în alte locaţii decât municipiul Bucureşti: 30.000 euro 

G. Pentru fiecare mijloc de joc tip slot-machine:

(i) Slot-machine Clasa A 2.600 euro

(ii) Aparatele electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat Clasa B 1.500 euro

H. Pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de joc: 7.000 euro pentru fiecare sală, precum şi 3% din valoarea nominală a cartoanelor achiziţionate de la Compania Naţională «Imprimeria Naţională» – S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor

I. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 5% din venitul realizat la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de: 115.000 euro

J. Pentru jocurile de noroc la distanță Clasa 1-a: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, așa cum sunt definite la art.1^1 din prezenta lege.

K. Pentru jocurile de noroc la distanță Clasa 3-a: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, așa cum sunt definite la art.1^1 din prezenta lege.”

L. Pentru Festivalul de Poker 20.000 euro

M. pentru jocuri temporare tip cazinou (valabilă 3 luni) 10.000 euro

N. pentru jocuri temporare tip slotmachine Clasa A (valabilă 3 luni) 650 euro

O. pentru jocuri temporare tip bingo în sală (valabilă 3 luni) 1.750 euro pentru fiecare locație, precum şi 3% din valoarea nominală a cartoanelor achiziţionate de la Compania Naţională «Imprimeria Naţională» – S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor.

La Anexă punctul 3. se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. Taxa de organizare pentru turnee de poker: 20.000 euro”

La Anexă punctul 4. se modifică şi va avea următorul cuprins:

Taxe speciale:

A. Pentru videoloterie (VLT): 2% aplicată asupra venitului din jocurile de noroc ale operatorului licenţiat. Taxa se virează în totalitate la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, pentru luna anterioară. Taxa colectată se alocă anual prin legea bugetului de stat Ministerului Tineretului şi Sportului pentru încurajarea mişcării sportive la nivel naţional.

B. Taxa de acces – bilet de intrare:

(i) pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor: 20 lei

(ii) pentru jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker: 10 lei

C. Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slot-machine: 400 euro/post autorizat/an, care se achită de organizator odată cu taxa de licență.

D. Taxe administrative pentru solicitarea licenței pentru jocurile de noroc la distanță:

(i) Taxa analiză documentație: 2.500 euro plătiți la depunerea cererii pentru o licență de jocuri de noroc la distanță, împreună cu depunerea documentelor prevăzute în prezenta lege;

(ii) Taxa de eliberare licență: 8.500 euro/an/licență 

La Anexă după punctul 4. se introduce punctul 5. cu următorul cuprins:

„Valoarea în lei atât a taxelor pentru jocuri de noroc cât şi a garanţiilor stabilite în moneda euro se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acest curs se utilizează pe toată durata anului următor.”

Art.II – „În termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Guvernul aproba prin hotarare normele metodologice de aplicare a OUG nr. 77/2009 in conformitate cu modificarile

Lărgirea bazei de impozitare a câștigurilor din jocuri de noroc

Art. III – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 75, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Veniturile din jocuri de noroc cuprind toate sumele încasate ca urmare a participării la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot, definite conform normelor metodologice.”

2. Articolul 76 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Stabilirea venitului net din premii

ART. 76

Venitul net este diferenţa dintre venitul din premii şi suma reprezentând venit neimpozabil.

Impunerea la sursă cu cota procentuală propusă asupra tuturor sumelor primite de un jucător de la un organizator de jocuri de noroc va aduce încasări suplimentare importante la bugetul de stat și va prevenii ludomania (prin taxarea tuturor sumelor primite de jucător) zic legiuitorii.

3. La articolul 77, alineatul (2) și alineatul (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 1% aplicată asupra tuturor sumelor încasate de un participant de la un organizator de jocuri de noroc.”

„(4) Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii, în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei neimpozabile stabilită în sumă de 600 lei, realizate de contribuabil:

a) pentru fiecare premiu;

b) Abrogat”  

Practica europeană în domeniul jocurilor de noroc online este de a nu obliga organizatorul (care poate opera din orice stat membru al UE) să rețină și să vireze impozitul obligatoriu pentru jucător

4. La articolul 77, după alineatul (6) se introduce aliniatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Nu sunt impozabile la sursă, veniturile realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță (online).”

 

VA URMA

Extra joc, extra adrenalină cu Stravaganza

Stravaganza Card Games

Dacă vă place blackjack-ul, dacă savurați farmecul jocului de poker, atunci Stravaganza poate fi jocul ideal pentru dumneavoastră. La fel ca jocul Blackjack, Stravaganza este un joc de cărţi bazat pe valoarea totală a punctelor, un joc care a devenit rapid printre cele mai populare jocuri de cazino. Jocul este jucat cu cinci pachete de cărţi iar scopul jucătorului este să aibă un număr total de puncte mai mare decât Dealerul.

Reamintim valoarea cărților: figurile în Stravaganza valorează zece puncte, Asul valorează unu şi toate celelalte cărţi au valoarea lor numerică. Diferenţa fundamentală dintre Stravaganza şi Blackjack, oricum, este că nu poţi depăși un număr impus, din contră, mai multe puncte, cu atât mai bine. Unele variante de Stravaganza sunt progresive, ceea ce înseamnă că câştigurile pot fi într-adevăr considerabile.

Cum jucăm

Jocul este simplu şi opţiunile sunt foarte ușor de asimilat. Primiți la începutul jocului două cărţi cu faţa în sus iar Dealerul trei cărţi, cu faţa în jos. Depinzând de valoarea totală a cărţilor, puteţi alege dintr-un număr de opţiuni de genul mărirea pariului, miza înapoi, jumătate de miză înapoi.

Miza Înapoi – Când cărţile primite adună până la cinci sau mai puţin, puteţi alege să primiţi tot pariul înapoi şi prin aceasta, să încheiaţi turul de joc.

Jumătate de miză înapoi – Când cărţile primite însumează între 6 şi 9, aveţi opţiunea de a primi înapoi jumătate din pariul făcut, şi care, de asemenea, încheie turul de joc.

Stai – Când cărţile primite valoreaza mai mult de 10, puteţi “sta” şi jucaţi cele două cărţi în deschiderea pariului dumneavoastră.

Play On - Referitor la suma totală a primelor două cărţi, dacă optaţi pentru Play On, un al doilea pariu egal cu primul pariu este automat plasat. Vi se împarte o a treia carte cu speranţa de a mări totalul punctelor.

După mutarea făcută, mâna de joc a Dealerului este dată pe faţă. Dacă valoarea totală a punctelor este mai mare decât mâna jucătorului, pariurile sunt pierdute. Când totalul jucătorului este mai mare decât al Dealerului, atunci este clar, câștigul este obținut!

Este doar o singură excepţie, când mâna de joc a Dealerului conține un As de roşu (inimă/romb), atunci primul pariu este pierdut şi al doilea pariu este împins (este returnat), neluând în seamă totalul cărţilor jucătorului.

Bonusuri Stravaganza

Bonusurile mari sunt de asemena plătite pe diferite mâini ca în poker. De exemplu, Trei bucăţi se plăteşte 3 la 1 la suma primului pariu şi toate cărţile cu figuri se plătesc cu 1.5 la 1 la primul pariu.

Jackpot Progresive

Stravaganza vă permite incintanta oportunitate de a plasa un pariu separat Progressive Jackpot. Oricând primiţi o combinaţie câştigătoare (conform cu tabelul de plăţi de pe ecranul dvs.), câştigaţi o parte din Potul Progresiv!

Stravaganza vs. Blackjack

Stravaganza este interesant pentru jucătorii de cazino şi este mai puţin riscant faţă de Blackjack datorită faptului că nu poți depăși limita impusă. Încă o dată, obiectivul în Stravaganza este acumularea câtor mai multe puncte posibile.

Am ales să jucăm Stravaganza online la Bet365, una dintre cele mai cunoscute și respectate agenții de pariuri. Producătorul softului este Playtech, recunoscut și apreciat la nivel mondial pentru soluții software în industria de gaming. Am pornit cu o bancă de 200U.

A treia mână:

Stravaganza-image001

A cincea mână, la care am ales opțiunea de a sta:

Stravaganza-image003

După mai mult de 20 de mâini jucate, situația se prezintă în felul următor:

Stravaganza-image005

O ușoară creștere a băncii, mergem mai departe. O mână în care s-a ajuns la egalitate:

Stravaganza-image007

Trebuia să vină și bonusul pentru 3 figuri:

Stravaganza-image009

Și ultima mână:

Stravaganza-image011

După aproximativ 50 de mâini jucate, am obținut un mic profit +12U, ajungând de la 200 la 212. Riscul de a pierde întreaga bancă nu a existat. Pe de altă parte nu putem spune nici că am folosit tehnici sau metode matematice, pur și simplu ne-am lăsat antrenați de joc și a fost o experiență plăcută.